460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
87
88
89
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
v podstatě
v zásadě
basically [ˈbeɪsɪkəlɪ]
V zásadě, pokud chcete bourat, rozšiřovat nebo upravovat stavbu, potřebujete povolení.
Basically, if you want to demolish, extend or alter a building, you need a permission.
V podstatě je velmi citlivá a emocionální.
She is basically very sensitive and emotional.
Všechno, co mi řekla, byla v podstatě pravda, i když ne doslovná pravda.
Everything what she told me was basically true, even if it wasn't the literal truth.
2/20
+
džungle
změť, spletice, chaos
jungle [ˈdʒʌŋgəl]
jedn. číslo: jungle, množ. číslo: jungles
Jízda přes hustou džungli je vzrušující zážitek.
A drive through the dense jungle is an exhilarating experience.
Z džungle před námi se vznášel kouř.
Smoke drifted up from the jungle ahead of us.
Když jsme odkryli víko, ukázala se změť drátů a kabelů.
A jungle of wires and cables was revealed as we took off the lid.
3/20
+
spousta, mnoho, hodně
velmi, velice
lots [lɒts]
Brambory obsahují mnoho kalorií.
Potato contain a lot of calories.
Bylo hodně práce, kterou bylo potřeba rychle udělat.
There was a lot to do in a very short time.
Sam se velmi podobá svému otci.
Sam looks a lot like his father.
4/20
+
román, novela
nový, originální
novel [ˈnɒvəl]
jedn. číslo: novel, množ. číslo: novels, 2. stupeň: more novel, 3. stupeň: most novel
Philip napsal historický román, za který získal Pulitzerovu cenu.
Philip wrote the...
Ben si zvolil nový způsob, jak oznamovat nové návrhy Lauře.
Ben chose a...
Nanomotory jsou nová zařízení, která mohou přeměnit energii na pohyb.
The nanomotors are...
5/20
+
na závěr
závěrem
nakonec
in conclusion [ɪn kənˈkluːʒən]
Závěrem bych chtěl říci, že jsem dychtivý získat nové cenné praktické zkušenosti.
In conclusion, I...
Závěrem uvedu několik poznámek k rozmanitosti této koalice.
In conclusion, I...
Nakonec, zapamatujte si, že ani tato kniha, ani žádná jiná, vám nazajistí, že uděláte jakoukoliv zkoušku.
In conclusion, remember...
6/20
+
rovný, přímý
upřímný, čestný
jasný, ujasněný
neředěný (alkoholický nápoj)
rovina, přímka
rovně, přímě, v rovině
upřímně, čestně
jasně
normální, běžný (jako většina ostatních)
straight [streɪt]
jedn. číslo: straight, množ. číslo: straights, 2. stupeň: straighter, 3. stupeň: straightest
Každý potřebuje vědět, jak plavat v přímém směru.
Everyone needs to...
Konečně jsem se ocitl na terminálu s přímým letem do New Yorku.
I eventually found...
Mnoho politiků nedává přímou odpověď.
Many politicians do...
Prosím, řekni mi upřímně, co je s tebou?
Please tell me...
7/20
+
největší
greatest [ˈgreɪtɪst]
Čokoláda je její největší slabostí.
Chocolate is her...
Největší tajemství jsou vždy ukryté na nejnepravděpodobnějších místech.
The greatest secrets...
Leonardo da Vinci je považován za jednoho z největších umělců historie.
Leonardo da Vinci...
8/20
+
golf
golfový
hrát golf
golf [gɒlf]
jedn. číslo: golf, množ. číslo: golfs, přít. prostý: golf, 3. os. j. č.: golfs, průb. čas: golfing, prostý min.: golfed, příčestí min.: golfed
Začal jsem hrát golf v devíti letech.
I started playing...
Charlie má jednoduchý golfový švih bez zbytečného pohybu.
Charlie has a...
Rozhodli jsme se vybudovat golfové hřiště.
We decided to...
Míček skončil v golfové jamce.
The ball landed...
Připravujeme golfové hřiště na zimu.
