460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
101
102
103
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
fiktivní, smyšlený, vymyšlený
románový (postava)
fictional [ˈfɪkʃənəl]
Každý tým je pojmenován podle fiktivní postavy.
Each team is named after a fictional character.
Je nemožné identifikovat osobu, která vytvořila fiktivní účet, podle jejího jména.
It is impossible to identify the person who created a fictional account with his name.
2/20
+
neochotný, zdráhající se
nedobrovolný
unwilling [ʌnˈwɪlɪŋ]
Nejsem ochoten se na tom podílet.
I am unwilling to participate in it.
Po tom všem, co mám za sebou, po tom všem, co jsem ztratil, nejsem ochoten teď přestat.
After all I've...
Už předtím řekl, že není ochoten rezignovat.
He had said...
Někteří nebyli ochotni se přestěhovat.
Some were unwilling...
Byl to jen hloupý byrokrat, který nebyl ochoten mě tam vyslat.
He was just...
3/20
+
vyrovnanost, klid, rovnováha
postoj, držení těla
vyvážit, držet v rovnováze
poise [pɔɪz]
jedn. číslo: poise, množ. číslo: poises, přít. prostý: poise, 3. os. j. č.: poises, průb. čas: poising, prostý min.: poised, příčestí min.: poised
Chvíli vypadal rozpačitě, ale pak rychle získal svoji vyrovnanost zpět.
He looked embarrassed for a moment, then quickly regained his poise.
Náš tým zachoval klid, i když jsme prohrávali o 25 bodů.
Our team kept our poise even when we were down by 25 points.
Navzdory problémům zvládla situaci s grácií a nadhledem.
Despite the challenges,...
4/20
+
manželský
marital [ˈmærɪtəl]
Nezapomeň plnit své manželské povinnosti.
Remember to fulfill...
Nemáme žádné manželské problémy.
We have no...
Peníze, nebo nedostatek peněz, hrály hlavní roli v jejich manželských problémech.
Money, or the...
5/20
+
fyzik
physicist [ˈfɪzɪsɪst]
jedn. číslo: physicist, množ. číslo: physicists
Richard Feynman byl jedním z největších teoretických fyziků moderní doby.
Richard Feynman was...
Byl to houslista, ale v první řadě fyzik.
He was a...
Byl to mimořádně upřímný astronom, fyzik a letecký průkopník.
He was an...
6/20
+
vrhat stín
cast a shadow [kɑːst ə ˈʃædəʊ]
přít. prostý: cast a shadow, 3. os. j. č.: casts a shadow, průb. čas: casting a shadow, prostý min.: cast a shadow, příčestí min.: cast a shadow
Skandál stále vrhá na vládu stín.
The scandal still...
Nemoc jejího otce vrhla stín na narození našeho dítěte.
Her father's illness...
7/20
+
sopka, vulkán
volcano [vɒlˈkeɪnəʊ]
jedn. číslo: volcano, množ. číslo: volcanos
Sopka začala zvyšovat svou aktivitu.
The volcano began...
Sopka začlala chrlit lávu.
The volcano began...
Oblast byla evakuována, když sloupec kouře stoupal ze sopky.
The area was...
Mohutné sloupy kouře ze sopky bylo možno vidět z hlavního města.
The massive columns...
Každý den sopka vychrlila další popel a lávu.
Each day the...
8/20
+
ústřice
oyster [ˈɔɪstə]
jedn. číslo: oyster, množ. číslo: oysters
Mám rád ústřice. Jsou opravdu chutné.
I enjoy eating...
Technicky vzato to nejsou ústřice, ale chutnají stejně jako ony.
They're not technically...
9/20
+
opovržení, pohrdání
contempt [kənˈtempt]
jedn. číslo: contempt, množ. číslo: contempts
Místo chvály je čeká posměch a opovržení.
Praise of them...
Jestli budete vykřikovat, budete obviněni za pohrdání soudem.
If you scream,...
10/20
+
nepříznivý, neblahý
nepřátelský
stojící v opozici, opačný
adverse [ˈædvɜːs]
To vše by mohlo vést k nepřátelskému odporu veřejnosti k vládě.
All this could lead to an adverse public reaction against the government.
Negativní zážitky nešťastných zaměstnanců mohou mít neblahý vliv na nováčky.
The negative stories...
11/20
+
našít, přišít, našívat
sew on [səʊ ɒn]
přít. prostý: sew on, 3. os. j. č.: sews on, průb. čas: sewing on, prostý min.: sewed on, příčestí min.: sewn on (or sewed on)
Můžeš mi přišít knoflík?
