460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
128
129
130
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
v plném proudu / pohybu
probíhající
v pohybu, v činnosti
underway [ˌʌndəˈweɪ]
Projekt je již v plném proudu.
The project is already well underway.
Ekonomické oživení již probíhá.
Economic recovery is already underway.
Je načase uvést tento projekt do pohybu.
It's time to get this project underway.
2/20
+
číhat (v úkrytu)
lurk [lɜːk]
přít. prostý: lurk, 3. os. j. č.: lurks, průb. čas: lurking, prostý min.: lurked, příčestí min.: lurked
Někdo číhal ve stínu.
Someone was lurking in the shadow.
Tygr číhal za keřem.
The tiger was lurking behind the bush.
Těsně pod hladinou číhal krokodýl.
A crocodile was...
3/20
+
nepřesný, nesprávný, chybný
inaccurate [ɪnˈækjʊrɪt]
Vaše rozhodnutí je založeno na neúplných a nepřesných informacích.
Your decision is...
Staré mapy byly obvykle nepřesné a neúplné.
The old maps...
4/20
+
hygiena
hygiene [ˈhaɪdʒiːn]
jedn. číslo: hygiene, množ. číslo: hygienes
Udržování osobní hygieny je nezbytné z více důvodů.
Maintaining personal hygiene is essential for more reasons.
Ze zřejmých hygienických důvodů nejsou do lázní vpuštěna žádná domácí zvířata.
For obvious hygiene...
Dobrý zubní kartáček je nezbytným nástrojem pro ústní hygienu.
A good toothbrush...
Špatná hygiena vedla k vysoké úmrtnosti dětí.
Poor hygiene led...
Výskyt těchto nemocí zjevně souvisí s hygienickými standardy.
The occurrence of these diseases is apparently related to hygiene standards.
5/20
+
jakkoli
jakýmikoli prostředky
jakýmkoliv způsobem
v žádném případě (v zápor. větě)
by any means [baɪ ˈenɪ miːnz]
Chtěli jsme je zastavit jakýmikoli prostředky.
We wanted to...
Odrovnáme každého vetřelce, který vstoupí na naše území, všemi dostupnými prostředky!
We will destroy...
V žádném případě to není luxusní byt, ale dá se v něm bydlet.
It's not a...
Svého snu stát se lékařem se v žádném případě nevzdá.
She won't give...
V žádném případě by neměl podceňovat význam dobrého vzdělání.
Not by any...
6/20
+
cynický
pesimistický, nedůvěřivý
cynical [ˈsɪnɪkəl]
Musíš být ve všem tak cynický?
Do you have...
Donna má dost pesimistický pohled na muže.
Donna has a...
7/20
+
špenát
spinach [ˈspɪnɪdʒ]
jedn. číslo: spinach, množ. číslo: spinaches
Pepek námořník získal velkou sílu poté, co snědl špenát.
Popeye the sailor...
Existuje mýtus, že špenát je cenným zdrojem železa.
There is a...
8/20
+
zoufale hledat řešení
zoufale se snažit
mučit se, trápit se (čím)
zápasit
agonize [ˈægəˌnaɪz]
přít. prostý: agonize, 3. os. j. č.: agonizes, průb. čas: agonizing, prostý min.: agonized, příčestí min.: agonized
Celé dny se trápila, jestli s ním raději neměla zůstat.
She agonized for...
Harryho trápila vina, kterou cítil.
Harry agonized over...
9/20
+
kýchat, kýchnout
kýchnutí
sneeze [sniːz]
jedn. číslo: sneeze, množ. číslo: sneezes, přít. prostý: sneeze, 3. os. j. č.: sneezes, průb. čas: sneezing, prostý min.: sneezed, příčestí min.: sneezed
Když kýcháte, použijte kapesník.
Use a handkerchief...
Svrbí mě v nose, myslím, že budu kýchat.
My nose is...
10/20
+
shýbat se, sehnout se
naklonit se (přes), naklánět se (nad)
předklonit se
lean over [liːn ˈəʊvə]
přít. prostý: lean over, 3. os. j. č.: leans over, průb. čas: leaning over, prostý min.: leaned over, příčestí min.: leaned over
Pomalu jsem se předklonila a dotkla se prsty země.
I slowly leant...
Naklonil jsem se, abych na ní lépe viděl a ona se ode mě odvrátila.
I leaned over...
11/20
+
pirát
pirátský
loupit (na moři)
pirate [ˈpaɪrɪt]
jedn. číslo: pirate, množ. číslo: pirates, přít. prostý: pirate, 3. os. j. č.: pirates, průb. čas: pirating, prostý min.: pirated, příčestí min.: pirated
Máme důkaz, že piráti zakopali poklad na tomto ostrově.
We have the...
Garcia se ocitl v boji na život a na smrt s krutým a mazaným pirátem.
Garcia found himself...
