460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
91
92
93
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
trend, tendence
směr
tíhnout, klonit se
trend [trend]
jedn. číslo: trend, množ. číslo: trends, přít. prostý: trend, 3. os. j. č.: trends, průb. čas: trending, prostý min.: trended, příčestí min.: trended
Digitalizace je nejnovějším trendem v mnoha oblastech.
Digitalization is the latest trend in many areas.
Mluvili jsme o znepokojivém trendu rostoucího počtu dětí žijících v chudobě.
We talked about a disturbing trend of growing numbers of children living in poverty.
Náš premiér se snažil zvrátit tento trend snížením veřejného dluhu.
Our prime minister tried to reverse this trend by decreasing the public debt.
2/20
+
nastavení, umístění, uspořádání
prostředí, umístění (příběhu)
jídelní sada
nastavovací, stavěcí (mechanismus ap.)
setting [ˈsetɪŋ]
jedn. číslo: setting, množ. číslo: settings
Obrazovka má pouze dvě nastavení žádný jas a vysoký jas.
The screen only has two settings no brightness and high brightness.
Vzpomínám si, že jsem si nastavil hodinky před tím, než jsem vyrazil na cestu.
I remember setting my watch before I set out on my way.
Tento pavilón nabízí krásné prostředí pro soukromé a společenské akce.
This pavilion offers a beautiful setting for private and social events.
3/20
+
zisk, výnos, profit
vydělat, vynést
mít zisk
profit [ˈprɒfɪt]
jedn. číslo: profit, množ. číslo: profits, přít. prostý: profit, 3. os. j. č.: profits, průb. čas: profiting, prostý min.: profited, příčestí min.: profited
Tato webová stránka není provozována za účelem zisku, ani neúčtuje žádný poplatek za její prohlížení.
This website is not run for profit, nor charges any fee for looking at it.
Obchodní plán uvádí, jak díky provozní činnosti dosáhnou zisku.
The business plan specifies how operational activities will make profit.
Můj otec neudělá nic, pokud mu to něco nevynese.
My father doesn't do anything unless it profits him.
4/20
+
rozzlobený
naštvaný
rozhněvaný
angry [ˈæŋgrɪ]
2. stupeň: angrier, 3. stupeň: angriest
Jaké věci tě rozzlobí?
What things make...
Becky je na něj naštvaná.
Becky is angry...
Proč jste dnes tak naštvaný?
Why are you...
Aaron jí málokdy viděl vypadat tak naštvaně.
Aaron has seldom...
5/20
+
za dané okolnosti
za této okolnosti
under the circumstance [ˈʌndə ðɪ ˈsɜːkəmstəns]
Za daných okolností to byl nevyhnutelný krok.
It was an...
Cítila jsem, že za daných okolností nemám mnoho na vybranou.
I felt that...
Může to být jednoduše to nejlepší ze všeho, co je možné za těchto okolností udělat.
It may simply...
6/20
+
příspěvek, poplatek
přispění, přínos
contribution [ˌkɒntrɪˈbjuːʃən]
jedn. číslo: contribution, množ. číslo: contributions
Všechny příspěvky, bez ohledu na to, jak malé nebo velké, budou oceněny.
All contributions, no...
Uveďte, prosím, jak chcete, aby vaše pravidelné příspěvky byly investovány.
Please specify below...
Toto ocenění se uděluje osobě, která významně přispěla světové literatuře.
This award is...
7/20
+
rozsah, míra
závažnost
rozloha, rozměr
extent [ɪkˈstent]
jedn. číslo: extent, množ. číslo: extents
Až se stane známý plný rozsah vaší úplatnosti, zaujmete své pravé místo na odpadlišti dějin.
When the full...
Tyto reakce se při pokojové teplotě vyskytují jen v malém rozsahu.
These reactions occur...
Víno a pivo jsou schopny do určité míry uspokojit stejné potřeby.
Wine and beer...
8/20
+
vnímání( čeho)
pohled, názor (na co)
vnímavost
vjem
perception [pəˈsepʃən]
jedn. číslo: perception, množ. číslo: perceptions
Chceme změnit negativní vnímání této technologie.
We want to...
Flexibilní vnímání barev závisí na tvaru a obrysu předmětů.
Flexible color perception...
Někdy příliš mnoho informací může omezit náš názor o tom, co je možné.
Sometimes too much...
9/20
+
intervence
zásah
zákrok
vměšování se
intervention [ˌɪntəˈvenʃən]
jedn. číslo: intervention, množ. číslo: interventions
Očekáváme, že další země v této oblasti budou reagovat na tuto vojenskou intervenci.
We expect other...
Přímý šéfův zásah může být jedním z možných kroků.
The direct boss's...
Nevměšování se do politických záležitostí cizího státu je dlouhodobým pravidlem.
Non-intervention in the...
10/20
+
bytost, tvor
bytí, existence
vzhledem k tomu
jelikož, protože
being [ˈbiːɪŋ]
jedn. číslo: being, množ. číslo: beings
Je možné, že existují pokročilé civilizace plné inteligentních bytostí?
Is it possible...
Všechny živé i neživé bytosti mají svůj účel - i když o tom dotyčná bytost neví.
All living and...
Proč se ptát, jaký je smysl bytí?
Why ask what...
Jelikož jsem byl mladý, netrápilo mě to.
Being young, I...
