460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
10
11
12
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
jev, úkaz
fenomén
phenomenon [fɪˈnɒmɪnən]
jedn. číslo: phenomenon, množ. číslo: phenomena (or phenomenons)
Bezdomovectví není v naší společnosti nový jev.
Homelessness is not a new phenomenon in our society.
Příčiny tohoto úkazu nejsou dosud zcela pochopeny.
The causes of the phenomenon are still incompletely understood.
Badatelé neustále hledají nová paradigmata pro vysvětlení složitých jevů.
Researchers are constantly...
Změna klimatu je vědecky prokázaný jev s významnými globálními důsledky.
Climate change is...
2/20
+
postavit, vybudovat
konstruovat, vyvinout, vytvořit, sestrojit
koncept, pojetí, konstrukt (form.)
construct [kənˈstrʌkt]
jedn. číslo: construct, množ. číslo: constructs, přít. prostý: construct, 3. os. j. č.: constructs, průb. čas: constructing, prostý min.: constructed, příčestí min.: constructed
Zkonstruovali jsme skromný obytný prostor o rozloze 6 metrů čtverečních.
We constructed a...
Vytváříme webové stránky s interaktivními mapami.
We construct websites...
Tyto dvě společnosti jsou stále více vnímány jako konkurenti, kteří soupeří ve vývoji multimediálních služeb.
The two companies...
Trup lodi je vyroben z nerezavějících materiálů, aby se prodloužila jeho životnost ve slané vodě.
The hull is...
3/20
+
krákat, skřehotat, (za)kvákat (žába)
skřehotání, kvákání (žabí)
natáhnout bačkory, zhebnout, umřít (slang.)
croak [krəʊk]
jedn. číslo: croak, množ. číslo: croaks, přít. prostý: croak, 3. os. j. č.: croaks, průb. čas: croaking, prostý min.: croaked, příčestí min.: croaked
nekrákej.
Don't croak anymore.
Žáby vydávají zvuk, který se nazývá kvákání.
Frogs make a noise called a croak.
Všichni v tomhle věku brzy natáhnou bačkory.
Everybody that age...
Můj děda říká, že se ještě nechystá natáhnout bačkory.
My grandpa says...
Steven doufal, že ten starý mizera zhebnul.
Steven hoped the old bastard croaked.
4/20
+
starosta, primátor
mayor [ˈmeɪər]
jedn. číslo: mayor, množ. číslo: mayors
Jako starosta mám povinnost hájit zájmy občanů.
As the mayor,...
Premiér se setkal s mnoha komunálními lídry, včetně našeho starosty.
The prime minister met many civic leaders, including our mayor.
Tři po sobě jdoucí funkční období zastával funkci starosty města.
He served three...
Starosta pořádal oběd pro hostující hodnostáře.
The mayor hosted...
5/20
+
tj. (to je)
tedy
i.e. [ˌaɪˈiː]
Na tuto akci je povolen vstup pouze dospělým, tj. osobám starším 18 let.
This event is...
Cena musí být realističtější, tedy nižší.
The price must...
6/20
+
latina
latinský
latin [ˈlætɪn]
jedn. číslo: latin, množ. číslo: latins
Toto slovo pochází z latiny.
This word comes...
Toto slovo je latinského původu.
This word is...
Na zdi byl nezřetelný latinský nápis.
There was an...
7/20
+
uvíznout, zabřednout, ulpět
zaseknout se, zůstat viset
vzpříčit se
get stuck [get stʌk]
přít. prostý: get stuck, 3. os. j. č.: gets stuck, průb. čas: getting stuck, prostý min.: got stuck, příčestí min.: got stuck
Uvízli v prostoru známém jako Bermudský trojúhelník.
They got stuck...
Dokonce i zkušení podnikatelé se někdy zaseknou, protože jsou zahlceni přemírou informací.
Even experienced entrepreneurs...
Jezero ještě nebylo zmrzlé a nákladní auto uvízlo v blátě.
The lake was not yet frozen and the truck got stuck in the mud.
Jess uvízla v beznadějné situaci.
Jess got stuck...
Moje auto uvízlo v dolíku.
My car got...
Na mé bundě se zasekl zip.
The zip on...
8/20
+
dolar, babka (hovor.)
samec, jelen, kozel
koza (pro přeskok)
hejsek, frajer
snadno přijít k prachům, rychle vydělat peníze
neprohloupit, rozumně utratit
buck [bʌk]
jedn. číslo: buck, množ. číslo: bucks, přít. prostý: buck, 3. os. j. č.: bucks, průb. čas: bucking, prostý min.: bucked, příčestí min.: bucked
Teresa mi dluží dvacet babek.
Teresa owes me...
Pan Evans se snaží najít nejlepší způsob, jak rychle přijít k penězům.
Mr. Evans is...
Tato šťastná samice stráví svůj život s tímto krásným samcem.
This lucky doe...
Když jde do tuhého, je třeba se vzchopit a odhodlaně čelit výzvám.
When things get...
Trenér povzbudil tým, aby se vzchopil a vydal ze sebe v nadcházejícím zápase to nejlepší.
The coach encouraged...
Bylo pro tebe těžké vzchopit se a jít dál?
Was it difficult...
9/20
+
velitel
vojevůdce
commander [kəˈmɑːndə]
jedn. číslo: commander, množ. číslo: commanders
Stal jsem se vedoucím expedice.
I became the...
Velitel požádal o povolení použít rakety.
The commander requested...
Vojáci si váží svého velitele pro jeho statečnost.
The soldiers revere...
10/20
+
muslim(ka)
muslimský
muslim [ˈmʊzlɪm]
jedn. číslo: muslim, množ. číslo: muslims
Všechny obchody v této ulici vlastní muslimské rodiny.
