460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
102
103
104
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zjevně, očividně, evidentně
patrně, zřejmě (ne zcela jistě)
evidently [ˈevɪdəntlɪ]
Měl nehodu, evidentně proto, že řídil nepřiměřenou rychlostí.
He had an accident, evidently because he was driving at excessive speed.
Je zřejmé, že neměl v úmyslu nechat fanoušky dlouho čekat.
Evidently he didn't...
2/20
+
šmouha, (rozmazaná) skvrna, neostrost
rozmazat (se) (obraz)
zamlžit (se), zakalit (se) (zrak)
zastřít (se), stírat se
blur [blɜː]
jedn. číslo: blur, množ. číslo: blurs, přít. prostý: blur, 3. os. j. č.: blurs, průb. čas: blurring, prostý min.: blurred, příčestí min.: blurred
Vzpomínky na dětství mám jen mlhavé.
My memories of childhood are only a blur.
Na této úrovni se rozdíl mezi rostlinou a zvířetem stírá.
At this level, the distinction between plant and animal is blurred.
Hranice oddělující dobro a zlo mohou být někdy nejasné.
The boundaries separating...
Hranice mezi mládím a dospělostí jsou stále více nejasné.
The lines between...
Dokument zkoumal nejasnou hranici mezi genialitou a šílenstvím u kreativních jedinců.
The documentary explored...
3/20
+
embargo, zákaz (obchodu)
uvalit embargo
embargo [emˈbɑːgəʊ]
jedn. číslo: embargo, množ. číslo: embargoes, přít. prostý: embargo, 3. os. j. č.: embargoes, průb. čas: embargoing, prostý min.: embargoed, příčestí min.: embargoed
Naši spojenci nás požádali, abychom na veškerý obchod s nimi uvalili embargo.
Our allies asked us to embargo all trade with them.
Vláda souhlasila s odvoláním obchodního embarga.
The government agreed...
4/20
+
vinobraní, sklizeň
archivní, ročníkový (víno)
(starý) klasický (automobil ap.)
vrcholný (forma), vynikající
vintage [ˈvɪntɪdʒ]
jedn. číslo: vintage, množ. číslo: vintages
Vinobraní bude letos později než obvykle.
The vintage will...
Sbírám stará rádia.
I collect vintage...
Rok 2020 nebyl nejlepším pro výstavy a veletrhy.
2020 was not...
5/20
+
lepkavý, lepivý
nepříjemný, otravný, dotěrný
sticky [ˈstɪkɪ]
2. stupeň: stickier, 3. stupeň: stickiest
Celá místnost je pokryta podivnou lepkavou látkou.
The entire room...
Jak se jmenují ty lepkavé sladké zákusky?
What is the...
Na stole zůstaly lepkavé zbytky rozlité limonády.
There was a...
6/20
+
kosmická loď
spacecraft [ˈspeɪsˌkrɑːft]
jedn. číslo: spacecraft, množ. číslo: spacecraft
Kosmická loď ztratila kontakt s řídícím střediskem.
The spacecraft lost...
Je pozoruhodné, že obě kosmické lodi Voyager stále fungují.
Remarkably, both Voyager...
Na rozdíl od jiných kosmických lodí může raketoplán klouzat atmosférou zpět na Zem.
Unlike other spacecraft,...
Start kosmické lodi se již odpočítává.
The launch of...
7/20
+
klimatizace
air conditioner [eə kənˈdɪʃənə]
jedn. číslo: air condition, množ. číslo: air conditions
Na instalaci venkovní klimatizace potřebujete stavební povolení.
You need a...
Místnost je chlazena klimatizací.
The room is...
8/20
+
útes
žíla (zlata ap.)
reef [riːf]
jedn. číslo: reef, množ. číslo: reefs
Tyto útesy a skály označují hranici mezi těmito dvěma státy.
These reefs and...
Bez korálů se útesy během let rozpadnou a zmizí.
Without corals, reefs will degrade and vanish within years.
Rybář s velkými obtížemi manévroval se svým malým plavidlem blízko útesu.
The fisherman maneuvered...
9/20
+
vyčlenit, vyjmout, oddělit
separate out [ˈseprət aʊt]
přít. prostý: separate out, 3. os. j. č.: separates out, průb. čas: separating out, prostý min.: separated out, příčestí min.: separated out
Magnet odděluje železný šrot od odpadků.
A magnet separates...
Surová ropa je průmyslově rafinována tak, že se oddělí nežádoucí prvky.
Crude oil is...
10/20
+
(za)šilhat
šilhání, šilhavost
šilhavý
mžourat, (při)mhouřit oči
squint [skwɪnt]
jedn. číslo: squint, množ. číslo: squints, přít. prostý: squint, 3. os. j. č.: squints, průb. čas: squinting, prostý min.: squinted, příčestí min.: squinted
Nancy lehce šilhá na levé oko.
