460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
12
13
14
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kontroverze, spor
polemika
controversy [kənˈtrɒvəsɪ]
jedn. číslo: controversy, množ. číslo: controversies
O tom není žádného sporu.
It is beyond controversy.
Tyto otázky jsou často předmětem sporů.
These issues are often the subject of controversy.
2/20
+
veranda (AmE)
krytý vchod, přístřešek nad vchodem
porch [pɔːtʃ]
jedn. číslo: porch, množ. číslo: porches
Zejména v létě jsou venkovští lidé často na zahradě nebo na verandě.
Especially in summer,...
Vyklepává koberec na zadní verandě.
She shakes out...
3/20
+
stolování, obědvání, večeření
jídelní (stoly ap.)
večerní (oslava ap.)
dining [ˈdaɪnɪŋ]
Jejich kuchyně slouží i jako jídelna.
Their kitchen doubles...
Všichni žáci jsou povinni obědvat ve školní jídelně.
All pupils are...
Všimněte si sochy uprostřed stolu v jídelním sále.
Note the sculpture...
Velké lodě nabízejí větší výběr zábavy a možností stravování.
Large ships offer...
Před návštěvou slavnostní večeře je důležité znát správnou etiketu stolování.
It is important to know proper dining etiquette before attending a formal dinner.
4/20
+
asistent, pobočník
spolupracovník
aide [eɪd]
jedn. číslo: aide, množ. číslo: aides
Admirál se podíval na svého pobočníka.
The Admiral looked...
Premiér dal pokyn svým spolupracovníkům, aby o této záležitosti nemluvili s novináři.
The Prime Minister...
5/20
+
chcípnout, natáhnout bačkory (brzy)
about to croak [əˈbaʊt tə krəʊk]
Všichni v tomhle věku brzy natáhnou bačkory.
Everybody that age...
Můj děda říká, že se ještě nechystá natáhnout bačkory.
My grandpa says...
6/20
+
irský
Irové
irština
irish [ˈaɪrɪʃ]
jedn. číslo: irish, množ. číslo: -
Náš průvodce hovořil s irským přízvukem.
Our guide was...
Policie si myslí, že pašeráci cestují na irské pasy.
The police think...
7/20
+
spiknutí, komplot
děj, zápletka
menší pozemek, parcela
osnovat spiknutí, spiknout se
plánovat, připravovat, stanovit
zakreslit (co) (do grafu ap.)
plot [plɒt]
jedn. číslo: plot, množ. číslo: plots, přít. prostý: plot, 3. os. j. č.: plots, průb. čas: plotting, prostý min.: plotted, příčestí min.: plotted
Spiknutí bylo odhaleno ještě před jeho provedením.
The plot was...
Děj jejích knih je v podstatě vždy stejný.
The plots of...
V okolí je několik pozemků na prodej.
There are several...
8/20
+
utéci, (u)prchnout, prchat
flee [fliː]
přít. prostý: flee, 3. os. j. č.: flees, průb. čas: fleeing, prostý min.: fled, příčestí min.: fled
Všechny tři nakonec uprchly z nacistického Německa.
All three ultimately...
Lidé se pokoušeli uprchnout.
People have been...
Mnoho lidí v hrůze uteklo.
Many people fled...
Jeho dědeček z otcovy strany uprchl v roce 1905 před rusko-japonskou válkou a usadil se v Los Angeles.
His paternal grandfather...
9/20
+
pracovat, dělat (na čem)
vycházet (z čeho) (předpokladu ap.)
work on [wɜːk ɒn]
přít. prostý: work on, 3. os. j. č.: works on, průb. čas: working on, prostý min.: worked on, příčestí min.: worked on
Trpělivě se mě ptal na mé zranění, soustředěně mě naslouchal a vysvětlil mi, na čem budeme pracovat.
He patiently asked...
Pracuji na tom.
I'm working on it.
Záleží na tom, na čem pracuji?
Does it matter what I'm working on?
Pracoval bych na tom, dokud bych neumřel.
I would work on it until I died.
Moji synové pracovali na pozemku.
My sons worked...
Někdy mám potřebu dohánět práci v neděli, abych vykompenzoval ztracený čas.
I sometimes find...
10/20
+
bombardování, bombový útok
bombing [bɒmɪŋ]
jedn. číslo: bombing, množ. číslo: bombings
Za toto bombardování převzali plnou odpovědnost.
They have taken...
Bombardování civilistů je zločinem proti lidskosti.
Bombing civilians is a crime against humanity.
Další bombardování by mohlo ohrozit celý mírový proces.
More bombing could...
11/20
+
kvůli, protože
vzhledem k
v důsledku, následkem
owing to [ˈəʊɪŋ tə]
Náš let byl zpožděn kvůli mlze.
Our flight has...
V důsledku pásmové nemoci se cítím tak unavený.
I feel so...
12/20
+
trhlina, prasklina, puklina
praštit se, třísknout se, narazit se (do hlavy)
prasknutí, křupnutí
rozbít (vejce)
rozluštit, rozlousknout, vyřešit
vybuchnout, ztratit nervy (přestat se kontrolovat)
crack [kræk]
jedn. číslo: crack, množ. číslo: cracks, přít. prostý: crack, 3. os. j. č.: cracks, průb. čas: cracking, prostý min.: cracked, příčestí min.: cracked
Ve zdi se začaly objevovat rozsáhlé trhliny.
Large cracks began...
Rozbijte dvě vejce do hrníčku a smíchejte je dohromady.
Crack two eggs...
Kryt zadní nápravy vozidla je prasklý.
The car's rear...
Rentgenové paprsky ukázaly trhliny ve dvou žebrech konstrukce.