We are preparing...
Tráva na golfovém hřišti je měkká, takže méně namáhá nohy.
The grass on...
Jako vášnivý golfista tráví většinu víkendů na golfovém hřišti a zdokonaluje své dovednosti.
As an avid...
9/20
+
navrhnout
nabídnout
nabídnout sňatek, požádat o ruku
propose [prəˈpəʊz]
jedn. číslo: propose, množ. číslo: proposes, přít. prostý: propose, 3. os. j. č.: proposes, průb. čas: proposing, prostý min.: proposed, příčestí min.: proposed
Navrhla mi, že si koupíme menší auto.
She proposed to...
Pokud v tom chceš pokračovat, navrhovala bych zkusit to více zestručnit.
If you want...
Vzpomínám si na ten krásný den, kdy mě Matthew požádal o ruku.
I remember the...
10/20
+
problém
potíž
nesnáz
obtížnost
difficulty [ˈdɪfɪkəltɪ]
jedn. číslo: difficulty, množ. číslo: difficulties
Eve nemá žádné finanční problémy, protože je samostatně výdělečně činná.
Eve has no...
Daniel měl velké potíže při hledání jiné práce.
Daniel had great...
Vrtulník je zaměstnán záchrannou operací kvůli horolezcům, kteří se ocitli v nesnázích.
The helicopter is...
11/20
+
půda
zemina
hlína
špína
zašpinit, ušpinit
soil [sɔɪl]
jedn. číslo: soil, množ. číslo: soils, přít. prostý: soil, 3. os. j. č.: soils, průb. čas: soiling, prostý min.: soiled, příčestí min.: soiled
Zryli půdu, když připravovali řádky pro zasazení okurek.
They dug over...
Eroze půdy je postupný proces, který může způsobit velké škody.
Soil erosion is...
Jsem naštvaný, protože jsem šlápl do psího hovínka a zašpinil si boty.
I'm angry because...
12/20
+
vydržet, držet (se)
počkat, mít strpení
udržet si, ubránit (si) (výhodu)
hold on [həʊld ɒn]
přít. prostý: hold on [həʊld ɒn], 3. os. j. č.: holds on, průb. čas: holding on, prostý min.: held on [held ɒn], příčestí min.: held on [held ɒn]
Musíš to prostě vydržet, dokud nepřijde.
You just have...
Náhlý hluk ho donutil uvolnit sevření jejích paží.
The sudden noise...
Počkej chvíli. Vrátím se dovnitř a zhasnu světla.
Hold on a...
13/20
+
připojit (se)
spojit (se), propojit (se)
zapojit (se)
napojit (se)
connect [kəˈnekt]
přít. prostý: connect, 3. os. j. č.: connects, průb. čas: connecting, prostý min.: connected, příčestí min.: connected
Připojte hadici ke kohoutku.
Connect the hose...
Zveme vás, abyste se k nám připojili kterýmkoli způsobem uvedeným níže.
We invite you...
Tyto dvě místnosti spojují uzamykatelné dveře.
Lockable door connects...
14/20
+
nemocný, chorý
otrávený, znechucený
cítit se špatně
sick [sɪk]
2. stupeň: sicker, 3. stupeň: sickest
Nebyla v práci, protože byla dlouhou dobu nemocná.
She has been...
Celý rok jsem strávila tím, že jsem pečovala o mého nemocného manžela.
I spent a...
Necítil jsem se dobře, protože jsem nebyl v mém vlastním domě.
I was so...
Znechucuje mě, když si představím někoho, kdo ubližuje bezmocnému zvířeti.
It makes me...
Cítila jsem se špatně, tak jsem si lehla do postele, dokud jsem se necítila lépe.
I felt sick...
15/20
+
rada
doporučení
poradit
sdělení, oznámení
advice [ədˈvaɪs]
jedn. číslo: advice, množ. číslo: advices, přít. prostý: advice, 3. os. j. č.: advices, průb. čas: advicing, prostý min.: adviced, příčestí min.: adviced
Můžu ti dát malou radu?
