460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
98
99
100
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
volební obvod
voliči, voličstvo
constituency [kənˈstɪtjʊənsɪ]
jedn. číslo: constituency, množ. číslo: constituencies
Volební místnosti v 650 volebních obvodech v Anglii, Walesu, Skotsku a Severním Irsku se otevřou v 7:00.
Polling stations in 650 constituencies across England, Wales, Scotland and Northern Ireland open at 07:00 am.
Byl jsem zvolen, abych zastupoval volební obvod Liverpoolu.
I was elected to represent a Liverpool constituency.
2/20
+
dostatečný, hojný, bujný, bohatý
mnoho, spousta
ample [ˈæmpəl]
2. stupeň: ampler, 3. stupeň: amplest
Policie našla dostatečný počet důkazů.
The police found ample evidence.
Nikdo tady nespěchá, a tak je zde spousta příležitostí k popovídání.
Nobody is in a hurry here, so there is ample opportunity to talk.
3/20
+
klobása, klobáska, buřt, jitrnice (mleté maso ve střívku)
sausage [ˈsɒsɪdʒ]
jedn. číslo: sausage, množ. číslo: sausages
Dostal jsem hroznou chuť na šunkovou klobásku.
I've been craving ham sausage.
Upustil klobásu na chodník a kolemjdoucí pes ji sežral.
He dropped the sausage on the sidewalk and a passing dog ate it.
4/20
+
zoo, zoologická zahrada
zoo [zuː]
jedn. číslo: zoo, množ. číslo: zoos
Když jsem byl malý, rád jsem chodil do cirkusu a do zoo.
When I was...
Jeli jsme do Liberce jen proto, abychom navštívili místní zoo.
We went to Liberec specifically to visit local zoo.
V naší zoo máme několik druhů šelem.
We have several...
Jsem hlavní chovatel lvů v ZOO.
I am the...
V zoo je k vidění rozmanitá kolekce plazů včetně hadů, ještěrů a želv.
The zoo features...
5/20
+
humr, krab
lobster [ˈlɒbstə]
jedn. číslo: lobster, množ. číslo: lobsters
Může humr cítit bolest stejně jako vy nebo já?
Can a lobster...
Musejí odstranit nelegální pasti na humry.
They have to...
6/20
+
striktní pravidlo
hard-and-fast rule [hɑːd ænd fɑːst ruːl]
jedn. číslo: hard-and-fast rule, množ. číslo: hard-and-fast rules
Neexistuje žádné striktní pravidlo, jak často by dospělí měli chodit k lékaři.
There's no hard-and-fast...
Neexistuje žádné striktní pravidlo, kdy začít hrát tenis.
There is no...
7/20
+
smutek, zármutek, žal
trápit se, soužit se
sorrow [ˈsɒrəʊ]
jedn. číslo: sorrow, množ. číslo: sorrows, přít. prostý: sorrow, 3. os. j. č.: sorrows, průb. čas: sorrowing, prostý min.: sorrowed, příčestí min.: sorrowed
Za jejím smíchem byl hluboký zármutek.
There was a...
Chci vám vyjádřit můj zármutek nad smrtí vašeho otce.
I want to...
8/20
+
přímočarý, jasný, přímý (otázka)
upřímný, otevřený, čestný (osoba)
jednoznačný, jednoduchý
straightforward [ˌstreɪtˈfɔːwəd]
Pochvala je přímočarý způsob, jak si získat něčí uznání, důvěru nebo respekt.
A compliment is...
Výzkum je rozporuplný, a tak odpověď není jednoznačná.
The research is...
No, bohužel to není tak jednoduché.
Well, unfortunately, it's...
9/20
+
trhnout, škubnout, cuknout
trhnutí, škubnutí
remorkér, vlečný člun
tug [tʌg]
jedn. číslo: tug, množ. číslo: tugs, přít. prostý: tug, 3. os. j. č.: tugs, průb. čas: tugging, prostý min.: tugged, příčestí min.: tugged
Škubala za šňůru tak dlouho, dokud zástrčka nevypadla ze zásuvky.
She tugged the...
Škubl mým rukávem a roztrhl ho.
He tugged on...
10/20
+
používání, užívání
zvyk, zvyklost, obyčej
usage [ˈjuːsɪdʒ]
jedn. číslo: usage, množ. číslo: usages
Musí to být navrženo tak, aby to vydrželo hrubé používání.
It must be...
Používání počítačů ve školách roste.
Usage of computers...
V říjnu 2016 poprvé používání mobilů a tabletů na celém světě překonalo používání desktopů.
Mobile and tablet...
Studie analyzovala, jak používání sociálních médií ovlivňuje chování dospívajících.
The study analyzed...
