460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
125
126
127
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nekonzistentní, nestálý
proměnlivý, nestabilní, kolísavý
rozpor(upl)ný, odporující si, v rozporu
inconsistent [ˌɪnkənˈsɪstənt]
Steve je nestálý ve svých názorech.
Steve is inconsistent in his views.
Zpráva je v rozporu s účetní uzávěrkou.
The report is inconsistent with the financial statements.
2/20
+
pupen, poupě, očko
pučet, nasazovat pupeny, (vy)rašit
bud [bʌd]
jedn. číslo: bud, množ. číslo: buds, přít. prostý: bud, 3. os. j. č.: buds, průb. čas: budding, prostý min.: budded, příčestí min.: budded
Všimli jste si někdy, jak rychle se rozvíjí malý pupen květiny do nádherného květu?
Did you ever...
Samičí rostliny vytváří velké pupeny.
Female plants produce...
Fórum je nyní otevřené všem začínajícím podnikatelům.
The forum is...
3/20
+
dráp(ek), pařát, spár
drápat, poškrábat, rozdrápat
klepeto (raka ap.)
claw [klɔː]
jedn. číslo: claw, množ. číslo: claws, přít. prostý: claw, 3. os. j. č.: claws, průb. čas: clawing, prostý min.: clawed, příčestí min.: clawed
Na nohou má velké drápy.
It has large claws on its legs.
Kathy se pokusila poškrábat ho na obličeji.
Kathy tried to claw at his face.
4/20
+
obdiv
admiration [ˌædməˈreɪʃən]
jedn. číslo: admiration, množ. číslo: admirations
Bert na ni zíral s obdivem.
Bert gazed at...
Jeho řešení všech příkladů mě naplňuje obdivem.
His solution of...
Jeho rozsah znalostí mě naplňovala obdivem.
His breadth of...
5/20
+
pod pohrůžkou střelnou zbraní
s namířenou pistolí (nutit ap.)
at gunpoint [æt ˈgʌnˌpɔɪnt]
jedn. číslo: gunpoint, množ. číslo: gunpoints
Pan Steven byl pod pohrůžkou střelnou zbraní vytažen ze svého auta.
Mr. Steven was...
Sousedé Ruby neslyšeli, jak křičí o pomoc, když ji zloději zadržovali pomocí střelné zbraně.
Ruby's neighbours didn't hear her screaming for help as robbers held her at gunpoint.
6/20
+
slučitelný
kompatibilní
compatible [kəmˈpætəbəl]
Je potřeba, aby vnitrostátní a evropské zákony byly slučitelné.
It is desirable...
Je to stále zpětně kompatibilní s existujícím řešením.
It is still...
Nová aktualizace softwaru je zpětně kompatibilní, takže ji lze bez problémů spustit i na starších zařízeních.
The new software...
Tato konzole je zpětně kompatibilní a umožňuje hrát starší hry.
This console is...
7/20
+
laskavý, vlídný (člověk)
neškodný, bezpečný, mírný (lék)
nezhoubný, benigní (nádor)
benign [bɪˈnaɪn]
Mike umí vyrobit z relativně neškodných léků prudké jedy.
Mike can make...
S potěšením jsem slyšel, že ten nádor je nezhoubný.
I was happy...
Provedli testy, aby zjistili, zda se jedná o nezhoubný nebo zhoubný nádor.
They carried out...
8/20
+
přiopilý, líznutý, trochu namazaný
tipsy [ˈtɪpsɪ]
2. stupeň: tipsier, 3. stupeň: tipsiest
Šli jsme na večeři, trochu se přiopili a skončili u mě.
We went out...
Lovci upírů musí být trochu přiopilí, řekl.
Vampire hunters need...
9/20
+
zásilka, náklad, dodávka
přeprava, expedice, zaslání, odeslání
shipment [ˈʃɪpmənt]
jedn. číslo: shipment, množ. číslo: shipments
Moje objednávka byla doručena ve dvou zásilkách.
My order was...
Tato krabice je připravena k expedici.
This box is...
10/20
+
hodit zpátky, vrátit
odhrnout, rozhrnout
zvrhnout se
odrazit
připomenout, předhodit
throw back [θrəʊ bæk]
přít. prostý: throw back, 3. os. j. č.: throws back, průb. čas: throwing back, prostý min.: threw back, příčestí min.: thrown back
Prezidentovi se pak můžou vrátit jeho vlastní slova zpět.
The president can...
Kathy odhrnula přikrývku a vyskočila z postele.
Kathy threw back...
