460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
93
94
95
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
starověký
starodávný
antický
prastarý
ancient [ˈeɪnʃənt]
2. stupeň: more ancient (or ancienter), 3. stupeň: most ancient (or ancientest)
Náš starodávný kostel je řádně udržován.
Our ancient church is properly maintained.
Z dějin se dovídáme, že starodávní lidé neměli žádné zubní problémy.
History tells us that ancient people did not have any dental problems.
Nemusíme se bavit o tom, že tvůj počítač je pravěký.
Not to mention that your computer is ancient.
2/20
+
uživatel
uživatelský
účastník
user [ˈjuːzə]
jedn. číslo: user, množ. číslo: users
Uživatelé musí scrollovat dolů, aby našli to, co je zajímá.
The users have to scroll down to find the item of interest.
Zadejte uživatelské jméno a heslo.
Enter your user name and password.
Dopravní informace pro účastníky silničního provozu jsou obvykle vysílány pomocí rozhlasových stanic.
Traffic information for road users are usually broadcasted via radio channels.
3/20
+
zelenina
zeleninový
rostlina
rostlinný
vegetable [ˈvedʒtəbəl]
jedn. číslo: vegetable, množ. číslo: vegetables
Mražená zelenina je perfektní doplněk k jakémukoliv talíři.
Frozen vegetables make a perfect addition to any dinner plate.
Tato kořenová zelenina chutná lahodně.
This root vegetable tastes delicious.
Zeleninová polévka je skvělá, když se do ní zamíchá trochu smetany.
The vegetable soup is great when its blended with a little cream.
4/20
+
způsob, styl
vystupování
chování, jednání
manner [ˈmænə]
jedn. číslo: manner, množ. číslo: manners
Jak často a jakým způsobem jsou data uživatelů zálohována?
How often, and...
Jeho jmenování bylo uskutečněno podivným způsobem.
His appointment was...
Mluvil s námi velmi nevlídně od první chvíle, kdy jsme se s ním setkali.
He talked to...
Slušné chování ve skutečnosti nic nestojí, ale získáš za ně vše.
Good manners really...
5/20
+
kromě, mimo
až na (koho/co)
nehledě na (co), bez ohledu na
apart from [əˈpɑːt frəm]
Můžeš dělat něco jiného kromě toho, že se díváš na televizi?
Don't you do...
Až na mou přítelkyni jsem tam neznal ani jednu osobu.
Apart from my...
Až na pár drobných chyb se domnívám, že to není špatné.
Apart from some...
6/20
+
skutečně
opravdu, doopravdy
upřímně, popravdě
opravdově
truly [ˈtruːlɪ]
Stát se invalidním může být skutečně děsivý zážitek.
Becoming disabled can...
Řekni mi popravdě, kdo to udělal.
Tell me truly...
Upřímně, nemohl jsem tomu uvěřit.
Truly, I could...
7/20
+
věnovat se, zabývat se
sledovat, pronásledovat, stíhat
provádět, vykonávat
usilovat, snažit se
pursue [pəˈsjuː]
přít. prostý: pursue, 3. os. j. č.: pursues, průb. čas: pursuing, prostý min.: pursued, příčestí min.: pursued
Joel se věnuje finanční kariéře a doufá, že se stane finančním poradcem.
Joel is pursuing...
Chtěl se věnovat svým vlastním zájmům, které jí nezajímali.
He wanted to...
Auto bylo pronásledováno policií.
The car was...
8/20
+
průvodce, vůdce, poradce, rádce
návod
řídit, navést, směřovat
vést, provádět
vodící
navádět, navigovat
guide [gaɪd]
jedn. číslo: guide, množ. číslo: guides, přít. prostý: guide, 3. os. j. č.: guides, průb. čas: guiding, prostý min.: guided, příčestí min.: guided
Najali jsme si v Istanbulu průvodce na dva dny.
We hired a...
Tento cestovní průvodce vám pomůže naplánovat si své vlastní výlety.
This travel guide...
Naše aktivity se řídí touhou renovovat a vyvíjet.
Our activities are...
Ellen byla skvělá osoba, která nás provázela na naší cestě.
Ellen was a...
Během roku 2010 vedla práci osmi studentů doktorandského studia.
During 2010 she...
9/20
+
očekávání
naděje, vyhlídky
pravděpodobnost
expectation [ˌekspekˈteɪʃən]
jedn. číslo: expectation, množ. číslo: expectations
Výsledky byly nižší, než jsme očekávali.
The results were...
Nejlepší je nemít vysoké očekávání od problémových lidí.
It's best not...
Zůstal jsem tady v naději, že by to mohl být malý skrytý ráj.
I stayed here...
10/20
+
telefon
telefonovat, zavolat, volat
telephone [telɪˌfəʊn]
jedn. číslo: telephone, množ. číslo: telephones, přít. prostý: telephone, 3. os. j. č.: telephones, průb. čas: telephoning, prostý min.: telephoned, příčestí min.: telephoned
Emily mně práskla s telefonem.
Emily slammed down...
James mi zavolal, abych mi řekl, že vyšetřování mého syna je dokončené.
James telephoned me...
Byl to dlouhý telefonický rozhovor.
It was a long telephone conversation.
