460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
114
115
116
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kokos, kokosový ořech
kokosový
coconut [ˈkəʊkəˌnʌt]
jedn. číslo: coconut, množ. číslo: coconuts
Otevřel jsem kokos a vypil jeho sladké mléko.
I broke open the coconut and drank its sweet milk.
Kokosové mléko má nízkou výživnou hodnotu.
Coconut milk has little nutritive value.
Dort byl ozdoben silnou vrstvou strouhaného kokosu.
The cake was...
2/20
+
dopřá(va)t si (co), oddávat se (čemu), vychutnat si
hýčkat, rozmazlovat (příliš)
indulge [ɪnˈdʌldʒ]
přít. prostý: indulge, 3. os. j. č.: indulges, průb. čas: indulging, prostý min.: indulged, příčestí min.: indulged
Miluju šampaňské, ale moc si ho nedopřávám.
I love champagne but I don't often indulge myself.
Někdy mě hýčkal a někdy ne.
Sometimes he indulged me and sometimes he didn't.
Roman si dopřál luxus soukromé jachty, na které se v klidu plavil podél pobřeží.
Roman indulged in the luxury of a private yacht for a leisurely cruise along the coast.
3/20
+
zřejmě, pravděpodobně
arguably [ˈɑːgjʊəblɪ]
Ayrton Senna byl pravděpodobně nejlepším závodním jezdcem všech dob.
Ayrton Senna was arguably the best racing driver of all time.
Je zřejmě druhou nejmocnější politickou osobností ve státě.
He's arguably the second most powerful political figure in the state.
4/20
+
ráj, rajská zahrada
paradise [ˈpærəˌdaɪs]
jedn. číslo: paradise, množ. číslo: paradises
Naše dcera si připadá v obchodě s hračkami jako v ráji.
Our daughter feels...
Zůstal jsem tady v naději, že by to mohl být malý skrytý ráj.
I stayed here...
Krajina se díky palmám proměnila v tropický ráj.
The landscape has...
5/20
+
klaun, šašek
clown [klaʊn]
jedn. číslo: clown, množ. číslo: clowns
Klaun se snažil děti rozesmát.
The clown tried...
Navštěvuji místní nemocnice jako klaun, abych rozveselil nemocné děti.
I visit local...
Kelley byl nejslavnější klaun své éry.
Kelley was the...
6/20
+
skoro žádný
téměř žádný
prakticky žádný
hardly any [ˈhɑːdlɪ ˈenɪ]
Nemám skoro žádné peníze.
I've got hardly...
Nebyl tam skoro žádný strojírenský průmysl.
There was hardly...
Není téměř žádné nové omezení týkající se zahraničních zaměstnanců.
There are hardly...
7/20
+
švihnout (ocasem ap.), prásknout, šlehnout (bičem)
švih(nutí), šleh(nutí)
(prudce) zmáčknout, zapnout (vypínač ap.)
cvaknout (vypínačem ap.)
mihnout se, kmitnout
kmitnutí, mihnutí
flick [flɪk]
jedn. číslo: flick, množ. číslo: flicks, přít. prostý: flick, 3. os. j. č.: flicks, průb. čas: flicking, prostý min.: flicked, příčestí min.: flicked
Prudce zmáčkli přepínače na centrální konzoli, aby vyřadili část elektroniky.
They flicked switches...
Lucy rychle cvakla spínačem a rozsvítila lampu.
Lucy flicked a...
8/20
+
neomezený, bez omezení
unlimited [ʌnˈlɪmɪtɪd]
Někteří uživatelé mohou nahrát videa po neomezenou dobou.
Some users can...
Máme neomezený kredit.
We've got unlimited...
9/20
+
bujný, svěží (vegetace ap.)
ochlasta, ožrala (slang.)
lush [lʌʃ]
jedn. číslo: lush, množ. číslo: lushes, 2. stupeň: lusher, 3. stupeň: lushest
Byla to úžasná túra k vodopádům v krásné svěží horské scenérii.
It was a...
Krávy se pásly na svěžích zelených pastvinách.
The cows were grazing on the lush green pastures.
Květiny krásně kvetly uprostřed svěží zeleně zahrady.
The flowers bloomed...
10/20
+
truchlit, oplakávat
mourn [mɔːn]
přít. prostý: mourn, 3. os. j. č.: mourns, průb. čas: mourning, prostý min.: mourned, příčestí min.: mourned
Truchlíme nad jeho ztrátou.
We mourn his...
Všichni jsme truchlili nad jeho skonem.
We all mourned...
Truchlí strom pro spadlý list?
Does a tree...