Can you sew...
Na všechno vaše oblečení si musíte našít jmenovky.
You have to...
12/20
+
krutý, brutální, strašný, surový (osoba, skutek)
zlomyslný, jízlivý, uštěpačný (poznámka)
nevraživý
vicious [ˈvɪʃəs]
Je to velmi surový zločin a obecný útok na veřejnost.
This is a...
Strašně mě bolí hlava.
I have a...
Vrhla na mě nevraživý pohled.
She gave me...
13/20
+
červený, šarlatový
scarlet [ˈskɑːlɪt]
Jeff hanbou celý zrudl.
Jeff went scarlet...
Moje žena chce do obýváku červený závěs.
My wife wants...
Zkřížil jsem zakrslý fazol s fazolem šarlatovým.
I crossed dwarf...
Včera byla moje sestra očkována proti spále.
Yesterday, my sister...
Jennifer dostala před Vánoci spálu.
Jennifer caught scarlet...
Scarlet má pro tuto práci dokonalé předpoklady.
Scarlet has the...
14/20
+
nevýhoda
znevýhodňovat
disadvantage [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ]
jedn. číslo: disadvantage, množ. číslo: disadvantages, přít. prostý: disadvantage, 3. os. j. č.: disadvantages, průb. čas: disadvantaging, prostý min.: disadvantaged, příčestí min.: disadvantaged
Výhody vysoce převažují nad nevýhodami.
The benefits far...
Největší nevýhodou je, že malé čísla jsou těžko čitelné z dálky.
The biggest disadvantage...
15/20
+
přechod, přejezd
křižovatka
křížení
crossing [ˈkrɒsɪŋ]
jedn. číslo: crossing, množ. číslo: crossings
Musíš zastavit na přechodu.
You must stop...
Nedala mně přednost na přechodu.
She did not...
Ruth vrazila na přechodu do autobusu.
Ruth ran into...
16/20
+
přehánět, zveličovat
zdůrazňovat (příliš)
exaggerate [ɪgˈzædʒəˌreɪt]
přít. prostý: exaggerate, 3. os. j. č.: exaggerates, průb. čas: exaggerating, prostý min.: exaggerated, příčestí min.: exaggerated
Nepřeháněj. Nebylo to tak drahé.
Don't exaggerate. It...
Má tendenci vše zveličovat.
He tends to...
Hrozba útoku byla značně přehnaná.
The threat of attack has been greatly exaggerated.
Jiní tvrdí, že rizika jsou přehnaná.
Others say the...
Její tvrzení o dosažených úspěších byla zjevně přehnaná, aby vzbudila pozornost.
Her claims about...
Bulvární noviny byly nechvalně známé zveřejňováním přehnaných titulků, které měly přilákat čtenáře.
The tabloid newspaper...
17/20
+
digestoř (kuchňská)
odsavač par
cooker hood [ˈkʊkə hʊd]
jedn. číslo: cooker hood, množ. číslo: cookers hood
Digestoř je magnet na prach a mastnotu.
The cooker hood...
Měli bychom zvolit digestoř nad sporák s dostatečnou průtokovou rychlostí vzduchu.
We should choose...
18/20
+
rozhodující (zápas ap.)
rozhodný, rázný (člověk ap.)
přesvědčivý (výsledek ap.)
decisive [dɪˈsaɪsɪv]
Henry použil ruku k získání kontroly nad míčem a přihrál spoluhráči, který vstřelil rozhodující gól.
Henry used his...
Tato událost způsobila rozhodující zlom v mém životě.
This event has...
Příležitosti v životě mohou být letmé a vyžadují rychlé a rozhodné jednání.
Opportunities in life...
19/20
+
uspokojivý, uspokojující
vyhovující
satisfying [ˈsætɪsfaɪɪŋ]
Často jediný způsob, jak dostat uspokojivé odpovědi, je to zkusit.
Often, the only...
Toto funguje dobře jednorázově, ale ve skutečnosti to není vyhovující.
This works well...
20/20
+
potlačovaný smích
smát se pro sebe
chichotat se, pochichtávat se
chichotání
chuckle [ˈtʃʌkəl]
jedn. číslo: chuckle, množ. číslo: chuckles, přít. prostý: chuckle, 3. os. j. č.: chuckles, průb. čas: chuckling, prostý min.: chuckled, příčestí min.: chuckled
Kdykoliv si na to vzpomenu, musím se pro sebe zasmát.
That still has...
Bankéř se zachychotal a řekl: "Jste slepí?"
The banker chuckled...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X