460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
113
114
115
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
trvalý, stálý
trpělivý, snášenlivý
průb.čas slovesa vydržet, snést
enduring [ɪnˈdjʊərɪŋ]
Transparentnost platů je v technologickém sektoru trvalý problém.
Pay transparency is an enduring issue in the technology sector.
Je to věčný mýtus, že peníze přinášejí štěstí.
It's an enduring myth that money brings happiness.
2/20
+
vdechovat, inhalovat
nadýchat se
zhltat, rychle spolykat (oběd)
inhale [ɪnˈheɪl]
přít. prostý: inhale, 3. os. j. č.: inhales, průb. čas: inhaling, prostý min.: inhaled, příčestí min.: inhaled
Nevdechujte kouř z doutníku.
Don't inhale the smoke from your cigar.
Zhltala svůj burger.
She inhaled her burger.
Poté co se nadýchala kouře z kamen, dostala astmatický záchvat.
She suffered from...
3/20
+
dobýt, podrobit si
přemoci, zdolat (potíže)
conquer [ˈkɒŋkə]
přít. prostý: conquer, 3. os. j. č.: conquers, průb. čas: conquering, prostý min.: conquered, příčestí min.: conquered
Po 14 dnech se mu podařilo dobýt tento hrad.
After 14 days he managed to conquer this castle.
Velká civilizace nebude zdolaná zvenčí, dokud se nerozloží zevnitř.
A great civilization...
Britská expedice dobyla Everest v roce 1953.
A British expedition...
4/20
+
volný, prázdný, neobsazený
nepřítomný duchem, prázdný (pohled)
vacant [ˈveɪkənt]
Procházel jsem se širokými ulicemi, které byly lemované stromy a byly téměř bez chodců.
I walked along...
Plánujeme postavit chalupu na volném pozemku.
We are planning to build a cottage on a vacant lot.
5/20
+
upřímný
sincere [sɪnˈsɪə]
2. stupeň: sincerer, 3. stupeň: sincerest
Přijměte prosím mou upřímnou omluvu.
Please accept my...
Rád bych vyjádřil své upřímné díky za vaši podporu.
I would like...
6/20
+
vratné láhve
returnable bottles [rɪˈtɜːnəbəl ˈbɒtəls]
Raději kupuji mléko ve vratných lahvích.
I prefer to...
Pokud vrátíš vratné láhve, budeš mít dost peněz na zmrzlinu.
If you bring...
7/20
+
klepy, pomluvy, drby
klábosit, drbat, pomlouvat
drbna, klepna
(po)klábosení
gossip [ˈgɒsɪp]
jedn. číslo: gossip, množ. číslo: gossips, přít. prostý: gossip, 3. os. j. č.: gossips, průb. čas: gossiping, prostý min.: gossiped, příčestí min.: gossiped
Konverzace se točí kolem nejžhavějších drbů.
The conversations revolve...
Neodstoupím kvůli pomluvám a kvůli mocenským hrám v zákulisí.
I don't step...
Ženy stály na tržišti a klábosily o všem možném.
The women stood...
Pokud se chcete k někomu přiblížit, možná není lepší způsob, jak to udělat, než pomlouvat lidi, které oba nenávidíte.
If you want...
8/20
+
bochník (chleba)
homole (cukru)
potloukat se, poflakovat se
loaf [ləʊf]
jedn. číslo: loaf, množ. číslo: loaves, přít. prostý: loaf, 3. os. j. č.: loafs, průb. čas: loafing, prostý min.: loafed, příčestí min.: loafed
Rozkrojil bochník chleba na šest dokonale stejných krajíců.
He divided the...
Nekrájej ten bochník tupým nožem.
Don't slice the...
9/20
+
spolubydlící (na pokoji)
roommate [ˈrʊmˌmeɪt]
jedn. číslo: roommate, množ. číslo: roommates
Můj spolubydlící je moc ukecaný.
My roommate is...
Můj nový spolubydlící čas od času na týden zmizel.
My new roommate...
Celé měsíce se snažil najít svého bývalého spolubydlícího z vysoké školy.
He had been...
10/20
+
(u)držet na uzdě, omezit, brzdit (inflaci ap.)
omezení, zbrzdění
obrubník, okraj chodníku (AmE)
curb [kɜːb]
jedn. číslo: curb, množ. číslo: curbs, přít. prostý: curb, 3. os. j. č.: curbs, průb. čas: curbing, prostý min.: curbed, příčestí min.: curbed
Muži by měli zkusit udržet na uzdě svou zvířecí vášeň.
