460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
103
104
105
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(po)divně, zvláštně, neobvykle
kupodivu, překvapivě
oddly [ˈɒdlɪ]
V poslední době se chová velmi podivně.
She's been behaving very oddly lately.
Kupodivu nejdražší lístky se prodávaly nejrychleji.
Oddly enough, the most expensive tickets sold fastest.
2/20
+
slanina
bacon [ˈbeɪkən]
jedn. číslo: bacon, množ. číslo: bacons
Tato slanina je pro mě příliš slaná.
This bacon is too salty for me.
Podávala špagety s uzenou slaninou a přidala hodně pepře.
She served the...
Smažte slaninu do zlatova dokud nebude křupavá.
Fry the bacon...
Přidejte slaninu, mrkev, brokolici a hrášek.
Add bacon, carrots,...
Ráno všechny probudil prskavý zvuk smažící se slaniny.
The sizzling sound...
3/20
+
nadmořská výška
výška (trojúhelníku, jehlanu ap.)
altitude [ˈæltɪˌtjuːd]
jedn. číslo: altitude, množ. číslo: altitudes
Byli příliš blízko k zemi a potřebovali získat nadmořskou výšku.
They were far too close to the ground and needed to gain altitude.
Lyžařské středisko se svými pohodovými sjezdovkami se nachází v nadmořské výšce 2547 m.
The ski center...
Zažil jste někdy při výstupu do velké nadmořské výšky výškovou nemoc?
Have you ever...
4/20
+
vztyčit, postavit
vzpřímený, vztyčený, stojící
erect [ɪˈrekt]
přít. prostý: erect, 3. os. j. č.: erects, průb. čas: erecting, prostý min.: erected, příčestí min.: erected
Policie kolem klíčových budov vztyčila zábrany.
Police erected barriers...
Královna držela hlavu hrdě vztyčenou, když kráčela na popraviště.
The queen held...
Socha na náměstí byla postavena jako pocta otci zakladateli města.
The statue in...
5/20
+
posloupnost, série, sled
následnictví, nástupnictví
succession [səkˈseʃən]
jedn. číslo: succession, množ. číslo: successions
Další tři výstřely následovaly v rychlém sledu.
Three more shots...
Denní rituály se skládají z chování, které se odehrává v daném sledu.
The daily rituals...
Nyní je v linii následnictví na trůn sedmá.
She is now...
6/20
+
míchaná vajíčka
scrambled eggs [scrambled egs]
Mohu si dát ještě jednu porci míchaných vajec?
Can I have...
Ke snídani jsem měl míchaná vejce se slaninou.
I had bacon...
7/20
+
držet se (čeho), dodržovat (pravidla)
být stoupencem, zastávat, podporovat
lnout (k čemu)
lepit se (k povrchu)
adhere [ədˈhɪə]
přít. prostý: adhere, 3. os. j. č.: adheres, průb. čas: adhering, prostý min.: adhered, příčestí min.: adhered
Všechny naše procesy a postupy dodržují mezinárodní standardy.
All our processes...
Dodržujeme zásady pro ochranu dat a jejich utajení.
We adhere to the principles of data protection and privacy.
Datum uzávěrky pro podávání žádostí je nutné přísně dodržovat.
The closing date...
Náš prezident musí představovat respekt a držet se správných hodnot.
Our president must...
8/20
+
(z)mírnit, (z)tlumit, zjemnit
nálada, rozpoložení
výbušnost, vznětlivost
povaha, mentalita, temperament, nátura
kalit (ocel)
temper [ˈtempə]
jedn. číslo: temper, množ. číslo: tempers, přít. prostý: temper, 3. os. j. č.: tempers, průb. čas: tempering, prostý min.: tempered, příčestí min.: tempered
Velmi snadno ztrácí nervy.
She loses her...
vznětlivou povahu.
He has a...
Mám výbušnou povahu, ale měl bych se naučit jí ovládat.
I have a...
Nedokázal jsem ovládat moji náladu.
I couldn't govern...
Jeff je náladový.
Jeff has a...
Lidé si myslí, že je Matilda mílius, ale ve skutečnosti má sklony se snadno rozčílit.
People think Matilda is all sweetness and light, but she's actually got an awful temper.
9/20
+
ledový
zledovatělý, namrzlý
chladný (chování ap.)
icy [ˈaɪsɪ]
2. stupeň: icier, 3. stupeň: iciest
Nenávidím řízení na zledovatělých silnicích.
I hate driving...
Auto klouzalo po zledovatělém povrchu silnice.
The car planed...
Auto na zledovatělé silnici dostalo smyk.
The car went...
