460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
110
111
112
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
překazit, zmařit, zhatit
alobal, (hliníková) fólie, staniol
zabalit do alobalu
foil [fɔɪl]
jedn. číslo: foil, množ. číslo: foils, přít. prostý: foil, 3. os. j. č.: foils, průb. čas: foiling, prostý min.: foiled, příčestí min.: foiled
Řekl, že bude navždy vděčný za pomoc tohoto důchodce za zmaření loupeže.
He said that he would be forever grateful for the pensioner's help in foiling the robbery.
Na rybu volně položte alobal a pečte 30 minut.
Cover the fish loosely with foil and bake for 30 minutes.
2/20
+
překážka (atletická ap.)
překážkový běh, běh přes překážky
hurdle [ˈhɜːdəl]
jedn. číslo: hurdle, množ. číslo: hurdles
Nejvýznamnější legislativní překážky jsou již překonány.
The most significant legislative hurdles have been overcome.
Nikdy v životě jsem nepřeskočila překážku tak rychle.
I have never jumped a hurdle that fast in my life.
Pravděpodobně narazíte na řadu počátečních překážek.
You'll likely encounter...
Zbývá překonat řadu překážek.
A number of...
3/20
+
přísný, důkladný, nekompromisní
důkladný, velmi pečlivý, puntičkářský
rigorous [ˈrɪgərəs]
Tato údržba vyžaduje přísnou disciplínu.
This maintenance requires rigorous discipline.
Ale ani nejdůkladnější drhnutí nás nedokáže zbavit bakterií, které se skrývají na konečcích prstů.
But even the most rigorous scrub will fail to get rid of the bacteria hiding in the tip of your fingers.
Astronauti procházejí důkladným výcvikem, než se mohou vydat do vesmíru.
Astronauts undergo rigorous...
Vojáci tohoto elitního pluku prošli náročným výcvikem.
Soldiers in this...
4/20
+
vesta (AmE)
tílko, nátělník (BrE)
udělit, svěřit, propůjčit, zajistit (právo ap.)
vest [vest]
jedn. číslo: vest, množ. číslo: vests, přít. prostý: vest, 3. os. j. č.: vests, průb. čas: vesting, prostý min.: vested, příčestí min.: vested
Tato smlouva vám zajistí pronájem nemovitosti až na deset let.
This contract will...
Policista měl neprůstřelnou vestu.
The policeman had...
5/20
+
várka, dávka, šarže
batch [bætʃ]
jedn. číslo: batch, množ. číslo: batches
Každé šarži produktů byl přidělen jedinečný kód.
A unique code...
Pokud najdeme vadný kus, celá dávka je vyřazena.
If we find...
6/20
+
ve prospěch
pro
in favour of [ɪn ˈfeɪvə əv]
Soudce rozhodl v případu ve prospěch obžalovaného.
The judge decided...
Jste pro legalizaci konopí?
Are you in...
7/20
+
sousední, sousedící
hraničící (s čím), přilehlý (k čemu)
adjacent [əˈdʒeɪsənt]
V současné době jsou tři sousední okresy schopny rozpoznávat obličeje vzájemně ze svých databází.
Currently, the three...
Přeškrtněte duplicitní písmena, která spolu sousedí.
Cross out duplicate...
8/20
+
spontánní, živelný, nenucený
mimovolný, samovolný, bezděčný
spontaneous [spɒnˈteɪnɪəs]
Když se můj výlet chýlil ke konci, napadla mě spontánní myšlenka.
As my trip...
Přivítal nás spontánní potlesk.
We were greeted...
Ve chvilkovém rozmaru se rozhodl podniknout spontánní výlet.
At a moment's...
9/20
+
nepředvídatelný, neočekávaný, nevyzpytatelný
unpredictable [ˌʌnprɪˈdɪktəbəl]
Válka by byla skutečně nákladná a její výsledek nepředvídatelný.
A war would...
Nálada davu byla nepředvídatelná.
The mood of...
Akciový trh může být nepředvídatelný, což způsobuje výrazné výkyvy cen akcií.
The stock market...
10/20
+
citlivost, vnímavost
sensibility [ˌsensɪˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: sensibility, množ. číslo: sensibilities
Ten kontrast něžné citlivosti a nesmyslné brutality se mi vryl do paměti.
That contrast of...
Od první chvíle, co jsme spolu mluvili, jsem věděl, že je to velmi citlivá dívka.
