460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
99
100
101
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
očekávání, těšení se
předjímání, anticipace
anticipation [ænˌtɪsɪˈpeɪʃən]
jedn. číslo: anticipation, množ. číslo: anticipations
Už několik dní tu vládne atmosféra očekávání.
There's been an atmosphere of anticipation around here for a few days now.
Lyžaři vyhlíží první sníh s dychtivým očekáváním.
Skiers look forward...
2/20
+
stanovisko, hledisko
standpoint [ˈstændˌpɔɪnt]
jedn. číslo: standpoint, množ. číslo: standpoints
Musíme se na tento problém podívat z jiného hlediska.
We have to look at this problem from a different standpoint.
Výsledky jeho práce jsou z vědeckého hlediska hodně diskutabilní.
The results of his work are highly questionable from a scientific standpoint.
3/20
+
(pro)pustit (z nemocnice)
(s)plnit (povinnosti)
vykonávat, provádět (činnost)
splatit, umořit (dluh)
vypouštět (vodu ap.)
vylučovat, vyměšovat (co)
zrušit, anulovat (co)
vyložit, složit (náklad ap.)
vybít (baterii)
propuštění (z vězení ap.)
vytékání, vypouštění, výtok
výboj, vybíjení (el. náboje)
discharge [dɪsˈtʃɑːdʒ]
jedn. číslo: discharge, množ. číslo: discharges, přít. prostý: discharge, 3. os. j. č.: discharges, průb. čas: discharging, prostý min.: discharged, příčestí min.: discharged
Moje autobaterie je vybitá.
My car battery is discharged.
Byl shledán vinným, dostal podmínečný trest devět měsíců na zkušební dobu pěti let.
He was found guilty and given a nine-month conditional discharge for a period of five years.
Můžete být propuštěn pouze z dobrého důvodu, a ne pouze z vůle vašeho zaměstnavatele.
You may be...
4/20
+
vyzařovat, vysílat, emitovat (form.)
vydat (ze sebe), vypustit (form.)
emit [ɪˈmɪt]
přít. prostý: emit, 3. os. j. č.: emits, průb. čas: emitting, prostý min.: emitted, příčestí min.: emitted
Elektrony aktivují plyn, který vyzařuje energii ve formě světla.
The electrons activate...
Je nezákonné, aby továrny vypouštěly do vzduchu příliš mnoho smogu.
It's illegal for...
5/20
+
převrátit (se), převrhnout (se), překotit (se) (na bok)
zrušit, zvrátit, zneplatnit, anulovat
převrácení, obrácení
overturn [ˌəʊvəˈtɜːn]
jedn. číslo: overturn, množ. číslo: overturns, přít. prostý: overturn, 3. os. j. č.: overturns, průb. čas: overturning, prostý min.: overturned, příčestí min.: overturned
Demonstranti převrátili auto na bok a použili ho jako barikádu.
The protesters overturned...
Chtěli bychom zvrátit jeho rozhodnutí.
We would like...
Rozhodnutí rozhodčího bylo po opakovaném přezkoumání zrušeno.
The umpire's decision...
6/20
+
ztrácet čas
spin (one's) wheels [spɪn (ˈwʌnz) wiːls]
přít. prostý: spin (one's) wheels, 3. os. j. č.: spins (one's) wheels, průb. čas: spinning (one's) wheels, prostý min.: spun (one's) wheels, příčestí min.: spun (one's) wheels
Celý týden jsem jenom ztrácel čas s tímto problémem.
I've been only...
Jestli si myslíte, že tady jen ztrácíme čas, řekněte nám to a my skončíme.
If you think...
7/20
+
kvést, vzkvétat, prosperovat
(za)mávat (k upoutání pozornosti)
mávání, máchnutí (k upoutání pozornosti)
flourish [ˈflʌrɪʃ]
přít. prostý: flourish, 3. os. j. č.: flourishes, průb. čas: flourishing, prostý min.: flourished, příčestí min.: flourished
Za jeho vlády začalo umění vzkvétat.
During his reign,...
Mával jsme pasem a běžel jsem k němu.
I ran up...
8/20
+
napjatý (situace)
napnutý, napjatý, nervózní (člověk)
napnout (se) (svaly)
ztuhnout, strnout (hrůzou)
tense [tens]
přít. prostý: tense, 3. os. j. č.: tenses, průb. čas: tensing, prostý min.: tensed, příčestí min.: tensed, 2. stupeň: tenser, 3. stupeň: tensest
Situace byla čím dál více napjatější.
The situation grew...
Musíte se naučit nepravidelný minulý čas anglických sloves.
You must learn...
Tento útok zhorší již tak napjaté vztahy mezi oběma komunitami.
This attack will...
Jednání dospěla do rozhodující okamžiku, kdy se obě strany snažily najít kompromis.
The negotiations reached...
V soudní síni panovala během procesu napjatá atmosféra.
