460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
98
99
100
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
krajina
krajinka
terén
upravit krajinu
orientace na šířku
landscape [ˈlændˌskeɪp]
jedn. číslo: landscape, množ. číslo: landscapes, přít. prostý: landscape, 3. os. j. č.: landscapes, průb. čas: landscaping, prostý min.: landscaped, příčestí min.: landscaped
Chata se nachází v krajině kopců a jezer na jižním svahu Alp.
The cottage is set in a landscape of hills and lakes to the southern slope of the Alps.
Vstoupili jsme do magické podvodní krajiny s velkými korály.
We stepped into a magical underwater landscape with a big coral.
Pozemky byly krásně upraveny a osázeny stromy a keři.
The land was beautifully landscaped with trees and shrubs.
2/20
+
konzervativní
opatrný, střízlivý, umírněný
konzervativec
conservative [kənˈsɜːvətɪv]
jedn. číslo: conservative, množ. číslo: conservatives, 2. stupeň: more conservative, 3. stupeň: most conservative
Francouzští voliči si vybrali konzervativního kandidáta na prezidenta.
French voters chose a conservative candidate for president.
Konzervativní strana napraví neustálé chyby a korupci současného systému.
The Conservative Party will rectify the consistent failures and corruption of the current system.
Chci nosit střízlivý oblek, který je vhodný pro obchodní jednání.
I want to wear a conservative suit that is suitable for business meetings.
3/20
+
šedý, šedivý
šednout, šedivět
zamračený, pošmourný
neradostný, tíživý, skličující
nevýrazný
gray [greɪ]
přít. prostý: gray, 3. os. j. č.: grays, průb. čas: graying, prostý min.: grayed, příčestí min.: grayed, 2. stupeň: grayer, 3. stupeň: grayest
Natalie byla oblečená v šedé kombinéze.
Natalie was dressed in gray jumpsuit.
V jakém věku je normální, aby vlasy začaly šedivět?
What age is normal for hair to go grey?
Ještě je třeba vyjasnit šedé oblasti v legislativě.
The gray areas in the legislation have still to be clarified.
4/20
+
směrem k(e)
na
k
vůči
towards [təˈwɔːdz]
Viděl jsem nejméně jednoho z nich, jak běžel s pistolí směrem k němu a zastřelil ho.
I saw at...
Tyto peníze půjdou na vzdělávání na základních a středních školách.
This money will...
Byla vůči mně velmi přátelská a já jsem byl přátelský k ní.
She was very...
5/20
+
nádobí
mísa
pokrm, jídlo
nádoba
servírovat, předložit (k jídlu)
dish [dɪʃ]
jedn. číslo: dish, množ. číslo: dishes, přít. prostý: dish, 3. os. j. č.: dishes, průb. čas: dishing, prostý min.: dished, příčestí min.: dished
Proč mám umývat své nádobí ručně a ne v myčce?
Why should I...
Jemně přehněte pouze okraje těsta a vložte ho do pečící misky.
Gently fold just...
Zeleninové pokrmy budou servírovány jako hlavní chod.
The vegetable dishes...
6/20
+
nemluvě o tom
ani nezmínit
not to mention [nɒt tə ˈmenʃən]
Nemluvě o tom, že byl velmi nadstandardně podporován ministerstvem obrany.
Not to mention,...
Noci jsou stále dlouhé, nemluvě o tom, že je je chladno a větrno.
Nights are still...
A to ani nezmiňujeme, že nemusela nic obětovat.
Not to mention...
7/20
+
dovolit si, dopřát si
poskytnout, nabízet
afford [əˈfɔːd]
přít. prostý: afford, 3. os. j. č.: affords, průb. čas: affording, prostý min.: afforded, příčestí min.: afforded
Co mám udělat, když si nemůžu dovolit zdravotní pojištění?
What can I...
Nemůžu si to dovolit zaplatit jednorázově, vzhledem k tomu, že moje mzda mě stačí jen na základní živobytí.
