460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
124
125
126
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
šachy
chess [tʃes]
jedn. číslo: chess, množ. číslo: chesses (or chess)
Jestli chceš, naučím tě hrát šachy.
If you like, I'll teach you to play chess.
V šachách se mu nikdo nevyrovná.
No one can equal him in chess.
2/20
+
osamělost, samota, osamocení
loneliness [ˈləʊnlɪnəs]
jedn. číslo: loneliness, množ. číslo: lonelinesses
Střídání partnerů není lékem na partnerskou osamělost.
Social butterfly can't cure partner's loneliness.
Mezi nespavostí a osamělostí existuje silná souvislost.
There is a...
Dalším velkým problémem, který trápí mladistvé, je osamělost.
Loneliness is another of the major problems afflicting adolescents.
Osamělost je jedním z profesních rizik, když jste spisovatel.
Loneliness is one...
Kromě toho lidé nejsou zvyklí na tyto pocity osamělosti.
In addition to...
3/20
+
schodiště
staircase [ˈsteəˌkeɪs]
jedn. číslo: staircase, množ. číslo: staircases
Schodiště se vine vzhůru kolem centrálního pilíře.
The staircase winds upwards around a central pillar.
Podél zadní části domu stavitel navrhl rozbíhající se schodiště, které vede do horních pokojů.
Along the back...
Točité schodiště ve starém sídle vrzalo při každém kroku.
The winding staircase...
4/20
+
měnit, pozměňovat, obměnit
lišit se, různit se, odlišovat se
vary [ˈveərɪ]
přít. prostý: vary, 3. os. j. č.: varies, průb. čas: varying, prostý min.: varied, příčestí min.: varied
Náš trenér obměňuje trénink každý den.
Our trainer varies...
Podmínky na trhu se liší v závislosti na poloze.
The market conditions...
Tyto dva produkty se liší pouze cenou.
These two products...
Skutečný výrobek se může mírně lišit od výrobku zobrazeného na obrázku.
Actual product might...
5/20
+
blondýnka, blondýna
blond, světlý
blonďatý, světlovlasý
blonde [blɒnd]
jedn. číslo: blonde, množ. číslo: blondes, 2. stupeň: blonder, 3. stupeň: blondest
Investoři se cítí příjemněji při jednání s brunetkou než s blondýnkou.
The investors feel...
Má dlouhé blonďaté vlasy.
She has long,...
Její blonďaté vlasy byly ostříhané nakrátko.
Her blonde hair...
Takže ta blondýna je špatná a ta tmavovlasá je dobrá?
So the blonde...
Někdy existuje stereotyp, že blondýnky jsou hloupé.
Sometimes there is...
Její blond vlasy byly plné spletitých kadeří.
Her blonde hair was a mass of tangled curls.
6/20
+
přece jenom, přesto, stejně
just the same [dʒʌst ðə end]
Ronald není příliš spolehlivý, ale mám ho přesto rád.
Ronald isn't very...
Slunce svítí, ale stejně si vezmu pláštěnku.
The sun is...
7/20
+
nestabilita, labilita, nestálost
instability [ˌɪnstəˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: instability, množ. číslo: instabilities
Zvýšená inflace vnese do ekonomiky určitý stupeň nestability.
The increased inflation...
Budova je nestabilní, což jí činí extrémně nebezpečnou.
The building's instability...
8/20
+
energicky, s vervou
rázně, důkladně
vigorously [ˈvɪgərəslɪ]
Ampulku důkladně protřepejte po dobu alespoň 15 sekund.
Shake the vial...
Proti navrhovanému novému systému se učitelé důrazně postavili.
The proposed new...
Útok jsme důrazně odsoudili.
We vigorously condemned...
Pokud zavedli tarify, musíme rázně odpovědět.
If they have...
9/20
+
klesající, upadající
sestupný
odmítající
declining [dɪˈklaɪn]
Počet domorodého obyvatelstva stále klesá.
The native population...
Zdraví mé babičky se stále zhoršuje od té doby, co si zlomila nohu.
My grandmother's health...
10/20
+
složit, poskládat
složit se, zkrachovat, zhroutit se
sklopit
fold up [fəʊld ʌp]
přít. prostý: fold up, 3. os. j. č.: folds up, průb. čas: folding up, prostý min.: folded up, příčestí min.: folded up
Složili své stany.
They folded up...
Poskládal jsem si moje košile.
I folded up...
Jim se zhroutil, když neudělal zkoušku.
Jim folded up...
Pokud jste na zemi, můžete sklopit křídla a zaparkovat v garáži.
If you're on...
11/20
+
manžeta
pouta
facka, pohlavek
dát pohlavek, dát facku
nasadit želízka
cuff [kʌf]
jedn. číslo: cuff, množ. číslo: cuffs, přít. prostý: cuff, 3. os. j. č.: cuffs, průb. čas: cuffing, prostý min.: cuffed, příčestí min.: cuffed
Má černou košili s bílými manžetami.