11/20
+
doporučit, doporučovat
recommend [ˌrekəˈmend]
přít. prostý: recommend, 3. os. j. č.: recommends, průb. čas: recommending, prostý min.: recommended, příčestí min.: recommended
Den jsme skončili na místě, které nám mnoho lidí doporučilo.
We ended our...
Můj šéf mi doporučil, abych si vzal v práci pár dnů volna.
My boss recommended...
Proč vás vaši zákazníci nebudou doporučovat?
Why woudn't your...
12/20
+
zesílit, zvýšit
objevit se, vynořit se, dorazit
najít, objevit
turn up [tɜːn ʌp]
přít. prostý: turn up, 3. os. j. č.: turns up, průb. čas: turning up, prostý min.: turned up, příčestí min.: turned up
Zesílila televizor na maximální hlasitost.
She turned the...
Myslíš, že dorazí mnoho lidí?
Do you think...
Kdyby dopis dorazil dříve, historie mohla být trochu jiná.
If the letter...
Nenašel jsem nic užitečného.
I haven't turned...
13/20
+
uklouznout, sklouznout
zasunout, zastrčit (závoru)
proklouznout, protáhnout se
propadnout se, klesnout
pokles, propad, úpadek
sesuv (půdy)
chyba, chybička, omyl
spodnička, kombiné
zaplést se (do problému)
slip [slɪp]
jedn. číslo: slip, množ. číslo: slips, přít. prostý: slip, 3. os. j. č.: slips, průb. čas: slipping, prostý min.: slipped, příčestí min.: slipped
Uklouzl jsem na ledu a zranil jsem nohu.
I slipped on...
Sarah by mohla proklouznout z místnosti a nemusela by být pronásledována duchy.
Sarah could slip...
Moje ruce se často potí, když hraju a raketa mně někdy proklouzne v ruce.
My hands sweat...
Náš obrat začal klesat, když konkurenti vstoupili na trh.
Our revenue has...
Většina z toho byla v pořádku, ale byla tam jedna nebo dvě chybičky.
Most of it...
Nemyslím si, že má pod šaty spodničku.
I don't believe...
14/20
+
přiznat, uznat
vzít na vědomí
kvitovat, potvrdit příjem
acknowledge [əkˈnɒlɪdʒ]
přít. prostý: acknowledge, 3. os. j. č.: acknowledges, průb. čas: acknowledging, prostý min.: acknowledged, příčestí min.: acknowledged
Meteorologická služba přiznala, že naměřila znečištění rutheniem.
The weather service...
Musím přiznat, že vám nabízím pouze část toho, co je možné.
I must acknowledge...
Uznali právo občanů na lékařské ošetření ve všech případech.
They acknowledged the...
15/20
+
už ne, již ne (v záporu)
anymore [ˌenɪˈmɔː]
A už to není jen hra pro ženy.
And it's not...
spolu nemluvíme.
We don't talk...
jsem o ní nepřemýšlel jako o příteli.
I didn't think...
16/20
+
v současné době
nyní
momentálně
currently [ˈkʌrəntlɪ]
V současné době pracuji na svém novém tajném projektu.
I am currently...
Tato stránka je nyní ve výstavbě.
This site is...
Jejich podpora je momentálně k dispozici pouze v angličtině.
Their support is...
17/20
+
Země(koule), svět
zem, země, hlína, zemina, půda
nora, doupě
uzemnit
earth [ɜːθ]
jedn. číslo: earth, množ. číslo: earths, přít. prostý: earth, 3. os. j. č.: earths, průb. čas: earthing, prostý min.: earthed, příčestí min.: earthed
Po 146 letech, tato událost, známá jako největší show na světě, končí.
After a run...
Bylo to opravdu hlučné a země se mi třásla pod nohama.
It was so...
Zrno bývá zasazeno do zorané hlíny.
The grain is...
18/20
+
převážně, z velké části, většinou
do značné míry
především, hlavně
largely [ˈlɑːdʒlɪ]
Jsme převážně pasivní tam, kde bychom mohli být aktivní.
We are largely...
Přestože příběh je do značné míry pravdivý, nepovažujeme jej za historii.
Although the story...
Max pije hlavně kvůli stresu.
Max drinks largely...
19/20
+
zajistit (co)
zaručit (co)
postarat se (o co)
ensure [ɛnˈʃʊə]
přít. prostý: ensure, 3. os. j. č.: ensures, průb. čas: ensuring, prostý min.: ensured, příčestí min.: ensured
Je zodpovědností státu zajistit zákon a pořádek.
It is the...
Schopnost přizpůsobit se a inovovat je to, co mu zajistilo jeho úspěch přes 25 let.
It is this...
Zajistěte, aby e-mailová adresa byla platná.
Ensure that the...
20/20
+
list, arch
deska (tenká), plát (tenký)
prostěradlo
tabule, tabulka (skla)
útržek
provazy (deště)
vrstva (prachu)
sheet [ʃiːt]
jedn. číslo: sheet, množ. číslo: sheets
Začněte psát každý problém na nový list papíru.
Start writing each...
Dejte každé ráno čisté prostěradlo na postel.
Put clean sheet...
Lucy koupila skleněnou tabuli a opravila si okno sama.
Lucy bought a...
Nad hlavním městem lilo jak z konve.
The rain is...
Vrstva ledu pokryla celé mé auto.
A sheet of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X