460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
115
116
117
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
narušení, (pře)rušení
disruption [dɪsˈrʌpʃən]
jedn. číslo: disruption, množ. číslo: disruptions
Když se neustálé přemýšlení vymkne z ruky, může to vést k narušení spánku.
When overthinking gets out of hand it can lead to sleep disruption.
Její rozhodnutí by způsobilo značné narušení našeho pracovního harmonogramu.
Her decision would cause a major disruption to our work schedule.
2/20
+
sirup
syrup [ˈsɪrəp]
jedn. číslo: syrup, množ. číslo: syrups
Pro slazení nápojů používám javorový sirup.
I use maple syrup for sweetening drinks.
Pro zavařování ovoce je potřeba sirup z cukru.
Sugar syrup is...
3/20
+
předčasný
ukvapený, unáhlený
nedonošený, předčasně narozený (dítě)
premature [ˌpreməˈtjʊə]
Jakákoli řeč o dohodě je předčasná.
Any talk of a deal is premature.
Jeho předčasná smrt ve čtyřiceti letech všechny překvapila.
His premature death at age 40 surprised everyone.
Nepředpokládáme, že bude předčasně vyřazeno nějaké stávajícího vybavení.
We don't assume...
4/20
+
zcela, úplně, naprosto
wholly [ˈhəʊllɪ]
Není to celá pravda.
It is not...
Kojenec je zcela závislý na své matce.
An infant is...
Pomoc přišla ze zcela nečekané strany.
Help came from...
5/20
+
palma
palm tree [pɑːm triː]
jedn. číslo: palm tree, množ. číslo: palm trees
Ráda sedím pod palmami a užívám si stínu v horkém letním dni.
I love sitting...
Krajina se díky palmám proměnila v tropický ráj.
The landscape has...
Vypadá to, že se tam trochu zvedá vítr, soudě podle palem.
Looks like a bit of a wind getting up judging by the palm trees.
6/20
+
močál, bažina, mokřina
močálový, bažinný, mokřinový
marsh [mɑːʃ]
jedn. číslo: marsh, množ. číslo: marshes
Celý den neustále pršelo a ze země se stal močál.
The rain had...
Jeřáb žije v bažinatých oblastech.
The crane lives...
7/20
+
munice, střelivo, náboje
bojové prostředky
argumenty, důkazy
ammunition [ˌæmjʊˈnɪʃən]
jedn. číslo: ammunition, množ. číslo: ammunitions
Spotřebovali jsme všechnu munici.
We have expended...
Zbývá mi jen pět nábojů.
I've only got...
Munice je uložena v betonových bunkrech.
The ammunition is...
K rozehnání protestujících používají vodní děla, gumové projektily, slzný plyn a příležitostně i ostrou munici.
They use water...
Dnes budete střílet ostrými náboji.
You'll be firing...
8/20
+
unavený, vyčerpaný, znavený
omrzený, otrávený, mající už dost
únavný
unavovat, přestávat bavit
začínat mít dost
weary [ˈwɪərɪ]
přít. prostý: weary, 3. os. j. č.: wearies, průb. čas: wearying, prostý min.: wearied, příčestí min.: wearied, 2. stupeň: wearier, 3. stupeň: weariest
Lidé byli unavení nekonečnou válkou.
The people were...
Začala mě unavovat.
I began to...
9/20
+
jednoznačný, jasný (představa, odpověď ap.)
určitý, konkrétní (důkaz ap.)
skutečný, reálný (zlepšení ap.)
definite [ˈdefɪnɪt]
Vaše obchodní zkušenosti jsou jednoznačnou výhodou.
Your business experiences...
Tento pokus není dostatečně spolehlivý na to, aby nám umožnil dospět k jednoznačnému závěru.
The attempt isn't reliable enough to enable definite conclusion to be reached.
Podle mě se mohl nohou vyhnout brankářově hlavě. Byla to jasná červená karta.
To me, I...
10/20
+
nemít rád, nemít v lásce
odpor, averze
dislike [dɪsˈlaɪk]
jedn. číslo: dislike, množ. číslo: dislikes, přít. prostý: dislike, 3. os. j. č.: dislikes, průb. čas: disliking, prostý min.: disliked, příčestí min.: disliked
Nemá rád velké města.