10/20
+
mrsknout, (od)hodit, švihnout
pustit k vodě, dát kopačky
vyhodit, vyhazov
sklíčidlo, svírací čelisti (vrtačky aj.)
chuck [tʃʌk]
jedn. číslo: chuck, množ. číslo: chucks, přít. prostý: chuck, 3. os. j. č.: chucks, průb. čas: chucking, prostý min.: chucked, příčestí min.: chucked
Když příjde ze školy, hodí tašku do kouta a jde ven.
When he comes...
Právě dal kopačky své přítelkyni.
He's just chucked...
Prodáváme nástroje pro soustruhy, například soustružnické nože a sklíčidla.
We sell tools...
Jackson byl vyhozen z klubu, protože byl příliš hlučný.
Jackson was chucked...
Řekni nám o tom, jak tě vyhodili z nočního klubu, protože si tancoval na stole.
Tell us about...
Chuck Berry, kytarista a skladatel byl uznáván jako jeden z otců rokenrolu.
Chuck Berry, the...
11/20
+
vytrácet, vytratit se, roztát, rozplynout se
melt away [melt əˈweɪ]
přít. prostý: melt away, 3. os. j. č.: melts away, průb. čas: melting away, prostý min.: melted away, příčestí min.: melted away
Jeho pochybnosti se rozplynuly, když zjistil, že je plnoletá.
His doubt melted...
Thomas se postupně uklidnil a jeho hněv se vytratil.
Thomas gradually calmed...
12/20
+
nepříjemný, protivný, odporný
unpleasant [ʌnˈplezənt]
Je nepříjemné s ním jednat.
It's uncomfortable dealing...
Tato část kódu má nepříjemný vedlejší efekt.
This part of code has an unpleasant side effect.
Milenecké scény byly pro ni velmi nepříjemné.
The love scenes...
Takové projevy emocí mohou způsobit nepříjemné pocity.
Such displays of...
Naše poslední setkání bylo nepříjemné.
Our last encounter...
Chovají se, jako by cítili něco nepříjemného.
They behave like...
13/20
+
recitovat, přednášet
vyjmenovat, odříkávat
líčit (podrobně) (příběh ap.)
recite [rɪˈsaɪt]
přít. prostý: recite, 3. os. j. č.: recites, průb. čas: reciting, prostý min.: recited, příčestí min.: recited
James uměl vyjmenovat seznam všech našich králů a královen.
James could recite...
Na jeho počest jsem zarecitovala báseň.
I recited a...
14/20
+
spolupracovat
kolaborovat (s nepřítelem)
collaborate [kəˈlæbəˌreɪt]
přít. prostý: collaborate, 3. os. j. č.: collaborates, průb. čas: collaborating, prostý min.: collaborated, příčestí min.: collaborated
Dohodli jsme se na spolupráci.
We agreed to...
Často spolupracujeme se specialisty z různých oborů.
We often collaborate...
15/20
+
hnojivo
fertilizer [ˈfɜːtɪˌlaɪzə]
jedn. číslo: fertilizer, množ. číslo: fertilizers
K obohacení půdy lze použít hnojivo.
Fertilizer can be...
Mnoho hnojiv obsahuje sloučeniny dusíku.
Many fertilizers contain nitrogen compounds.
16/20
+
vyhnout se (komu/čemu), uhnout
get out of the way of [ɡet aʊt əv ðə weɪ əv]
Podle mě se mohl nohou vyhnout brankářově hlavě. Byla to jasná červená karta.
To me, I...
Řidič na mě zatroubil, abych mu uhnul z cesty.
The driver honked...
17/20
+
duchovenstvo, duchovní, kněží, klérus
clergy [ˈklɜːdʒɪ]
jedn. číslo: clergy, množ. číslo: clergies
Tisíce lidí se zúčatnili této akce, navzdory odporu duchovních.
Thousands of people...
Duchovní byli ve středověku hlavními pronásledovateli čarodějnic.
The clergy were...
18/20
+
deviace, úchylka
odchylka (ve statistice ap.)
výchylka (kompasu ap.)
deviation [ˌdiːvɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: deviation, množ. číslo: deviations
Vezměte, prosím, na vědomí, že tyto vaky mají mírné odchylky ve výšce a šířce.
Please note that...
Odchylka od standardu není tolerována.
Deviation from the...
19/20
+
rozmanitý, různorodý, pestrý
varied [ˈveərɪd]
Jsme si vědomi rozmanitých potřeb každého z vás.
We are aware...
Děti, které jsou zrakově postižené, jsou stejně jedinečné a rozmanité jako každá jiná skupina dětí.
Children who are...
20/20
+
stěhovat se, migrovat
přesouvat se
migrate [maɪˈgreɪt]
přít. prostý: migrate, 3. os. j. č.: migrates, průb. čas: migrating, prostý min.: migrated, příčestí min.: migrated
Naše životy se stále více přesouvají do digitálního prostředí.
Our lives migrate...
Více než milion tučňáků se shromažďuje, aby migrovali z ostrova.
Over a million penguins gather to migrate from the island.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X