400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
98
99
100
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
volební obvod
voliči, voličstvo
constituency [kənˈstɪtjʊənsɪ]
jedn. číslo: constituency, množ. číslo: constituencies
Volební místnosti v 650 volebních obvodech v Anglii, Walesu, Skotsku a Severním Irsku se otevřou v 7:00.
Polling stations in 650 constituencies across England, Wales, Scotland and Northern Ireland open at 07:00 am.
Byl jsem zvolen, abych zastupoval volební obvod Liverpoolu.
I was elected to represent a Liverpool constituency.
2/20
+
dostatečný, hojný, bujný, bohatý
mnoho, spousta
ample [ˈæmpəl]
2. stupeň: ampler, 3. stupeň: amplest
Policie našla dostatečný počet důkazů.
The police found ample evidence.
Nikdo tady nespěchá, a tak je zde spousta příležitostí k popovídání.
Nobody is in a hurry here, so there is ample opportunity to talk.
3/20
+
klobása, klobáska, buřt, jitrnice (mleté maso ve střívku)
sausage [ˈsɒsɪdʒ]
jedn. číslo: sausage, množ. číslo: sausages
Dostal jsem hroznou chuť na šunkovou klobásku.
I've been craving ham sausage.
Upustil klobásu na chodník a kolemjdoucí pes ji sežral.
He dropped the sausage on the sidewalk and a passing dog ate it.
4/20
+
zoo, zoologická zahrada
zoo [zuː]
jedn. číslo: zoo, množ. číslo: zoos
Když jsem byl malý, rád jsem chodil do cirkusu a do zoo.
When I was...
Jeli jsme do Liberce jen proto, abychom navštívili místní zoo.
We went to Liberec specifically to visit local zoo.
V naší zoo máme několik druhů šelem.
We have several...
Jsem hlavní chovatel lvů v ZOO.
I am the...
5/20
+
humr, krab
lobster [ˈlɒbstə]
jedn. číslo: lobster, množ. číslo: lobsters
Může humr cítit bolest stejně jako vy nebo já?
Can a lobster...
Musejí odstranit nelegální pasti na humry.
They have to...
6/20
+
striktní pravidlo
hard-and-fast rule [hɑːd ænd fɑːst ruːl]
jedn. číslo: hard-and-fast rule, množ. číslo: hard-and-fast rules
Neexistuje žádné striktní pravidlo, jak často by dospělí měli chodit k lékaři.
There's no hard-and-fast...
Neexistuje žádné striktní pravidlo, kdy začít hrát tenis.
There is no...
7/20
+
smutek, zármutek, žal
trápit se, soužit se
sorrow [ˈsɒrəʊ]
jedn. číslo: sorrow, množ. číslo: sorrows, přít. prostý: sorrow, 3. os. j. č.: sorrows, průb. čas: sorrowing, prostý min.: sorrowed, příčestí min.: sorrowed
Za jejím smíchem byl hluboký zármutek.
There was a...
Chci vám vyjádřit můj zármutek nad smrtí vašeho otce.
I want to...
8/20
+
přímočarý, jasný, přímý (otázka)
upřímný, otevřený, čestný (osoba)
jednoznačný, jednoduchý
straightforward [ˌstreɪtˈfɔːwəd]
Pochvala je přímočarý způsob, jak si získat něčí uznání, důvěru nebo respekt.
A compliment is...
Výzkum je rozporuplný, a tak odpověď není jednoznačná.
The research is...
No, bohužel to není tak jednoduché.
Well, unfortunately, it's...
9/20
+
trhnout, škubnout, cuknout
trhnutí, škubnutí
remorkér, vlečný člun
tug [tʌg]
jedn. číslo: tug, množ. číslo: tugs, přít. prostý: tug, 3. os. j. č.: tugs, průb. čas: tugging, prostý min.: tugged, příčestí min.: tugged
Škubala za šňůru tak dlouho, dokud zástrčka nevypadla ze zásuvky.
She tugged the...
Škubl mým rukávem a roztrhl ho.
He tugged on...
10/20
+
používání, užívání
zvyk, zvyklost, obyčej
usage [ˈjuːsɪdʒ]
jedn. číslo: usage, množ. číslo: usages
Musí to být navrženo tak, aby to vydrželo hrubé používání.
It must be...
Používání počítačů ve školách roste.
Usage of computers...
