460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
108
109
110
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
sračka, blbost, hovadina (vulg.)
hovno, sračka (výkal) (vulg.)
srát, vysrat se (vulg.)
crap [kræp]
jedn. číslo: crap, množ. číslo: craps, přít. prostý: crap, 3. os. j. č.: craps, průb. čas: crapping, prostý min.: crapped, příčestí min.: crapped
Nenechám si srát na hlavu.
I don't take any crap.
Nemůžu uvěřit, že se snaží vydávat tyto hovadiny za umění.
I can't believe she's trying to pass off this crap as art.
2/20
+
podrobení (se), podřízení (se), podvolení (se)
předložení, odevzdání, podání ( přihlášky, návrhu ap.)
příspěvek, písemný návrh, písemná nabídka
submission [səbˈmɪʃən]
jedn. číslo: submission, množ. číslo: submissions
Klečet znamená podrobit se.
Kneeling means submission.
Datum uzávěrky pro podávání žádostí je nutné přísně dodržovat.
The closing date...
Vzali jsme nejlepší příspěvky a sestavili jsme z nich poslední číslo našeho časopisu.
They took the...
3/20
+
trup (lodi), korba (tanku)
lusk, slupka
kalich, kalíšek
(vy)loupat
hull [hʌl]
jedn. číslo: hull, množ. číslo: hulls, přít. prostý: hull, 3. os. j. č.: hulls, průb. čas: hulling, prostý min.: hulled, příčestí min.: hulled
Trup utrpěl rozsáhlé poškození na pravoboku.
The hull suffered extensive damage to the starboard side.
Šrapnel udělal díru do lodního trupu.
The shrapnel holed...
Trup lodi je vyroben z nerezavějících materiálů, aby se prodloužila jeho životnost ve slané vodě.
The hull is...
4/20
+
urazit
urážka
insult [ɪnˈsʌlt]
jedn. číslo: insult, množ. číslo: insults, přít. prostý: insult, 3. os. j. č.: insults, průb. čas: insulting, prostý min.: insulted, příčestí min.: insulted
Allen musí zaplatit 20 000 dolarů za veřejnou urážku krále.
Allen must pay...
Vždy bude reagovat na ty, kteří se ji snaží veřejně urazit.
She will always...
5/20
+
šílenství, bláznovství
madness [ˈmædnəs]
jedn. číslo: madness, množ. číslo: madnesses
Je to politické šílenství.
It is political...
Bylo by bláznovství, kdybys celou tu cestu řídil sám.
It would be...
Jet tak rychle je naprosté šílenství.
It is sheer...
6/20
+
seznam věcí, které chcete zažít za života
bucket list [ˈbʌkɪt lɪst]
jedn. číslo: bucket list, množ. číslo: bucket lists
Rozhodla jsem se napsat seznam věcí, které chci v životě zažít.
I decided to...
Každý rok chci realizovat jeden bod z mého seznamu věcí, které chci v životě zažít.
Every year I...
7/20
+
celostátní (volby ap.)
statewide [ˈsteɪtˈwaɪd]
Vyhlásili jsme po něm celostátní pátrání.
We got a...
Tito voliči často určují výsledek celostátních voleb.
These voters often...
8/20
+
cesta, plavba
cestovat, plavit se
let do vesmíru
voyage [ˈvɔɪɪdʒ]
jedn. číslo: voyage, množ. číslo: voyages
Před jejím letem do vesmíru se jí média zeptala, jestli si na cestu vzala nějaký makeup.
Before her space...
Vedla si deník z jejich cesty.
She kept a log of their voyage.
Byl jsem mladý námořník na své první námořní plavbě.
I was...
Zůstanu přes noc v přístavu, než se nalodím a popluji do Evropy.
I am going...
9/20
+
připravit se (na nepříjemnost ap.)
odhodlat se
podepřít, zapřít, opřít (o zeď ap.)
zpevnit (břicho)
rovnátka (na zuby)
podpěra
spona, svorka
ortéza
brace [breɪs]
jedn. číslo: brace, množ. číslo: braces, přít. prostý: brace, 3. os. j. č.: braces, průb. čas: bracing, prostý min.: braced, příčestí min.: braced
Připravujeme se na silné deště, poryvy větru a krupobití.
We are bracing...
Zapřel jsem bránu kouskem dřeva.
I braced the...
Wilson používá ortézu na koleno.
Wilson wears a...
10/20
+
slonovina, slonová kost
klávesy (klavíru)
zuby, zoubky
slonovinový
ivory [ˈaɪvərɪ]
jedn. číslo: ivory, množ. číslo: ivories
Sloni bývali loveni pro slonovinu ze svých klů.
