380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
104
105
106
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nedostatek, deficit
nedostatečnost
deficiency [dɪˈfɪʃənsɪ]
j.č.: deficiency, mn.č.: deficiencies
V jeho plánu je několik nedostatků.
There are several deficiencies in his plan.
Nedostatek vitamínů může vést k oslabení imunitního systému.
Vitamin deficiency can...
2/20
+
poté, nato, pak, potom, od té doby
thereafter [ˌðeərˈɑːftə]
Krátce poté se u něj objevily příznaky roztroušené sklerózy.
Shortly thereafter, he developed symptoms of multiple sclerosis.
Poté růst populace dosáhl závratných výšin.
Thereafter, the growth of the population reached dizzy heights.
3/20
+
dokonalost, bezvadnost
zdokonalení
perfection [pəˈfekʃən]
j.č.: perfection, mn.č.: perfections
Postupně jsme naši aplikaci dovedli k dokonalosti.
Gradually, we brought our application to perfection.
Můj otec ode mě očekával dokonalost.
My father expected perfection from me.
Dokonalosti nikdy nedosáhneme.
We will never reach perfection.
4/20
+
jikry
klást jikry, třít se, rozmnožovat se (ryby)
zrodit se, dát vznik, (z)plodit
spawn [spɔːn]
j.č.: spawn, mn.č.: spawns, přít.: spawn, 3.os.: spawns, průb.: spawning, min.pr.: spawned, příč.min.: spawned
Tento příspěvek se zrodil z mého pocitu, že technologie se nevyvíjí dobrým směrem.
This post was...
Losos plave proti proudu, aby se rozmnožil v řece.
The salmon swim...
5/20
+
imaginární, smyšlený, fiktivní
pomyslný
imaginary [ɪˈmædʒɪnərɪ]
Mít imaginárního přítele je normální a zdravá součást dětských her.
Having an imaginary...
Rovník je pomyslná čára, která rozděluje zeměkouli na severní a jižní polokouli.
The equator is...
6/20
+
od vás všech
bez vás všech
from all of you [frəm ɔːl əv juː]
Láska, kterou jsem od vás všech posledních pár dní cítil, je přesně to, co jsem potřeboval.
The love I...
Mluvím o tom, vydat se na dobrodružnou dovolenou bez všech lidí, které znáte, zejména bez vašeho partnera.
I'm talking about...
7/20
+
přimět, pobídnout, pobízet, povzbudit
pohánět, popohnat, uspíšit
pobídnout ostruhami (koně)
ostruha (jezdecká)
podnět, popud, pobídka
spur [spɜː]
j.č.: spur, mn.č.: spurs, přít.: spur, 3.os.: spurs, průb.: spurring, min.pr.: spurred, příč.min.: spurred
Jeho chvála mě velmi povzbudila v mé další práci.
His praise was...
Ostruhy by nikdy neměl používat nezkušený jezdec.
Spurs should never...
8/20
+
miláček, drahoušek
milovaný, oblíbený
milý člověk
skvělý, báječný, úžasný
darling [ˈdɑːlɪŋ]
j.č.: darling, mn.č.: darlings
Miláčku, vrať se, prosím, zpět ke mně.
Darling, please come...
Neber to tak osobně, miláčku.
Don't take it...
9/20
+
nepřijatelný, neakceptovatelný
unacceptable [ˌʌnəkˈseptəbəl]
Z mého pohledu je váš postoj naprosto nepřijatelný.
From my point...
I tato přepracovaná smlouva je pro nás stále nepřijatelná.
Even this revised...
Potenciální sponzoři si kladli pro nás naprosto nepřijatelné podmínky.
Potential sponsors set...
10/20
+
matematický
mathematical [ˌmæθəˈmætɪkəl]
Má vrozenou schopnost řešit obtížné matematické problémy.
He has a...
Jakou známku získal Dan v matematickém testu?
What mark did...
Napiš matematický vzorec pro Ohmův zákon.
