460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
89
90
91
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pozvat
povzbuzovat, pobídnout
požádat (zdvořile), vyzvat
vyvolávat, přivolávat (problémy)
invite [ɪnˈvaɪt]
přít. prostý: invite, 3. os. j. č.: invites, průb. čas: inviting, prostý min.: invited, příčestí min.: invited
Pozvali mnoho hostů, aby navštívili svatbu na hradě Windsoru.
They've invited many guests to visit the wedding on the grounds of Windsor Castle.
Jeho otec zdvořile požádal Jordana, aby znovu pracoval pro firmu.
His dad invited Jordan to work for the company again.
Pokud to uděláte, jen vyvoláte potíže.
If you do this, you are just inviting trouble.
2/20
+
nouzový, havarijní
pohotovost, stav nouze, případ nouze
naléhavý případ
pohotovostní, zásahový
emergency [ɪˈmɜːdʒənsɪ]
jedn. číslo: emergency, množ. číslo: emergencies, 2. stupeň: more emergency, 3. stupeň: most emergency
To je to, co potřebujete pro rychlý útěk v nouzové situaci.
It is what you need for a quick escape in an emergency situation.
Musíme zjistit, co máme dělat v případě nouze.
We have to find out what to do in an emergency.
Prezident vylučuje vyhlášení výjimečného stavu v naší oblasti.
The President rules out the declaration of a state of emergency in our area.
Zásahové vozidlo je každé vozidlo, které pomáhá v situaci ohrožení života.
An emergency vehicle is any vehicle that helps in a life-threatening situation.
3/20
+
hotovost
peníze
inkasovat, proplatit
cash [kæʃ]
jedn. číslo: cash, množ. číslo: cashes, přít. prostý: cash, 3. os. j. č.: cashes, průb. čas: cashing, prostý min.: cashed, příčestí min.: cashed
Buďte opatrní, pokud cestovní kancelář přijímá pouze hotovost jako jediný způsob platby.
Be cautious if a travel agency only accepts cash as a form of payment.
Máš u sebe nějakou hotovost?
Do you have any cash on you?
Můžeš mi půjčit nějaké peníze do výplaty?
Can you lend me some cash until payday?
Odmítl mně proplatit šek.
He refused to cash a cheque for me.
4/20
+
generovat
vytvářet, tvořit
vyrábět
vyvolat, vzbudit (zájem)
generate [ˈdʒenəˌreɪt]
přít. prostý: generate, 3. os. j. č.: generates, průb. čas: generating, prostý min.: generated, příčestí min.: generated
Může počítač vygenerovat skutečně náhodná čísla?
Can a computer...
Budeme podporovat cestovní ruch a zaměstnanost, kterou vytváří.
We are going...
To vyvolalo velký zájem mezi evropskými vědci.
It generated a...
5/20
+
primární, prvořadý
hlavní, typický
prvotní
původní
prvočíslo
připravit, instruovat (koho na co)
prvotřídní, nejlepší (jakost ap.)
připravit (k odpálení ap.)
prime [praɪm]
jedn. číslo: prime, množ. číslo: primes, přít. prostý: prime, 3. os. j. č.: primes, průb. čas: priming, prostý min.: primed, příčestí min.: primed
Mojí hlavní motivací bylo vrátit se na kolo.
My prime motivation...
Tento hotel je typickým příkladem anglického luxusu.
This hotel is...
Největší známé prvočíslo, které bylo objeveno má více než 23 miliony číslic.
The largest known...
Thomas byl připraven na všechny naše otázky.
Thomas was primed...
Teorie je, že pomocí tohoto harmonogramu bude připraven na to, aby mohl vydávat větší energii po celý den.
The theory is...
Je mně 45, jsem v rozkvětu mého života
I'm 45, I'm...
6/20
+
nikdo
no one [ˈnəʊ wʌ]
Ukryla jsem se na sedačce a doufala jsem, že mě nikdo nenajde.
