460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
122
123
124
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
whisky
whiskey [ˈwɪskɪ]
jedn. číslo: whiskey, množ. číslo: whiskeys (or whiskies)
Miluji whisky, ale snažím se jí nepít.
I love to drink whiskey but I am trying not to.
Vypil čtyři panáky whisky.
He drank four shots of whiskey.
Williama praštili do hlavy láhví od whisky.
William was brained...
2/20
+
pravost, autentičnost
authenticity [ˌɔːθenˈtɪsɪtɪ]
jedn. číslo: authenticity, množ. číslo: authenticities
Digitální podpis zajišťuje pravost vašich dat.
The digital signature ensures the authenticity of your data.
Máme důvodné pochybnosti o jejich pravosti.
We have reasonable...
Historické místo je obklopeno kamennou ohradou, která zachovává jeho autenticitu.
The historical site...
3/20
+
příšerný, hrozný, děsný
obludný, monstrózní, obrovitý
monstrous [ˈmɒnstrəs]
Tento vrah spáchal hrozný zločin.
This killer committed a monstrous crime.
Je to příšerné, účtovat si tolik za hotelový pokoj.
It's monstrous to charge that much for a hotel room.
Hromada krámů na zahradě mého souseda narostla do obludných rozměrů.
The heap of...
4/20
+
krvácející
zatracený, zpropadený, mizerný (BrE) (hovor.)
krvácení
bleeding [ˈbliːdɪŋ]
jedn. číslo: bleeding, množ. číslo: bleedings
Pes na ni zaútočil a způsobil jí krvácení v obličeji.
A dog jumped her causing a bleeding in her face.
Nech ten obvaz na pokoji, pokud nechceš znovu začít krvácet.
You'd better leave...
5/20
+
přizpůsobivý, vnímavý, citlivý
vstřícný
reagující (na co/koho) (pohotově)
responsive [rɪˈspɒnsɪv]
Snažíme se přispůsobit potřebám zákazníka.
We try to...
Tuto metodu používáme u pacientů, jejichž stav nereaguje na léčbu léky.
We use this...
6/20
+
sám (za sebe)
na vlastní pěst
on one's own [ɒn wʌns əʊn]
Naučil jsem se to sám.
I learned it...
Nevím, jak to sama zvládá se třemi dětmi.
I don't know...
7/20
+
evakuovat, vystěhovat
vyklidit (prostor)
vyprázdnit (hl. střeva)
evacuate [ɪˈvækjʊˌeɪt]
přít. prostý: evacuate, 3. os. j. č.: evacuates, průb. čas: evacuating, prostý min.: evacuated, příčestí min.: evacuated
Museli jsme evakuovat naši základnu.
We had to...
Pracovníci byli evakuováni po vypuknutí požáru.
Workers were evacuated...
Mezitím můžeme evakuovat všechny civilisty.
Meanwhile, we can...
Oblast byla evakuována, když puma explodovala.
The area was being evacuated when the bomb exploded.
Oblast byla evakuována, když sloupec kouře stoupal ze sopky.
The area was...
8/20
+
odolat, vydržet, snést, přestát
withstand [wɪðˈstænd]
přít. prostý: withstand, 3. os. j. č.: withstands, průb. čas: withstanding, prostý min.: withstood, příčestí min.: withstood
Musím to vydržet.
I have to...
Prototyp vydržel tento tvrdý náraz.
The prototype withstood...
Tento materiál vydrží teplo až do 300 stupňů.
This material can...
Musí to být navrženo tak, aby to vydrželo hrubé používání.
It must be...
Kovová výztuž mu dodává pevnost, aby odolal silnému větru.
The metal reinforcement...
Materiál použitý při stavbě mostu má vysokou odolnost, aby odolal zemětřesení.
The material used...
9/20
+
pochopitelný
srozumitelný
understandable [ˌʌndəˈstændəbəl]
To je pochopitelné.
It is understandable.
Studenti mají rádi tyto metody, protože díky nim je proces návrhu srozumitelný.
Students like these...
10/20
+
odvrátit (se), odchýlit (od koho/čeho)
odmítnout, nevpustit (dovnitř)
turn away [tɜːn əˈweɪ]
přít. prostý: turn away, 3. os. j. č.: turns away, průb. čas: turning away, prostý min.: turned away, příčestí min.: turned away
Naklonil jsem se, abych na ní lépe viděl a ona se ode mě odvrátila.