11/20
+
Atlantik, Atlantský oceán
atlantický, atlantský
atlantic [ətˈlæntɪk]
jedn. číslo: atlantic, množ. číslo: atlantics
Její pravnučka se narodila na druhé straně Atlantiku o 21 let později.
Her great-granddaughter was...
Plavidlo se potopilo během tajfunu v severním Atlantiku.
The vessel went...
Loď již mnohokrát překonala Atlantský oceán.
The ship has...
12/20
+
skrýš
skryté zásoby
mezipaměť, vyrovnávací paměť, cache
ukrýt do skrýše
cache [kæʃ]
jedn. číslo: cache, množ. číslo: caches, přít. prostý: cache, 3. os. j. č.: caches, průb. čas: caching, prostý min.: cached, příčestí min.: cached
Moderní CPU má kolem třiceti dvou megabajtů vyrovnávací paměti.
A modern CPU...
V suterénu byla objevena skrýš zbraní.
An arms cache...
13/20
+
ztroskotaný
rozvrácený (manželství ap.)
zničený, havarovaný, zdemolovaný (vozidlo ap.)
wrecked [rekt]
Byt byl po jejich odchodu zcela zničený.
They left the...
Potřebuji náhradu za mé havarované auto.
I need a...
14/20
+
hlavní, základní
jádro, podstata, základ
skoba, sponka (do sešívačky ap.)
sešít, secvaknout (sešívačkou na papír)
staple [ˈsteɪpəl]
jedn. číslo: staple, množ. číslo: staples, přít. prostý: staple, 3. os. j. č.: staples, průb. čas: stapling, prostý min.: stapled, příčestí min.: stapled
Nadávky byly základ jeho slovní zásoby.
Swearing was the...
Dej nové sponky do sešívačky.
Put new staples...
15/20
+
tepová frekvence
frekvence srdečního tepu
heart rate [hɑːt reɪt]
jedn. číslo: heart rate, množ. číslo: heart rates
Monitorovali její srdeční frekvenci.
They were monitoring...
Frekvence mého tepu překonávala všechny hranice.
My heart rate...
Moje nové hodinky měří mou srdeční frekvenci.
My new watch...
Příznaky zahrnují horečku, zimnici a zvýšenou srdeční frekvenci.
Symptoms include fever,...
16/20
+
převážně, hlavně, především
predominantly [prɪˈdɒmɪnəntlɪ]
Celý život jsem pracovala v převážně mužském prostředí.
All my life...
Vzduch se skládá hlavně z dusíku a kyslíku.
The air is...
17/20
+
převážit (co), převažovat
outweigh [ˌaʊtˈweɪ]
přít. prostý: outweigh, 3. os. j. č.: outweighs, průb. čas: outweighing, prostý min.: outweighed, příčestí min.: outweighed
Podle jejich odhadu by přínosy měly převážit náklady.
According to their...
Výhody vysoce převažují nad nevýhodami.
The benefits far...
Výhody mateřství převažují nad utrpením.
The rewards of...
18/20
+
potlesk, aplaus
applause [əˈplɔːz]
jedn. číslo: applause, množ. číslo: applauses
Opustil arénu za hlasitého potlesku.
He left the...
Přivítal nás spontánní potlesk.
We were greeted...
Když potlesk utichl, kapela začala hrát státní hymnu.
When the applause...
19/20
+
zboží, obchodování
obchodovat (s čím)
inzerovat
merchandise [ˈmɜːrtʃəndaɪs]
jedn. číslo: merchandise, množ. číslo: merchandises, přít. prostý: merchandise, 3. os. j. č.: merchandises, průb. čas: merchandising, prostý min.: merchandised, příčestí min.: merchandised
Dodané zboží nesouhlasí s fakturou.
The merchandise does...
Začali jsme inzerovat náš nový model.
We started to...
Dodávkové auto bylo naskládáno paletami se zbožím.
The delivery truck was stacked with pallets of merchandise.
20/20
+
nesmyslný, zbytečný, marný
bezúčelný
bezbodový, bez bodů (sport.)
pointless [ˈpɔɪntlɪs]
To je zbytečná práce.
It is a...
Jeho snaha zapojit se do vyšetřování je zbytečná.
His efforts to...
Další setkání se zdají být zbytečná.
Further meetings seem...
Toto téma se pro mě stalo vytrvalým a naprosto zbytečným interním monologem.
This topic became...
Celý ten nápad, o kterém jsem přemýšlel už od Velikonoc, mi najednou připadal zbytečný.
The whole idea...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X