460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
126
127
128
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
volně, zhruba
plandavě
loosely [ˈluːslɪ]
Sardinské slovo "lorigas", lze volně přeložit jako "železný kruh".
The Sardinian word "lorigas" can be loosely translated as "iron circle".
Na rybu volně položte alobal a pečte 30 minut.
Cover the fish loosely with foil and bake for 30 minutes.
2/20
+
nezachytitelný, nepolapitelný, nevyjadřitelný
prchavý
nezastižitelný, nedosažitelný
těžko pochopitelný
elusive [ɪˈluːsɪv]
Liška je velmi plachý a nepolapitelný tvor.
The fox is a very shy and elusive creature.
Jennifer se podařilo získat rozhovor s tímto nezastižitelným mužem.
Jennifer managed to get an interview with that elusive man.
Dokonalost je nedosažitelný cíl. Musíme se naučit přijímat své nedokonalé já.
Perfection is an...
3/20
+
souvislý, ucelený, koherentní
srozumitelný, jasný, logický
coherent [kəʊˈhɪ:rənt]
Ve filmu chybí ucelený příběh.
The film lacked a coherent story.
Politika strany je založena spíše na předsudcích než na nějaké ucelené ideologii.
The party's policies...
4/20
+
mango (ovoce)
mango [ˈmæŋgəʊ]
jedn. číslo: mango, množ. číslo: mangos
To mango chutnalo božsky!
That mango tasted...
Jedli jsme mangovou zmrzlinu s čokoládovou polevou.
We ate a...
5/20
+
obrátit naruby
turn inside out [tɜːn ɪnˈsaɪd aʊt]
přít. prostý: turn inside out, 3. os. j. č.: turns inside out, průb. čas: turning inside out, prostý min.: turned inside out, příčestí min.: turned inside out
Obrátil jsem celý dům naruby, ale pořád nemůžu najít klíče.
I've turned the...
Bylo tak větrno, že se mi deštník obrátil naruby.
It was so...
6/20
+
důvěra, spolehání
opora, jistota
reliance [rɪˈlaɪəns]
jedn. číslo: reliance, množ. číslo: reliances
Rodiče mě varovali, že spoléhání na něj mně nic dobrého nepřinese.
My parents warned...
Baseball vede kluky, kteří jsou ve vývoji, k samostatnosti.
Baseball gives a...
7/20
+
náušnice
earring [ˈɪəˌrɪŋ]
jedn. číslo: earring, množ. číslo: earrings
Janet má na pravém uchu dvě náušnice.
Janet has two...
Moje dcera nemůže nosit tyto náušnice, protože nemá propíchnuté uši.
My daughter can't...
8/20
+
vyhynutí, vymření (druhu)
zánik, zaniknutí, vymizení (řemesla)
extinction [ɪkˈstɪŋkʃən]
jedn. číslo: extinction, množ. číslo: extinctions
Zavlečení dravci je tak lovili, až téměř vymřeli.
The introduced predators...
Tato zvířata jsou na pokraji vyhynutí.
These animals are...
9/20
+
přístroj, aparát, aparatura, zařízení
apparatus [ˌæpəˈreɪtəs]
jedn. číslo: apparatus, množ. číslo: apparatuses (or apparatus)
Jaderný reaktor je zařízení, ve kterém se štěpí atomy.
A nuclear reactor...
Pro přístrojové potápění potřebujete dýchací přístroj.
You need a...
10/20
+
vystřízlivět (z opilosti i přen.)
sober up [ˈsəʊbə ʌp]
přít. prostý: sober up, 3. os. j. č.: sobers up, průb. čas: sobering up, prostý min.: sobered up, příčestí min.: sobered up
Pojďme a nechme ho, aby vystřízlivěl.
Let's go and...
vystřízlivíš, budeš se stydět za to, co jsi udělal.
When you sober...
11/20
+
zelí, kapusta
cabbage [ˈkæbɪdʒ]
jedn. číslo: cabbage, množ. číslo: cabbages
Zelí lze jíst syrové.
Cabbage can be...
Když máte zelí uvařené, sceďte vodu přes cedník.
When you've boiled...
12/20
+
nevyhnutelný, neodvratný, neodvratitelný (porážka)
unavoidable [ˌʌnəˈvɔɪdəbəl]
Za daných okolností se srážce nedalo vyhnout.
Under the circumstances,...
Některým chybám se nelze vyhnout.
Some mistakes are...
Za daných okolností to byl nevyhnutelný krok.
It was an...
13/20
+
nenápadnost, tajnost, tichost (provedení)
stealth [stelθ]
jedn. číslo: stealth, množ. číslo: stealths
Lvi se při lovu spoléhají na to, že jsou nenápadní.
Lions rely on...
Cílem technologie stealth je vyrobit pro radar neviditelné letadlo.
The goal of...
14/20
+
dusík
nitrogen [ˈnaɪtrədʒən]
jedn. číslo: nitrogen, množ. číslo: nitrogens
Mnoho hnojiv obsahuje sloučeniny dusíku.
Many fertilizers contain nitrogen compounds.
Vzduch se skládá hlavně z dusíku a kyslíku.
The air is...
15/20
+
uprostřed
in the middle [ɪn ðə ˈmɪdəl]
Paní Smithová je uprostřed obrázku.
Mrs. Smith is...
Samuel žije na ostrově uprostřed širokého modrého moře.
Samuel lives on...
Nyní jsme uprostřed našeho turné.
Now we are...
Hlavní jídlo dne se jí buď v poledne nebo večer.
The main meal...
Všimněte si sochy uprostřed stolu v jídelním sále.
Note the sculpture...
16/20
+
uvolněný, volný, povolený
chabý, mdlý, ochablý, stagnující
nedbalý, ledabylý, laxní
slack [slæk]
Ta lana jsou příliš volná. Potřebují dotáhnout.
These ropes are...
V tomto ročním období obchod vždy stagnuje.
Business is always...
17/20
+
faktura, fakturovat
invoice [ˈɪnvɔɪs]
jedn. číslo: invoice, množ. číslo: invoices, přít. prostý: invoice, 3. os. j. č.: invoices, průb. čas: invoicing, prostý min.: invoiced, příčestí min.: invoiced
Pravidlem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
It is our...
Musíš roztřídit všechny naše faktury.
You have to...
Chce s vámi mluvit v souvislosti s nezaplacenou fakturou.
She wants to...
Tato faktura je splatná zítra.
This invoice is due tomorrow.
Dodané zboží nesouhlasí s fakturou.
The merchandise does...
18/20
+
zubní kartáček, kartáček na zuby
toothbrush [ˈtuːθˌbrʌʃ]
jedn. číslo: toothbrush, množ. číslo: toothbrushes
Nezapomeňte si přibalit zubní kartáček.
Don't forget to...
Dobrý zubní kartáček je nezbytným nástrojem pro ústní hygienu.
A good toothbrush...
19/20
+
mylně, chybně, omylem
mistakenly [mɪˈsteɪkənlɪ]
Odhlásil jsem se z hotelu a byla mně chybně účtována zálohová platba.
I checked out...
Setkali se náhodou, když jí omylem poslal zprávu.
They met by...
20/20
+
výplatní listina
mzdy, výplaty
payroll [ˈpeɪˌrəʊl]
jedn. číslo: payroll, množ. číslo: payrolls
Máme na výplatní listině 100 lidí.
We have 100...
Nemohu najít dodavatele softwaru pro mzdy, který by fungoval.
I am unable...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X