V říjnu 2016 poprvé používání mobilů a tabletů na celém světě překonalo používání desktopů.
Mobile and tablet...
11/20
+
váhat, držet se zpátky
zadržet, zadržovat, (za)bránit
ponechat si, podržet si (zásobu)
zamlčet, zatajit
hold back [həʊld bæk]
přít. prostý: hold back, 3. os. j. č.: holds back, průb. čas: holding back, prostý min.: held back, příčestí min.: held back
Můj šéf už nedokázal zadržet hněv.
My boss couldn't...
Už nemohla zadržet slzy.
She could no...
12/20
+
rušení, porucha (atmosférická)
nepokoj(e), výtržnost(i)
zmatek, poprask, rozruch
disturbance [dɪˈstɜːbəns]
jedn. číslo: disturbance, množ. číslo: disturbances
Byl zatčen za výtržnosti na veřejnosti.
He was arrested...
Slyšel jsem, že jste dnes způsobila docela rozruch.
I hear you...
13/20
+
návnada, lákadlo
škádlit, dobírat si
dát návnadu (na co)
bait [beɪt]
jedn. číslo: bait, množ. číslo: baits, přít. prostý: bait, 3. os. j. č.: baits, průb. čas: baiting, prostý min.: baited, příčestí min.: baited
Jako návnadu do pasti na myši jsem použil sýr.
I used cheese...
Ignoruj ho - jen tě škádlí.
Ignore him -...
14/20
+
meditace, meditování
rozjímání, hloubání, přemítání
meditation [ˌmedɪˈteɪʃən]
jedn. číslo: meditation, množ. číslo: meditations
Meditace vám umožňuje vstoupit do stavu hluboké relaxace.
Meditation allows you...
Meditace obnovuje pocit rovnováhy a harmonie mezi tělem a duší.
Meditation restores a...
15/20
+
pevný, kompaktní, celistvý
pevný, solidní
hutný, hustý
zhutnit, upěchovat, napěchovat
pudřenka
compact [ˈkɑːmpækt]
jedn. číslo: compact, množ. číslo: compacts, přít. prostý: compact, 3. os. j. č.: compacts, průb. čas: compacting, prostý min.: compacted, příčestí min.: compacted
Vyvíjíme prototyp digitálního kompaktního fotoaparátu.
We are developing...
Musíte písek napěchovat do formy.
We have to...
16/20
+
protiútok
counter-attack [ˈkaʊntə əˈtæk]
jedn. číslo: counter-attack, množ. číslo: counter-attacks
Čekali jsme na příležitost k protiútoku.
We awaited an...
Zahájili jsme protiútok na našeho nepřítele.
We launched a...
17/20
+
připravit (koho o co)
zbavit, odepřít (koho čeho)
sebrat, brát
deprive [dɪˈpraɪv]
přít. prostý: deprive, 3. os. j. č.: deprives, průb. čas: depriving, prostý min.: deprived, příčestí min.: deprived
Nikdy nikoho nepřipravuj o naději. Možná je to všechno, co má.
Never deprive anyone...
Donald si stěžoval, že mu byla odepřena jeho základní práva.
Donald complained that...
18/20
+
křupavý, křehký
rázný, břitký, řízný (mluva)
úsečný, odměřený
jiskřivý
svěží
crisp [krɪsp]
2. stupeň: crisper, 3. stupeň: crispest
Smažte slaninu do zlatova dokud nebude křupavá.
Fry the bacon...
Křupavý sníh praskal pod nohama.
The crisp snow...
Nadechl jsem se svěžího chladného vzduchu.
I took in...
19/20
+
zvolat, vykřiknout
exclaim [ɪkˈskleɪm]
přít. prostý: exclaim, 3. os. j. č.: exclaims, průb. čas: exclaiming, prostý min.: exclaimed, příčestí min.: exclaimed
"Teď nemůžeš odejít!" vykřikla.
"You can't leave...
"To není možné!" Lisa vykřikla úžasem.
"Not possible!" Lisa...
20/20
+
hadice, hadička
punčochy
postříkat hadicí
hose [həʊz]
jedn. číslo: hose, množ. číslo: hoses, přít. prostý: hose, 3. os. j. č.: hoses, průb. čas: hosing, prostý min.: hosed, příčestí min.: hosed
Nejdříve musíme tu hadici rozmotat.
We have to...
Připojte hadici ke kohoutku.
Connect the hose...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X