460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
95
96
97
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
apelovat, požadovat, žádat
odvolat se, protestovat, podat protest
žádost (naléhavá), výzva, apel
líbit se, zamlouvat se
odvolání
přitažlivost, půvab
appeal [əˈpiːl]
jedn. číslo: appeal, množ. číslo: appeals, přít. prostý: appeal, 3. os. j. č.: appeals, průb. čas: appealing, prostý min.: appealed, příčestí min.: appealed
Katie mě požádala o pomoc při jednání v této situaci.
Katie appealed for my help in dealing with the situation.
Můj právník řekl, že bychom měli podat odvolání.
My lawyer said that we should file for an appeal.
Proti soudnímu rozhodnutí se lze odvolat během 15 dnů.
The ruling can be appealed within 15 days.
Tento film se kritikům při pohledu zpět líbí více a více.
This film appeals to critics in retrospect more and more.
2/20
+
odkaz, zmínka
referenční
odkazovat se, odvolávat se
reference, doporučení
reference [ˈrefərəns]
jedn. číslo: reference, množ. číslo: references, přít. prostý: reference, 3. os. j. č.: references, průb. čas: referencing, prostý min.: referenced, příčestí min.: referenced
Každá stránka musí obsahovat odkaz na soubor externích kaskádových stylů.
Each page must include a reference to the external cascading style sheet file.
Uveďte celé jméno autora, před tím než se na něj poprvé odkážete.
Use the author's full name when first making reference to him.
Také jí dal doporučení, když žádala o místo provozní ředitelky.
He also gave her a reference when she applied to be chief operating officer.
3/20
+
zahájit, spustit, rozjet
vypustit, vyslat, odpálit
uvést (na trh), dát (do prodeje)
vypuštění, spuštění, vyslání, odpálení
launch [lɔːntʃ]
jedn. číslo: launch, množ. číslo: launches, přít. prostý: launch, 3. os. j. č.: launches, průb. čas: launching, prostý min.: launched, příčestí min.: launched
Musíme zahájit útok při východu slunce.
We have to launch our attack at sunrise.
Detektivové zahájili vyšetřování po té, co dostali zprávu, že žena byla znásilněna.
Detectives have launched an investigation following a report that a woman was raped.
Vybavení bylo vypuštěno do vesmíru na palubě rakety nesoucí družici.
The equipment was launched into space aboard a rocket carrying a satellite.
Naše společnost by mohla uvést svůj nový produkt na světový trh.
Our company could launch its new product into global market.
4/20
+
pohyb
návrh, podnět
posunek, gesto
pokynout, dát pokyn, kývnout
motion [ˈməʊʃən]
jedn. číslo: motion, množ. číslo: motions, přít. prostý: motion, 3. os. j. č.: motions, průb. čas: motioning, prostý min.: motioned, příčestí min.: motioned
Pohyb byl stálý a pokračoval bez zastavení, bez ohledu na to, jak moc jsem tlačil do protisměru.
The motion was...
Sam podal návrh, který požadoval, aby bylo financování přerozděleno původním oddělením.
Sam made a...
Pokynula na mě znovu.
She motioned to...
5/20
+
jinými slovy
in other words [ɪn ˈʌðə ˈwɝːdz]
Jinými slovy, máme sklon nesprávně předpokládat, že se novým lidem nebudeme líbit.
In other words,...
Jinými slovy, nesmíš to vzdát.
In other words,...
Nová daň se týká pouze lidí s příjmy přesahujícími 250 000 dolarů, jinými slovy, velmi bohatých.
The new tax...
6/20
+
často
hojně
frequently [ˈfriːkwəntlɪ]
Zeptal jsem se ji, proč tak často navštěvuje mou kancelář, na rozdíl od její.
I asked her...
Tato stránka obsahuje odpovědi na často kladené dotazy.
This page contains...
Její publikace jsou hojně citovány ostatními.
Her publications are...
7/20
+
opravit, napravit
správný, bezchybný
korektní, vhodný, slušný
correct [kəˈrekt]
přít. prostý: correct, 3. os. j. č.: corrects, průb. čas: correcting, prostý min.: corrected, příčestí min.: corrected, 2. stupeň: correcter, 3. stupeň: correctest
John neustále opravuje moje výslovnost.