I hid on...
Ona chce jít do kina, ale nikdo jiný nechce.
She wants to...
Nikdo si neuvědomil, že soubor dat obsahuje soukromé fotografie lidí.
No one realized...
7/20
+
guvernér, místodržitel
člen správní rady
ředitel
governor [ˈgʌvənə]
jedn. číslo: governor, množ. číslo: governors
Thor Harris kandiduje na guvernéra Texasu.
Thor Harris is...
Potřebuje se obrátit se svou žádostí přímo na guvernéra centrální banky.
He needs to...
8/20
+
drahý
nákladný
expensive [ɪkˈspensɪv]
2. stupeň: more expensive, 3. stupeň: most expensive
Zubní péče je příliš drahá pro mnoho Kanaďanů se středním příjmem.
Dental care is...
Byla to strašně drahá chyba, jejíž následky se stále snažíme dát do pořádku.
It was a...
Budeme schopni vyrábět obnovitelnou energii, která je méně nákladná, než využití fosilních paliv.
We'll be able...
9/20
+
nemožný
neuskutečnitelný
neproveditelný
beznadějný
impossible [ɪmˈpɒsəbəl]
2. stupeň: more impossible, 3. stupeň: most impossible
To je jedna z věcí, které jsme nerealizovali, protože bylo prostě nemožné tak tak udělat.
That is one...
To, co se objeví, je nemožné předvídat a je obtížně to ovlivnit.
What will emerge...
Je to pokus udělat nemožné.
It's an attempt...
Jess uvízla v beznadějné situaci.
Jess got stuck...
10/20
+
balancovat, držet rovnováhu
vyvažovat
zůstatek, saldo
rovnováha
vyrovnat
nezaujatost, férovost
balance [ˈbæləns]
jedn. číslo: balance, množ. číslo: balances, přít. prostý: balance, 3. os. j. č.: balances, průb. čas: balancing, prostý min.: balanced, příčestí min.: balanced
Chris ztratil rovnováhu a spadl ze schodů.
Chris lost his...
Změny teploty by mohly narušit citlivou rovnováhu života na Zemi.
Temperature changes could...
Chci pravidelně zvyšovat zůstatek na mém účtu.
I want to...
Média reagovaly na tuto zprávu nezaujatě.
The media responded...
11/20
+
kapacita
schopnost, způsobilost
objem, obsah
výkon
capacity [kəˈpæsɪtɪ]
jedn. číslo: capacity, množ. číslo: capacities
Proč je rozdíl mezi slibovanou a skutečnou kapacitou harddisku?
Why is there...
Toto parkoviště má kapacitu více než 378 vozů na 8 podlažích.
This car park...
Budeme si muset vybudovat naši schopnost hrát v tomto procesu účinnou roli.
We will need...
Tato nádrž má objem 200 litrů.
This tank has...
12/20
+
samozřejmý, očividný, jasný, evidentní
pochopitelný, zřejmý
obvious [ˈɒbvɪəs]
2. stupeň: more obvious, 3. stupeň: most obvious
Bylo jasné, že mé setkání s ní bude odvoláno.
It was obvious...
Bylo očividné, že Lily byla opilá.
It was obvious...
Z pochopitelných důvodů udržují personál na minimálním stavu.
For obvious reasons,...
13/20
+
držet se, nepovolit, udržet, vydržet
počkat (hovor.)
hang on [hæŋ ɒn]
přít. prostý: hang on, 3. os. j. č.: hangs on, průb. čas: hanging on, prostý min.: hung on [hʌŋ ɒn], příčestí min.: hung on [hʌŋ ɒn]
Držte se pevně.
Hang on tight!
Náš tým udržel vítězství.
Our team hung...
Počkejte. Brzy přijdeme.
Hang on. We'll...
