460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
109
110
111
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
stánek (otevřený) (se zeleninou, ovocem ap.)
zastavení motoru, blokovat, blokující provoz
(po)zastavit (se) (dočasně), pozdržet (se)
otálet, zdržovat, oddalovat (uskutečnění)
stall [stɔːl]
přít. prostý: stall, 3. os. j. č.: stalls, průb. čas: stalling, prostý min.: stalled, příčestí min.: stalled
Na trhu provozujeme stánek s ovocem a zeleninou.
We run a fruit and vegetable stall in the market.
Na křižovatce Kingsway Street and First Avenue stojí vůz, který blokuje provoz.
There is a stall on Kingsway Street and First Avenue.
Vrátili jsme se na farmu a zastavili jsme se na oběd.
We returned to the farm stall for lunch.
2/20
+
prestiž
prestižní
prestige [preˈstiːʒ]
jedn. číslo: prestige, množ. číslo: prestiges
Vítězství znamená nejen nesmírnou prestiž, ale i spoustu peněz.
The victory means...
Budeme se snažit pozvednout naši prestiž tím, že zvítězíme.
We are going...
Za jeho vedení naše prestiž ve světě značně klesla.
Under his leadership, our prestige in the world has decreased significantly.
3/20
+
kázání (náb.)
sermon [ˈsɜːmən]
jedn. číslo: sermon, množ. číslo: sermons
Nedávej mi kázání, prosím.
Don't give me a sermon, please.
Každé Vánoce přednese stejné kázání.
He preaches the same sermon every Christmas.
4/20
+
housle
houslový
violin [ˌvaɪəˈlɪn]
jedn. číslo: violin, množ. číslo: violins
Začal jsem hrát na housle od sedmi let.
I began playing the violin at the age of seven.
Houslová kobylka je důležitou součástí houslí.
The violin bridge...
Tento houslový smyčec je vyroben z nejkvalitnějších materiálů.
This violin bow...
5/20
+
uvaděč
zavádět, uvádět
zavést, uvést
soudní zřízenec (BrE)
usher [ˈʌʃə]
jedn. číslo: usher, množ. číslo: ushers, přít. prostý: usher, 3. os. j. č.: ushers, průb. čas: ushering, prostý min.: ushered, příčestí min.: ushered
Oznámili, že zavádí nový přístup k rozhodování, který bude založen na všeobecné shodě.
They announced it...
Pomohl otevřít nouzový východ a odvést lidi pryč z místa havárie.
He helped to...
6/20
+
usnout
fall asleep [fɔːl əˈsliːp]
přít. prostý: fall asleep, 3. os. j. č.: falls asleep, průb. čas: falling asleep, prostý min.: fell asleep, příčestí min.: fallen asleep
Ten film byl tak nudný, že jsem usnul.
The film was...
Poslouchal jsem déšť venku za malinkým oknem a usnul jsem.
I was listening to the rain outside the tiny window and fell asleep.
Sophie usnula a její hlava se naklonila na moje rameno.
Sophie fell asleep...
Uvelebila se na polštáři a usnula.
She snuggled down...
Schoulila se pod deku a rychle usnula.
She curled up...
Při jeho monologu jsem málem usnul.
His monologue almost...
7/20
+
náhrdelník
necklace [ˈneklɪs]
jedn. číslo: necklace, množ. číslo: necklaces
Koupil jsem jí náhrdelník se zlatým křížkem.
I bought her the necklace with a little gold cross.
Alice včera ztratila zlatý náhrdelník.
Alice lost her...
Krk jí zdobil diamantový náhrdelník.
A diamond necklace...
Tento úžasný náhrdelník je z lesklého zlatého kovu tvarovaného do mašličky.
This stunning necklace has a glossy gold tone metal crafted into a bow.
Tento náhrdelník obsahuje ve svém středu krásný drahokam.
This necklace contains...
8/20
+
znamenat, značit, naznačovat, signalizovat
naznačit, dát najevo, projevit (názor)
signify [ˈsɪgnɪˌfaɪ]
přít. prostý: signify, 3. os. j. č.: signifies, průb. čas: signifying, prostý min.: signified, příčestí min.: signified
Přikývl, aby naznačil, že souhlasí.
He nodded to...
Co znamenají tyto značky?
What do these...
Tradicí bylo, že účastníci vyjadřovali souhlas spíše slovem ano než zvednutím ruky.
The tradition was...
9/20
+
získat, zjistit, vyloudit, vylákat (informaci ap.)
vytáhnout, vyzvědět
vyvolat (co) (reakci ap.)
elicit [ɪˈlɪsɪt]
přít. prostý: elicit, 3. os. j. č.: elicits, průb. čas: eliciting, prostý min.: elicited, příčestí min.: elicited
Tento neznámý byl schopen ze mě dostat laskavější odpověď, než jak bych dokázal odpovědět mému kamarádovi.
This stranger was...
Cílem dotazníku bylo získat informace o stravovacích návycích mladých lidí.
The questionnaire was...
10/20
+
postup, povýšení (kariérní)
zlepšení, podpora, pokrok
advancement [ədˈvɑːnsmənt]
jedn. číslo: advancement, množ. číslo: advancements
Váš postup bude záviset na vašich schopnostech.