12/20
+
vrak, trosky
zničit, rozbít, ztroskotat
ztroskotání (lodi)
zmařit, zhatit (plány ap.)
wreck [rek]
jedn. číslo: wreck, množ. číslo: wrecks, přít. prostý: wreck, 3. os. j. č.: wrecks, průb. čas: wrecking, prostý min.: wrecked, příčestí min.: wrecked
Vrak je nebezpečím pro ostatní lodě.
The wreck is...
V jaké hloubce leží vrak?
At what depth...
Hrozilo, že mu zranění zničí jeho sportovní kariéru.
Injury threatened to...
13/20
+
zhnusení, znechucení, odpor
(z)hnusit se (komu), znechutit
disgust [dɪsˈgʌst]
jedn. číslo: disgust, množ. číslo: disgusts, přít. prostý: disgust, 3. os. j. č.: disgusts, průb. čas: disgusting, prostý min.: disgusted, příčestí min.: disgusted
Totálně mě znechucuje, že bych mohl mít cokoliv společného s takovouto osobou.
It totally disgusts...
Myšlenka, že budeme pitvat žábu, mě znechucuje.
The thought of...
Jeho chování mi připadá odporné.
I find his...
Ta polévka chutná hnusně.
That soup tastes...
Jeho chování na večírku ve mně zanechalo pocit znechucení.
His behavior at...
14/20
+
podvodník, křivák, podrazník
ohnout, ohýbat
crook [krʊk]
jedn. číslo: crook, množ. číslo: crooks, přít. prostý: crook, 3. os. j. č.: crooks, průb. čas: crooking, prostý min.: crooked, příčestí min.: crooked
Lisa jemně ohnula malíček.
Lisa delicately crooked...
Ten muž je podvodník a lhář.
The man is...
Dveře byly křivé a okna netěsnila.
The door was...
15/20
+
nedůvěra
nedůvěřovat, mít nedůvěru
mistrust [ˌmɪsˈtrʌst]
jedn. číslo: mistrust, množ. číslo: mistrusts, přít. prostý: mistrust, 3. os. j. č.: mistrusts, průb. čas: mistrusting, prostý min.: mistrusted, příčestí min.: mistrusted
Steven má hlubokou nedůvěru k cizím lidem.
Steven has a...
Proč mu tak moc nedůvěřuješ?
Why do you...
16/20
+
elektrárna
power plant [ˈpaʊə plɑːnt]
jedn. číslo: power plant, množ. číslo: power plants
Provozovatel jaderné elektrárny čelil riziku nehody.
The operator of...
Mnoho jaderných elektráren je nyní nečinných.
Many nuclear power...
Sbor inspektorů jaderné bezpečnosti zodpovídá za bezpečnost jaderných elektráren.
A corps...
17/20
+
přímý, otevřený, přímočarý, neomalený (bez servítek)
tupý, oblý (bez ostré hrany)
ztupit, otupit
oslabit, zmírnit (bolest ap.)
blunt [blʌnt]
přít. prostý: blunt, 3. os. j. č.: blunts, průb. čas: blunting, prostý min.: blunted, příčestí min.: blunted, 2. stupeň: blunter, 3. stupeň: bluntest
George narazil spánkem na nějaký tupý předmět.
George hit a...
Nekrájej ten bochník tupým nožem.
Don't slice the...
Tupé nůžky nemůžou stříhat dobře.
Blunt scissors can't cut cleanly.
18/20
+
vynikat, excelovat
překonat (koho)
excel [ɪkˈsel]
přít. prostý: excel, 3. os. j. č.: excels, průb. čas: excelling, prostý min.: excelled, příčestí min.: excelled
Když se váš talent spojí s pílí, můžete vyniknout.
If your talent...
Není nic, kde bych cítil, že bych mohl vyniknout.
I have nothing...
19/20
+
uvést do rozpaků, ztrapnit
způsobit nesnáze
zkomplikovat situaci
embarrass [ɪmˈbærəs]
přít. prostý: embarrass, 3. os. j. č.: embarrasses, průb. čas: embarrassing, prostý min.: embarrassed, příčestí min.: embarrassed
Nechtěl jsem ji uvést do rozpaků tím, že ji budu klást otázky.
I didn't want...
Susan to začala vyprávět, jen aby mě ztrapnila.
Susan started to...
20/20
+
plán, program (detailní)
zhotovit plán (AmE)
modrotisk
blueprint [ˈbluːˌprɪnt]
jedn. číslo: blueprint, množ. číslo: blueprints, přít. prostý: blueprint, 3. os. j. č.: blueprints, průb. čas: blueprinting, prostý min.: blueprinted, příčestí min.: blueprinted
Četl jsem tvé plány, vzpomínáš?
I read your...
Návrh stanovuje 10-ti až 12-ti letou dobu k získání občanství.
The blueprint sets...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X