John constantly corrects...
Oprav mě, pokud se pletu.
Correct me if...
Správná odpověď na tuto otázku není známa.
The correct answer...
8/20
+
(na)kopnout
kop, kopnutí, kopanec
vyhodit, vykopnout, sesadit (z funkce)
vzrušení, vzrůšo
kick [kɪk]
jedn. číslo: kick, množ. číslo: kicks, přít. prostý: kick, 3. os. j. č.: kicks, průb. čas: kicking, prostý min.: kicked, příčestí min.: kicked
Laurent si kopl míč do své vlastní tváře.
Laurent kicked the...
Já bych si nakopal za to, že jsem spletl její jméno.
I could have...
Víš, co si myslím, že je opravdu vzrušující?
Do you know...
9/20
+
stejný, rovný
rovnoprávný, rovnocenný
rovnat se, znamenat
equal [ˈiːkwəl]
přít. prostý: equal, 3. os. j. č.: equals, průb. čas: equalling, prostý min.: equalled, příčestí min.: equalled, 2. stupeň: more equal, 3. stupeň: most equal
Sally má stejný počet bratrů a sester.
Sally has an...
Je prostě naprosto oddaný našemu programu a jedná s námi jako s rovnocennými.
He's just totally...
Jedna imperiální pinta se rovná 0,568 litru.
The one imperial...
Lepší angličtina znamená lepší výplatu.
Better English equals...
10/20
+
úleva, ulehčení
pomoc, podpora
vysvobození, osvobození
reliéf
podpůrný, pomocný, odlehčovací
relief [rɪˈliːf]
jedn. číslo: relief, množ. číslo: reliefs
Bylo to taková úleva a pocit štěstí, že Jess je v bezpečí.
It was such...
Většina pomoci byly vykonána dobrovolníky.
Most of the...
Našel jsem tam vysvobození od zimy.
I found a...
11/20
+
vinit, obviňovat
dávat za vinu, svalovat vinu
vina, provinění
zavinit, být příčinou
blame [bleɪm]
jedn. číslo: blame, množ. číslo: blames, přít. prostý: blame, 3. os. j. č.: blames, průb. čas: blaming, prostý min.: blamed, příčestí min.: blamed
Neobviňuj mě. To není moje chyba.
Don't blame me....
Není čas hrát si na vzájemné obviňování.
There is no...
On není ochoten převzít vinu za to, co se stalo.
He is not...
Za příčinou poklesu stálo mnoho důvodů.
The decline has...
Airbnb zčásti může za to, že se zvýšilo nájemné v celém městě.
Airbnb is partly...
Částečně za to mohou pravděpodobně makroekonomické trendy.
Macroeconomic trends are...
12/20
+
hostitel, pořadatel
hostit, pohostit
uspořádat, pořádat
mnoho, spousta, hromada
host [həʊst]
jedn. číslo: host, množ. číslo: hosts, přít. prostý: host, 3. os. j. č.: hosts, průb. čas: hosting, prostý min.: hosted, příčestí min.: hosted
Náš hostitel nás při příjezdu pozdravil a byl velmi srdečný.
Our host greeted...
Paříž se stane jen druhým městem, které bude hostit olympijské hry třikrát.
Paris will become...
Mnoha úmrtím kvůli spoustě nemocí mohlo být zabráněno očkováním.
Many deaths from...
13/20
+
zrcadlo, zrcátko
odrážet, zrcadlit
zrcadlový
mirror [ˈmɪrə]
jedn. číslo: mirror, množ. číslo: mirrors, přít. prostý: mirror, 3. os. j. č.: mirrors, průb. čas: mirroring, prostý min.: mirrored, příčestí min.: mirrored
Vždycky jsem nosila zrcátko v kabelce.
I always carried...
Sophie tráví hodiny před zrcadlem.
Sophie spends hours...
Růst našeho podnikání zrcadlí růst okolního rozvoje.
The growth of...
