460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
111
112
113
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
mor
pohroma, trápení
epidemie, zamoření
sužovat, trápit
zamořit, nakazit morem
plague [pleɪg]
jedn. číslo: plague, množ. číslo: plagues, přít. prostý: plague, 3. os. j. č.: plagues, průb. čas: plaguing, prostý min.: plagued, příčestí min.: plagued
Bez léčby mor zabije více než dvě třetiny těch, co jsou infikovaní.
Without treatment, black...
Na ostrově je běžný výskyt okolo 400 případů dýmějového moru každý rok ve stejných venkovských oblastech.
The island is...
Mor vyhubil celou vesnici.
The plague wiped...
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
Sužovali nás všudypřítomní komáři.
We were plagued by the ubiquitous mosquito.
2/20
+
vnuk
grandson [ˈgrænsʌn]
jedn. číslo: grandson, množ. číslo: grandsons
Můj malý vnuk je pro mě zdrojem velkého potěšení.
My little grandson is a source of great enjoyment to me.
Můj vnuk se narodí v červnu.
My grandson will arrive in June.
Říká se, že máte vnuka.
Rumor has it that you have a grandson.
3/20
+
pozadí
kulisy, zákulisní
backdrop [ˈbækˌdrɒp]
jedn. číslo: backdrop, množ. číslo: backdrops
Přírodní prostory působí jako uklidňující kulisy pro rušné podněty města.
Natural spaces act as a calming backdrop to the busy stimuli of the city.
Velká zátoka má nádhernou kulisu hor.
The large bay has a superb backdrop of mountains.
4/20
+
překroutit, zkreslit, zkomolit (význam, fakta)
zkroutit, zprohýbat, zkřivit (tvar)
distort [dɪˈstɔːt]
přít. prostý: distort, 3. os. j. č.: distorts, průb. čas: distorting, prostý min.: distorted, příčestí min.: distorted
To, co se opravdu stalo, bylo tiskem překrouceno.
What really happened...
Horký čaj způsobil, že se plastové lžičky zkroutily.
The hot tea...
Albert Einstein zjistil, že velké objekty zakřivují časoprostor.
Albert Einstein determined...
5/20
+
stopka, stonek, stéblo
stopovat, sledovat
pronásledovat, obtěžovat
stalk [stɔːk]
jedn. číslo: stalk, množ. číslo: stalks, přít. prostý: stalk, 3. os. j. č.: stalks, průb. čas: stalking, prostý min.: stalked, příčestí min.: stalked
Snědl jablko i se stopkou.
He ate the...
Když jsem odmítl její návrhy, začala mě pronásledovat.
When I rejected...
To je ten šmejd, co sledoval a obtěžoval mou dceru?
Is that the...
6/20
+
od píky, od začátku, od nuly, od základů
from scratch [frəm scratch]
Můj otec vybudoval firmu od píky.
My father built...
Angličtinu jsem se naučil od nuly během jednoho roku.
I learned English...
Rosie se nejdříve dívá na odpovědi, místo aby se pokusila problém vyřešit od začátku.
Rosie looks to...
Město založila skupina nadšených osadníků, kteří si své domy postavili od základů.
The town was...
7/20
+
definitivní, konečný
neodvolatelný
definitive [dɪˈfɪnɪtɪv]
Neexistuje žádné konečné řešení tohoto problému.
There are no...
Tento seznam není konečný.
This list isn't...
8/20
+
petržel(ka)
parsley [ˈpɑːslɪ]
jedn. číslo: parsley, množ. číslo: parsleys
Před servírováním misku ozdobte petrželkou.
Garnish the dish...
Posypal jsem těstoviny petželkou.
I sprinkled the...
9/20
+
zastrašit, zastrašovat
intimidate [ɪnˈtɪmɪˌdeɪt]
přít. prostý: intimidate, 3. os. j. č.: intimidates, průb. čas: intimidating, prostý min.: intimidated, příčestí min.: intimidated
Už se nenechám tebou dál zastrašovat.
I will no...
Snažil se zastrašit lidi, aby ho volili.
He tried to...
Můj otec dokáže nahnat strach, když se rozzlobí.
My father can...
Pro některé lidi jsou pracovní pohovory velmi děsivé.
Some people find...
10/20
+
kraj, okraj, hranice
krajnice (silnice ap.)
verge [vɜːdʒ]
jedn. číslo: verge, množ. číslo: verges
Tato zvířata jsou na pokraji vyhynutí.
These animals are...
Byl jsem na pokraji nervového zhroucení.
I was on...
