460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
121
122
123
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
vyhnat, vyloučit, vypudit, vyhostit, vykázat
expel [ɪkˈspel]
přít. prostý: expel, 3. os. j. č.: expels, průb. čas: expelling, prostý min.: expelled, příčestí min.: expelled
Steven byl vyloučen ze školy, protože bral drogy.
Steven was expelled from school for taking drugs.
Pět diplomatů bylo vyhoštěno za špionáž.
Five diplomats were expelled for spying.
Albie byl vyloučen ze školy za rasistické poznámky.
Albie was expelled...
Několik studentů bylo vyloučeno za podvádění při zkouškách.
Several students were...
Obvykle se usadí na pohodlném bidýlku a jemně třou zadeček hmyzu, aby jej zbavily žihadla.
Usually, they settle down on a comfortable perch and gently rub the insect's abdomen to expel the venom.
2/20
+
prase, vepř
hog [hɒg]
jedn. číslo: hog, množ. číslo: hogs (or hog)
Je chamtivý jako prase.
He is greedy like a hog.
Ze starého dříví jsme vyrobili rampu, abychom mohli naložit prasata na náklaďák.
We used the...
3/20
+
severovýchodní
northeastern [ˌnɔːrˈθiːstərn]
Severovýchodní Indii zasáhly silné záplavy.
Heavy floods hit Northeastern India.
Vyrostl jsem na farmě u malého města v severovýchodním Coloradu.
I grew up...
4/20
+
štěně, mládě
pup [pʌp]
jedn. číslo: pup, množ. číslo: pups
Tenhle voříšek, byl ještě štěně, když jsem ho viděl naposledy.
This mongrel was...
Jakmile se mláďata narodí, jsou velmi zranitelná.
As soon as...
5/20
+
naposled, posledně
last time [lɑːst taɪm]
Kdy sis naposledy vzal den volna?
When was the...
Kdy ses naposledy cítil šťastný?
When was the last time you felt joy?
Vzpomeňte si, kdy jste naposledy narazili hlavou do skříňky nebo kopli kolenem do stolu.
Think back to...
Předtím jsem naposledy vkročil do posilovny před třemi lety.
Before this, the...
Kdy jsi naposledy slyšel teto chorál?
When was the...
6/20
+
veverka
squirrel [ˈskwɪrəl]
jedn. číslo: squirrel, množ. číslo: squirrels
Veverky občas vystupují ze svých nor, aby se najedly.
Squirrels sometimes come...
Zrzavá veverka shazuje svoji srst dvakrát ročně.
The red squirrel...
7/20
+
obrana
obhajoba
defence [dɪˈfens]
jedn. číslo: defence, množ. číslo: defence
Musíme zvýšit vládní výdaje na obranu.
We must increase...
Obhájce požádal o dodatečný čas.
The defence attorney...
Rozhodl se, že propustí svého právníka a bude vést vlastní obhajobu.
He decided to...
Naše obrana pracovala tvrdě, ale soupeř bohužel dal gól.
Our defence worked hard, but sadly the opposition scored a goal.
Vypadá to, jako by byl ministr obrany ve svých názorech osamocen.
Looks as though...
8/20
+
chamtivý, nenasytný, hamižný
lačný, bažící, prahnoucí
greedy [ˈgriːdɪ]
2. stupeň: greedier, 3. stupeň: greediest
Nebuď tak chamtivý.
Don't be so...
Je chamtivé, když chci více peněz?
Is it greedy...
Je to chamtivý miliardář, který ignoruje všechny ostatní.
He's a greedy...
9/20
+
povolit, dát se obměkčit, ustoupit
polevit, umoudřit se (špatné počasí)
relent [rɪˈlent]
přít. prostý: relent, 3. os. j. č.: relents, průb. čas: relenting, prostý min.: relented, příčestí min.: relented
Ustoupila jsem a nechala děti, aby zůstaly dlouho vzhůru a dívaly se na televizi.
I relented and...
Po třech dnech déšť mírně polevil a my jsme mohli opustit naši chatu.
After three days,...
10/20
+
vyklidit, uklidit, poklidit
vypadnout, odprejsknout (hovor.)
odstranit, vyhodit
clear out [klɪə aʊt]
přít. prostý: clear out, 3. os. j. č.: clears out, průb. čas: clearing out, prostý min.: cleared out, příčestí min.: cleared out
Rozhodli jsme se vyhodit všechno staré oblečení, které už nenosíme.