I cannot afford...
Chodci jsou nedostatečně chráněny před kontaktem s motorovými vozidly.
Pedestrians are afforded...
8/20
+
počáteční, výchozí, inicializační
počáteční písmeno
iniciála
parafovat
initial [ɪˈnɪʃəl]
jedn. číslo: initial, množ. číslo: initials, přít. prostý: initial, 3. os. j. č.: initials, průb. čas: initialling, prostý min.: initialled, příčestí min.: initialled, 2. stupeň: more initial, 3. stupeň: most initial
Po počátečním překvapení následoval pocit uspokojení, že věci se ubírají správným směrem.
The initial surprise...
A proto je výchozí hodnota nastavena na nulu.
This is why...
Napsal jsem své iniciály, P.K., na horní část stránky.
I wrote my...
9/20
+
křídlo
křídelní útočník
blatník (BrE)
přeletět, plachtit
vznést se
wing [wɪŋ]
jedn. číslo: wing, množ. číslo: wings, přít. prostý: wing, 3. os. j. č.: wings, průb. čas: winging, prostý min.: winged, příčestí min.: winged
Pták roztáhl křídla a odletěl pryč.
The bird spread...
Včera jsem hrál na pravém křídle.
I was playing...
První patro severního křídla budovy je přístupné veřejnosti.
The first floor...
Průtok vzduchu nad a pod křídlem letadla vytváří vztlak.
The flow of...
Proč Britové říkají blatníkům "křídla"?
Why do Brits...
10/20
+
jádro, podstata (problému)
střed
ohryzek
provrtat střed
vykrajovat, odstranit jádřinec (z jablka)
core [kɔː]
jedn. číslo: core, množ. číslo: cores, přít. prostý: core, 3. os. j. č.: cores, průb. čas: coring, prostý min.: cored, příčestí min.: cored
Teplotu jádra udržujeme nejméně na 90 stupních Celsia.
We keep the...
Jádrem problému je sponzorství, které je v praxi jasným úplatkem.
The core of...
Koupil jsem nádherný byt ve středu města.
I bought a...
Chtěl jsem se zeptat, jestli jsou ohryzky z jablek pro mého psa jedovaté.
I wanted to...
11/20
+
rybaření, rybolov
rybářský
fishing [ˈfɪʃɪŋ]
jedn. číslo: fishing, množ. číslo: fishings
Rybaření je celoživotní aktivita, ze které se můžete těšit v jakémkoli věku.
Fishing is a...
Průmyslový rybolov v Irsku představuje významnou hospodářskou činnost.
The fishing industry...
Musíte použít správný rybářský prut.
You have to...
12/20
+
hromadný, masový
dav, shluk, masa
spousta, hodně
(na)hromadit (se), (na)kupit (se)
mše (církev.)
mass [mæs]
jedn. číslo: mass, množ. číslo: masses, přít. prostý: mass, 3. os. j. č.: masses, průb. čas: massing, prostý min.: massed, příčestí min.: massed, 2. stupeň: masser, 3. stupeň: massest
Znemožňují jim zastavit šíření zbraní hromadného ničení.
They make it...
U armády nedošlo k žádným hromadným dezercím.
There have been...
Je možné, že je Brown masový vrah?
Is it possible...
Ve frontě byly davy lidí, kteří na něj čekali.
There were masses...
13/20
+
hluk, rámus
zvuk (vydávaný činností ap.)
rozhlásit, rozhlašovat
šum
noise [nɔɪz]
jedn. číslo: noise, množ. číslo: noises, přít. prostý: noise, 3. os. j. č.: noises, průb. čas: noising, prostý min.: noised, příčestí min.: noised
Ano, způsobuje to nepatrný hluk.
Yes, it makes...
Způsobil hlasitý rámus tím, že zabouchl bránu.
He caused a...
Obsahuje to velké množství statistického šumu.
It contains a...