All the shops...
Stoupenci islámu se nazývají muslimové.
Followers of Islam...
11/20
+
vřít, vařit (se), být ve varu
var, bod varu
beďar, nežit
boil [bɔɪl]
přít. prostý: boil, 3. os. j. č.: boils, průb. čas: boiling, prostý min.: boiled, příčestí min.: boiled
Musíte přivést vodu do varu.
You have to bring the water to a boil.
Dejte neotevřený sáček rýže do hrnce s vroucí vodou.
Place the unopened...
Mezitím naplňte středně velký hrnec vodou, přidejte dvě kávové lžičky soli a přiveďte k varu.
Meanwhile, fill a...
Vařím polévku, dokud nezhoustne.
I boil down...
Všechna fakta vedou k tomu, že je to jasný případ podvodu.
All the facts...
12/20
+
zrní, obilí, zrno (BrE)
kukuřice (AmE)
corn [kɔːn]
jedn. číslo: corn, množ. číslo: corns
Zabalte klas kukuřice do vlhké utěrky a položte na talíř.
Wrap the ear of corn in the moist towel, and place on a plate.
Bourbon se většinou vyrábí z kukuřice.
Bourbon is mostly...
Kukuřice vysazená v suché půdě ztrácí až 30% výnosového potenciálu.
Corn planted in...
Vařte kukuřici v páře tak dlouho, až je možné ji snadno propíchnout vidličkou.
Steam the corn...
13/20
+
islámský
islamic [ɪzˈlæmɪk]
Sabrina studovala islámskou historii v Jakartě.
Sabrina studied Islamic...
Pákistán je islámská země a to musíme respektovat.
Pakistan is an...
14/20
+
výkřik, jekot, zaječení
řvát, křičet, ječet
zařvat, zakřičet, zaječet, vykřiknout
yell [jel]
jedn. číslo: yell, množ. číslo: yells, přít. prostý: yell, 3. os. j. č.: yells, průb. čas: yelling, prostý min.: yelled, příčestí min.: yelled
Sam zakřičel na svého syna.
Sam yelled at...
Vypustil páru tím, že na mě křičel.
He let off...
Vždycky na mě vztekle ječela.
She used to yell at me angrily.
15/20
+
dýmějový mor
bubonic plague [bjuːˌbɒnɪk ˈpleɪɡ]
jedn. číslo: bubonic plague, množ. číslo: bubonic plagues
Na ostrově je běžný výskyt okolo 400 případů dýmějového moru každý rok ve stejných venkovských oblastech.
The island is...
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
16/20
+
značný, velký, podstatný (množství ap.) (form.)
zásadní, výrazný (zlepšení ap.)
solidní, robustní, masivní (stavba ap.) (form.)
bohatý, zámožný
substantial [səbˈstænʃəl]
2. stupeň: more substantial, 3. stupeň: most substantial
Klášter měl značné příjmy ze svých nedalekých lázní.
The monastery had...
Obchodníci předpokládají podstatné omezení používání plastových sáčků.
The shopkeepers assume...
Obdrželi jsme značnou státní dotaci.
We received a...
Byly zde podstatné rozdíly ve srovnání s kontrolní skupinou účastníků, kteří nebyli vystaveni spánkové nouzi.
There was a...
17/20
+
předpoklad, domněnka
převzetí (moci, odpovědnosti, úřadu ap.)
assumption [əˈsʌmpʃən]
jedn. číslo: assumption, množ. číslo: assumptions
Předpokladem bylo, že jim chyběly dovednosti a výcvik.
The assumption was...
Vycházeli jsme z předpokladu, že má dostatečné znalosti na to, aby to zvládl.
We worked on...
Uvědomuji si, že moje předpoklady mohou být zastaralé.
I recognize that...
Pan Phillips zpochybnil platnost jejich předpokladu.
Mr. Phillips questioned...
18/20
+
zahrnout, zařadit, začlenit, zabudovat
obsahovat, zahrnovat (v sobě) (form.)
založit (společnost), právně ustavit
incorporate [ɪnˈkɔːpəˌreɪt]
přít. prostý: incorporate, 3. os. j. č.: incorporates, průb. čas: incorporating, prostý min.: incorporated, příčestí min.: incorporated
Do nové verze je začleněno několik nových užitečných funkcí.
The new version...
Některé vaše nápady se pokusíme začlenit do našich budoucích projektů.
We will try...
Mnoho úspěšných přednášek zahrnuje osobní historky, které zvyšují poutavost vyprávění.
Many successful talks...
19/20
+
italský
Ital
italština
italian [ɪˈtæljən]
jedn. číslo: italian, množ. číslo: italians
Moje žena měla na sobě tradiční italské šaty.
My wife was...
Proč ne?" je citován italským tiskem.
"Why not?" he...
Předchozí nájemníci našeho domu byla italská rodina.
The previous occupants...
David Collins byl italský antropolog a kriminalista.
David Collins was...
Mezi italštinou a španělštinou je velká podobnost.
There is a...
20/20
+
výtěžek, výnos
produkce, úroda, sklizeň
dávat, přinést (výnos)
vzdát se (čeho), přenechat, postoupit
podlehnout, poddat se, ustoupit
yield [jiːld]
jedn. číslo: yield, množ. číslo: yields, přít. prostý: yield, 3. os. j. č.: yields, průb. čas: yielding, prostý min.: yielded, příčestí min.: yielded
Různé metody práce mohou přinést odlišné výsledky.
Different working methods...
Nesmíme ustupovat hrozbám a zastrašování.
We must not...
Tento způsob pěstování poskytuje vyšší výnos.
This method of cultivation produces a higher yield.
Včerejší noční útok nepřinesl žádné výsledky.
Yesterday's nocturnal foray...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X