Men should try...
Zveřejnění majetku státních úředníků pomůže v omezování korupce.
Public disclosure of...
11/20
+
nechat si odstup, (po)dívat se s odstupem
ustoupit o krok, udělat krok dozadu
step back [step bæk]
přít. prostý: step back, 3. os. j. č.: steps back, průb. čas: stepping back, prostý min.: stepped back, příčestí min.: stepped back
Je nutné udržet si odstup od problému a získat více objektivnější pohled.
It is necessary...
Joseph udělal krok zpět a držel dveře otevřené.
Joseph took a...
12/20
+
dojíždět
změnit, vyměnit, nahradit
commute [kəˈmjuːt]
přít. prostý: commute, 3. os. j. č.: commutes, průb. čas: commuting, prostý min.: commuted, příčestí min.: commuted
Soudce změnil jeho trest smrti na doživotí.
The judge commuted...
Musel jsem dojíždět do města za prací.
I had to commute into the city for work.
13/20
+
ochranná známka, obchodní známka
trademark [ˈtreɪdˌmɑːk]
jedn. číslo: trademark, množ. číslo: trademarks
Rozhodli se přivlastnit si naši ochranou známku.
They decided to...
Zákon zakazuje registraci jakékoli ochranné známky, která je totožná nebo podobná všeobecně známé ochranné známce.
The law forbids...
14/20
+
štěně
švihák, hejsek
puppy [ˈpʌpɪ]
jedn. číslo: puppy, množ. číslo: puppies
Vycvičil jsem ho a vychoval jako štěně.
I had trained...
Hasiči pospíchali, aby zachránili štěně uvězněné na střeše.
Firefighters rushed to...
Štěňata jsou přirozeně zvídavá.
Puppies are naturally...
Toto štěně je opravdu roztomilé.
This puppy is...
Když jsem byl malý kluk, toužil jsem mít štěně.
When I was...
15/20
+
zábava, pobavení, veselí, obveselení
kratochvíle
zábavní
amusement [əˈmjuːzmənt]
jedn. číslo: amusement, množ. číslo: amusements
V jejím hlase jsem slyšel, že se baví.
I heard the...
K mému pobavení mě začali dokonce přezdívat "Nový Einstein".
Much to my...
Jednou jsem málem umřela v zábavním parku.
I almost died...
16/20
+
šelma
dravé zvíře
beast of prey [biːst ɒv preɪ]
jedn. číslo: beast of prey, množ. číslo: beasts of prey
Tygr je šelma.
A tiger is...
V naší zoo máme několik druhů šelem.
We have several...
17/20
+
vyslovit, pronést, vyřknout
naprostý, úplný, totální
utter [ˈʌtə]
přít. prostý: utter, 3. os. j. č.: utters, průb. čas: uttering, prostý min.: uttered, příčestí min.: uttered
Tvoje počínání způsobilo v našem domě naprostý chaos.
Your action has caused utter chaos in our house.
K mému naprostému úžasu souhlasila.
To my utter...
18/20
+
kruhový, kulatý
okružní (cesta)
oběžník
circular [ˈsɜːkjʊlə]
jedn. číslo: circular, množ. číslo: circulars
Opracovali kámen do kruhového disku.
They shaped the...
Tyto baňky s plochým dnem mají nahoře jeden kruhový otvor.
These flat bottom...
Talíř je velká mělká miska, obvykle oválného nebo kruhového tvaru.
A platter is...
Dávám přednost obdélníkovému bazénu před kruhovým.
I prefer a...
19/20
+
skrytý, nepřímo vyjádřený
zahrnutý, obsažený (form.)
bezvýhradný, naprostý (víra ap.)
implicit [ɪmˈplɪsɪt]
Vaše mlčení bylo vykládáno jako nepřímo vyjádřený souhlas.
Your silence was...
Naprostá důvěra ke zprávám v novinách je trochu naivní.
Implicit confidence in...
20/20
+
pravděpodobný, předpokládaný
probable [ˈprɒbəbəl]
Pravděpodobnou příčinou smrti bylo srdeční selhání.
The probable cause...
Co se stane, když mě policie zatkne a ukáže se, že nemají opodstatněný důvod?
What happens if...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X