460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
92
93
94
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
skutečný, opravdový
actual [ˈæktʃʊəl]
2. stupeň: more actual, 3. stupeň: most actual
Potřebujeme vysvětlit rozdíly mezi plánovanými a skutečnými údaji.
We need to explain the differences between planned and actual figures.
Je to fantastický příběh opravdového hrdinství a statečnosti.
It is a fantastic story of actual heroism and bravery.
Je důležité, abychom si byli vědomy skutečných nákladů služby.
It is important that we are aware of the actual cost of a service.
2/20
+
letiště
airport [ˈeəˌpɔːt]
jedn. číslo: airport, množ. číslo: airports
Proč přišla pozdě na letiště?
Why did she arrive late at the airport?
Dovezeme vás přímo z letiště až do centra města.
We will take you all the way from the airport to the center of town.
Jak se dostaneme z letiště do městského centra?
How do we get from the airport to the city center?
Letadlo zmizelo z radaru dvě minuty po vzlétnutí z letiště.
The plane disappeared...
Můžeme ho vyvolat rozhlasem na letišti.
We can page...
Náš hotel je blízko letiště.
Our hotel is...
Vojáci byli rozmístěni kolem letiště.
Soldiers were stationed...
3/20
+
pohodlný
útulný, příjemný
bezpečný, komfortní (náskok)
pohodlně (se cítící)
smířený, vyrovnaný
comfortable [ˈkʌmfətəbəl]
2. stupeň: more comfortable (or comfortabler), 3. stupeň: most comfortable (or comfortablest)
Pohodlné boty mohou být funkční a módní.
The comfortable shoes can be functional and fashionable.
Termostat můžete nastavit na teplotu, která je pro vás nejvíce příjemná.
You can set your thermostat to the temperature that is most comfortable for you.
Náš tým udržuje komfortní náskok v první lize.
Our team keeps comfortable lead in the first league.
To se mi vůbec nezamlouvá.
I'm not comfortable with that.
Můžeš být smířený se skutečností, že nejsi perfektní.
You can be comfortable with the fact that you're not perfect.
4/20
+
dlouhodobý
long-term [ˈlɒŋˈtɜːm]
2. stupeň: longer-term, 3. stupeň: longest-term
Dlouhodobá paměť je zlepšována používáním skutečných příkladů.
The long-term memory...
Pořízení psa do rodiny je dlouhodobý závazek a může nahánět hrůzu.
Adding a dog...
Připravíme opatření za účelem dosažení našeho dlouhodobého cíle.
We will prepare...
5/20
+
střední škola
secondary school [ˈsekənderi skuːl]
jedn. číslo: secondary school, množ. číslo: secondary schools
Střední škola je dalším krokem po základní škole.
Secondary school is...
Tento nový předmět může být vyučován na střední škole.
This new subject...
Jsem student střední školy.
I am a secondary school student.
Pan Brown je plně kvalifikovaný učitel francouzštiny pro střední školy.
Mr. Brown is...
Moje žena učí na střední škole.
My wife teaches...
Tyto peníze půjdou na vzdělávání na základních a středních školách.
This money will...
6/20
+
sníh
sněžit, chumelit
sněžení
koks (kokain)
snow [snəʊ]
jedn. číslo: snow, množ. číslo: snows, přít. prostý: snow, 3. os. j. č.: snows, průb. čas: snowing, prostý min.: snowed, příčestí min.: snowed
První vločky sněhu padaly tiše na ulici.
The first flakes...
Všechny střechy domů a budov byly pokryty sněhem.
All the houses...
Pravděpodobně bude zítra sněžit.
It will probably...
7/20
+
katolík
katolický
universální, obecný
catholic [ˈkæθlɪk]
jedn. číslo: catholic, množ. číslo: catholics, 2. stupeň: more catholic, 3. stupeň: most catholic
Natalie byla vychována jako zbožný katolík.
Natalie was brought...
Jsi členem katolické církve?
Are you a...
Hledáme univerzální řešení, které bude skutečně obecné a dostupné všem lidem.
We are seeking...
8/20
+
vnitřní
interní
domací
vnitropolitický
internal [ɪnˈtɜːnəl]
2. stupeň: more internal, 3. stupeň: most internal
Zbourali jsme vnitřní stěny v hlavní budově.
We demolished the...
Nový koncept byl vytvořen na ministerstvu vnitra.
The new concept...
Potřebujeme odborné zkušenosti v oblasti všeobecného lékařství nebo interního lékařství.
We need professional...
Lily je doktorka - internistka.
Lily is a...
9/20
+
režim
životospráva
regime [reɪˈʒiːm]
jedn. číslo: regime, množ. číslo: regimes
To znamená radikální odklon od předchozího režimu v řadě oblastí.
It marks a...
Musím si osvojit nový cvičební režim, abych zhubnul.
I have to...
Viceprezident byl dlouholetým zastáncem vojenského režimu.
The Vice President...
10/20
+
basketbal, košíková
basketbalový
basketball [ˈbɑːskɪtˌbɔːl]
jedn. číslo: basketball, množ. číslo: basketballs
Máte rádi nebo nemáte rádi basketbal?
Do you like...
Národní basketbalový tým žen získal stříbrnou medaili.
Women's national basketball...
Byl vynikající basketbalista.
He was a...
