460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
105
106
107
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nezaměstnaný, bez práce
nevyužitý, neužívaný, nepoužívaný
unemployed [ˌʌnɪmˈplɔɪd]
jedn. číslo: unemployed, množ. číslo: unemployeds
Jsem nezaměstnaný jen pár týdnů.
I've only been unemployed for a few weeks.
Řady nezaměstnaných se každý den rozrůstají.
The ranks of the unemployed are swelling daily.
2/20
+
květ (stromu)
rozvinout se, vyzrát, dozrát
(roz)kvést
blossom [ˈblɒsəm]
jedn. číslo: blossom, množ. číslo: blossoms, přít. prostý: blossom, 3. os. j. č.: blossoms, průb. čas: blossoming, prostý min.: blossomed, příčestí min.: blossomed
Švestky jsou nyní v plném květu.
The plum trees are now in full blossom.
Všimli jste si někdy, jak rychle se rozvíjí malý pupen květiny do nádherného květu?
Did you ever...
Naše třešeň je v plném květu.
Our cherry is...
Včely a motýli milují husté trsy květů.
Bees and butterflies...
Její šaty byly zdobeny mandloňovými květy.
Her dress was...
Když zde kvetou citrusy, je vzduch prosycen nádhernou vůní.
When the citrus trees blossom here, the air is filled with exquisite scents.
3/20
+
nepřímý, vedlejší (dopad)
nevedoucí přímo, vedoucí oklikou
indirect [ˌɪndɪˈrekt]
Špatná výživa mohla být nepřímou příčinou jejího onemocnění.
Poor nutrition may have been an indirect cause of her disease.
Když jsme se ho ptali, vyhýbal se jasným odpovědím.
He gave only indirect answers to our questions.
4/20
+
švédský, švédština
swedish [ˈswiːdɪʃ]
jedn. číslo: swedish, množ. číslo: swedish
Karlsson mluví nejen svým rodným jazykem, švédštinou, ale také angličtinou.
Karlsson speaks not...
Učím se švédsky, protože mám v plánu příští rok navštívit Stockholm.
I'm learning Swedish...
Švédský design je často spojován s jednoduchostí a funkčností.
Swedish design is...
5/20
+
hluboce, nesmírně, naprosto
profoundly [prəˈfaʊndlɪ]
Nazval to "hluboce nedemokratické".
He called it...
Naprosto nesouhlasil.
He profoundly disagreed.
6/20
+
bulvární tisk
tabloid press [ˈtæblɔɪd pres]
jedn. číslo: tabloid press, množ. číslo: tabloid presses
Stala se jednou z obětí bulvárního tisku.
She became one...
Její názory jsou do značné míry ovlivňovány články z bulváru.
Her views are...
7/20
+
zasahování, vměšování se
pletení se (do práce)
rušení (vysílání ap.)
narušování (čeho), bránění (v čem)
interference (fyz.)
interference [ˌɪntəˈfɪərəns]
jedn. číslo: interference, množ. číslo: interferences
Neustálě vměšování její matky do našeho manželství vyhrotilo naše potíže.
Her mother's constant...
Moje společnost bude i nadále prosperovat bez jakéhokoliv mého zásahu.
My company will continue to thrive without any of my interference.
8/20
+
zbytek, pozůstatek
zbývající
remnant [ˈremnənt]
jedn. číslo: remnant, množ. číslo: remnants
Lev upustil zbytek své kořisti a vrátil se zpět.
The lion had...
Prodám vám tento zbytek koberce za dobrou cenu.
I sell you...
9/20
+
drobný, nepodstatný, malý (problém, spor)
malicherný, úzkoprsý (chování)
petty [ˈpetɪ]
2. stupeň: pettier, 3. stupeň: pettiest
Brzy se zapletl s drobnou trestnou činností, podvody a drobnými krádežemi.
He slipped into...
Susan pořád mluví o svých malicherných problémech.
Susan keeps talking...
10/20
+
efektivně, účinně
efficiently [ɪˈfɪʃəntlɪ]
To mně umožňuje pracovat mnohem efektivněji.
It allows me...
Robot se snaží efektivně hledat cestu přes shluk překážek.
The robot tries...
Pevný disk byl rozdělen na více oddílů pro efektivnější organizaci dat.
The hard drive...
11/20
+
vyhodit, zahodit (hovor.)
vyloučit, vyrazit
chuck out [tʃʌk aʊt]
přít. prostý: chuck out, 3. os. j. č.: chucks out, průb. čas: chucking out, prostý min.: chucked out, příčestí min.: chucked out
Jackson byl vyhozen z klubu, protože byl příliš hlučný.
