460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
100
101
102
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
výskyt (čeho)
událost, příhoda, případ
occurrence [əˈkʌrəns]
jedn. číslo: occurrence, množ. číslo: occurrences
Výskyt těchto nemocí zjevně souvisí s hygienickými standardy.
The occurrence of these diseases is apparently related to hygiene standards.
Loupeže jsou nyní tady každodenní událostí.
Robberies are now an everyday occurrence here.
2/20
+
hojný, vydatný, hojně se vyskytující
oplývající (čím), bohatý (na co)
abundant [əˈbʌndənt]
Naše země je bohatá na minerály.
Our country is abundant in minerals.
Celulóza je nejvíce se vyskytujícím organickým materiálem na Zemi.
Cellulose is the...
3/20
+
pastvina, pastva (pozemek)
pasture [ˈpɑːstʃə]
jedn. číslo: pasture, množ. číslo: pastures
Vesnice byla obklopena poli a pastvinami.
The village was surrounded by fields and pastures.
Krávy se pásly na svěžích zelených pastvinách.
The cows were grazing on the lush green pastures.
4/20
+
přebytek, nadbytek
přebytkový, přebytečný, nadbytečný
surplus [ˈsɜːpləs]
jedn. číslo: surplus, množ. číslo: surpluses
Máme velký přebytek potravin.
We have a...
Vláda nám dovolila prodat naše přebytečné zásoby.
The government has...
5/20
+
trvalý, stálý
lasting [ˈlɑːstɪŋ]
Tato malá oáza je místem, kde nastaly změny, které jsou skutečné a trvalé.
This small oasis...
Trvalý vztah nebo manželství vyžaduje tvrdou práci.
A lasting relationship...
Socha je trvalou připomínkou Churchillovy velikosti.
The statue is...
Vyhlídky na trvalý mír jsou stále nejisté.
Prospects for a...
Odkaz jejich přínosu je přežije a zanechá trvalý dopad na budoucí generace.
The legacy of...
Vyrůstala v dysfunkční domácnosti, což na ni mělo trvalý dopad.
She grew up...
6/20
+
šíleně dřít, dřít jako kůň
dřít jako mezek
work my ass off [wɜːk maɪ æs ɒf]
přít. prostý: work my ass off, 3. os. j. č.: works my ass off, průb. čas: working my ass off, prostý min.: worked my ass off, příčestí min.: worked my ass off
V našem klubu dřu jako kůň a co z toho mám?
I work my...
Dřeme jako mezci, budujeme si kariéru a věříme, že pak budeme šťastní.
We work our...
7/20
+
známý (přítel)
známost
znalost (čeho), obeznámenost (s čím)
acquaintance [əˈkweɪntəns]
jedn. číslo: acquaintance, množ. číslo: acquaintances
Mark je spíše známý než přítel.
Mark is more...
Ve vlaku jsem narazil na svého starého známého.
I bumped into...
Jsem potěšen, že vás poznávám, paní Walkerová.
I am delighted...
8/20
+
zrakově, vizuálně
na pohled
visually [ˈvɪʒʊəlɪ]
Děti, které jsou zrakově postižené, jsou stejně jedinečné a rozmanité jako každá jiná skupina dětí.
Children who are...
Na pohled je tato sedačka velmi pěkná, ale je nepohodlná.
Visually this couch...
Vizuálně je židle velmi příjemná, ale je nepohodlná.
Visually the chair...
9/20
+
partyzán
přívrženec, stoupenec (fanatický)
předpojatý, zaujatý
partisan [ˌpɑːtɪˈzæn]
jedn. číslo: partisan, množ. číslo: partisans
Publikum bylo velmi předpojaté a odmítlo poslouchat její projev.
The audience was...
Umístění ledové sochy na pódium byla provokativní předpojatá reklamní akce.
The placing an...
10/20
+
přepsat, opsat
transcribe [trænˈskraɪb]
přít. prostý: transcribe, 3. os. j. č.: transcribes, průb. čas: transcribing, prostý min.: transcribed, příčestí min.: transcribed
Opsal jsem celý dokument.
I transcribed the...
Můj šéf mně diktuje v angličtině a já to okamžitě přepisuji do češtiny.
My boss dictates...
