460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
90
91
92
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
prsten
kruh, kroužek
(za)zvonit, vyzvánět (telefon ap.)
zatelefonovat, zavolat, brnknout
ring
ring [rɪŋ]
jedn. číslo: ring, množ. číslo: rings, přít. prostý: ring, 3. os. j. č.: rings, průb. čas: ringing, prostý min.: rang [ræŋ], příčestí min.: rung [rʌŋ]
Vyměnila jsem se s manželem prsteny před sedmi lety.
I exchanged rings with my husband seven years ago.
Mám rád hru, když házíme kovové kroužky na hůlku.
I like game when we throw metal rings over a stick.
Zvon zvonil po dobu jedné minuty, aby připomněl hodinu jeho smrti.
A bell rang for one minute in order to commemorate the hour of his death.
Zítra vám brnkne.
She'll give you a ring tomorrow.
Ve čtvrtek tvořila novou historii, když získala olympijské zlato v boxerském ringu.
She made new history on Thursday when she won Olympic gold in the boxing ring.
2/20
+
boj, zápas
bojovat, zápasit, potýkat se
usilovat, snažit se
snaha, úsilí
mít potíže, mít problémy
pachtit se
struggle [ˈstrʌgəl]
jedn. číslo: struggle, množ. číslo: struggles, přít. prostý: struggle, 3. os. j. č.: struggles, průb. čas: struggling, prostý min.: struggled, příčestí min.: struggled
Vysvětlil, jak mu nová terapie pomáhá v každodenními boji.
He explained how the new therapy is helping him with his daily struggles.
V podstatě oba týmy bojují o přežití.
In essence, both teams are struggling for survival.
Obchodní vyjednavači usilovali o dosažení pokroku.
Trade negotiators struggled to make headway.
Mladí lidé se snaží, přes všechny nesnáze, naplnit jejich potenciál.
Young people are struggling against all odds to fulfill their potential.
3/20
+
kvůli (čemu), následkem, v důsledku
jako důvod
splatný, dlužený
mající nastat
(být) očekávaný, má (se stát)
patřičný, náležitý, správný, řádný
členský poplatek
přímo, rovnou
muset být proveden do
due [djuː]
jedn. číslo: due, množ. číslo: dues, 2. stupeň: more due, 3. stupeň: most due
Poprvé, když jsem si obarvila vlasy, bylo to kvůli radě, kterou mi dal přítel.
The first time I dyed my hair was due to the advice I was given by my friend.
Tato faktura je splatná zítra.
This invoice is due tomorrow.
Příští místní volby se mají konat v prosinci.
Next local elections are due to take place in December.
Naše druhé dítě očekáváme v říjnu.
Our second baby is due in October.
Musíme to udělat v pravý čas.
We must do it in due time.
Je to dostatečný prostor pro odklad.
It is a due margin for delay.
Abys ses naučil svoje řemeslo, musíš pro to něco udělat.
In order to learn your craft, you have to pay your dues.
Měli byste platit členské příspěvky.
You should pay membership dues.
Šli jsme přímo na východ.
We went due east.
Tento domácí úkol musí být hotový příští pondělí.
This homework is due next Monday.
4/20
+
ženatý
vdaná
být manželé, být svoji
manželský
prostý min. a příčestí min. slovesa oženit se, vdát se
married [ˈmærɪd]
Když se poprvé vdala, nemluvila španělsky.
When she got...
Je vdaná nebo svobodná?
Is she married...
On a jeho manželka, Alice, jsou svoji 10 let a mají tři děti.
He and his...
Podrobnosti o jejím manželském životě dosud nebyly zveřejněny v médiích.
Details about her...
5/20
+
označit
znak, značka
podepsat (se)
stopa, otisk
skvrna
znaménko
známka, ohodnocení, obodování
marka (peněžní měna)
znamení
znamenat (změnu, konec)
umazat, pošpinit, zanechat stopy
mark [mɑːk]
jedn. číslo: mark, množ. číslo: marks, přít. prostý: mark, 3. os. j. č.: marks, průb. čas: marking, prostý min.: marked, příčestí min.: marked
Moje pračka zanechává špinavé skvrny na oblečení.
My washing machine...
Máš nějaké charakteristické znaménka nebo jizvy na těle?
Do you have...
Jakou známku získal Dan v matematickém testu?
What mark did...
Řekl, že podá svou rezignaci na znamení protestu proti tomuto rozhodnutí.