11/20
+
otevřít násilím, vypáčit
rozlomit, vylomit
protrhnout
break open [breɪk ˈəʊpən]
přít. prostý: break open, 3. os. j. č.: breaks open, průb. čas: breaking open, prostý min.: broke open, příčestí min.: broken open
Rozlomila kapsli a naplnila injekční stříkačku.
She broke open...
Otevřel jsem kokos a vypil jeho sladké mléko.
I broke open the coconut and drank its sweet milk.
12/20
+
seržant, četař
sergeant [ˈsɑːdʒənt]
jedn. číslo: sergeant, množ. číslo: sergeants
Seržant srazil paty a odešel.
The sergeant clicked...
Jsem si jistý, že seržant za chvíli zavolá zpět.
I'm sure the...
Kolik pruhů má na rukávu seržant?
How many stripes...
13/20
+
krajka, krajkovina
tkanička, tkanice, šňůrka
zavázat, zašněrovat (tkaničkami)
lace [leɪs]
jedn. číslo: lace, množ. číslo: laces
Ubrus je lemovaný krajkou.
The tablecloth is...
Máš rozvázané tkaničky.
Your shoe laces...
Lucy na sobě měla bílé saténové šaty zdobené krajkou.
Lucy wore a...
14/20
+
zadržet, zadržovat, nevydat
strhnout, srazit, odečíst (daně ap.)
zatajit, držet v tajnosti
withhold [wɪðˈhəʊld]
přít. prostý: withhold, 3. os. j. č.: withholds, průb. čas: withholding, prostý min.: withheld, příčestí min.: withheld
Policie drží v tajnosti jeho jméno, dokud nebude případ uzavřen.
Police are withholding...
Jedním z jeho oblíbených způsobů, jak dosáhnou toho, abych se cítil nechtěný, bylo nedávat mně najevo své city.
One of his...
15/20
+
probíhat ve stejnou dobu, kolidovat
shodovat se, krýt se (názory, zájmy ap.)
časově se shodovat
coincide [ˌkəʊɪnˈsaɪd]
přít. prostý: coincide, 3. os. j. č.: coincides, průb. čas: coinciding, prostý min.: coincided, příčestí min.: coincided
Představení je načasováno tak, aby se časově shodovalo s vydáním nové knihy.
The show is...
Můj příjezd se shodoval s jejím odjezdem.
My arrival coincided...
16/20
+
zachranná vesta
life jacket [laɪf ˈdʒækɪt]
jedn. číslo: life jacket, množ. číslo: life jackets
Nepodařilo se mně nafouknout záchranou vestu.
I failed to...
Kdyby neměla záchrannou vestu, utopila by se.
If she didn't...
Naštěstí, jsem si sebou vzal do letadla moji nafukovací záchrannou vestu.
Fortunately, I brought my inflatable life jacket on a plane with me.
17/20
+
zeptat se, ptát se, informovat se, vyptávat se (form.)
zjišťovat (form.)
vyšetřit, prošetřit, prozkoumat (form.)
inquire [ɪnˈkwaɪə]
přít. prostý: inquire, 3. os. j. č.: inquires, průb. čas: inquiring, prostý min.: inquired, příčestí min.: inquired
Rodiče volali, aby se zeptali na zdraví svého syna.
Parents called to...
Většina volajících se ptá na časy vlaků a ceny jízdenek.
Most callers are...
18/20
+
vyhrazený (pro co), věnovaný (čemu)
jednoúčelový, specializovaný, zaměřený
oddaný, zanícený, nadšený
dedicated [ˈdedɪˌkeɪtɪd]
Tým výzkumníků pracuje na projektu zaměřeném na to, jak to vyřešit.
A team of...
Byla to čest pro naše specializované pracovníky, že jsme si udrželi rating A +.
It has been...
Na našich parnících slouží zapálené týmy žen a mužů.
Our liners are...
Několik satelitů je určeno k hledání potenciálního života někde ve vesmíru.
Several satellites are...
Náš nový památník je věnován všem hasičům, kteří zde položili svůj život.
Our new memorial is dedicated to all the firefighters who have given their lives here.
Svatyně je posvátné místo často věnované určitému světci nebo hrdinovi.
A shrine is...
19/20
+
fascinace, okouzlení, uchvácení
kouzlo, půvab
fascination [ˌfæsɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: fascination, množ. číslo: fascinations
Moje uchvacení starožitnostmi pochází z mého dětství.
My fascination with...
Celoživotně jsem byl fascinován mořem a velkými loděmi.
I've had a...
20/20
+
uchazeč, kandidát
soutěžící, soupeř
contender [kənˈtendə]
jedn. číslo: contender, množ. číslo: contenders
Clark byl považován za vážného kandidáta na titul.
Clark was considered...
Dnes večer budou soutěžící bojovat o pár zbývajících volných míst.
Tonight, the contenders...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X