I leaned over...
Cindy se zamračila a beze slova se od něj odvrátila.
Cindy frowned and...
Odvrátila se od okna, aby ji nikdo neviděl.
She turned away...
11/20
+
odpuštění, prominutí
forgiveness [fəˈgɪvnɪs]
jedn. číslo: forgiveness, množ. číslo: forgivenesses
Lopez přiznal, že se k ní choval špatně, a požádal jí o prominutí.
Lopez admitted he...
Poprosil ji o odpuštění za to, co udělal.
He begged her...
Bránila se náhlému nutkání běžet k němu a poprosit ho o odpuštění.
She fought back...
12/20
+
poručík (u námořnictva, policie, v armádě)
nadporučík (policie) (AmE)
hlavní asistent, zástupce (vysoké funkce)
lieutenant [lefˈtenənt]
jedn. číslo: lieutenant, množ. číslo: lieutenants
Byl povýšen na poručíka.
He was promoted...
Poručík Harris byl postřelen do kolene.
Lieutenant Harris was...
Poručík je podřízený nadporučíkovi.
A Second Lieutenant...
13/20
+
kapitalismus
capitalism [ˈkæpɪtəˌlɪzəm]
jedn. číslo: capitalism, množ. číslo: capitalisms
Marx a jeho následovatelé byli přesvědčeni, že kapitalismus zničí sám sebe.
Marx and his...
Kapitalismus je vykořisťování člověka člověkem. Komunismus je pravý opak.
Capitalism is the...
14/20
+
elektron
electron [ɪˈlektrɒn]
jedn. číslo: electron, množ. číslo: electrons
Vědci říkají, že vesmír je tvořen protony, neutrony a elektrony.
Scientists say the...
Elektrony aktivují plyn, který vyzařuje energii ve formě světla.
The electrons activate...
Na rozdíl od protonů a elektronů neutrony nemají elektrický náboj.
Unlike protons and electrons, neutrons have no electrical charge.
15/20
+
být zamilován do
zamilovat se do
be in love with [biː ɪn lʌv wɪθ]
přít. prostý: be/am/are in love with, 3. os. j. č.: is in love with, průb. čas: being in love with, prostý min.: were/was in love with, příčestí min.: been in love with
Nikdy jsem do nikoho opravdu nebyl zamilovaný.
I've never really...
Byl jsem do ní zamilovaný ve špatnou dobu.
I was in...
16/20
+
komunismus
communism [ˈkɒmjʊˌnɪzəm]
jedn. číslo: communism, množ. číslo: communisms
Pád komunismu navždy změnil vztahy východ-západ.
The collapse of...
Marxovy myšlenky zapříčinily zrod komunismu.
Marx's ideas gave...
17/20
+
vedoucí, dohlížitel, řídící pracovník
regulátor, ovladač, řadič
pracovník controllingu, kontrolor (finanční)
controller [kənˈtrəʊlə]
jedn. číslo: controller, množ. číslo: controllers
Pan Miller byl dříve podnikový finanční kontrolor.
Mr. Miller was...
Konfigurace uložená pro řadič je zastaralá.
The configuration stored...
18/20
+
(pro)střední, středový (hodnota ap.)
medián
median [ˈmiːdɪən]
jedn. číslo: median, množ. číslo: medians
Medián věku našich zaměstnanců je 29 let.
The median age...
Auto bylo neovladatelné, překročilo středový dělící pruh a narazilo do náklaďáku.
The car went...
19/20
+
prototyp, model
prototype [ˈprəʊtəˌtaɪp]
jedn. číslo: prototype, množ. číslo: prototypes
Toto je model budoucích školních budov.
This is the...
Vyvíjíme prototyp digitálního kompaktního fotoaparátu.
We are developing...
20/20
+
spolupracovník
kolaborant
collaborator [kəˈlæbəreɪtə]
jedn. číslo: collaborator, množ. číslo: collaborators
Moji spolupracovníci byli jiného názoru.
My collaborators were...
Ben pro to získal dostatečné know-how od svých bývalých spolupracovníků.
Ben has acquired...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X