He's wearing a...
Patricia dala Matthewovi laškovný pohlavek na krk.
Patricia gave Matthew...
Ze soudní síně byl vyveden v želízkách na rukou za zády.
He was led...
12/20
+
masáž (tělesná), masírování
(na)masírovat, rozmasírovat
zmanipulovat, (z)falšovat, pozměnit
massage [ˈmæsɑːʒ]
jedn. číslo: massage, množ. číslo: massages, přít. prostý: massage, 3. os. j. č.: massages, průb. čas: massaging, prostý min.: massaged, příčestí min.: massaged
Pravidelná masáž vedla k výraznému poklesu bolesti.
Regular massage led...
Energie vyzařující z jeho rukou z něho dělají vynikajícího terapeutického maséra.
The energy emissions...
Bylo mu poskytnuto umělé dýchání a srdeční masáž.
He was given...
Existují důkazy, že masáž může zmírnit vnitřní úzkost.
There's evidence that...
Lázně nabízely řadu uklidňujících procedur, například masáže a aromaterapii.
The spa offered...
13/20
+
klidně, rozvážně, s klidem
calmly [ˈkɑːmlɪ]
Bral jsem to zpočátku klidně, avšak netrvalo dlouho a začaly se objevovat pochybnosti.
I took it...
Cathy spala klidně a nerušeně stejně jako nemluvně vedle ní.
Cathy slept as...
14/20
+
vážný, seriózní, opravdový
vážně, seriózně, opravdově
earnest [ˈɜːnɪst]
Přes jeho opravdové úsilí nemohl Dave najít práci.
Despite his earnest...
Nebyl jsem si jistý, jestli to myslí vážně nebo ne.
I wasn't sure...
"Máte něco silnějšího?" zeptala jsem se vážně.
"Have you got...
15/20
+
malá chvilka
chvilku, chvíli
little while [ˈlɪtəl waɪl]
jedn. číslo: little while, množ. číslo: little whiles
Můžu s tebou na chvíli mluvit?
Can I talk...
Abych s ní mohl být alespoň chvilku, musel jsem jí unést.
In order to...
16/20
+
(přesně) zjistit, určit, identifikovat, označit
velmi přesný, precizní
vypíchnout, zdůraznit, špička (špendlíku)
pinpoint [ˈpɪnˌpɔɪnt]
jedn. číslo: pinpoint, množ. číslo: pinpoints, přít. prostý: pinpoint, 3. os. j. č.: pinpoints, průb. čas: pinpointing, prostý min.: pinpointed, příčestí min.: pinpointed
Tyto studie identifikují genetické znaky spojené s určitými vlastnostmi.
These studies pinpoint...
Mezitím se pokuste identifikovat chybu a vyřešit ji.
In the meantime,...
Owen sestřelil nepřátelské stíhačky a pak bombardoval svůj cíl s precizní přesností.
Owen shot down enemy fighters and then bombed his target with pinpoint accuracy.
Vojenská letadla bombardovala strategické cíle s dokonalou přesností.
Army planes bombed...
Systém zjistí vaši polohu s precizní přesností.
The system determines...
17/20
+
mezilidský
interpersonální (vztahy)
interpersonal [ˌɪntəˈpɜːsənəl]
Nemá schopnost navázat a udržovat vážné mezilidské vztahy.
He does not...
Úspěšný uchazeč musí mít vynikající dovedností v oblasti mezilidských vztahů.
The successful applicant...
18/20
+
zneužití, zneužívání
nesprávné (po)užívání
zneužít
špatně (po)užít
misuse [ˌmɪsˈjuːs]
jedn. číslo: misuse, množ. číslo: misuses, přít. prostý: misuse, 3. os. j. č.: misuses, průb. čas: misusing, prostý min.: misused, příčestí min.: misused
Neviděli jsme důkazy o podvodu nebo zneužití spojené s tímto incidentem.
We have not...
Byli obviněni z povstání stejně jako ze zneužití finančních prostředků.
They were accused of rebellion as well as misuse of funds.
Jste zodpovědní za jakékoliv škody vzniklé následkem špatného používání.
You are responsible...
19/20
+
povrchní, zběžný
navenek se jevící
superficial [ˌsuːpəˈfɪʃəl]
Ale v současné době se stalo zřejmé, že její zájem byl více než povrchní.
But presently it...
I povrchní kontrola odhalila vážné nedostatky.
Even a superficial...
20/20
+
monolog
monologue [ˈmɒnəˌlɒg]
jedn. číslo: monologue, množ. číslo: monologues
Při jeho monologu jsem málem usnul.
His monologue almost...
Toto téma se pro mě stalo vytrvalým a naprosto zbytečným interním monologem.
This topic became...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X