460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
123
124
125
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
čárka (ve větě)
comma [ˈkɒmə]
jedn. číslo: comma, množ. číslo: commas
Interpunkční znaménka jsou například tečka, čárka, otazník, pomlčka, závorky apod.
The punctuation marks...
Mezi název provincie a PSČ nevkládejte čárku.
Do not put...
2/20
+
strádání, utrpení, strasti, těžkosti
hardship [ˈhɑːdʃɪp]
jedn. číslo: hardship, množ. číslo: hardships
Bude to utrpení, ale musíme zatnout zuby a jít do toho.
There is going to be a hardship, but we have to grit our teeth and get on with it.
Mnoho lidí trpí ekonomickými těžkostmi.
Many people are suffering economic hardship.
3/20
+
přičlenit se, připojit se, spojit se, přidružit se
přičleněná organizace, pobočka
affiliate [əˈfɪlɪeɪt]
jedn. číslo: affiliate, množ. číslo: affiliates, přít. prostý: affiliate, 3. os. j. č.: affiliates, průb. čas: affiliating, prostý min.: affiliated, příčestí min.: affiliated
Tlaky na to, abychom se spojili s větší firmou, byly zřejmé.
The pressures to affiliate with a larger company were obvious.
Máme oblastní pobočky v pěti městech.
We have regional...
4/20
+
přesídlit, přestěhovat (se), přemístit (se)
relocate [ˌriːləʊˈkeɪt]
přít. prostý: relocate, 3. os. j. č.: relocates, průb. čas: relocating, prostý min.: relocated, příčestí min.: relocated
Někteří nebyli ochotni se přestěhovat.
Some were unwilling...
Moje dcera a zeť se chtějí přestěhovat do Paříže.
My daughter and...
5/20
+
urazit se, být naštvaný
take offense [teɪk əˈfens]
přít. prostý: take offense, 3. os. j. č.: takes offense, průb. čas: taking offense, prostý min.: took offense, příčestí min.: taken offense
Nancy se urazila, když viděla, jak její manžel mluví s jinou ženou.
Nancy took offense...
Má sklony urážet se kvůli maličkostem.
She is apt...
6/20
+
drsný, hrbolatý, kostrbatý
mužný, silný (povahou)
skalnatý (krajina)
rugged [ˈrʌgɪd]
James miluje drsný život v přírodě.
James loves the...
Propadla jeho pěknému mužnému vzhledu.
She fell for...
7/20
+
míle
mile [maɪl]
jedn. číslo: mile, množ. číslo: miles
Pes šel 10 mil, aby se dostal domů.
The dog walked 10 miles to get home.
Hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou se táhne v délce 310 mil.
The frontier between Northern Ireland and the Republic of Ireland runs for 310 miles.
Tato loď může cestovat padesát mil za hodinu.
The ship is...
Každý měsíc jsem řídil tisíc mil.
I drove one...
Písečná pláž se rozprostírá na míle a je vhodná zejména pro děti.
The sandy beach...
8/20
+
kilometr
kilometer [ˈkɪləˌmiːtə]
jedn. číslo: kilometer, množ. číslo: kilometers
Můžu běžet jeden kilometr za tři minuty.
I can run one kilometer in three minutes.
Jeho rychlost byla 120 kilometrů za hodinu.
His speed was...
Tycho Brahe odhadl vzdálenost mezi Sluncem a Zemí na 8 milionů kilometrů.
Tycho Brahe estimated...
Výbuch byl tak silný, že byl slyšet deset kilomerů daleko.
The explosion was...
Přesná délka maratónu je 42 kilometrů a 195 metrů.
The exact length...
9/20
+
snížit, zredukovat, zmenšit (AmE)
downsize [ˈdaʊnˌsaɪz]
přít. prostý: downsize, 3. os. j. č.: downsizes, průb. čas: downsizing, prostý min.: downsized, příčestí min.: downsized
V novém modelu vozu zmenšili zavazadlový prostor.
They have downsized...
Plánují zmenšit své firmy, podle průzkumu, který ukazuje, že toto odvětví ztrácí obchodní příležitosti.
They plan to...
10/20
+
dostavit se, nastat, propuknout (něco nepříjemného)
vsadit, zasadit (kámen do prstýnku)
set in [set ɪn]
přít. prostý: set in, 3. os. j. č.: sets in, průb. čas: setting in, prostý min.: set in, příčestí min.: set in
Ujistěte se, že je rána dobře vyčištěna, jinak může dojít k infekci.