11/20
+
oblouk, klenba
čtverácký, mazaný, šelmovský (pohled)
(pr)ohnout (se), hrbit se
klenout se
arch [ɑːtʃ]
jedn. číslo: arch, množ. číslo: arches, přít. prostý: arch, 3. os. j. č.: arches, průb. čas: arching, prostý min.: arched, příčestí min.: arched
Oblouk nese váhu celého mostu.
The arch bears...
Oblouk má šířku 50 metrů.
The arch has...
Nehrb záda, drž páteř rovně.
Don't arch your...
12/20
+
zúčastnit se
take part [teɪk pɑːt]
přít. prostý: take part, 3. os. j. č.: takes part, průb. čas: taking part, prostý min.: took part, příčestí min.: taken part
Uvažujeme o účasti na veletrhu v Londýně.
We are considering taking part in a trade fair in London.
Každý pacient, který zvažuje účast na klinickém testování, musí poskytnout informovaný souhlas.
Each patient who...
Účast na klinickém testu je dobrovolná.
Taking part in...
Tisíce lidí se zúčatnili této akce, navzdory odporu duchovních.
Thousands of people...
Dorothy se odmítla zúčastnit předstírané svatby.
Dorothy refused to...
13/20
+
impozantní, působivý, respekt vzbuzující
hrozivý, strašný, obrovský
formidable [ˈfɔːmɪdəbəl]
Muži, kteří vzbuzují fyzický respekt, mají také sklony být náchylnější k agresi.
Physically more formidable...
Na naší cestě jsme museli překonat obrovské překážky.
We had to...
Druhá dcera Penny získala pověst naprosto skvělé právničky.
Penny's second daughter...
14/20
+
sezonní
seasonal [ˈsiːzənəl]
Práce může být prozatímní, na dobu určitou, sezónní, na konkrétní projekt nebo na částečný úvazek.
Work can be...
Je třeba vzít v úvahu sezónní výkyvy teplot.
Seasonal variations in...
Obchody se suvenýry spoléhají především na letní sezónní obchod.
Souvenir shops rely...
15/20
+
pohřeb, pohřbívání
pohřební
burial [ˈberɪəl]
jedn. číslo: burial, množ. číslo: burials
Pohřeb se uskuteční zítra.
The burial will...
Archeologové našli v pohřební komnatě ostatky krále.
Archaeologists found the...
16/20
+
málo nebo vůbec žádné
téměř žádné, téměř vůbec
little to no [ˈlɪtəl tə nəʊ]
Pokud i nadále cítíte bolest, která téměř vůbec neustupuje, poraďte se s lékařem.
If you continue...
Bratrům Wrightům se nedostávalo téměř žádné pozornosti.
The Wright Brothers...
17/20
+
bažina, močál
zaplavit, zatopit
swamp [swɒmp]
jedn. číslo: swamp, množ. číslo: swamps, přít. prostý: swamp, 3. os. j. č.: swamps, průb. čas: swamping, prostý min.: swamped, příčestí min.: swamped
Udělal jsem to proto, že močál nabízel větší ochranu než břeh.
I did it...
Auto uvízlo v močálu.
The car was grounded on a swamp.
Vědci se domnívali, že dinosauři žili v bažinách.
Scientists supposed that...
Během bouře zaplavily plavidlo ohromné vlny.
Huge waves swamped...
18/20
+
účinnost, efektivnost
efficacy [ˈefɪkəsɪ]
jedn. číslo: efficacy, množ. číslo: efficacies
Účinnost vakcíny je procentuální snížení onemocnění u očkované skupiny ve srovnání s neočkovanou skupinou.
Vaccine efficacy is...
Doložení účinnosti musí být prokázáno mnoha experimenty.
Evidence of efficacy...
19/20
+
písečný, písčitý
sandy [ˈsændɪ]
2. stupeň: sandier, 3. stupeň: sandiest
Půda je zde docela písčitá.
The soil here...
Písečná pláž se rozprostírá na míle a je vhodná zejména pro děti.
The sandy beach...
20/20
+
klín, klínek (pod kola vozu)
vklínit, zaklínit
díl(ek) (dortu)
wedge [wedʒ]
jedn. číslo: wedge, množ. číslo: wedges, přít. prostý: wedge, 3. os. j. č.: wedges, průb. čas: wedging, prostý min.: wedged, příčestí min.: wedged
To, co se stalo minulý rok, mezi nás vrazilo klín.
What happened last...
Vytrhla jsem stránku z mého poznámkového bloku a dala ho jako klín do brány.
I tore the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X