X-rays showed cracks...
Podnikli jsme opatření, abychom zakročili proti dezinformacím o koronaviru.
We have taken...
13/20
+
cholesterol
cholesterol [kəˈlestəˌrɒl]
Pokud máte vysoký cholesterol, informujte svého lékaře.
If you have...
Konzumace česneku může výrazně snížit cholesterol v krvi.
Eating garlic can...
Tyto látky mohou přispívat k hromadění cholesterolu v koronárních tepnách.
These substances can contribute to the build-up of cholesterol in the coronary arteries.
14/20
+
(u)držet (si), zachovat (si) (co)
podpořit, pomáhat (komu)
utrpět, utržit (co) (porážku, ztráty ap.)
vydržet, snést (co)
sustain [səˈsteɪn]
přít. prostý: sustain, 3. os. j. č.: sustains, průb. čas: sustaining, prostý min.: sustained, příčestí min.: sustained
Soudce by takovou námitku přijal. (podpořil)
The judge would...
Tři lidé utrpěli zranění různého stupně závažnosti.
Three people sustained...
K udržení příjemné teploty je zapotřebí většího množství topiva.
More fuel is...
Cítili hluboký a trvalý vztek k teroru.
They felt deep...
Když jsem přišel o práci, už jsem si nemohl dovolit můj nákladný životní styl.
When I lost...
Oběť při prudké hádce utrpěla hluboké bodné zranění.
The victim sustained...
Nepřetržitý útok na nejmladší ženu, která kdy byla zvolena do Kongresu, je velmi nevybíravý.
The sustained attack...
15/20
+
poměr (čeho k čemu), v poměru
úměra (mat.), úměrnost
část, (po)díl
rozměry, proporce
proportion [prəˈpɔːʃən]
jedn. číslo: proportion, množ. číslo: proportions
Nakreslil jsi hlavu, která nemá správný poměr k tělu.
You drew a...
Hromada krámů na zahradě mého souseda narostla do obludných rozměrů.
The heap of...
16/20
+
rozmluva, diskuze, debata (i písemná)
přednáška (form.)
kázání
diskutovat, přednášet, pojednávat
discourse [ˈdɪskɔːrs]
jedn. číslo: discourse, množ. číslo: discourses, přít. prostý: discourse, 3. os. j. č.: discourses, průb. čas: discoursing, prostý min.: discoursed, příčestí min.: discoursed
Rasistické debaty nemůžou být tolerovány.
Racist discourse cannot...
Hodiny diskutoval o problémech vzdělávacího systému.
He discoursed for...
17/20
+
chuť (a vůně)
příchuť, ochucení
rys, charakteristika (specifický)
aroma, nádech
ochutit, okořenit
flavor [ˈfleɪvə]
jedn. číslo: flavor, množ. číslo: flavors, přít. prostý: flavor, 3. os. j. č.: flavors, průb. čas: flavoring, prostý min.: flavored, příčestí min.: flavored
Omáčku je potřeba několik minut pomalu vařit, aby měla výraznější chuť.
The sauce should...
Rád používám při vaření máslo, protože chuti přidává další dimenzi.
I like to...
Toto pivo má velmi hořkou chuť.
This beer has...
Limetová šťáva má výraznější chuť než citronová šťáva.
Lime juice has...
Žlutý hrášek má jemnější a neutrálnější chuť.
Yellow peas have...
18/20
+
posílit, zesílit, posilnit
utužit, upevnit
zpevnit
strengthen [ˈstreŋθən]
přít. prostý: strengthen, 3. os. j. č.: strengthens, průb. čas: strengthening, prostý min.: strengthened, příčestí min.: strengthened
Federální úřady oznámily plán na posílení dohledu nad průmyslem dodávajícím doplňky stravy.
Federal authorities announced...
Zajímalo by mě, kolik dlouhodobých vztahů by se upevnilo, kdyby každý partner absolvoval delší cestu jen sám.
I wonder how...
Toto cvičení posiluje hrudní svaly.
This exercise strengthens...
Toto video bylo připraveno jako názorná ukázka cvičení na posílení páteře.
This video was...
Provedli jsme mnoho vylepšení softwaru, které posílí bezpečnost systému.
We have made...
19/20
+
podstoupit, podrobit, absolvovat
undergo [ˌʌndəˈgəʊ]
přít. prostý: undergo, 3. os. j. č.: undergoes, průb. čas: undergoing, prostý min.: underwent [ˌʌndəˈwent], příčestí min.: undergone [ˌʌndərˈɡɒn]
Součást jejich dohody je, že je povinnen podstoupit léčení zvládání hněvu.
Part of their...
Absolvuje terapii proti závislosti na hazardních hrách.
He is undergoing...
Všichni podezřelí podstoupí dobrovolné testování DNA ze svých slin.
All suspects will undergo voluntary DNA testing of their saliva.
Chodí do poradny kvůli depresi.
She's undergoing counseling...
John právě podstoupil trojitý bypass srdce.
John had just...
Bylo mi řečeno, že musím podstoupit řadu extrémně invazivních lékařských testů.
I was told...
20/20
+
úkol, úloha
zadání, uložení úkolu
přidělení, přiřazení (úkolu ap.)
assignment [əˈsaɪnmənt]
jedn. číslo: assignment, množ. číslo: assignments
Měl jsem závěrečný úkol, který musel být napsán na stroji.
I had my...
Naše elitní jednotka byla vyslána na přísně tajnou misi.
Our elite troop...
Naučí se nebo nenaučí dělat své úkoly včas a stanou se nebo nestanou slušnými lidmi.
They'll learn to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X