Can I give...
Jsem zvědavý, jestli poslechne moji radu a pozve ho.
I wonder if...
Pomáháte mi, když mi s tím radíte.
You're helping me...
16/20
+
lokalizovat, zaměřit
objevit, vypátrat
najít, vyhledat
umístit
postavit, založit (co kde)
nacházet se
locate [ləʊˈkeɪt]
přít. prostý: locate, 3. os. j. č.: locates, průb. čas: locating, prostý min.: located, příčestí min.: located
Lokalizovali pozůstatky starobylého města.
They have located...
Policie se stále pokouší vypátrat podezřelého.
The police is...
Požádal jsem studenty, aby našli na mapě kde je Česká republika.
I asked students...
Lázně jsou umístěny v hotelu.
The spa is...
17/20
+
překvapení
překvapit, zaskočit, udivit
překvapivý, nečekaný, neočekávaný
surprise [səˈpraɪz]
jedn. číslo: surprise, množ. číslo: surprises, přít. prostý: surprise, 3. os. j. č.: surprises, průb. čas: surprising, prostý min.: surprised, příčestí min.: surprised, 2. stupeň: more surprise, 3. stupeň: most surprise
Nemůžeme vám říci, co je to za dar, protože chceme, aby to bylo překvapení.
We can't tell...
Něco, co nás opravdu překvapilo, bylo, že každá část je zcela odlišná od ostatních.
Something that really...
Nikdo by neměl být překvapen, když uvidí ženu jako trenérku prvoligového týmu.
It should not...
Nepřátelé zahájili neočekávaný útok v sobotu za úsvitu.
Enemies launched a...
18/20
+
sval, svalovina
síla, energie (přen.)
vtlačit, vmáčknout (silou)
muscle [ˈmʌsəl]
jedn. číslo: muscle, množ. číslo: muscles, přít. prostý: muscle, 3. os. j. č.: muscles, průb. čas: muscling, prostý min.: muscled, příčestí min.: muscled
Ben zatnul svaly, aby na mě zapůsobil.
Ben flexed his...
Natáhl jsem si zádový sval, ale není to příliš bolestné.
I pulled a...
Zkoušeli vmáčknout naše zavazadla do zavazadlového prostoru letadla.
They tried to...
19/20
+
dopadnout, zajmout
zajetí, ukořistění, zmocnění se, dobytí
zachytit, ukořistit, zmocnit se, dobýt
zachytit, podchytit, vystihnout
upoutat, zaujmout, získat si
capture [ˈkæptʃə]
jedn. číslo: capture, množ. číslo: captures (or capture), přít. prostý: capture, 3. os. j. č.: captures, průb. čas: capturing, prostý min.: captured, příčestí min.: captured
Policie dopadla a zatkla Johna v sobotu.
The police captured...
Úspěšná operace by vyžadovala dobytí města, aniž by byla způsobena škoda.
A successful operation...
V této práci jsem chtěl vystihnout její krásu a jedinečnost.
I wanted to...
Mary zachytila celý incident na kameru.
Mary captured the...
Konfigurace podchycuje běžné scénáře pro určování polohy a chování při posouvání.
The configuration capture...
Její vystoupení upoutalo pozornost velké skupiny turistů.
Her show captured...
20/20
+
košile
tričko, trikot
shirt [ʃɜːt]
jedn. číslo: shirt, množ. číslo: shirts
Výběr kalhot není tak důležitý jako výběr košile a kravaty.
Selecting pants isn't...
Nech košile tady na prádelní šňůře.
Leave the shirts...
Ta košile jí padne perfektně.
The shirt fits...
Oblékl jsem si čistou košili a džíny.
I put on...
Pokud nebudeme vyžadovat sako a kravatu, všichni přijdou s košilí rozepnutou až k břichu.
If we do...
Becky měla na sobě žlutou košili.
Becky was wearing the yellow shirt.
Jessica měla přesně tu samou košili, kterou jsem měla já na její svatbě.
Jessica had the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X