He said that...
6/20
+
po nějaké době
po čase
after a time [ˈɑːftə ə taɪm]
Ti dva se stali přáteli a po nějaké době mu řekla, že se do něj zamilovala.
The two became...
Po nějaké době začala odmítat návštěvy spolužáků a sousedů.
After a time,...
Po čase se začala cítit více sebejistá.
After a time,...
7/20
+
fotografie, snímek
(vy)fotografovat
fotografovaný
photograph [fəˈtɒɡrəfɪ]
jedn. číslo: photograph, množ. číslo: photographs, přít. prostý: photograph, 3. os. j. č.: photographs, průb. čas: photographing, prostý min.: photographed, příčestí min.: photographed
Objednávkový systém poskytuje fotografie pokrmů.
The ordering system...
Fotografoval jsem vojáky, kteří si zpívali na své cestě na frontu.
I photographed soldiers...
Je to jedna z nejvíce fotografovaných lokalit v San Franciscu.
It is one...
8/20
+
kód, šifra
kodex, zákoník, sbírka zákonů
(za)kódovat, (za)šifrovat
styl
code [kəʊd]
jedn. číslo: code, množ. číslo: codes, přít. prostý: code, 3. os. j. č.: codes, průb. čas: coding, prostý min.: coded, příčestí min.: coded
Potřebujeme náš kód spouštět pomocí kompilátoru.
We need to...
Tento bezpečnostní kód může být odeslán na kterékoliv z telefonních čísel ve vašem účtu.
This security code...
Je v této restauraci předepsaný styl oblékání?
Is there a...
Zpráva byla zašifrována na obálce pod známkou.
The report was...
9/20
+
nos
příď, předek
čenich, čumák
větřit, očichat, čmuchat
nosní
nose [nəʊz]
jedn. číslo: nose, množ. číslo: noses, přít. prostý: nose, 3. os. j. č.: noses, průb. čas: nosing, prostý min.: nosed, příčestí min.: nosed
Michael mě udeřil přímo do nosu.
Michael hit me...
Levou pákou se zvedá a snižuje příď letadla a pravou pákou se otáčí.
The left lever...
Pokrčil své přední nohy na zem a strčil svůj čumák do prázdné misky.
He dropped his...
Harry nemá rád novináře, kteří čmuchají kolem jeho klubu.
Harry doesn't like...
10/20
+
obsah, náplň
spokojený
spokojit se (c čím)
uspokojení, spokojenost
content [ˈkɒntent]
jedn. číslo: content, množ. číslo: contents, přít. prostý: content, 3. os. j. č.: contents, průb. čas: contenting, prostý min.: contented, příčestí min.: contented, 2. stupeň: more content (or contenter), 3. stupeň: most content
Sekce popisuje, jak vytvořit obsah šablon.
The section describes...
Snažím se aktualizovat obsah existujících stránek.
I'm trying to...
42 procent bylo spokojeno se stavem demokracie v naší zemi.
42 percent were...
Toto nemluvně vypadá spokojeně v náručí své matky.
The infant looks...
11/20
+
japonský
Japonec, Japonka
japonština
japanese [ˌdʒæpəˈniːz]
jedn. číslo: japanese, množ. číslo: japanese, 2. stupeň: more japanese, 3. stupeň: most japanese
Zajímáme se o japonské automobily.
We are interested...
Chce mluvit japonsky právě tak jako rodilý mluvčí.
She wants to...
Otazník není součástí oficiální japonské písemné formy.
A question mark...
Tento dokument je překlad japonského originálu.
This document is...
Japonec ztratil USB klíčenku s osobními údaji celého města.
Japanese man lost...
12/20
+
vzhled, vzezření
vystoupení
objevení se, vynoření se, příchod, příjezd
appearance [əˈpɪərəns]
jedn. číslo: appearance, množ. číslo: appearances
Charlimu se líbí vzhled budov na tomto náměstí.
Charlie likes the...
Zrušila své vystoupení poté, co jí její lékař řekl, že má poruchu trávení.
She canceled her...
David osobně přišel do naší kanceláře.
David made a...
13/20
+
krása
nádhera, půvab
kráska, krasavice
beauty [ˈbjuːtɪ]
jedn. číslo: beauty, množ. číslo: beauties
V brzké ranní záři skrývají hory mnoho krásy.
There is a...
Půvab této práce spočívá v její rozmanitosti.
The beauty of...