14/20
+
balíček, balík
soubor
zabalit
balení, krabička
package [ˈpækɪdʒ]
jedn. číslo: package, množ. číslo: packages, přít. prostý: package, 3. os. j. č.: packages, průb. čas: packaging, prostý min.: packaged, příčestí min.: packaged
Nabízíme dopravu jako součást našeho balíčku.
We offer transport...
Tento softwarový balíček musí být integrován do celého prostředí.
This software package...
Zde můžete vidět datum, kdy byl produkt zabalen.
Here you can...
Becky snědla celou krabičku sušenek.
Becky ate the...
15/20
+
muzeum
muzejní
museum [mjuːˈzɪəm]
jedn. číslo: museum, množ. číslo: museums
Naše muzeum vytvořilo jednu z nejlepších sbírek brouků ve Spojených státech.
Our museum has...
Muzejní sbírka je k dispozici studentům a vědcům ke zkoumání.
The museum collection...
Naše muzeum bojuje o svoji existenci.
Our museum fights for its life.
Muzeum zavede návštěvníky zpět do dětství.
The museum takes...
Isabella byla stálou podporovatelkou našeho národního muzea.
Isabella was consistent...
Členové veteránského autoklubu navštívili naše muzeum.
Members of the veteran car club visited our museum.
Můžeme také navštívit muzeum, které vystavuje fascinující sbírku starověkého umění.
We can also...
16/20
+
sluch
poslech
slyšení, (pro)jednání
slyšící
hearing [ˈhɪərɪŋ]
jedn. číslo: hearing, množ. číslo: hearings, 2. stupeň: more hearing, 3. stupeň: most hearing
Její sluch se začal zhoršovat.
Her hearing was...
Slyšení bude zkoumat získávání a prodej osobních informací od jejich uživatelů.
The hearing will...
Bylo to vynikající představení pro slyšící i neslyšící publikum.
It was the...
17/20
+
jídlo, pokrm
moučka, mouka
meal [miːl]
jedn. číslo: meal, množ. číslo: meals
Hlavní jídlo dne se jí buď v poledne nebo večer.
The main meal...
Můžeme vytvořit plán stravování, který zajistí, že jíte dobře vyváženou stravu.
We can create...
Kostní moučka je považována za jeden z nejlepších přírodních zdrojů fosforu.
Bone meal is...
18/20
+
významně, výrazně
značně
significantly [sɪgˈnɪfɪkəntlɪ]
Atmosféra v našem týmu se výrazně zlepšila od našeho posledního vítězství nad Švédskem.
The atmosphere in...
Moderní lidé mají výrazně menší ústa a zuby než naši předkové.
Modern humans have...
Problémy, kterým dnes čelíme, se značně liší od problémů před 70 lety.
The challenges we...
19/20
+
půjčka (přijatá)
(za)půjčení
(za)půjčit
loan [ləʊn]
jedn. číslo: loan, množ. číslo: loans, přít. prostý: loan, 3. os. j. č.: loans, průb. čas: loaning, prostý min.: loaned, příčestí min.: loaned
Ne, nemusíte si vzít půjčku od zprostředkovatele.
No, you do...
Hledám instituci, které mi půjčí peníze na koupi mého vozu na konci leasingu.
I am looking...
Kate mi dokonce zapůjčila své svatební šaty.
Kate even loaned...
20/20
+
(p)osádka
mužstvo
obsluha
sloužit, plavit se
crew [kruː]
jedn. číslo: crew, množ. číslo: crews, přít. prostý: crew, 3. os. j. č.: crews, průb. čas: crewing, prostý min.: crewed, příčestí min.: crewed
Náš tým byl poctěn, pohostit vašeho kapitána a jeho posádku v Jakartě.
Our team were...
Před každým letem jsem instruoval posádku o možném nebezpečí, které se může přihodit během letu.
Before every flight...
Na našich parnících slouží zapálené týmy žen a mužů.
Our liners are...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X