Your advancement will...
Tato nová metoda je velkým pokrokem.
This new method...
Technologický pokrok přinesl převrat v průmyslu.
Technological advancements brought about an upheaval in the industry.
11/20
+
ustoupit, odstoupit
back down [bæk daʊn]
přít. prostý: back down, 3. os. j. č.: backs down, průb. čas: backing down, prostý min.: backed down, příčestí min.: backed down
Nikdy nebudu ustupovat.
I will never...
Nakonec ustoupila a omluvila se.
Eventually, she backed...
12/20
+
vážený, ctěný, uznávaný, respektovaný
respected [rɪˈspektɪd]
Jeho práce byla respektována mnoha kolegy po celém světě.
His work was...
Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem na ekonomiku současné Číny.
He became an...
13/20
+
nalodit se, nastoupit
naložit
pustit se (do čeho), začít (s čím)
embark [emˈbɑːk]
přít. prostý: embark, 3. os. j. č.: embarks, průb. čas: embarking, prostý min.: embarked, příčestí min.: embarked
Zůstanu přes noc v přístavu, než se nalodím a popluji do Evropy.
I am going...
Chystá se nastoupit na diplomatickou kariéru.
She is about...
Chystám se začít novou kapitolu mého života.
I'm about to...
14/20
+
nepořádný, bordelářský
špinavý, zaneřáděný, neuklizený
komplikovaný, chaotický, nepříjemný
messy [ˈmesɪ]
2. stupeň: messier, 3. stupeň: messiest
Máma a táta mně nadávají, když mám neuklizený pokoj.
My mom and...
Měl nepříjemný rozvod a přišel o domov.
He had a...
Jeho zaneřáděný stůl je přeplněný papíry, propiskami a náhodnými předměty.
His messy desk...
Jeho písmo bylo neuspořádané, plné čmáranic a přeškrtaných slov.
His handwriting was...
15/20
+
stádo, hejno
zástupy, davy
hrnout se, valit se (houfně)
flock [flɒk]
jedn. číslo: flock, množ. číslo: flocks, přít. prostý: flock, 3. os. j. č.: flocks, průb. čas: flocking, prostý min.: flocked, příčestí min.: flocked
K lodi se blížilo hejno racků.
A flock of...
Čím více peněz průmysl vydělává, tím větší zástupy lidí toho využívají.
The more money...
Orli létají sami, ale ovce se shlukují do stád.
Eagles fly alone,...
Tato mršina by mohla poskytnout potravu hejnu supů.
This carcass could provide food for a flock of vultures.
16/20
+
až do (doby)
již (časově)
as far back as [əz fɑː bæk əz]
Co jen si pamatuji, lyžování bylo součástí mého života.
As far back...
Tato oblíbená oblast horkých pramenů je známá již od 8. století.
This popular hot...
17/20
+
lord, šlechtic
aristokrat
pán, milostpán
lord [lɔːd]
jedn. číslo: lord, množ. číslo: lords
Kolovaly zvěsti, že je hluboce zamilovaná do mladého pána.
It was whispered...
Lord Byron nebyl jediným básníkem, který se vzepřel proti zvyklostem.
Lord Byron wasn't...
Děkuji ti, Pane, že mě učíš pokoře.
Thank you, Lord, for teaching me humility.
Podle hinduismu má Pán Višnu deset různých vtělení, známých jako Dashavatary.
According to Hinduism,...
18/20
+
parfém, voňavka
aroma, vůně
provonět (kniž,)
navonět, (na)parfémovat
perfume [ˈpɜːfjuːm]
jedn. číslo: perfume, množ. číslo: perfumes, přít. prostý: perfume, 3. os. j. č.: perfumes, průb. čas: perfuming, prostý min.: perfumed, příčestí min.: perfumed
Cítil jsem její parfém.
I could smell...
Když procházela kolem, ucítil jsem závan její voňavky.
As she walked...
Koupel byla provoněna vonnými oleji.
The bath was...
Tento parfém má lehkou, svěží vůni.
This perfume has...
Reklamní kampaň využívala atraktivní plakáty k propagaci nového parfému.
The advertising campaign used glossy posters to promote the new perfume.
19/20
+
salát (hlávkový)
lettuce [ˈletɪs]
jedn. číslo: lettuce, množ. číslo: lettuces
Natrhejte hlávkový salát a poskládejte jej kolem okraje misky.
Shred the lettuce...
Mezi zuby máš zapadený kousek salátu.
You have a...
20/20
+
hadr (na úklid)
cár
bulvární plátek (slang.)
prča, srandička, kanadský žertík
posmívat se (komu), utahovat si, střílet si (BrE)
rag [ræg]
jedn. číslo: rag, množ. číslo: rags, přít. prostý: rag, 3. os. j. č.: rags, průb. čas: ragging, prostý min.: ragged, příčestí min.: ragged
Utřel si boty do sucha starým hadrem.
He wiped his...
Charles píše pro místní bulvární plátek.
Charles writes for...
Použijte hadřík namočený ve lněném oleji.
Use a rag...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X