Jackson was chucked...
Řekni nám o tom, jak tě vyhodili z nočního klubu, protože si tancoval na stole.
Tell us about...
12/20
+
zmatek, vřava, chaos
turmoil [ˈtɜːmɔɪl]
jedn. číslo: turmoil, množ. číslo: turmoils
Celý ten zmatek mě rozzlobil.
All this turmoil...
V zemi vládl posledních 5 let chaos.
The country has...
13/20
+
vůdčí, řídící, hlavní
průvodcovství, provádění (po památkách)
vodicí (lišta)
průb. čas slovesa řídit, vést
guiding [gaɪdɪŋ]
jedn. číslo: guiding, množ. číslo: guidings
Peter byl zakladatelem naší společnosti a dvacet let jejím vůdčím duchem.
Peter was the...
Účelem naší školy je trénovat vodící psy pro nevidomé.
The purpose of...
Táborový oheň fungoval ve tmě jako maják, který nás navedl zpět do tábořiště.
The campfire acted...
14/20
+
klauzule, doložka, ujednání
věta (v souvětí)
clause [klɔːz]
jedn. číslo: clause, množ. číslo: clauses
Musíme vložit toto ujednání do obsahu vaší pracovní smlouvy.
We have to...
Souvětí podřadné obsahuje hlavní větu a nejméně jednu vedlejší větu.
A complex sentence...
Souřadné souvětí je souvětí s alespoň dvěma hlavními větami.
A compound sentence is a sentence with at least two independent clauses.
Smlouva obsahuje doložku o zachování mlčenlivosti.
The contract includes...
15/20
+
na druhou stranu
on the flip side [ɒn ðə flɪp saɪd]
Na druhou stranu, jakákoliv fyzická aktivita je plus pro vás.
On the flip...
Na druhou stranu je pravděpodobné, že časem to bude lepší a lepší.
On the flip...
16/20
+
rozvinutí, rozestavení, rozmístění
zavedení, spuštění (služby)
deployment [dɪˈplɔɪmənt]
jedn. číslo: deployment, množ. číslo: deployments
Prezident nařídil rozmístit 500 vojáků v blízkosti hranic.
The president ordered...
Jednou ze zásadních podmínek pro zavedení tohoto systému je mít dost peněz.
One of the...
Z těchto důvodů jsme se rozhodli odložit nasazení projektu o dva roky.
For these reasons,...
17/20
+
obžalovat, obvinit (z trestného činu)
indict [ɪnˈdaɪt]
přít. prostý: indict, 3. os. j. č.: indicts, průb. čas: indicting, prostý min.: indicted, příčestí min.: indicted
Policista byl obžalován z trestného činu zabití z nedbalosti.
The police officer...
Myslíte si, že ho mohou obžalovat, když jim pomůžu?
Do you think...
18/20
+
nesnášet, cítit odpor, nelibě nést
resent [rɪˈzent]
přít. prostý: resent, 3. os. j. č.: resents, průb. čas: resenting, prostý min.: resented, příčestí min.: resented
Nesnáším, když se mi šéf plete do práce.
I resent my...
Nesnáším, když někdo obviní druhého bez důkazů.
I resent when...
Opravdu mi vadilo, že se plete do našich rodinných záležitostí.
I really resented...
19/20
+
(se)trvalý, vytrvalý, neutuchající, nepřetržitý
udržovaný
schválený, přijatý
min. čas a příč.min. slovesa udržet (si), utrpět
sustained [səˈsteɪnd]
Nepřetržitý útok na nejmladší ženu, která kdy byla zvolena do Kongresu, je velmi nevybíravý.
The sustained attack...
Cítili hluboký a trvalý vztek k teroru.
They felt deep...
Soudce by takovou námitku přijal. (podpořil)
The judge would...
Tři lidé utrpěli zranění různého stupně závažnosti.
Three people sustained...
Oběť při prudké hádce utrpěla hluboké bodné zranění.
The victim sustained...
20/20
+
šít, ušít
přišít
sew [səʊ]
přít. prostý: sew, 3. os. j. č.: sews, průb. čas: sewing, prostý min.: sewed, příčestí min.: sewn (or sewed)
Sami si šijeme naše šaty.
We sew our...
Jehly na šití se prodávají v baleních po 25.
The sewing needles...
Můžeš mi přišít knoflík?
Can you sew...
Na všechno vaše oblečení si musíte našít jmenovky.
You have to...
Většinou se šicí stroje ovládají nožním pedálem.
Most sewing machines...
Koupila jsem si šicí stroj, abych mohla šit roušky.
I bought a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X