440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
112
113
114
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nadmořská výška, kóta
vyvýšenina, vyvýšení
povýšení (v úřadu)
nárys, bokorys, kterýkoli průmět (kromě půdorysu)
elevation [ˌelɪˈveɪʃən]
jedn. číslo: elevation, množ. číslo: elevations
Cesta plynule stoupá do nadmořské výšky 1600 metrů.
The road climbs steadily to an elevation of 1600 meters.
Na technickém výkresu byl nárys, bokorys a půdorys pístu.
The technical drawing shows the front elevation, side elevation, and horizontal projection of the piston.
2/20
+
podpořit, zvýšit, pozvednout
upevnit, posílit (pozici ap.)
oživit (ekonomiku)
vycpat
podhlavník (válcovitý polštář)
vycpávka
bolster [ˈbəʊlstə]
jedn. číslo: bolster, množ. číslo: bolsters, přít. prostý: bolster, 3. os. j. č.: bolsters, průb. čas: bolstering, prostý min.: bolstered, příčestí min.: bolstered
Tyto nové funkce zvýší vaši produktivitu.
These new features will bolster your productivity.
Jak posílím mé sebevědomí?
How do I bolster my self-confidence?
Mému soukromému podnikání nebyla štěstěna vůbec nakloněna.
My entrepreneurship was...
3/20
+
cákat, stříkat, šplíchat (ve vodě)
pocákat, postříkat, pošplíchat
cáknutí, šplíchnutí, stříknutí
cákanec, šplíchanec, stříkanec
splash [splæʃ]
jedn. číslo: splash, množ. číslo: splashes, přít. prostý: splash, 3. os. j. č.: splashes, průb. čas: splashing, prostý min.: splashed, příčestí min.: splashed
Nestříkej na mě. Nechci být mokrá.
Don't splash me. I don't want to get wet.
Postříkalo mě projíždějící auto.
I was splashed by a passing car.
Podle receptu byla potřeba troška rumu, která dodala dortíku lahodnou chuť.
The recipe called...
4/20
+
akce, událost (umělecká ap.), happening
happening [ˈhæpənɪŋ]
jedn. číslo: happening, množ. číslo: happenings
Tato jazzová akce se koná každý rok v červenci.
This Jazz happening...
Slyšel jsem, že tam má být nějaká akce.
I heard this...
5/20
+
chybný, chybový, kazový
defektní
bezcharakterní
flawed [flɔːd]
S člověkem, který má tolik chyb, jsem se nikdy nesetkal.
He is the...
Její knihy jsou plné postav se zápornými vlastnostmi.
Her books are...
6/20
+
paušální částka
celková částka
úhrnná jednorázová částka
lump sum [lʌmp sʌm]
jedn. číslo: lump sum, množ. číslo: lump sums
Když jsem přišel o práci, dostal jsem paušální částku jako odstupné.
When I lost...
Až půjdu do důchodu, dostanu jednorázovou částku v hotovosti.
When I retire,...
Nemůžu si to dovolit zaplatit jednorázově, vzhledem k tomu, že moje mzda mě stačí jen na základní živobytí.
I cannot afford...
Dosáhl jsem rozvodového urovnání formou zaplacení jednorázové finanční částky.
I am getting...
Lednici můžete zaplatit buď jednorázově, nebo v měsíčních splátkách.
You can pay...
7/20
+
dozadu, zpět, vzad
pozpátku, od konce
obrácený, zpětný
backwards [ˈbækwədz]
Máchnul jsem nohou dozadu nad zadní kolo mého kola.
I swung my...
Jsou chvíle, kdy se nedokážu pohybovat dozadu, ale mohu jít kupředu.
There are times when I am unable to move backwards but I can move forward.
Lisa ho udeřila tak silně, že se zapotácel dozadu.
Lisa hit him...
Je to stále zpětně kompatibilní s existujícím řešením.
It is still...
Nová aktualizace softwaru je zpětně kompatibilní, takže ji lze bez problémů spustit i na starších zařízeních.
The new software...
8/20
+
ne, kdepak, ani náhodou
nope [nəʊp]
Ne, v tomhle případě ne.
Nope, not in...
"Půjdeš se mnou?" "Ani náhodou."
"Are you coming...
9/20
+
způsoby, chování
držení těla
ložisko (kuličkové)
vztah
průb.čas slovesa nést, unést
bearing [ˈbeərɪŋ]
jedn. číslo: bearing, množ. číslo: bearings
Kamenná deska měla na sobě jména padlých vojáků.