11/20
+
myšlení, názor(y)
přemýšlení, uvažování
přemýšlivý, myslící
thinking [ˈθɪŋkɪŋ]
jedn. číslo: thinking, množ. číslo: thinkings
Rozhodli jsme se v souladu s názory opozice.
We made a...
Měly významný vliv na myšlení celé společnosti.
They had a...
Přemýšlela jsem o všech těch tajemstvích, které ona může skrývat.
I've been doing...
12/20
+
kontrast
rozdíl, odlišnost
protiklad, opak
srovnat, porovnat
kontrastovat, být v rozporu
contrast [kənˈtrɑːst]
jedn. číslo: contrast, množ. číslo: contrasts, přít. prostý: contrast, 3. os. j. č.: contrasts, průb. čas: contrasting, prostý min.: contrasted, příčestí min.: contrasted
Obvykle potřebujeme vysoký kontrast mezi textem a jeho barvou pozadí.
We usually want...
Je zde výrazný rozdíl mezi denními a nočními teplotami.
There is a...
Naproti tomu, ona je ve svém osobním životě šťastná.
In contrast, she...
Můžeme porovnat tuto novou verzi z předchozí verzí.
We can contrast...
Vaše celá předchozí výpověď je zcela v rozporu s tím, co zde nyní říkáte.
Your entire previous...
13/20
+
splatit (komu)
vyplatit (koho)
vyplatit se (snaha, úsilí ap.)
pay off [ˈpeɪ ˌɒf]
přít. prostý: pay off, 3. os. j. č.: pays off, průb. čas: paying off, prostý min.: paid off [peɪd ˌɒf], příčestí min.: paid off [peɪd ˌɒf]
Chystám se splatit všechny své dluhy.
I am going...
Tato strategie se vyplácí.
The strategy is...
Hodně trpělivosti se vyplatí.
A lot of...
14/20
+
stres
napětí
namáhání
důraz
tlak
zdůraznit
přízvuk, dát přízvuk
stress [stres]
jedn. číslo: stress, množ. číslo: stresses, přít. prostý: stress, 3. os. j. č.: stresses, průb. čas: stressing, prostý min.: stressed, příčestí min.: stressed
Jsem také ve velkém stresu.
I've been under...
Je také rozumné vyhnout se aktivitám, které způsobují mimořádné namáhání kolen.
It's also wise...
Zdůraznili, že ke svým rozhodnutím dospěli nezávisle.
They stressed that...
Podstatná jména a přídavná jména mají obvykle přízvuk na první slabice.
Nouns and adjectives...
15/20
+
mít za povinost
mělo by, měli by
nula (vulg.)
ought [ɔːt]
Aaron asi není tak slavný, jako by měl být.
Aaron is probably...
A proto by se každý měl snažit posuzovat věci takové, jaké jsou.
And therefore everyone...
Ach bože, opravdu bych měla něco udělat.
Oh dear, I...
16/20
+
silný, tlustý
hustý (les)
plný (čeho), prosycený (čím)
zastřený, nejasný
hloupý, natvrdlý (BrE) (hovor.)
tlustě, silně
thick [θɪk]
2. stupeň: thicker, 3. stupeň: thickest
Nemá tušení, jak je v reálném životě stresující mít silný přízvuk .
He has no...
Možná budete muset tu vrstvu zesílit.
Maybe you will...
Moje vlasy jsou mimořádně silné a kudrnaté.
My hair is...
Moje matka uvařila opravdu hustou polévku.
My mother made...
Myslím, že musí být slepá, hluchá nebo prostě natvrdlá.
I think she...
17/20
+
délka
doba
vzdálenost
kus, kousek (lana)
length [leŋθ]
jedn. číslo: length, množ. číslo: lengths
Jaká je délka dne na Merkuru?
What is the...
Duster má 4.31 metrů na délku a 1.82 metrů na šířku.
The Duster is...
Obšírně mluvil o tom, co se naučil od svého otce.
He spoke at...
Podej mně kousek provazu.
Pass me a...
18/20
+
mísa, miska
hrát bowls
bowls - sport
nadhazovat (míček)
bowl [bəʊl]
jedn. číslo: bowl, množ. číslo: bowls, přít. prostý: bowl, 3. os. j. č.: bowls, průb. čas: bowling, prostý min.: bowled, příčestí min.: bowled
Opražte ořechy a vložte do misky s popcornem.
Roast nuts and...
Nemohla jsem uvěřit, jak je záchodová mísa třpytivě čistá.
I couldn't believe...
Bowls je jedna z nejpopulárnějších her na světě.
Bowls is one...
19/20
+
potvrdit, potvrzovat
utvrdit (v názoru)
confirm [kənˈfɜːm]
přít. prostý: confirm, 3. os. j. č.: confirms, průb. čas: confirming, prostý min.: confirmed, příčestí min.: confirmed
Dostal jsem e-mail, v kterém bylo napsáno, abych zavolal do hotelu a potvrdil rezervaci.
I got an...
Odmítla potvrdit, že je těhotná.
She refused to...
Nové důkazy potvrdily, že některé dokumenty byly padělané.
New evidence has...
20/20
+
sotva
stěží
skoro vůbec, téměř ne
hardly [ˈhɑːdlɪ]
Sotva tě slyším.
I can hardly...
Jen stěží si utekl, že?
You hardly ran...
Není téměř žádné nové omezení týkající se zahraničních zaměstnanců.
There are hardly...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X