460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
127
128
129
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nezávisle (na kom / na čem)
independently [ˌɪndɪˈpendəntlɪ]
Komise bude fungovat nezávisle na vládě.
The Commission will operate independently of the government.
Zdůraznili, že ke svým rozhodnutím dospěli nezávisle.
They stressed that...
2/20
+
sotva, stěží
scarcely [ˈskeəslɪ]
Sotva tomu můžu věřit.
I can scarcely believe it.
Neuplyne ani týden, aby se neobjevil nějaký nový skandál.
Scarcely a week goes by without some new scandal.
3/20
+
tělesný
bodily [ˈbɒdɪlɪ]
Virus se šíří prostřednictvím výměny tělesných tekutin, jako je například krev.
The virus is...
Během dospívání dochází k mnoha tělesným změnám.
Many bodily changes...
4/20
+
výhodný, příznivý
advantageous [ˌædvənˈteɪdʒəs]
Tento způsob výroby je z praktického hlediska velmi výhodný.
This method of...
Je pro nás dohoda o vystoupení výhodná?
Is the withdrawal...
5/20
+
vzít na vědomí
všimnout (si), povšimnout (si)
take note [teɪk nəʊt]
přít. prostý: take note, 3. os. j. č.: takes note, průb. čas: taking note, prostý min.: took note, příčestí min.: taken note
Vemte na vědomí, že zítra musím odejít.
Take note that...
Výrobci telefonů vzali na vědomí strasti svých zákazníků.
Phone manufacturers have...
6/20
+
anorektický, trpící anorexií
anorektik (med.)
anorectic [ˌænəˈreksɪk]
jedn. číslo: anorectic, množ. číslo: anorexics
Anorektičky bývají posedlé a puntičkářské.
Anorexics tend to...
Tato anorektická teenagerka kompletně změnila svůj život a nyní pracuje jako fitness trenérka.
This anorectic teenager...
7/20
+
domácí práce (úklid ap.)
housework [ˈhaʊsˌwɜːk]
jedn. číslo: housework, množ. číslo: houseworks
Můj manžel mi vždy pomáhá s domácími pracemi.
My husband always...
Díval se na televizi místo toho, aby mi pomohl s domácími pracemi.
He watched TV...
8/20
+
neochota, nechuť
reluctance [rɪˈlʌktəns]
jedn. číslo: reluctance, množ. číslo: reluctances
Steven projevil značnou nechuť odejít.
Steven showed considerable...
Dost dobře chápu tvoji nechuť, mluvit o tom, co se ti stalo.
I can quite...
9/20
+
jednoduchost
simplicity [sɪmˈplɪsɪtɪ]
jedn. číslo: simplicity, množ. číslo: simplicities
Dávám přednost druhé možnosti. Její výhodou je, že je jednoduchá a levná.
I prefer the...
Nancy se oblékla s elegantní jednoduchostí.
Nancy dressed with...
Švédský design je často spojován s jednoduchostí a funkčností.
Swedish design is...
Design webových stránek upřednostňuje jednoduchost a funkčnost, aby se zvýšil uživatelský komfort.
The website's design...
Mnich si zvolil život v prostotě, odpoutaný od světských statků.
The monk chose a life of simplicity, detached from earthly possessions.
10/20
+
scedit
strain off [streɪn ɒf]
přít. prostý: strain off, 3. os. j. č.: strains off, průb. čas: straining off, prostý min.: strained off, příčestí min.: strained off
Přebytečnou tekutinu sceďte.
Strain off any...
Když máte zelí uvařené, sceďte vodu přes cedník.
When you've boiled...
11/20
+
nerovnost, nestejnost, rozdíl
inequality [ˌɪnɪˈkwɒlɪtɪ]
jedn. číslo: inequality, množ. číslo: inequalities
Bezpráví a nerovnost byly všude, kam jsem se podíval.
I saw injustice...
Snížení nerovnosti je klíčové pro globální oživení.