Write the mathematical...
Je to matematický génius a rád to potvrzoval hraním pokeru.
He is a...
Richard je neobyčejně zběhlý v matematických výpočtech.
Richard is unusually...
11/20
+
zrezivět
rust out [rʌst aʊt]
přít.: rust out, 3.os.: rusts out, průb.: rusting out, min.pr.: rusted out, příč.min.: rusted out
Je lepší se opotřebovat než zrezivět.
It is better...
12/20
+
pilíř, sloup, sloupek
opora
pillar [ˈpɪlə]
j.č.: pillar, mn.č.: pillars
Řada železobetonových pilířů podepírá most.
A row of...
Most podpírají kamenné pilíře.
The bridge is...
Schodiště se vine vzhůru kolem centrálního pilíře.
The staircase winds upwards around a central pillar.
Hledal jsem sloupovou poštovní schránku, ale nenašel jsem ji.
I was looking...
Většina sloupových poštovních schránek je válcová, i když některé jsou obdélníkové, oválné nebo šestihranné.
Most pillar boxes...
Sloupy jsou zdobeny krásnými ornamenty.
The pillars are...
13/20
+
ledový, mrazivý (počasí apod.)
zmrzlý, mrznoucí (člověk)
(z)mrazení, mražení
freezing [ˈfriːzɪŋ]
j.č.: freezing, mn.č.: -
Mrazivý déšť vytvořil vrstvu ledu na mnoha neošetřených silnicích a chodnících.
Freezing rain caused...
Led mnohem víc klouže, když se ohřeje blízko k bodu mrazu.
Ice gets more...
14/20
+
šílený, nepříčetný
choromyslný, duševně chorý
insane [ɪnˈseɪn]
On koupil tvoje auto? Je šílený?
Has he bought...
Tím hlukem mě přivádíš téměř k šílenství.
You're driving me...
Musíme ji prohlásit za nepříčetnou.
We have to...
15/20
+
kostra, kostlivec
skelet
skeleton [ˈskelɪtən]
j.č.: skeleton, mn.č.: skeletons
Nemáme žádného kostlivce ve skříni.
We don't have...
Kostra dospělého člověka se skládá z 206 kostí.
The adult human...
16/20
+
dělostřelectvo, děla
dělostřelectký
artillery [ɑːˈtɪlərɪ]
j.č.: artillery, mn.č.: artilleries
Náš dům byl zasažen těžkou dělostřeleckou palbou.
Our house was...
Kolik děl je v dělostřelecké baterii? Šest děl.
How many guns...
17/20
+
přitahující pozornost, ostře sledovaný
vysoce postavený, velmi známý
prominentní
high-profile [haɪ ˈprəʊfaɪl]
V tomto ostře sledovaném případu byl shledán vinným, ale pouze z menšího přečinu.
In this high-profile...
Společnost bude známá jako první velmi prominentní firma, která vstoupila do konkurzu jako přímý důsledek sexuálního zneužívání na pracovišti.
The company will...
18/20
+
odhodlaný
angažovaný, oddaný věci
věrný, oddaný
zaujatý, zarytý
committed [kəˈmɪtɪd]
Jsme odhodláni stáhnout naše vojáky do konce roku.
We are committed...
Je zarytá vegetariánka.
She is a...
19/20
+
číšnice, servírka
waitress [ˈweɪtrɪs]
j.č.: waitress, mn.č.: waitresses
Její kariéra servírky trvala dva týdny.
Her career as...
Servírka řekla, že jí ten muž dal největší spropitné v jejím životě.
The waitress said...
20/20
+
verbování, nábor, přijímání, získávání (nových čelnů)
náborový
recruitment [rɪˈkruːtmənt]
j.č.: recruitment, mn.č.: recruitments
Toto jaro se chystáme zahájit velký nábor.
This spring we're...
Nejnovější propagační materiál je součástí náborové akce.
The latest promotional...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X