400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
104
105
106
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nedostatek, deficit
nedostatečnost
deficiency [dɪˈfɪʃənsɪ]
j.č.: deficiency, mn.č.: deficiencies
V jeho plánu je několik nedostatků.
There are several deficiencies in his plan.
Nedostatek vitamínů může vést k oslabení imunitního systému.
Vitamin deficiency can...
2/20
+
poté, nato, pak, potom, od té doby
thereafter [ˌðeərˈɑːftə]
Krátce poté se u něj objevily příznaky roztroušené sklerózy.
Shortly thereafter, he developed symptoms of multiple sclerosis.
Poté růst populace dosáhl závratných výšin.
Thereafter, the growth of the population reached dizzy heights.
3/20
+
dokonalost, bezvadnost
zdokonalení
perfection [pəˈfekʃən]
j.č.: perfection, mn.č.: perfections
Postupně jsme naši aplikaci dovedli k dokonalosti.
Gradually, we brought our application to perfection.
Můj otec ode mě očekával dokonalost.
My father expected perfection from me.
Dokonalosti nikdy nedosáhneme.
We will never reach perfection.
4/20
+
jikry
klást jikry, třít se, rozmnožovat se (ryby)
zrodit se, dát vznik, (z)plodit
spawn [spɔːn]
j.č.: spawn, mn.č.: spawns, přít.: spawn, 3.os.: spawns, průb.: spawning, min.pr.: spawned, příč.min.: spawned
Tento příspěvek se zrodil z mého pocitu, že technologie se nevyvíjí dobrým směrem.
This post was...
Losos plave proti proudu, aby se rozmnožil v řece.
The salmon swim...
5/20
+
imaginární, smyšlený, fiktivní
pomyslný
imaginary [ɪˈmædʒɪnərɪ]
Mít imaginárního přítele je normální a zdravá součást dětských her.
Having an imaginary...
Rovník je pomyslná čára, která rozděluje zeměkouli na severní a jižní polokouli.
The equator is...
6/20
+
od vás všech
bez vás všech
from all of you [frəm ɔːl əv juː]
Láska, kterou jsem od vás všech posledních pár dní cítil, je přesně to, co jsem potřeboval.
The love I...
Mluvím o tom, vydat se na dobrodružnou dovolenou bez všech lidí, které znáte, zejména bez vašeho partnera.
I'm talking about...
7/20
+
přimět, pobídnout, pobízet, povzbudit
pohánět, popohnat, uspíšit
pobídnout ostruhami (koně)
ostruha (jezdecká)
podnět, popud, pobídka
spur [spɜː]
j.č.: spur, mn.č.: spurs, přít.: spur, 3.os.: spurs, průb.: spurring, min.pr.: spurred, příč.min.: spurred
Jeho chvála mě velmi povzbudila v mé další práci.
His praise was...
Ostruhy by nikdy neměl používat nezkušený jezdec.
Spurs should never...
8/20
+
miláček, drahoušek
milovaný, oblíbený
milý člověk
skvělý, báječný, úžasný
darling [ˈdɑːlɪŋ]
j.č.: darling, mn.č.: darlings
Miláčku, vrať se, prosím, zpět ke mně.
Darling, please come...
Neber to tak osobně, miláčku.
Don't take it...
9/20
+
nepřijatelný, neakceptovatelný
unacceptable [ˌʌnəkˈseptəbəl]
Z mého pohledu je váš postoj naprosto nepřijatelný.
From my point...
I tato přepracovaná smlouva je pro nás stále nepřijatelná.
Even this revised...
Potenciální sponzoři si kladli pro nás naprosto nepřijatelné podmínky.
Potential sponsors set...
To může být pro prodejce nepřijatelné.
This may be...
Uvedená částka je pro nás nepřijatelná.
The said amount...
10/20
+
matematický
mathematical [ˌmæθəˈmætɪkəl]
Má vrozenou schopnost řešit obtížné matematické problémy.
He has a...
Jakou známku získal Dan v matematickém testu?
What mark did...