Dan jednal podle telefonických pokynů.
Dan was acting...
Tento bezpečnostní kód může být odeslán na kterékoliv z telefonních čísel ve vašem účtu.
This security code...
Jde o ochranný prostředek na dřevo, který se používá na ploty, telefonní sloupy a železniční pražce.
It's a timber...
Mobilní telefon se stal přirozenou součástí každodenního života.
The mobile telephone...
11/20
+
charakteristika, znak, rys
charakteristický, příznačný
characteristic [ˌkærɪktəˈrɪstɪk]
jedn. číslo: characteristic, množ. číslo: characteristics, 2. stupeň: more characteristic, 3. stupeň: most characteristic
Lenost není rys, který bychom si spojovali s Joem.
Laziness is not...
Například typickým znakem pro tuto zemi je mnohoženství.
For example, polygamy...
Lucy reagovala na tuto krutou ránu s charakteristickou důstojností a kuráží.
Lucy responded to...
12/20
+
chirurgie
operace
ordinace (BrE)
surgery [ˈsɜːdʒərɪ]
jedn. číslo: surgery, množ. číslo: surgeries
Laboratorní výsledky naznačovaly, že pacient potřeboval operaci.
The lab results...
Můj bratr je právě na operaci.
My brother is...
Sophie šla do ordinace navštívit doktora.
Sophie went to...
13/20
+
řetěz, řetízek
síť, řetězec (prodejen)
pouta, želízka
připoutat, spoutat, připevnit
spojit, sloučit
chain [tʃeɪn]
jedn. číslo: chain, množ. číslo: chains, přít. prostý: chain, 3. os. j. č.: chains, průb. čas: chaining, prostý min.: chained, příčestí min.: chained
Řetěz je jen tak silný jako jeho nejslabší článek.
A chain is...
Lidé jsou na vrcholu potravního řetězce.
Humans are at...
Byla připoutána k plotu.
She was chained...
14/20
+
zavést (zákon, opatření)
přinášet, přinést
vynášet, vynést
přizvat, přivést, předvést
bring in [brɪŋ ɪn]
přít. prostý: bring in, 3. os. j. č.: brings in, průb. čas: bringing in, prostý min.: brought in [brɔ:t ɪn], příčestí min.: brought in [brɔ:t ɪn]
Došlo k velké reorganizaci našeho týmu, aby se přivedla nová krev.
There was a...
Porota vynesla odsuzující verdikt.
The jury brought...
Byla předvedena k výslechu kvůli vyšetřování korupce.
She was brought...
15/20
+
rozsudek, rozhodnutí
posouzení, úsudek, pohled (na věc)
soud
judgment [ˈdʒʌdʒmənt]
jedn. číslo: judgment, množ. číslo: judgments
Uživatelům trvá pouze 5 sekund, než posoudí vás a váš produkt.
It only takes...
Bily se rozhodl, že nebude posuzovat jeho rozhodnutí.
Billy chose not...
Ryan vyhrál soud se svým zaměstnavatelem.
Ryan won a...
16/20
+
vedle, u
oproti, ve srovnání
kromě (čeho)
beside [bɪˈsaɪd]
Mám malý stůl vedle mé postele.
I have a...
Můj život se mi zdá být velmi nudný ve srovnání s tvým.
My life seems...
Kromě toho dávám přednost replikám skutečných zbraní.
Beside this I...
17/20
+
(vy)řešit
(roz)luštit
vyluštit
solve [sɒlv]
přít. prostý: solve, 3. os. j. č.: solves, průb. čas: solving, prostý min.: solved, příčestí min.: solved
Už jste to vyřešili?
Have you solved...
Vyřešili jsme problém se znečištěnou vodou.
We solved the...
Musíme pracovat společně, abychom vyřešili ten problém ihned.
We have to...
Adam se snaží rozluštit tuto záhadu už 10 let.
Adam has tried...
18/20
+
procento
část, podíl, procentuální podíl
procentuální, procentní
percentage [pəˈsentɪdʒ]
jedn. číslo: percentage, množ. číslo: percentages
Graf ukazuje procentuální podíl výdajů domácností vynaložených na energii za posledních 10 let.
This graph shows...
Velké část našich zákazníků nyní používá naši aplikaci k dobití jejich kreditu.
A large percentage...
Zvýšíme daň z prodeje o dva procentní body na 15 procent.
We will increase...
Porušováním těchto pravidel nic nezískáme.
There's no percentage...
19/20
+
zatím, během toho
mezitím, prozatím
meanwhile [ˈmiːnˌwaɪl]
Prostřu stůl. Ty zatím můžeš začít připravovat jídlo.
I am going...
No a mezitím jsem přepsal ten modul.
Meanwhile, I am...
Mezitím můžeme evakuovat všechny civilisty.
Meanwhile, we can...
20/20
+
maso
jádro, dužina (AmE)
podstata
meat [miːt]
jedn. číslo: meat, množ. číslo: meats
Naši předkové jedli maso, ale byli převážně sběrači, nikoliv lovci.
Our ancestors ate...
Maso bylo uvařeno tak dokonale, že slintám jen si na to vzpomenu.
The meat was...
Musíme se dostat k podstatě problému.
We have to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X