460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
97
98
99
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
extrémně
nesmírně
mimořádně
extremely [ɪkˈstriːmlɪ]
Tato země je extrémně bohatá na přírodní zdroje, zatímco její obyvatelstvo je mimořádně chudé.
This country is extremely rich in natural resources while its population is extremely poor.
20. století bylo nesmírně rušným obdobím v dějinách moderní medicíny.
20th century was an extremely eventful period in the history of modern medicine.
To je skvělé pro mimořádně nadané studenty.
This is great for the extremely gifted students.
2/20
+
prohlásit, vyhlásit
deklarovat
přihlásit k proclení
přiznat (ke zdanění)
declare [dɪˈkleə]
přít. prostý: declare, 3. os. j. č.: declares, průb. čas: declaring, prostý min.: declared, příčestí min.: declared
Inspektor prohlásil, že letadlo je schopno bezpečně létat.
The inspector declared the plane safe to fly.
Tyto země vyhlásily nezávislost v roce 1811.
These countries declared independence in 1811.
Generální prokurátor Nebrasky vyhlásil válku patentovým trolům.
Nebraska's attorney general has declared war on patent trolls.
Luke zapomněl přiznat svůj příjem za tento rok.
Luke forgot to declare his income for the year.
3/20
+
politik
politician [ˌpɒlɪˈtɪʃən]
jedn. číslo: politician, množ. číslo: politicians
Greg je v současnosti nejoblíbenějším politikem v Texasu.
Greg is currently the most popular politician in Texas.
Reputace politika byla poškozena, když noviny oznámily, že ukradl peníze.
The politician's reputation was damaged when the newspapers announced that he had stolen money.
Napsala článek, který kritizoval politiky.
She wrote an...
Mnoho politiků nedává přímou odpověď.
Many politicians do...
Politici často nejsou schopni komunikovat s obyčejnými lidmi.
Politicians are often...
Naštvaná veřejnost požaduje od politiků větší odpovědnost za městský rozpočet.
An upset public...
Tento politik byl hlasitým zastáncem reformy zdravotnictví a prosazoval cenově dostupné služby.
This politician was...
4/20
+
zlatý
pozlacený
golden [ˈgəʊldən]
2. stupeň: goldener (or more golden), 3. stupeň: goldenest (or most golden)
Alice včera ztratila zlatý náhrdelník.
Alice lost her...
Její dlouhé zlaté vlasy mají pro mě vetší cenu než všechny diamanty.
Her long golden...
Smažte slaninu do zlatova dokud nebude křupavá.
Fry the bacon...
Slunce teď mělo kolem sebe slabý zlatý opar.
The sun now...
Most Golden Gate je ikonickým symbolem San Franciska.
The Golden Gate Bridge is an iconic symbol of San Francisco.
5/20
+
z tohoto důvodu
for this reason [fə ðɪs ˈriːzən]
Z tohoto důvodu mám jednu otázku.
For this reason,...
Z tohoto důvodu nesmí tato verze dohody vstoupit v platnost.
For this reason,...
Z tohoto důvodu odešla od svého otce a matky.
For this reason,...
6/20
+
německý
Němec
němčina
german [ˈdʒɜːmən]
jedn. číslo: german, množ. číslo: germans, 2. stupeň: more german, 3. stupeň: most german
Kurz nabízí přehled německých dějin.
The course offers...
Němčina a angličtina jsou příbuzné jazyky.
German and English...
Libby mluví rovněž anglicky a německy.
Libby speaks English and German as well.
Náš zástupce zajistil čtyřletou smlouvu s německou firmou.
Our agent has...
Mezitím se britská 2. armáda přiblížila k Severoněmecké nížině.
Meanwhile, the British...
Hans vyvracuje mýtus o tradiční německé preciznosti.
Hans is exploding...
7/20
+
okolnost(i)
poměry, podmínky
náhoda, osud
circumstance [ˈsɜːkəmstəns]
jedn. číslo: circumstance, množ. číslo: circumstances
Za žádných okolností by ses mu o tom neměl zmínit.
Under no circumstances...
Potvrdili, že okolnosti jeho smrti zůstávají nejasné.
They have confirmed...
Za daných podmínek to udělal velmi dobře.
Under the circumstances,...
8/20
+
varovat
upozornit
warn [wɔːn]
přít. prostý: warn, 3. os. j. č.: warns, průb. čas: warning, prostý min.: warned, příčestí min.: warned
Ředitel školy mě varoval, že když odejdu ze školy, nebudu se moci vrátit.
The principal warned...
Leták upozorňuje, že přímý pohled na slunce je velmi nebezpečný.
The leaflet warns...
Motoristé jsou upozorňováni na nebezpečí používání mobilních telefonů během jízdy.
The motorists are...
Pacient nebyl dostatečně upozorněn na nebezpečí související s medikací.
The patient was...
9/20
+
výrobce
producent
režisér
producer [prəˈdjuːsə]
jedn. číslo: producer, množ. číslo: producers
Brazílie je největším výrobcem surového a rafinovaného cukru na světě.
Brazil is the...
Honda Motor Company je známá jako výrobce automobilů a motocyklů.
Honda Motor Company...
Jaký je rozdíl mezi režisérem a producentem?
What is the...
10/20
+
ani...ani
také ne (v záporu)
ani jeden, žádný (ze dvou)
neither [ˈniːðə]
Ani on, ani ona neví, jak problém vyřešit.
Neither he nor...
"Nechci tam jít." "Já taky ne."
