460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
13
14
15
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
spotřeba, odběr
konzumace, požívání (jídla ap.)
consumption [kənˈsʌmpʃən]
jedn. číslo: consumption, množ. číslo: -
Předpokládá se, že spotřeba zemního plynu vzroste na 177 bilionů kubických stop.
Natural gas consumption is forecast to rise to 177 trillion cubic feet.
Objem vody, který se každý rok odlomí z Antarktických ledovců, je větší než celková spotřeba sladkovodní vody.
The volume of...
Ukázali jsme přímou souvislost mezi spotřebou a stylem jízdy.
We showed a...
Nárůst spotřeby reflektuje celkové hospodářské oživení po finanční krizi.
The increase in...
Začali jsme stavět teplovod do města, abychom pokryli třetinu spotřeby města.
We started building...
Musíme snížit naši spotřebu energie.
We need to...
2/20
+
podobat se, být podobný
připomínat (podobou)
resemble [rɪˈzembəl]
přít. prostý: resemble, 3. os. j. č.: resembles, průb. čas: resembling, prostý min.: resembled, příčestí min.: resembled
Charlotte se vzhledem podobá své matce.
Charlotte resembles her mother in looks.
Jeho dům byl navržen tak, aby se podobal hradu.
His house was designed to resemble a castle.
3/20
+
uniforma, stejnokroj
jednotný, stejnoměrný, rovnoměrný
identický, stejný
uniform [ˈjuːnɪˌfɔːm]
Mezitím stále chodila do školy bez předepsané uniformy.
In the meantime...
Chris pózoval ve své nové jasně červené uniformě.
Chris posed in...
Lauru vzrušují muži v uniformě.
Laura gets turned...
4/20
+
žalovat
podat žalobu, zažalovat
sue [suː]
přít. prostý: sue, 3. os. j. č.: sues, průb. čas: suing, prostý min.: sued, příčestí min.: sued
Z toho důvodu ho společnost žaluje o 1 milion dolarů.
Because of this,...
Pohrozila časopisu, že je zažaluje za urážku na cti.
She threatened to...
5/20
+
předvídat, očekávat, předjímat
předejít (čemu)
anticipate [ænˈtɪsɪˌpeɪt]
přít. prostý: anticipate, 3. os. j. č.: anticipates, průb. čas: anticipating, prostý min.: anticipated, příčestí min.: anticipated
Šíření viru bylo obtížné předvídat.
The spread of...
Nepředpokládáme žádné zásadní problémy.
We don't anticipate...
Michael dychtivě očekával její příchod.
Michael was eagerly...
Předpokládaný termín dokončení projektu je březen 2025.
The anticipated completion...
Očekávaná inflace je nižší než minulý měsíc.
The anticipated inflation...
Počítali jste s tím, že váš plán může mít opačný důsledek a vést k nezamýšleným důsledkům?
Did you anticipate...
Meteorologové používají prediktivní modely k předvídání cesty hurikánu.
Meteorologists use predictive...
6/20
+
přikrývka, deka, pokrývka
(celo)plošný, paušální
přikrýt, pokrýt, zahalit
blanket [ˈblæŋkɪt]
jedn. číslo: blanket, množ. číslo: blankets, přít. prostý: blanket, 3. os. j. č.: blankets, průb. čas: blanketing, prostý min.: blanketed, příčestí min.: blanketed
Je zima. Potřebuji další deku.
It's cold. I...
Všechny střechy domů a budov byly pokryty sněhem.
All the houses...
Schoulila se pod deku a rychle usnula.
She curled up...
7/20
+
hřiště (hl. BrE)
výška, poloha (tónu ap.)
stupeň, úroveň, intenzita
stoupání, sklon, sklonit
hodit, mrsknout (co kam)
rozteč (zubů ozubeného kola)
nadhodit, nadhazovat
postavit (stan ap.)
nabídka, nabízet (zboží)
navrhnout (něco)
(s)padnout, zřítit se, sletět (náhle, prudce)
pitch [pɪtʃ]
jedn. číslo: pitch, množ. číslo: pitches, přít. prostý: pitch, 3. os. j. č.: pitches, průb. čas: pitching, prostý min.: pitched, příčestí min.: pitched
Jedna věc byla nadhazovat v nižší lize a druhá věc je nadhazovat zde ve vyšší lize.
It's one thing...
Do naší nabídky jsme vložili podrobný technický popis.
We included the...
Jestli se ti to líbí, můžeš to navrhnout.
If you like...
8/20
+
vyobrazit, zobrazit, znázornit
(vy)líčit, popsat
depict [dɪˈpɪkt]
přít. prostý: depict, 3. os. j. č.: depicts, průb. čas: depicting, prostý min.: depicted, příčestí min.: depicted
Tento televizní seriál představuje odklon od způsobu, jakým byly sexuální pracovnice zpravidla zobrazovány na obrazovce.
This TV series...
Dětské knihy často popisují hospodářská zvířata jako něžná, milá stvoření.
Children's books often...
Každý rok vybereme motiv, který je zobrazen v logu turnaje.
Each year we...
Autor ve svém díle zobrazil tajemnou krásu opuštěného města.
The artist's work depicted the eerie beauty of urban abandonment.
9/20
+
posílit, posilovat, upevnit
podpořit, podporovat
zpevnit, vyztužit
reinforce [ˌriːɪnˈfɔːs]
přít. prostý: reinforce, 3. os. j. č.: reinforces, průb. čas: reinforcing, prostý min.: reinforced, příčestí min.: reinforced
Posílil její pozici.