Make sure the...
Rubíny byly zasazeny do 24 karátového zlata.
The rubies were...
11/20
+
viditelnost
visibility [ˌvɪzɪˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: visibility, množ. číslo: visibilities
Všechna letadla byla uzemněna kvůli špatné viditelnosti.
All planes were...
Měsíc zašel za mrak a viditelnost se ještě zmenšila.
The moon went...
12/20
+
půda, podkroví
zvednout, odpálit do výšky (míč v golfu ap.)
loft [lɒft]
jedn. číslo: loft, množ. číslo: lofts, přít. prostý: loft, 3. os. j. č.: lofts, průb. čas: lofting, prostý min.: lofted, příčestí min.: lofted
Lewis zahnal zloděje do podkroví stodoly.
Lewis cornered the...
Tento obytné podkroví se nachází ve 2. patře staré průmyslové budovy.
This residential loft is located on the 2nd floor of an ancient industrial building.
Uklidil jsem všechno staré harampádí na půdu.
I've cleared out...
13/20
+
mající závrať, trpící závratí
(z)působit závrať
dizzy [ˈdɪzɪ]
přít. prostý: dizzy, 3. os. j. č.: dizzies, průb. čas: dizzying, prostý min.: dizzied, příčestí min.: dizzied, 2. stupeň: dizzier, 3. stupeň: dizziest
Nedívej se dolů! Dostaneš závrať.
Don't look down!...
Charlie byl červený v obličeji, měl závratě a těžce dýchal.
Charlie has been...
Poté růst populace dosáhl závratných výšin.
Thereafter, the growth of the population reached dizzy heights.
Ocitl jsem se v Novém Dillí, uprostřed nepředstavitelného mixu troubení aut a zplodin z výfuků.
I found myself...
Heidi se po příliš rychlém vstávání trochu zatočila hlava.
Heidi felt faintly...
14/20
+
neúplný, nedokončený, nekompletní
incomplete [ˌɪnkəmˈpliːt]
2. stupeň: incompleter, 3. stupeň: incompletest
Vaše rozhodnutí je založeno na neúplných a nepřesných informacích.
Your decision is...
Staré mapy byly obvykle nepřesné a neúplné.
The old maps...
15/20
+
upír, vampýr
vampire [ˈvæmpaɪə]
jedn. číslo: vampire, množ. číslo: vampires
Nejslavnějším upírem je hrabě Drákula.
The most famous...
Lovci upírů musí být trochu přiopilí, řekl.
Vampire hunters need...
16/20
+
jménem (koho)
za, v zastoupení (koho)
on behalf of [ɒn bɪˈhɑːf əv]
Jménem všech zde přítomných bych vám rád poděkoval.
On behalf of...
Jménem mého klienta se odvolám proti tomuto rozsudku.
On behalf of...
Přijal jsem ocenění za celou třídu.
I accepted the...
17/20
+
vytrvalý, neúnavný, houževnatý, neochabující
neoblomný, neústupný, neúprosný (kritik ap.)
relentless [rɪˈlentlɪs]
Toto téma se pro mě stalo vytrvalým a naprosto zbytečným interním monologem.
This topic became...
Nevěděl jsem, jak dlouho ještě mohu odolávat jejich vytrvalému vyslýchání.
I didn't know...
18/20
+
výstižný, trefný, vhodný
mající sklony, náchylný (k čemu)
(velmi) pravděpodobný (AmE)
apt [æpt]
2. stupeň: more apt, 3. stupeň: the most apt
Tato slova jsou pro můj případ velmi výstižná.
Those words are...
Papír může snadno vzplanout.
Paper is apt...
19/20
+
nechtěný, nežádoucí
nevítaný
unwanted [ʌnˈwɒntɪd]
Jedním z jeho oblíbených způsobů, jak dosáhnou toho, abych se cítil nechtěný, bylo nedávat mně najevo své city.
One of his...
Surová ropa je průmyslově rafinována tak, že se oddělí nežádoucí prvky.
Crude oil is...
20/20
+
velbloud
camel [ˈkæməl]
jedn. číslo: camel, množ. číslo: camels
Před pyramidami jsme viděli karavanu velbloudů.
We saw a train of camels in front of the pyramids.
Dostaň ho na zem, nasaď mu velbloudí chvat.
Get him to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X