"I don't want...
Ani jeden z nich není připraven.
Neither of them...
11/20
+
židovský
jewish [ˈdʒuːɪʃ]
2. stupeň: more jewish, 3. stupeň: most jewish
Můžete vyzkoušet tradiční židovské jídlo.
You can try...
Samuel dodržuje židovské zvyky a modlitby.
Samuel practices Jewish...
Byla zde velká židovská komunita, která žila v této oblasti.
There was a large Jewish community living in this area.
12/20
+
pepř
opepřit, okořenit
paprika
pepper [ˈpepə]
jedn. číslo: pepper, množ. číslo: peppers, přít. prostý: pepper, 3. os. j. č.: peppers, průb. čas: peppering, prostý min.: peppered, příčestí min.: peppered
Podávala špagety s uzenou slaninou a přidala hodně pepře.
She served the...
Henry okořenil svou řeč osobními historkami.
Henry peppered his...
Orestujte papriku a cibuli asi 5 minut.
Saute the bell...
13/20
+
rozbít (se), rozpadnout (se)
rozejít (se)
skončit, ukončit
rozehnat, rozprášit
rozpustit
break up [breɪk ʌp]
přít. prostý: break up [breɪk ʌp], 3. os. j. č.: breaks up, průb. čas: breaking up, prostý min.: broke up [brouk ʌp], příčestí min.: broken up ['broukən ʌp]
Tři členové posádky se utopili, poté co se loď rozpadla a potopila se.
Three of the...
Zvedněte ruku, pokud jste někdy vyhrožovali, že si ublížíte, když se s vámi chlap rozejde.
Raise your hand...
Když schůzka kolem osmé večer skončila, náš šéf měl špatnou náladu.
When the meeting...
14/20
+
poplatek, příspěvek
honorář, odměna
fee [fiː]
jedn. číslo: fee, množ. číslo: fees
Můžete zaplatit vstupní poplatek zde nebo na několika dalších místech.
You may pay...
Řekl, že každý z nás musí zaplatit poplatek za zpoždění ve výši 60 eur, protože jsme přišli pozdě.
He told us...
Její obvyklý honorář je 50 dolarů za hodinu.
Her usual fee...
15/20
+
kombinace
směs
spojení, propojení
spojování, slučování
combination [ˌkɒmbɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: combination, množ. číslo: combinations
Kombinace mnoha faktorů vedla k poklesu cen.
A combination of...
Toto jediná kapsle obsahuje perfektní směs kávy a mléka.
This single one...
Sloučením těchto dvou chemikálií se vyprodukuje plyn známý jako oxid uhličitý.
The combination of...
16/20
+
(u)krást, odcizit
(v)plížit se, vkrást se
výhodná koupě, terno (hovor.)
steal [stiːl]
jedn. číslo: steal, množ. číslo: steals, přít. prostý: steal, 3. os. j. č.: steals, průb. čas: stealing, prostý min.: stole [stəʊl], příčestí min.: stolen [ˈstəʊlən]
To je člověk, který se hekl do jejich systému, aby ukradl informace.
He is man...
Muž byl chycen, když kradl baterii z vozidla.
The man was...
David se potichu plížil přes celý pokoj a snažil se jí nevzbudit.
David stole across...
17/20
+
(roz)dělení, členění (čeho) (na části)
oddělení, divize, útvar (firmy ap.)
sekce
rozpor, rozdíl, nejednota (mezi lidmi ap.)
division [dɪˈvɪʒən]
jedn. číslo: division, množ. číslo: divisions
Smlouva o ukončení desetiletí rozdělení tohoto ostrova je blízko.
A deal to...
Jejich neshody způsobily hluboké rozdělení uvnitř armády.
Their disagreements opened...
Elektronická divize byla rozdělena na dvě části.
The electronics division...
Jednotky 1. kanadské pěší divize se vylodily v prosinci 1939.
The troops of...
18/20
+
pouto, svazek, vazba, sloučení
vázat (se), spojit (se)
dluhopis, obligace
sblížit (se)
ohraničit
muset, být povinen
závazný, povinný
bond [bɒnd]
jedn. číslo: bond, množ. číslo: bonds, přít. prostý: bond, 3. os. j. č.: bonds, průb. čas: bonding, prostý min.: bonded, příčestí min.: bonded
Pouto mezi psy a lidmi může být mnohem intenzivnější, než si myslíte.
The bond between...
Sloučením kyslíku a vodíku vznikne voda.
The bond between...
Sblížil jsem se s ostatními a vytvořili jsme malou komunitu, kde jsme se o sebe navzájem starali.
I have bonded...
Nařízení není pro Spojené království a Irsko závazné.
The United Kingdom...
19/20
+
(mnoho)násobný, vícečetný, hromadný
násobek
více
multiple [ˈmʌltɪpəl]
jedn. číslo: multiple, množ. číslo: multiples, 2. stupeň: more multiple, 3. stupeň: most multiple
Dan utrpěl vícečetná zranění, včetně zlomeniny hrudní kosti a žeber.
Dan suffered multiple...
Dvacet je násobkem pěti, protože dvacet je čtyřikrát pět.
Twenty is a...
Chápu, že bylo vytvořeno více kopií jednoho souboru.
I see that...
20/20
+
AIDS
AIDS [eɪdz]
Oba byli pozitivně testováni na AIDS.
Both tested positive...
Vědci nevědí, jak dlouho bude trvat vývoj vakcíny proti AIDS.
Scientists don't know...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X