He dislikes big cities.
Máte rádi nebo nemáte rádi basketbal?
Do you like...
Neměl jsem ho rád kvůli jeho namyšlenosti.
I disliked him...
11/20
+
přidělit, přidělovat
alokovat
allocate [ˈæləˌkeɪt]
přít. prostý: allocate, 3. os. j. č.: allocates, průb. čas: allocating, prostý min.: allocated, příčestí min.: allocated
Pokud o to požádáte, přidělí vám finanční prostředky.
They will allocate...
Jako vedoucí projektu budete muset přidělit role a odpovědnost jednotlivým členům týmu.
As a project...
12/20
+
vyvolávat, připomínat (si)
obnovit, oživit, vzkřísit
vrátit
bring back [brɪŋ bæk]
přít. prostý: bring back, 3. os. j. č.: brings back, průb. čas: bringing back, prostý min.: brought back, příčestí min.: brought back
Tyto staré písně ve mně vyvolávají krásné vzpomínky.
These old songs...
Pokud vrátíš vratné láhve, budeš mít dost peněz na zmrzlinu.
If you bring...
13/20
+
kvalifikace
předpoklady, způsobilost
qualification [ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: qualification, množ. číslo: qualifications
Lepší kvalifikace by mi při přijímacích pohovorech poskytla velkou výhodu.
Better qualification would...
Nedostal jsem tu práci, přestože jsem měl požadovanou kvalifikaci.
I didn't get...
14/20
+
paradox
paradox [ˈpærəˌdɒks]
jedn. číslo: paradox, množ. číslo: paradoxes
Je to paradox, že v tak bohaté zemi je tolik chudých lidí.
It's a paradox...
Tento paradox není snadné vysvětlit.
This paradox is...
15/20
+
v dohledné době
v blízké budoucnosti
brzo, brzy
anytime soon [ˈenɪˌtaɪm suːn]
Projekt nebude v dohledné době dokončen.
The project won't...
Myslíš si, že se brzy vrátí?
Do you think...
Ten déšť jen tak nepoleví.
This rain is...
16/20
+
odznak, nášivka
znak, symbol, znamení
badge [bædʒ]
jedn. číslo: badge, množ. číslo: badges
Vysoký příjem je v mnoha zemích znakem úspěchu.
A high income...
Mám magnetický odznak ve tvaru lvíčka.
I have the...
17/20
+
překonat, předčít
být lepší než
vymykat se (chápání ap.)
surpass [sɜːˈpɑːs]
přít. prostý: surpass, 3. os. j. č.: surpasses, průb. čas: surpassing, prostý min.: surpassed, příčestí min.: surpassed
Bude těžké překonat tento stanovený limit.
It will be...
Svým dneším výkonem na 100 metrů překonal o pět setin svůj předchozí nejlepší čas.
With today's performance...
18/20
+
pokřikovat, skandovat
skandování, pokřik
chorál, liturgický zpěv
chant [tʃɑːnt]
jedn. číslo: chant, množ. číslo: chants, přít. prostý: chant, 3. os. j. č.: chants, průb. čas: chanting, prostý min.: chanted, příčestí min.: chanted
Když náš tým dal gól, fanoušci začali skandovat: "Jsme nejlepší!"
When our team...
To je to, co zde skandují tisíce protestujících.
That's what the...
Kdy jsi naposledy slyšel teto chorál?
When was the...
19/20
+
ponorka
podmořský
submarine [ˈsʌbməˌriːn]
jedn. číslo: submarine, množ. číslo: submarines
Máme další ponorky, které mohou na nepřítele kdykoliv zaútočit.
We have other...
Dokonce jdou zvěsti, že námořnictvo jednou ztratilo ponorku v hlubinách.
It is even...
Týmy zintenzivnily své úsilí o nalezení ponorky, která zmizela ve středu.
Teams have intensified their efforts to find the submarine, which vanished on Wednesday.
Hledání ponorky brání nepříznivé povětrnostní podmínky.
The search for...
20/20
+
vzácný, nedostatkový, nedostatečný
scarce [skeəs]
2. stupeň: scarcer, 3. stupeň: scarcest
Maso je v naší zemi dost vzácné.
Meat is getting...
Sehnat práci v těchto končinách není snadné.
Jobs are scarce...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X