Nancy squints slightly...
Sluneční svit mě donutil přimhouřit oči.
The brightness of...
11/20
+
doplňky, příslušenství
doplňkový, dodatečný, přídavný
spolupachatel, spoluviník
accessory [əkˈsesərɪ]
jedn. číslo: accessory, množ. číslo: accessories
Toto je již ve vašem systému jako základní příslušenství.
It is already...
Mám vlastní obchod s autodoplňky.
I have my own shop selling auto accessories.
12/20
+
los (zvíře)
jelen wapiti
elk [elk]
jedn. číslo: elk, množ. číslo: elks (or elk)
Jeleni nebo losy, kteří dnes půjdou k vodě, musí projít kolem nás.
Deer or elk...
Los může být agresivní a zaútočit bez varování.
Elk can be...
13/20
+
obecný
generický, neznačkový (lék)
typický, standardní (hovor.)
generic [dʒɪˈnerɪk]
jedn. číslo: generic, množ. číslo: generics
Výtvarné umění je obecný termín pro obory, jako je malba, hudba a sochařství.
Fine art is...
Generická léčiva obvykle stojí méně než jejich značkové ekvivalenty.
Generic medicines tend...
14/20
+
návrat (na scénu)
comeback [ˈkʌmˌbæk]
jedn. číslo: comeback, množ. číslo: comebacks
Každý miluje šťastný konec a příběh vítězného návratu.
Everyone loves a...
Po pěti letech se pokusila o návrat k tenisu na nejvyšší úrovni.
After five years,...
15/20
+
přísaha, slib
zaklení, kletba, nadávka
oath [əʊθ]
jedn. číslo: oath, množ. číslo: oaths
Pod přísahou vypověděl, že obžalovaný je nevinný.
He testified under...
Všichni vojáci musí složit přísahu, že budou věrní své zemi.
All soldiers have...
Budu muset svědčit pod přísahou.
I will have...
Všichni členové museli složit slavnostní přísahu, že nikdy neprozradí tajemství organizace.
All members had...
16/20
+
spála
scarlet fever [ˈskɑːlɪt ˈfiːvə]
jedn. číslo: scarlet fever, množ. číslo: scarlet fevers
Včera byla moje sestra očkována proti spále.
Yesterday, my sister...
Jennifer dostala před Vánoci spálu.
Jennifer caught scarlet...
17/20
+
zápasit, bojovat
potýkat se (s čím)
zápas
násilím dostat, vyrvat (zkroucením ruky ap.)
wrestle [ˈresəl]
jedn. číslo: wrestle, množ. číslo: wrestles, přít. prostý: wrestle, 3. os. j. č.: wrestles, průb. čas: wrestling, prostý min.: wrestled, příčestí min.: wrestled
Oba muži spolu navzájem zápasili.
The two men...
Celý život se potýkal s pocitem méněcennosti.
He wrestled all...
Susan se bránila a podařilo se jí vyrvat nůž z jeho rukou.
Susan fought back...
18/20
+
podcenit, podceňovat, podhodnotit, nedocenit
underestimate [ˌʌndərˈestɪmət]
přít. prostý: underestimate, 3. os. j. č.: underestimates, průb. čas: underestimating, prostý min.: underestimated, příčestí min.: underestimated
Nepodceňujte nás.
Do not underestimate...
Nikdy nepodceňujte důležitost týmové práce.
Never underestimate the importance of teamwork.
V žádném případě by neměl podceňovat význam dobrého vzdělání.
Not by any...
19/20
+
záře, lesk, oslnění
oslňovat, zářit, planout
hledět (zlostně, nepřátelsky)
pohled (zlostný)
glare [gleə]
jedn. číslo: glare, množ. číslo: glares, přít. prostý: glare, 3. os. j. č.: glares, průb. čas: glaring, prostý min.: glared, příčestí min.: glared
Tmavé brýle jsou účinné proti oslnění.
Dark glasses are...
Daniel se na mě zlostně podíval.
Daniel gave me...
20/20
+
víla
pohádkový, čarovný
teplouš (zast.)
fairy [ˈfeərɪ]
jedn. číslo: fairy, množ. číslo: fairies
Věříš, že existují víly?
Do you think...
V této pohádce vlk představuje zlo a ovce dobro.
In this fairy...
Ukážu vám, jak vodit provázkovou loutku během vyprávění pohádky.
I show you...
Dnes večer vypadáš jako princezna z pohádky.
You look like...
Děti pozorně poslouchaly, když jim babička vyprávěla pohádky.
The children were...
Pohádka je z velké části psána ve verších.
The fairy tale...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X