11/20
+
přesunout na dřívější dobu, uspíšit (konání)
předložit, přednést
bring forward [brɪŋ ˈfɔːwəd]
přít. prostý: bring forward, 3. os. j. č.: brings forward, průb. čas: bringing forward, prostý min.: brought forward, příčestí min.: brought forward
Rozhodli se přesunout příští schůzi na dřívější dobu.
They decided to...
Policie v tomto případu předložila nové důkazy.
The police brought...
Řekl, že císařský řez byl plánován už dlouho, ale datum bylo posunuto na dřívější dobu.
He said the...
12/20
+
v dnešní době, dnes
nowadays [ˈnaʊəˌdeɪz]
Zdá se, že masová nezaměstnanost je dnes realitou.
Mass unemployment seems to be a fact of life nowadays.
V současné době, je těžké upoutat naší pozornost náročným textem.
Nowadays it's hard...
13/20
+
bzučet, hučet
pobroukávat si, broukat si
bzukot, šum, hukot
hum [hʌm]
jedn. číslo: hum, množ. číslo: hums, přít. prostý: hum, 3. os. j. č.: hums, průb. čas: humming, prostý min.: hummed, příčestí min.: hummed
Začal si pobrukovat v rytmu hudby.
He began to...
Můžeš si, prosím, přestat pobrukovat tu idiotskou melodii?
Will you please...
14/20
+
skrčit se, krčit se, dřepnout si
naklonit se, sklonit se
přikrčení, nahrbení
crouch [kraʊtʃ]
jedn. číslo: crouch, množ. číslo: crouches, přít. prostý: crouch, 3. os. j. č.: crouches, průb. čas: crouching, prostý min.: crouched, příčestí min.: crouched
Lev se krčil ve vysoké trávě a čekal na vhodný okamžik pro útok na gazelu.
The lion crouched...
Přikrčil se k okraji jeskyně a zíral na ní.
He crouched on...
15/20
+
rozlišovat, dělat rozdíl, rozeznávat
diskriminovat, znevýhodňovat
discriminate [dɪˈskrɪmɪneɪt]
přít. prostý: discriminate, 3. os. j. č.: discriminates, průb. čas: discriminating, prostý min.: discriminated, příčestí min.: discriminated
Policejní psi mohou rozlišovat mezi různými pachy.
Police dogs can...
Je nezákonné diskriminovat menšiny.
It is illegal...
16/20
+
není divu
no wonder [nəʊ ˈwʌndə]
Šla jsi na něj moc zhurta, není divu, že utekl.
You came on...
Není to žádný zázrak, že se to stalo.
It is no...
17/20
+
vnucovat, podstrkovat
nabízet (dotěrně)
překupník, kšeftař
šmelit, prodávat na černém trhu
vychvalovat
tout [taʊt]
jedn. číslo: tout, množ. číslo: touts, přít. prostý: tout, 3. os. j. č.: touts, průb. čas: touting, prostý min.: touted, příčestí min.: touted
Desítky taxíků na letišti nabízely své služby.
Dozens of taxis...
Platforma je vychvalována jako digitální prostor svobodného vyjadřování a komunikace.
The platform is...
Vstupenky, které se běžně prodávaly za 50 dolarů, byly později prodány na černém trhu za 800 dolarů.
Tickets, which normally...
18/20
+
vše prostupující, všudypřítomný
velmi rozšířený, pronikavý
pervasive [pɜːˈveɪsɪv]
Čelí drobným, ale všudypřítomným předsudkům.
They face a...
Email zůstává stále nejrozšířenější formou komunikace v obchodním světě.
Email remains the...
19/20
+
napodobovat, imitovat, parodovat
imitátor, napodobovatel
mimický
mimic [ˈmɪmɪk]
jedn. číslo: mimic, množ. číslo: mimics, přít. prostý: mimic, 3. os. j. č.: mimics, průb. čas: mimicking, prostý min.: mimicked, příčestí min.: mimicked
Clark má talent napodobovat slavné celebrity.
Clark has a...
Papoušci, s barevným peřím a schopností napodobovat lidskou řeč, jsou oblíbenými domácími mazlíčky.
Parrots, with colorful...
20/20
+
dojíždějící
vnitrostátní linka (na kratší vzdálenosti)
commuter [kəˈmjuːtə]
jedn. číslo: commuter, množ. číslo: commuters
Dálnice do města je ráno ucpaná, kvůli velkému počtu dojíždějících do práce.
The highway to...
Příměstský vlak používají lidé k dopravě do práce a z práce.
A commuter train...
Dojíždějící se často nacpou do metra během dopravní špičky.
Commuters often pack...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X