11/20
+
váhat, držet se zpátky
zadržet, zadržovat, (za)bránit
ponechat si, podržet si (zásobu)
zamlčet, zatajit
hold back [həʊld bæk]
přít. prostý: hold back, 3. os. j. č.: holds back, průb. čas: holding back, prostý min.: held back, příčestí min.: held back
Můj šéf už nedokázal zadržet hněv.
My boss couldn't...
Už nemohla zadržet slzy.
She could no...
12/20
+
rušení, porucha (atmosférická)
nepokoj(e), výtržnost(i)
zmatek, poprask, rozruch
disturbance [dɪˈstɜːbəns]
jedn. číslo: disturbance, množ. číslo: disturbances
Byl zatčen za výtržnosti na veřejnosti.
He was arrested...
Slyšel jsem, že jste dnes způsobila docela rozruch.
I hear you...
13/20
+
návnada, lákadlo
škádlit, dobírat si
dát návnadu (na co)
bait [beɪt]
jedn. číslo: bait, množ. číslo: baits, přít. prostý: bait, 3. os. j. č.: baits, průb. čas: baiting, prostý min.: baited, příčestí min.: baited
Jako návnadu do pasti na myši jsem použil sýr.
I used cheese...
Ignoruj ho - jen tě škádlí.
Ignore him -...
14/20
+
meditace, meditování, meditační
rozjímání, hloubání, přemítání
meditation [ˌmedɪˈteɪʃən]
jedn. číslo: meditation, množ. číslo: meditations
Meditace vám umožňuje vstoupit do stavu hluboké relaxace.
Meditation allows you...
Meditace obnovuje pocit rovnováhy a harmonie mezi tělem a duší.
Meditation restores a...
Hlas instruktora jógy byl během meditačního sezení klidný a vyrovnaný.
The yoga instructor's voice was calm and serene during the meditation session.
Prostřednictvím meditace se snažila znovu nalézt vnitřní klid a mír.
Through meditation, she...
15/20
+
pevný, kompaktní, celistvý
pevný, solidní
hutný, hustý
zhutnit, upěchovat, napěchovat
pudřenka
compact [ˈkɑːmpækt]
jedn. číslo: compact, množ. číslo: compacts, přít. prostý: compact, 3. os. j. č.: compacts, průb. čas: compacting, prostý min.: compacted, příčestí min.: compacted
Vyvíjíme prototyp digitálního kompaktního fotoaparátu.
We are developing...
Musíte písek napěchovat do formy.
We have to...
16/20
+
protiútok
counter-attack [ˈkaʊntə əˈtæk]
jedn. číslo: counter-attack, množ. číslo: counter-attacks
Čekali jsme na příležitost k protiútoku.
We awaited an...
Zahájili jsme protiútok na našeho nepřítele.
We launched a...
17/20
+
připravit (koho o co)
zbavit, odepřít (koho čeho)
sebrat, brát
deprive [dɪˈpraɪv]
přít. prostý: deprive, 3. os. j. č.: deprives, průb. čas: depriving, prostý min.: deprived, příčestí min.: deprived
Nikdy nikoho nepřipravuj o naději. Možná je to všechno, co má.
Never deprive anyone...
Donald si stěžoval, že mu byla odepřena jeho základní práva.
Donald complained that...
18/20
+
křupavý, křehký
rázný, břitký, řízný (mluva)
úsečný, odměřený
jiskřivý
svěží
crisp [krɪsp]
2. stupeň: crisper, 3. stupeň: crispest
Smažte slaninu do zlatova dokud nebude křupavá.
Fry the bacon...
Křupavý sníh praskal pod nohama.
The crisp snow...
Nadechl jsem se svěžího chladného vzduchu.
I took in...
19/20
+
zvolat, vykřiknout
exclaim [ɪkˈskleɪm]
přít. prostý: exclaim, 3. os. j. č.: exclaims, průb. čas: exclaiming, prostý min.: exclaimed, příčestí min.: exclaimed
"Teď nemůžeš odejít!" vykřikla.
"You can't leave...
"To není možné!" Lisa vykřikla úžasem.
"Not possible!" Lisa...
Mlaskl a vykřikl: "Ta polévka je naprosto fantastická!"
He smacked his...
20/20
+
hadice, hadička
punčochy
postříkat hadicí
hose [həʊz]
jedn. číslo: hose, množ. číslo: hoses, přít. prostý: hose, 3. os. j. č.: hoses, průb. čas: hosing, prostý min.: hosed, příčestí min.: hosed
Nejdříve musíme tu hadici rozmotat.
We have to...
Připojte hadici ke kohoutku.
Connect the hose...
Po závěrečném hvizdu se musí hřiště pokropit.
They have to...
Je zapotřebí ji neustále kropit, aby nevybuchla žárem.
It needs to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X