The courtroom was...
Během konfrontace nastaly vypjaté okamžiky pro všechny zúčastněné.
During the confrontation,...
9/20
+
vyloučení, vypuštění (čeho)
odepření vstupu
na úkor (čeho)
exclusion [ɪkˈskluːʒən]
jedn. číslo: exclusion, množ. číslo: exclusions
Váš střet zájmů je důvodem vašeho vyloučení ze soutěže.
Your conflict of...
Pracovníci v uzavřené zóně musí být vybaveni příslušnými ochrannými prostředky.
Workers within the...
10/20
+
umělecké dílo, výtvarné dílo
artwork [ˈɑːtˌwɜːk]
jedn. číslo: artwork, množ. číslo: artworks
Minulý rok uložila svá umělecká díla na našem zámku.
Last year she...
Toto jsou umělecká díla, která zobrazují těla žen.
These are artworks...
Škola vystavovala studentské výtvarné práce ve vitríně poblíž vchodu.
The school displayed...
Naučila se, jak využít svou kreativitu a proměnit ji v krásná umělecká díla.
She learned how...
11/20
+
zaskočit, (za)stavit se (mimochodem)
oslovovat, nazývat (jako)
call by [kɔːl baɪ]
přít. prostý: call by, 3. os. j. č.: calls by, průb. čas: calling by, prostý min.: called by, příčestí min.: called by
Myslel jsem si, že se zastavím cestou domů.
I thought I'd...
Od mých deseti let mi nikdo neoslovoval mým pravým jménem.
I haven't been...
12/20
+
otočený, otáčející se, točení
odbočka, odbočení
soustružení
špona
turning [ˈtɜːnɪŋ]
jedn. číslo: turning, množ. číslo: turnings
Tato událost způsobila rozhodující zlom v mém životě.
This event has...
Prodáváme nástroje pro soustruhy, například soustružnické nože a sklíčidla.
We sell tools...
13/20
+
pivovar
brewery [ˈbrʊərɪ]
jedn. číslo: brewery, množ. číslo: breweries
Pivo se plní přímo v pivovaru do lahví nebo sudů.
The beer is...
Brněnský pivovar na ulici Hlinky byl postaven v roce 1872.
The Brno brewery...
14/20
+
nejpřednější, nejlepší, nejdůležitější
na prvním místě, v prvé řadě
foremost [ˈfɔːˌməʊst]
Kimberly je jedna z nejpřednějších odbornic na dětskou psychologii.
Kimberly is one...
Byl to houslista, ale v první řadě fyzik.
He was a...
15/20
+
doupě, nora, brloh
pokojík, kamrlík (kde je klid)
den [den]
jedn. číslo: den, množ. číslo: dens
Chtěli jsme psa, aby nám hlídal náš brloh.
We wanted a...
Mláďata se vrhla do doupěte.
The juveniles hurtled...
16/20
+
pípa
beer pump [bɪə pʌmp]
jedn. číslo: beer pump, množ. číslo: beer pumps
Vzali jsem si sebou bečku s pivem, ale zapomněli jsme pípu.
We brought a...
Umíš nasadit pípu na bečku?
Can you install...
17/20
+
metla, metlička
šlehač
(na)šlehat, ušlehat
rychle zavést (např. autem) (hovor.)
mrsknout, švihnout
whisk [wɪsk]
jedn. číslo: whisk, množ. číslo: whisks, přít. prostý: whisk, 3. os. j. č.: whisks, průb. čas: whisking, prostý min.: whisked, příčestí min.: whisked
Zvyšte otáčky mixéru a šlehejte minutu nebo dvě.
Speed up the...
Dopisy a balíky jsou rychle dopravovány z jednoho státu do druhého leteckou poštou.
Letters and packages...
Kráva smetla mouchy švihnutím ocasu.
The cow brushed...
18/20
+
obnovený (činnost)
min.čas a příč.min. slovesa obnovit, renovovat
renewed [rɪˈnjuːd]
Vaše členství bylo právě obnoveno.
Your membership has...
Tento certifikát je nutno obnovovat každé dva roky.
This certificate must be renewed every two years.
19/20
+
milující, laskavý (otec)
něžný, láskyplný (pohled)
příjemný, krásný, pěkný
fond [fɒnd]
2. stupeň: fonder, 3. stupeň: fondest
Láskyplně se na ní podíval.
He gave her...
Mám velmi příjemné vzpomínky na týden v Los Angeles.
I have very...
Tyto staré písně ve mně vyvolávají krásné vzpomínky.
These old songs...
20/20
+
rázný, energický, intenzivní, dynamický
silný, aktivní
vitální, temperamentní
vigorous [ˈvɪgərəs]
Velmi intenzivní cvičení může zvýšit riziko infarktu.
Very vigorous exercise...
Proti válce se zvedl silný odpor.
There has been...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X