Elephants used to...
Uprostřed haly stála socha zdobená slonovinou a zlatem.
In the center...
Po zákazu obchodu se slonovinou najdou kupci nový černý trh.
After the ivory...
11/20
+
blbnout, laškovat, hrát si
dělat voloviny, zahrávat si
fool around [fuːl əˈraʊnd]
přít. prostý: fool around, 3. os. j. č.: fools around, průb. čas: fooling around, prostý min.: fooled around, příčestí min.: fooled around
Neblbni s tou pistolí.
Don't fool around...
Říkal jsem dětem, aby si nehrály se zápalkami.
I told the...
Včera jsme trochu laškovali na gauči, když vešla moje sestra.
Last night we...
12/20
+
odčinit, napravit, vrátit zpět
zrušit, odvolat
rozepnout, rozvázat
undo [ʌnˈduː]
přít. prostý: undo, 3. os. j. č.: undoes, průb. čas: undoing, prostý min.: undid, příčestí min.: undone
To, co se stalo, nelze vrátit zpět.
What has been...
Rozepnul jsem si kalhoty.
I undid my...
Máš rozvázané tkaničky.
Your shoe laces...
13/20
+
kánoe
jet na kánoi
canoe [kəˈnuː]
jedn. číslo: canoe, množ. číslo: canoes, přít. prostý: canoe, 3. os. j. č.: canoes, průb. čas: canoeing, prostý min.: canoed, příčestí min.: canoed
Dělali blbosti a omylem převrhli kánoi.
They were fooling...
Proud začínal kánoi unášet a já začal panikařit.
The current was...
14/20
+
zavádějící, klamný, mylný
misleading [mɪsˈliːdɪŋ]
Je to nepravdivé a zavádějící prohlášení.
It is a...
Jakékoli srovnání založené na současných a minulých cenách by bylo zavádějící.
Any comparison based...
Regulační orgán ho obvinil, že svými tweety klame investory.
The regulators accused...
15/20
+
kupé
přihrádka, prostor (vymezený)
oddělení (oddělená část)
compartment [kəmˈpɑːtmənt]
jedn. číslo: compartment, množ. číslo: compartments
Spal jsem na horním lůžku mého klimatizovaného kupé.
I was sleeping...
Policie našla kokain ve skryté přihrádce.
The police found...
Načerno pálená whisky byla uložena ve džbánu a ukryta v tajné přihrádce.
The moonshine was...
16/20
+
postupně
po sobě
po pořádku
in sequence [ɪn ˈsiːkwəns]
Postupně jsem očísloval všechny stránky v sešitu.
I numbered every...
Postupně stiskněte všechny tlačítka z leva do prava.
Press all the...
17/20
+
pohánět, hnát
hnaný, poháněný
propel [prəˈpel]
přít. prostý: propel, 3. os. j. č.: propels, průb. čas: propelling, prostý min.: propelled, příčestí min.: propelled
Naše plavidlo bylo poháněno pouze silou větru.
Our vessel was...
Potřebuji nějakou motivaci, která by mě hnala kupředu.
I need some...
Raketu při rychlém stoupání poháněly silné motory.
The rocket's powerful...
18/20
+
štítek, cedulka, nášivka
záložka (v okně aplikace)
tabulátor
poutko
tab [tæb]
jedn. číslo: tab, množ. číslo: tabs
Pro odsazení bloků používejte tabulátor.
Use a tab...
Pověste kabát za poutko na límci.
Hang your coat...
19/20
+
květ, kvítek
(roz)kvést, vykvést
vzkvétat (hospodářství ap.)
bloom [bluːm]
jedn. číslo: bloom, množ. číslo: blooms, přít. prostý: bloom, 3. os. j. č.: blooms, průb. čas: blooming, prostý min.: bloomed, příčestí min.: bloomed
Má velký, jediný bílý květ, který je 4 palce široký.
It has a...
Na vrcholu úzkého stonku je krásný rudý květ.
There is a...
Stromy začínaly kvést.
The trees began...
20/20
+
rychlý, okamžitý, pohotový (jednání ap.)
rychlý, prudký, hbitý, svižný (pohyb)
rorýs
rychle, svižně, prudce
swift [swɪft]
jedn. číslo: swift, množ. číslo: swifts
Děkuji za rychlou odpověď.
Thank you for...
Následky po této události přišly rychle.
The fallout from...
Fanoušci zuřili, když Taylor Swift smazala všechna sociální média.
Fans went into a frenzy when Taylor Swift deleted all social media.
Akce vyvolala okamžité mezinárodní odsouzení.
The action has...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X