We decided to...
Uklidil jsem všechno staré harampádí na půdu.
I've cleared out...
11/20
+
radioaktivní
radioactive [ˌreɪdɪəʊˈæktɪv]
Objekt nepřišel do skutečného fyzickém kontaktu s radioaktivním materiálem.
The object did...
Organizujeme likvidaci radioaktivního odpadu.
We organize the...
12/20
+
optimismus
optimism [ˈɒptɪˌmɪzəm]
jedn. číslo: optimism, množ. číslo: optimisms
Roste optimismus, že problém lze napravit.
There is growing...
Převládá nálada plná optimismu.
The prevailing mood is one of optimism.
Místo toho, abychom se děsili dnů, které nás čekají, pojďme se na to podívat optimisticky.
Instead of dreading...
13/20
+
záliv, zátoka
rokle, strž
zásadní/propastný rozdíl (generační), propast
gulf [gʌlf]
jedn. číslo: gulf, množ. číslo: gulfs
Řeka teče na jihovýchod k zálivu.
The river flows...
Ve společnosti roste propast mezi bohatými a chudými.
Within society, there...
Letadlo spadlo do oblasti Perského zálivu, kde je hloubka asi 3 900 stop.
The plane went down in the area of the Gulf where the depth is about 3,900 feet.
Tato zvěrstva vytvořila mezi těmito dvěma státy obrovskou propast.
These atrocities have...
14/20
+
optimální
optimal [ˈɒptɪməm]
Takové jídlo by zajistilo optimální nutriční rovnováhu pro naše tělo.
Such food would...
Naši pracovníci dosahují své optimální úrovně výkonu dvě hodiny po začátku pracovní doby.
Our workers reach...
15/20
+
mateřský
z matčiny strany (příbuzný)
maternal [məˈtɜːnəl]
Její city k němu byly téměř mateřské.
Her feelings towards...
Pohled na bezmocného malého chlapce probudil její mateřské city.
The sight of...
Můj dědeček z matčiny strany se jmenuje stejně jako já.
My maternal grandfather...
Prvních osm let mého života jsem žil s rodiči s mým dedečkem z matčiny strany.
For the first...
16/20
+
přeřeknutí
přepsání
slip of the tongue [slɪp ɒv ðiː tʌŋ]
jedn. číslo: slip of the tongue, množ. číslo: slips of the tongue
Jeho přeřeknutí způsobil všeobecné pobavení.
His slip of...
Jen jsem se přeřekl.
That was a...
17/20
+
sametový, jako samet
sametově
hebký (jako samet)
velvety [ˈvelvɪtɪ]
Kůži měl hebkou a sametovou jako dítě.
His skin felt...
sametově černou srst.
He has a...
Konečným produktem je chuťově vyvážená a sametově hladká zmrzlina.
The resulting product...
18/20
+
uvolnit, povolit (matici ap.)
uvolnit, zmírnit (zákony, omezení ap.)
rozvázat (se)
zkypřit (půdu ap.)
loosen [ˈluːsən]
přít. prostý: loosen, 3. os. j. č.: loosens, průb. čas: loosening, prostý min.: loosened, příčestí min.: loosened
Jeden ze šroubů se trochu povolil a musel být utažen.
One of the...
Pavel na okamžik uvolnil sevření a on se mohl nadechnout.
Paul loosened his...
Pomocí klíče povolte matici.
Use a wrench...
19/20
+
doprovázející, doprovodný, průvodní
přiložený
accompanying [əˈkʌmpənɪŋ]
Před užitím tohoto léku si prosím přečtěte přiložené informace.
Please read the...
Na průvodním obrázku k článku je zobrazen atraktivní pár.
The picture accompanying...
Tanky zastavují pouze proto, že doprovodná pěchota s nimi nemůže držet krok.
The tanks only...
20/20
+
sakra, kruci(nál), k čertu (hovor.)
pořádný, pěkný (co) (zdůraznění množství ap.) (hovor.)
ale co, vzal to čert (hovor.)
heck [hek]
Kde to sakra jsme?
Where the heck...
Pořádně těžká zkouška pro Adama, že?
Heck of a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X