He reinforces her...
Cvičení může pomoci podporovat uzdravení.
The exercise may...
Nosník byl vyztužen ocelovými tyčemi.
A beam was...
Řada železobetonových pilířů podepírá most.
A row of...
Pochvala za dobré chování je účinný způsob, jak povzbudit k dobrým činům.
Commending good behavior...
10/20
+
koloniální
kolonista, osadník
colonial [kəˈləʊnɪəl]
jedn. číslo: colonial, množ. číslo: colonials
Británie byla největší koloniální mocností.
Britain was the...
Mnoho částí Afriky trpěla pod koloniální vládou.
Many parts of Africa suffered under colonial rule.
11/20
+
natož (hovor.)
nechat být, nerušit
neobtěžovat, dát pokoj
nevšímat si, nevnímat
let alone [let əˈləʊn]
přít. prostý: let alone, 3. os. j. č.: lets alone, průb. čas: letting alone, prostý min.: let alone, příčestí min.: let alone
Je to obtížné diagnostikovat, natož vyléčit.
It's difficult to...
Nemám dost peněz na jídlo, natož na zábavu.
I haven't enough...
12/20
+
tajné hlasování
volební lístek, hlasovací lístek
tajně hlasovat
ballot [ˈbælət]
jedn. číslo: ballot, množ. číslo: ballots, přít. prostý: ballot, 3. os. j. č.: ballots, průb. čas: balloting, prostý min.: balloted, příčestí min.: balloted
Obvykle dostávám hlasovací lístek asi měsíc před volbami. Takže to bylo včas.
I usually get...
Stiskněte tlačítko, abyste vhodili digitální hlasovací lístek.
Push a button...
Policisté zabavili hlasovací lístky a urny ve volebních místnostech.
Officers seized ballot...
President nařídil kompletní přepočet hlasovacích lístků.
The President ordered...
Realizovali projekt, díky kterému se papírové hlasovací lístky skenují dvakrát.
They implemented a...
13/20
+
uskutečnění, realizace, provedení
zavedení, implementace
implementation [ˌɪmplɪmenˈteɪʃn]
jedn. číslo: implementation, množ. číslo: implementations
Došli jsme k závěru, že jeho realizace bude časově náročná.
We came to...
Nyní vstupujeme do závěrečné fáze přípravy realizace projektu.
We are now...
Pan Lee je odpovědný za tvorbu a provádění marketingových strategií.
Mr. Lee is responsible for the formulation and implementation of marketing strategies.
Předseda odpovídá za celkové strategické směřování a realizaci aktivit konsorcia.
The Chairman is...
14/20
+
být velmi snadné
být hračka
be a piece of cake [bɪ: ə piːs əv keɪk]
přít. prostý: be a piece of cake, 3. os. j. č.: is a piece of cake, průb. čas: being a piece of cake, prostý min.: were/was a piece of cake, příčestí min.: been a piece of cake
Bylo to velmi snadné.
It was a...
Přemluvit ho, aby nám dal den volna, nebude hračka.
Persuading him to...
15/20
+
předpis, recept (lékařský)
prescription [prɪˈskrɪpʃən]
jedn. číslo: prescription, množ. číslo: prescriptions
Bojuji proti své závislosti na lécích, které mám na recept.
I am fighting...
Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.
This medicine is...
Poskytl vám lékárník při vyzvednutí receptu informace o možných nežádoucích účincích?
Did the pharmacist provide information on potential side effects when you picked up your prescription?
Bylinné doplňky se někdy mohou vzájemně ovlivňovat s léky na předpis.
Herbal supplements can...
16/20
+
etický, mravní
morální
ethical [ˈeθɪkəl]
2. stupeň: more ethical, 3. stupeň: most ethical
Etické chování hraje významnou roli při utváření vztahů se zákazníky.
Ethical behavior plays...
Myslel jsem, že to není etické.
I thought it...
Nemůžeš oddělovat vědu od morálních otázek.
You can't divorce...
17/20
+
soudní stíhání
trestní řízení
žalující strana
prosecution [ˌprɒsɪˈkjuːʃən]
jedn. číslo: prosecution, množ. číslo: prosecutions
Soudní stíhání za první menší trestný čin končí jen zřídka uvězněním.
Prosecution for a...
Důkazy nepostačují k tomu, aby bylo proti ní zahájeno trestního řízení.
The evidence is...
18/20
+
recese, hospodářský pokles
ústup, ustoupení, ustupování
recession [rɪˈseʃən]
jedn. číslo: recession, množ. číslo: recessions
Byl to nejhorší hospodářský pokles od války.
It was the...
Ekonomika se stále vynořuje z recese.
The economy is...
Spotřebitelé mají sklony omezovat své výdaje v době recese.
Consumers tend to...
19/20
+
biskup
střelec (v šachu)
bishop [ˈbɪʃəp]
jedn. číslo: bishop, množ. číslo: bishops
Nový kostel vysvětil římský biskup.
The new church...
Kandidát může být později, podle uvážení biskupa, vysvěcen jako kněz.
The candidate may...
20/20
+
účinnost, efektivnost
effectiveness [ɪˈfektɪvnɪs]
jedn. číslo: effectiveness, množ. číslo: -
Nejsou si jisti účinností přijatých opatření.
They are not...
O účinnosti této léčby se stále vedou velké spory.
The effectiveness of...
Účinnost léku se snižuje ředěním.
The drug's effectiveness...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X