14/20
+
zavěsit, pověsit
frustrace, naštvání
hang up [hæŋ ʌp]
přít. prostý: hang up [hæŋ ʌp], 3. os. j. č.: hangs up, průb. čas: hanging up, prostý min.: hung up [hʌŋ ʌp], příčestí min.: hung up [hʌŋ ʌp]
Je mi líto, musím teď zavěsit.
I am sorry...
Proč si nepověsíš oblečení?
Why don't you...
Postupem času, jsem si vybudoval značnou frustraci ohledně školy.
I developed, over...
15/20
+
dluh
(za)dlužení
debt [det]
jedn. číslo: debt, množ. číslo: debts
Být v dluzích může vyvolat dominový efekt.
Being in debt...
Co mám dělat, když můj bratr chce, abych během jednoho roku splatil jeho dluhy?
What should I...
Harry se zadlužil poté, co ztratil svou práci.
Harry got into...
16/20
+
ložnice
postelový
pokoj
bedroom [ˈbɛdˌruːm]
jedn. číslo: bedroom, množ. číslo: bedrooms
Předělala moji ložnici, aby se mně lépe spalo.
She reorganized my...
Náš dům má čtyři pokoje se dvěma koupelnami a původním krbem.
Our house has...
Prodáváme nábytek pro dětské pokoje pro chlapce i dívky.
We sell kid...
17/20
+
kořen, kořínek
základ, kořeny
odmocnina
zakořenit, zapustit kořeny
zasadit
kořenový
root [ruːt]
jedn. číslo: root, množ. číslo: roots, přít. prostý: root, 3. os. j. č.: roots, průb. čas: rooting, prostý min.: rooted, příčestí min.: rooted
Některý plevel může znovu vyrůst z kořínků zanechaných v půdě.
Some weeds can...
To mám neřekne moc o základech její osobnosti.
It doesn't tell...
Dva je odmocnina ze čtyř.
Two is the...
Alpské lyžování je hluboce zakořeněno v jejich kultuře.
Alpine skiing is...
18/20
+
rám, rámeček, rámec
konstrukce, kostra
obroučka, obruba (brýlí)
snímek, okénko
postava, tělo
(za)rámovat, dát do rámu
sestavit, připravit, vypracovat
(z)formulovat
nastražit, narafičit (hovor.)
frame [freɪm]
jedn. číslo: frame, množ. číslo: frames, přít. prostý: frame, 3. os. j. č.: frames, průb. čas: framing, prostý min.: framed, příčestí min.: framed
Myslím, že na tento obraz potřebujete větší rám.
I think you...
Tento internetový prohlížeč podporuje rámce.
This internet browser...
Každý druhý snímek filmu byl poškozen.
Every second frame...
Její krásná tvář byla orámována bílými hranami závoje.
Her beautiful face...
Megan si připravila své otázky, aby ho vyprovokovala k hádce.
Megan framed her...
Matt tvrdí, že to bylo na něj nastraženo.
Matt claims that...
19/20
+
požadavek, podmínka
potřeba
requirement [rɪˈkwaɪəmənt]
jedn. číslo: requirement, množ. číslo: requirements
Dobré vzdělání je minimálním požadavkem na mnoho pracovních míst.
A good education...
Čistý vzduch je základní podmínkou lidského zdraví a pohody.
Clean air is...
Setkáváme se se zákazníky, abychom lépe porozuměli jejich potřebám.
We meet customers...
20/20
+
chytrý, bystrý, vtipný
elegantní, vkusný, módní
pálit, štípat (oči ap.)
pálení, pálivá bolest
smart [smɑːt]
přít. prostý: smart, 3. os. j. č.: smarts, průb. čas: smarting, prostý min.: smarted, příčestí min.: smarted, 2. stupeň: smarter, 3. stupeň: smartest
Pokud je chytrá dívka, uvědomí si svojí chybu.
If she is...
Laura byla dost chytrá na to, aby odmítla jeho návrh.
Laura was smart...
Chytří lidé jsou dostatečně chytří na to, aby věděli, kolik toho nevědí.
Smart people are...
Pokud jste nejchytřejší osobou v místnosti, jste ve špatné místnosti.
If you're the...
Vypadáš opravdu elegantně. Kde jste koupila tyto šaty?
You look really...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X