From the first...
11/20
+
vzdorovat, bránit se
fight back [faɪt bæk]
přít. prostý: fight back, 3. os. j. č.: fights back, průb. čas: fighting back, prostý min.: fought back, příčestí min.: fought back
Susan se bránila a podařilo se jí vyrvat nůž z jeho rukou.
Susan fought back...
Bránila se náhlému nutkání běžet k němu a poprosit ho o odpuštění.
She fought back...
12/20
+
štíhlý, útlý (pěkně)
nepatrný, malý, maličký (naděje ap.)
slender [ˈslendə]
2. stupeň: slenderer, 3. stupeň: slenderest
Listy rostliny jsou dlouhé a štíhlé.
The leaves of...
Laura má dlouhé nohy a útlé kotníky.
Laura has long...
Někdo je svalnatý a jiný štíhlý.
One is well-muscled...
13/20
+
výslech, vyslýchání
výslechový
interrogation [ɪnˌterəˈgeɪʃən]
jedn. číslo: interrogation, množ. číslo: interrogations
Naši agenti jsou na výslechy trénováni.
Our agents are...
Byl jsem umístěn do samostatné místnosti pro vyslýchání.
I was placed...
Následovaly měsíce výslechů, mučení a represí.
There were months...
14/20
+
nestálý, proměnlivý, nestabilní
náladový, nestálý, přelétavý (člověk, povaha)
těkavý, prchavý (chem.)
volatile [ˈvɒləˌtaɪl]
Ceny potravin a pohonných hmot jsou ve válečné situaci velmi nestabilní.
Food and fuel...
Jeff je náladový.
Jeff has a...
Budova byla částečně zničena, když explodovaly těkavé chemikálie.
The building was...
15/20
+
blůza, halenka
blouse [blaʊz]
jedn. číslo: blouse, množ. číslo: blouses
Přišpendlete límec k výstřihu halenky.
Pin the collar...
Blůza má kulatý výstřih a náprsní kapsu na levé straně.
The blouse has...
Koupila si halenku s volány a odhalenými ramínky.
She bought a ruffle blouse with exposed shoulders.
Halenka a sukně jí krásně ladí.
Her blouse and...
16/20
+
syrové maso
raw meat [rɔː miːt]
jedn. číslo: raw meat, množ. číslo: raw meats
Syrové maso musí být uchováváno odděleně od vařeného masa.
Raw meat must...
Nikdy nekrmím svého psa syrovým masem.
I never feed...
17/20
+
zdravím
pozdravy
greetings [ˈɡriːtɪŋz]
Zdravím, Richarde.
Greetings, Richard.
Poslal jsem pohlednici s pozdravem k narozeninám.
I sent a...
18/20
+
robustní, masivní, statný, pevný, bytelný
sturdy [ˈstɜːdɪ]
2. stupeň: sturdier, 3. stupeň: sturdiest
Na to potřebujeme vyšší a pevnější žebřík.
We need a...
Robustní kovová konstrukce tohoto motoru vydrží až několik let provozu.
The sturdy metal...
Jak je možné vyrobit obálku ze čtvrtky?
How is it...
Tyto kornouty z tvrdého papíru jsou velmi odolné a 100% recyklovatelné.
These sturdy paper...
Farmář postavil robustní ohradu, která zajišťuje bezpečnost hospodářských zvířat.
The farmer built...
Chata v lese je postavena z pevných cedrových klád.
The cabin in...
19/20
+
být potěšen, mít radost, být nadšený
delighted [dɪˈlaɪtɪd]
Jsme potěšeni, že vás můžeme přivítat v naší firmě.
We are delighted...
Jsem potěšen, že vás poznávám, paní Walkerová.
I am delighted...
Byli jsme potěšeni, že jsme uviděli překrásné květiny jen pár kroků od stezky.
Just a few...
20/20
+
rovnátka
svorky, spony (pl.)
šle, kšandy (BrE)
závorky
braces [ˈbreɪsəz]
Když mně bylo deset let, musel jsem nosit rovnátka.
When I was...
Nepotřebuji kšandy, když mám opasek.
I don't need...
V programování se blok kódu často uzavírá do složených závorek.
In programming, a block of code is often enclosed within curly braces.
Pravidla CSS uvnitř bloku stylů se uzavírají do složených závorek.
CSS rules inside a style block are enclosed in curly braces.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X