The stone plaque...
Nese obrovskou odpovědnost za závažné porušování lidských práv.
He is bearing...
10/20
+
zákaz, prohibice
prohibition [ˌprəʊɪˈbɪʃən]
jedn. číslo: prohibition, množ. číslo: prohibitions
Od nového roku platí zákaz kouření na veřejných místech.
There is a...
Zákaz prodeje tvrdého alkoholu paradoxně způsobil nárůst alkoholismu.
Paradoxically, the prohibition...
11/20
+
vpustit, vpouštět (dovnitř)
let in [let ɪn]
přít. prostý: let in, 3. os. j. č.: lets in, průb. čas: letting in, prostý min.: let in, příčestí min.: let in
Otevřete okno a pusťte dovnitř čerstvý vzduch.
Open the window...
Stráže nesmí nikoho vpustit dovnitř.
The guards must...
12/20
+
(za)tleskat, tlesknout
potlesk, (za)tleskání
připlácnout, přitisknout
kapavka, tripl (slang.)
clap [klæp]
jedn. číslo: clap, množ. číslo: claps, přít. prostý: clap, 3. os. j. č.: claps, průb. čas: clapping, prostý min.: clapped, příčestí min.: clapped
Publikum tleskalo v rytmu hudby.
The audience clapped...
Pojďme zatleskat našim soutěžícím.
Let's give a...
13/20
+
obležení, obléhání, obklíčení
siege [siːdʒ]
jedn. číslo: siege, množ. číslo: sieges
Obléhání bylo ukončeno po šesti měsících.
The siege ended...
Povstalci obléhali sídlo guvernéra.
The rebels laid...
Obléhání trvalo tři měsíce.
The siege lasted...
14/20
+
mořské plody, dary moře
seafood [ˈsiːˌfuːd]
jedn. číslo: seafood, množ. číslo: seafoods
Vinný sklípek také nabízí velký výběr čerstvých mořských plodů.
The wine cellar also features a large selection of fresh seafood.
Krevety jsou důležité mořské plody, které jsou konzumovány na celém světě.
Shrimps are important...
Chtěl bych talíř s mořskými plody, prosím.
I'd like the...
Benátská kuchyně je založena na mořských plodech.
Venetian cuisine is...
15/20
+
animovaný
živý, čilý
animated [ˈænɪˌmeɪtɪd]
Jedná se o krátký animovaný film o naději a síle lásky.
It is a...
Jistě si dokážeme představit živý rozhovor, jenž následoval.
We can surely...
16/20
+
vkročit (do)
set foot in [set fʊt ɪn]
přít. prostý: set foot in, 3. os. j. č.: sets foot in, průb. čas: setting foot in, prostý min.: set foot in, příčestí min.: set foot in
Předtím jsem naposledy vkročil do posilovny před třemi lety.
Before this, the...
Dorothy přísahala, že už nikdy nevkročí do jeho domu.
Dorothy swore she...
17/20
+
zbytek, zbývající část
ostatek
remainder [rɪˈmeɪndə]
jedn. číslo: remainder, množ. číslo: remainders
Zbytek musí být uhrazen do konce června.
The remainder must...
Dvacet pět studentů ve třídě jsou dívky a zbytek jsou chlapci.
Twenty-five students in...
18/20
+
domácí, bytný, majitel bytu/domu
hostinský (BrE)
landlord [ˈlændˌlɔːd]
jedn. číslo: landlord, množ. číslo: landlords
Domácí mně řekl, že jsem se opozdil s nájmem.
The landlord told...
Domácí nemá právo zakázat chov domácích zvířat.
The landlord has...
Pronajímatelé zodpovídají za údržbu a opravy obydlí.
Landlords are responsible...
19/20
+
vzácný, neobvyklý, výjimečný, zřídkavý
uncommon [ʌnˈkɒmən]
Před třiceti lety nebyl takový přístup vůbec výjimečný.
Such attitude wasn't...
Pro někoho není neobvyklé, že několikrát změní zaměstnání.
It's not uncommon...
20/20
+
přijímaný, přijatý, uznaný
přijatelný, přípustný
min.čas a příč.min. slovesa přijmout, akceptovat
accepted [əkˈseptɪd]
To není obecně přijatelné.
It isn't generally...
Vylučování některých skupin novinářů z tiskových konferencí se nesmí stát přijatelnou praxí.
Excluding some groups...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X