Reducing inequality is crucial to global recovery.
Navrhovaný zákon bude udržovat stávající ekonomické a třídní nerovnosti.
The proposed law will perpetuate existing economic and class inequalities.
V průběhu historie bojovaly ženy proti útlaku a nerovnosti pohlaví.
Throughout history, women have fought against gender oppression and inequality.
12/20
+
náchylný, citlivý
ovlivnitelný (snadno) (kým/čím)
podléhající (snadno) (komu/čemu)
susceptible [səˈseptəbəl]
Syntetické látky jsou méně náchylné ke smršťování než přírodní.
Synthetic fabrics are...
Někteří lidé jsou k této nemoci náchylnější.
Some people are...
Pařížské metro je náchylné k záplavám, když řeka Seina stoupne.
Paris subways are...
13/20
+
strašný, hrozný, zoufalý (stav)
ubohý, bídný (kvalita)
dire [daɪə]
2. stupeň: direr, 3. stupeň: direst
Její lži měly za následek hrozné následky.
Her lies have...
Teď jsem v opravdu hrozné situaci.
I'm in a...
Bezpečnostní experti vydali důrazné varování ohledně vady počítačových čipů.
Security experts have...
14/20
+
limonáda
lemonade [ˌleməˈneɪd]
jedn. číslo: lemonade, množ. číslo: lemonades
Chcete sklenici limonády?
Would you like...
Limonáda je nealkoholický nápoj.
Lemonade is a...
15/20
+
vnučka
granddaughter [ˈgrænˌdɔːtə]
jedn. číslo: granddaughter, množ. číslo: granddaughters
Moje vnučka má hodně hraček.
My granddaughter has...
Naše vnučka je anděl.
Our granddaughter is...
Naše vnučka se rozveselila, když se dozvěděla, že může jít s námi.
Our granddaughter brightened...
16/20
+
stopovat, cestovat stopem, jet stopem
hitchhike [hɪtʃhaɪk]
přít. prostý: hitchhike, 3. os. j. č.: hitchhikes, průb. čas: hitchhiking, prostý min.: hitchhiked, příčestí min.: hitchhiked
Měl jsem jet do Prahy a rozhodl jsem se jet stopem.
I was supposed...
Minulé prázdiny jsme jeli do Paříže stopem.
We hitchhiked the...
17/20
+
elegantní, módní, moderní
stylish [ˈstaɪlɪʃ]
Elegantní a stylové Renaulty vynikaly nad ostatními.
Sleek and stylish...
Karen je nákupčí pro stylový butik v Paříži.
Karen is the...
Na pláž si vzala stylové bikiny.
She wore a...
18/20
+
nedůvěra
nedůvěřovat, nemít důvěru
distrust [dɪsˈtrʌst]
jedn. číslo: distrust, množ. číslo: distrusts, přít. prostý: distrust, 3. os. j. č.: distrusts, průb. čas: distrusting, prostý min.: distrusted, příčestí min.: distrusted
Jeff má nedůvěru k cizincům.
Jeff has a...
Je tak podezíravý, že nedůvěřuje ani vlastní matce.
He is so...
V důsledku toho mezi nimi vznikla hluboká nedůvěra.
In consequence, there...
19/20
+
zbožný, věřící (člověk)
oddaný, zarytý, zapřisáhlý
devout [dɪˈvaʊt]
Můj dědeček je oddaný buddhista.
My grandfather is...
Natalie byla vychována jako zbožný katolík.
Natalie was brought...
20/20
+
šipka (k házení)
vyrazit, vystartovat
házet, hodit, vrhnout
dart [dɑːt]
jedn. číslo: dart, množ. číslo: darts, přít. prostý: dart, 3. os. j. č.: darts, průb. čas: darting, prostý min.: darted, příčestí min.: darted
K dispozici je 15 kol a v každém kole hodíte 3 šipky.
There are 15...
Ze skříně vyrazila myš a přeběhla přes místnost.
A mouse darted...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X