Napiš matematický vzorec pro Ohmův zákon.
Write the mathematical...
Je to matematický génius a rád to potvrzoval hraním pokeru.
He is a...
Richard je neobyčejně zběhlý v matematických výpočtech.
Richard is unusually...
11/20
+
zrezivět
rust out [rʌst aʊt]
přít.: rust out, 3.os.: rusts out, průb.: rusting out, min.pr.: rusted out, příč.min.: rusted out
Je lepší se opotřebovat než zrezivět.
It is better...
12/20
+
pilíř, sloup, sloupek
opora
pillar [ˈpɪlə]
j.č.: pillar, mn.č.: pillars
Řada železobetonových pilířů podepírá most.
A row of...
Most podpírají kamenné pilíře.
The bridge is...
Schodiště se vine vzhůru kolem centrálního pilíře.
The staircase winds upwards around a central pillar.
Hledal jsem sloupovou poštovní schránku, ale nenašel jsem ji.
I was looking...
Většina sloupových poštovních schránek je válcová, i když některé jsou obdélníkové, oválné nebo šestihranné.
Most pillar boxes...
Sloupy jsou zdobeny krásnými ornamenty.
The pillars are...
13/20
+
ledový, mrazivý (počasí apod.)
zmrzlý, mrznoucí (člověk)
(z)mrazení, mražení
freezing [ˈfriːzɪŋ]
j.č.: freezing, mn.č.: -
Mrazivý déšť vytvořil vrstvu ledu na mnoha neošetřených silnicích a chodnících.
Freezing rain caused...
Led mnohem víc klouže, když se ohřeje blízko k bodu mrazu.
Ice gets more...
14/20
+
šílený, nepříčetný
choromyslný, duševně chorý
insane [ɪnˈseɪn]
On koupil tvoje auto? Je šílený?
Has he bought...
Tím hlukem mě přivádíš téměř k šílenství.
You're driving me...
Musíme ji prohlásit za nepříčetnou.
We have to...
Je to trochu podivín, ale není blázen.
He is a...
15/20
+
kostra, kostlivec
skelet
skeleton [ˈskelɪtən]
j.č.: skeleton, mn.č.: skeletons
Nemáme žádného kostlivce ve skříni.
We don't have...
Kostra dospělého člověka se skládá z 206 kostí.
The adult human...
16/20
+
dělostřelectvo, děla
dělostřelectký
artillery [ɑːˈtɪlərɪ]
j.č.: artillery, mn.č.: artilleries
Náš dům byl zasažen těžkou dělostřeleckou palbou.
Our house was...
Kolik děl je v dělostřelecké baterii? Šest děl.
How many guns...
17/20
+
přitahující pozornost, ostře sledovaný
vysoce postavený, velmi známý
prominentní
high-profile [haɪ ˈprəʊfaɪl]
V tomto ostře sledovaném případu byl shledán vinným, ale pouze z menšího přečinu.
In this high-profile...
Společnost bude známá jako první velmi prominentní firma, která vstoupila do konkurzu jako přímý důsledek sexuálního zneužívání na pracovišti.
The company will...
18/20
+
odhodlaný
angažovaný, oddaný věci
věrný, oddaný
zaujatý, zarytý
min.pr. a příč.min. slovesa spáchat
committed [kəˈmɪtɪd]
Jsme odhodláni stáhnout naše vojáky do konce roku.
We are committed...
Je zarytá vegetariánka.
She is a...
19/20
+
číšnice, servírka
waitress [ˈweɪtrɪs]
j.č.: waitress, mn.č.: waitresses
Její kariéra servírky trvala dva týdny.
Her career as...
Servírka řekla, že jí ten muž dal největší spropitné v jejím životě.
The waitress said...
20/20
+
verbování, nábor, přijímání, získávání (nových čelnů)
náborový
recruitment [rɪˈkruːtmənt]
j.č.: recruitment, mn.č.: recruitments
Toto jaro se chystáme zahájit velký nábor.
This spring we're...
Nejnovější propagační materiál je součástí náborové akce.
The latest promotional...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X