14/20
+
rozložit, rozkládat, rozprostřít (na stůl)
vyložit, uvést, přednést, detailně vysvětlit
rozvrhnout, rozplánovat
lay out [leɪ aʊt]
přít. prostý: lay out [leɪ aʊt], 3. os. j. č.: lays out, průb. čas: laying out, prostý min.: laid out [leɪd aʊt], příčestí min.: laid out [leɪd aʊt]
Všechno jeho oblečení bylo rozprostřeno na posteli.
All his clothes...
Toto je detailně uvedeno v paragrafu 142 a 143.
That is laid...
Ulice byly rozvrženy v dokonalých přímých liniích.
The streets were...
15/20
+
vítěz, výherce
vítězný bod, vítězný gól
winner [ˈwɪnə]
jedn. číslo: winner, množ. číslo: winners
John skončil jako celkový vítěz.
John finished as...
Chcete být ve skupině vítězů nebo poražených?
Do you want...
Mario vstřelil vítězný gól ve druhé polovině nastaveného času.
Mario scored the...
16/20
+
celkový, úhrnný
celkově, celkem
kombinéza
montérky
overall [ˈəʊvərˌɔːl]
jedn. číslo: overall, množ. číslo: overalls
Celková situace byla charakterizována jako stabilní.
The overall situation...
Celková poptávka po dovednostech se bude i nadále zvyšovat.
Overall demand for...
Celkově jsem šťastný.
Overall I am...
Vzal si montérky dokonce i když šel do města.
He wore his...
17/20
+
pochybnost, pochyba
pochybovat, zpochybňovat
doubt [daʊt]
jedn. číslo: doubt, množ. číslo: doubts, přít. prostý: doubt, 3. os. j. č.: doubts, průb. čas: doubting, prostý min.: doubted, příčestí min.: doubted
Abych byla upřímná, měla jsem pochybnosti o tom, zda si můj manžel stále myslí, že jsem sexy.
To be honest,...
Máme důvodné pochybnosti o jejich pravosti.
We have reasonable...
Policie uvedla, že pochybuje o její verzi událostí.
The police said...
Pochybuji, že je těhotná.
I am in...
18/20
+
objem, obsah (krychle ap.)
množství
hlasitost
volume [ˈvɒljuːm]
jedn. číslo: volume, množ. číslo: volumes
Tamten kontejner má objem 400 litrů.
That container has...
Oceňuji množství práce, která je prováděna dobrovolníky.
I appreciate the...
Hlasitost hudby ovlivní rychlost, kterou se zákazníci pohybují ve vašem obchodě.
The volume of...
19/20
+
úsek, pás, pruh
protáhnout se
natáhnout
roztažení, protažení
zahrnovat
rozkládat se, rozprostírat se
elastický, strečový
stretch [stretʃ]
jedn. číslo: stretch, množ. číslo: stretches, přít. prostý: stretch, 3. os. j. č.: stretches, průb. čas: stretching, prostý min.: stretched, příčestí min.: stretched
Na tomto úseku silnice došlo k vysokému počtu nehod.
There has been...
Je lepší se protáhnout před tréninkem nebo po něm?
Is it better...
Mark natáhl svou ruku ke mně.
Mark stretched his...
Andy se rozprostírají v délce 7 250 km podél západního pobřeží Jižní Ameriky.
The Andes stretch...
Koupil jsem si nové strečové kalhoty.
I bought new...
20/20
+
posoudit, (o)hodnotit, vyhodnotit
ocenit, stanovit
assess [əˈses]
přít. prostý: assess, 3. os. j. č.: assesses, průb. čas: assessing, prostý min.: assessed, příčestí min.: assessed
Tato cena odpovídá částce, na kterou byla nemovitost ohodnocena.
This price is...
Bella rychle vyhodnotila situaci a zavolala 911.
Bella quickly assessed...
Budu muset podat daňové přiznání, aby mně mohla být stanovena daň z příjmů.
I will have...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X