Byla považována za ohromnou krásku ve svém mládí.
She was considered...
14/20
+
projít (si), procházet (nepříjemným obdobím ap.)
zažít, prožít (si) (období)
projít, prohledat (co) (listiny ap.)
absolvovat, prodělat (proceduru ap.)
go through [gəʊ θruː]
přít. prostý: go through [ɡəʊ θruː], 3. os. j. č.: goes through [ɡəʊz θruː], průb. čas: going through [ˈɡəʊ.ɪŋ θruː], prostý min.: went through [went θruː], příčestí min.: gone through [ɡɒn θruː]
Poté co jí zemřela nejlepší přítelkyně, zažívá těžké období.
She goes through...
Pravidelně procházím všechny své emaily.
I regularly go...
Znovu jsem prošel argumenty pro a proti.
I went again...
15/20
+
probudit se
wake up [weɪk ʌp]
přít. prostý: wake up, 3. os. j. č.: wakes up, průb. čas: waking up, prostý min.: woke up [wouk ʌp], příčestí min.: woken up ['woukən ʌp]
Leon se probudil o pět dní později v nemocnici vzdálené 150 kilometrů.
Leon woke up...
O hodinu později jsem se probudil a cítil jsem se odpočatě.
An hour later,...
Následující ráno se probudila v 7 hodin.
The next morning she woke up at 7 am.
V 10 hodin dopoledne jsem se probudil.
I woke up...
Natalie se obvykle probuzí v 7 ráno.
Natalie generally wakes...
Každé ráno jsme se probudili a viděli přímo přes oceán, jako bychom byli na lodi.
Every morning we...
Žertovali jsme, že i kdyby dům měl shořet, nikdo z nás by se neprobudil.
We joked that...
16/20
+
spojení, spojitost, souvislost
vztah, propojení, vazba
odkaz
spojovat, spojit
souviset
link [lɪŋk]
jedn. číslo: link, množ. číslo: links, přít. prostý: link, 3. os. j. č.: links, průb. čas: linking, prostý min.: linked, příčestí min.: linked
Očekáváme užší vazby mezi školami a průmyslem.
We expect closer...
Můžeme vytvořit odkaz na externí webové stránky.
We can create...
Spojili jsme nové a staré tradiční způsoby výroby čokolády.
We linked the...
Čas strávený v přírodě souvisí se snížením fyzických projevů napětí.
Time spent in...
17/20
+
most, můstek
lávka
kobylka (houslí)
přemostit, překlenout, překonat
bridž (karetní hra)
bridge [brɪdʒ]
jedn. číslo: bridge, množ. číslo: bridges, přít. prostý: bridge, 3. os. j. č.: bridges, průb. čas: bridging, prostý min.: bridged, příčestí min.: bridged
Nový most přes řeku se pro dopravu otevře v roce 2021.
The new bridge...
Houslová kobylka je důležitou součástí houslí.
The violin bridge...
Virtuální realita překonává rozdíl mezi zdravotní péčí a hraním her.
Virtual reality is...
Každý pátek večer hrajeme bridge s našimi přáteli.
We play bridge...
18/20
+
inzerát
reklama
po Kristu
ad [æd]
jedn. číslo: ad, množ. číslo: ads
Všichni víme, že reklamy v televizi působí na mnoho našich smyslů.
We all know...
Římská říše skončila v roce 476 po Kristu.
The Roman empire...
Prohlížím si inzeráty s ojetými automobily.
I'm browsing the...
19/20
+
hnědý
tmavý, celozrný (mouka, chléb)
hnědnout, opálit se do hněda
opálit, osmahnout, osmažit
brown [braʊn]
přít. prostý: brown, 3. os. j. č.: browns, průb. čas: browning, prostý min.: browned, příčestí min.: browned, 2. stupeň: browner, 3. stupeň: brownest
Tento dort byl vyroben z hnědého cukru.
This cake was...
Několik listů zhnědlo na okrajích.
A few leaves...
Cibule by měla být lehce osmažena na pánvičce.
Onions should be...
20/20
+
jedinečný, unikátní
ojedinělý, zvláštní
specifický, příznačný
unique [juːˈniːk]
2. stupeň: browner, 3. stupeň: brownest
Naše aplikace je jedinečná mezi všemi ostatními.
Our application is...
Přišli s unikátním řešením.
They came up...
Byla to jedinečná příležitost získat určitou představu o jejich životě.
It was a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X