460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
129
130
131
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
naviják, vrátek, rumpál
zdvihat, (vy)zdvihnout, navinout (navijákem)
winch [wɪntʃ]
jedn. číslo: winch, množ. číslo: winches, přít. prostý: winch, 3. os. j. č.: winches, průb. čas: winching, prostý min.: winched, příčestí min.: winched
Vrtulník vyzdvihl cestující z paluby lodi a dostal je do bezpečí.
The helicopter winched the passengers to safety from the deck of the ship.
Naviják je mechanické zařízení, které se používá k navíjení lana.
A winch is...
2/20
+
(u)končit, skončit
přerušit (uměle) (těhotenství)
terminate [ˈtɜːmɪˌneɪt]
přít. prostý: terminate, 3. os. j. č.: terminates, průb. čas: terminating, prostý min.: terminated, příčestí min.: terminated
Musíte ukončit program dříve, než se počítač řádně vypne.
You have to...
Těhotenství jsem ukončila po té, co uběhlo o jen o málo více než pět týdnů.
I terminated the pregnancy at just over five weeks.
3/20
+
(s)choulit se
namačkat se, tisknout se
chumel, hlouček, shluk
huddle [ˈhʌdəl]
jedn. číslo: huddle, množ. číslo: huddles, přít. prostý: huddle, 3. os. j. č.: huddles, průb. čas: huddling, prostý min.: huddled, příčestí min.: huddled
Byla taková zima, že jsme se schoulili k sobě, abychom se zahřáli.
It was so cold that we huddled together for warmth.
Malá skupina lidí stála v hloučku na autobusové zastávce.
A small group of people stood in a huddle at the bus stop.
4/20
+
skříň, kredenc
komora (na harampádí ap.) (BrE)
cupboard [ˈkʌbəd]
jedn. číslo: cupboard, množ. číslo: cupboards
Do téhle skříně lze dát jídlo na jeden měsíc.
This cupboard can...
Vzpomeňte si, kdy jste naposledy narazili hlavou do skříňky nebo kopli kolenem do stolu.
Think back to...
5/20
+
ustoupit (komu/čemu)
give way to [gɪv weɪ tʊ]
přít. prostý: give way to, 3. os. j. č.: gives way to, průb. čas: giving way to, prostý min.: gave way to, příčestí min.: given way to
Nedala mně přednost na přechodu.
She did not...
Místo chvály je čeká posměch a opovržení.
Praise of them...
6/20
+
podkroví, podkrovní místnost, mansarda
attic [ˈætɪk]
jedn. číslo: attic, množ. číslo: attics
Opravuji rádio, které jsem našel v podkroví.
I'm repairing the...
Podkroví jsme předělali na pracovnu.
We fixed up...
Z podkroví jsem uslyšela hlasitou ránu, která mě vyděsila.
I heard a...
Na půdě našla starou kazetu plnou nostalgických písní.
She found an old cassette in the attic, filled with nostalgic songs.
7/20
+
sražení, smrštění, smršťování
úbytek, ztráta, snižování
shrinkage [ˈʃrɪŋkɪdʒ]
jedn. číslo: shrinkage, množ. číslo: shrinkages
Když vypereš tyto džíny, můžeš očekávat, že se trochu srazí.
If you wash...
Syntetické látky jsou méně náchylné ke smršťování než přírodní.
Synthetic fabrics are...
8/20
+
moč
urine [ˈjʊərɪn]
jedn. číslo: urine, množ. číslo: urines
Ledviny vylučují moč.
The kidneys excrete...
Vzali vzorky krve a moči k analýze.
They took blood and urine specimens for analysis.
9/20
+
naruby
inside out [inside aʊt]
Máš svetr naruby.
You have your...
Otočte sáček naruby a nechte uschnout.
Turn the bag...
Obrátil jsem celý dům naruby, ale pořád nemůžu najít klíče.
I've turned the...
Bylo tak větrno, že se mi deštník obrátil naruby.
It was so...
10/20
+
zařídit, sjednat, domluvit si
upravit, opravit, dát do pořádku
zorganizovat
fix up [fɪks ʌp]
přít. prostý: fix up, 3. os. j. č.: fixs up, průb. čas: fixing up, prostý min.: fixed up, příčestí min.: fixed up
Budeme si muset domluvit čas na setkání.
We'll have to...
No, není to nic moc, ale časem to dám do pořádku.
Well, it isn't...
11/20
+
plácnout, plesknout, fackovat
plácnutí, plesknutí (úder), šlehnutí
praštit (se)
příchuť
facka, pohlavek
smack [smæk]
jedn. číslo: smack, množ. číslo: smacks, přít. prostý: smack, 3. os. j. č.: smacks, průb. čas: smacking, prostý min.: smacked, příčestí min.: smacked
Neopovažuj se fackovat moje děti!
Don't you dare...
Praštil jsem se hlavou o roh poličky.
I smacked my...
Když jedla čokoládový dort, nemohla si pomoci a mlaskla.
She couldn't help...
Mlaskl a vykřikl: "Ta polévka je naprosto fantastická!"
He smacked his...
12/20
+
vzbudit, podnítit, vyburcovat (reakci ap)
vzrušit, vzrušovat (sexuálně)
nadzdvihnout, rozčílit, naštvat
arouse [əˈraʊz]
přít. prostý: arouse, 3. os. j. č.: arouses, průb. čas: arousing, prostý min.: aroused, příčestí min.: aroused
Musíme je vyburcovat k boji s nepřáteli.
We must arouse...
Pouhá skutečnost, že jsi tam, vzbudí jejich podezření.
The mere fact...
Pohled na bezmocného malého chlapce probudil její mateřské city.
The sight of...
13/20
+
nezraněný, bez zranění
unhurt [ʌnˈhɜːt]
Pan Baker byl kromě boule na hlavě nezraněn.
Mr. Baker was...
Je zázrak, že vyvázl nezraněn.
It's a marvel that he escaped unhurt.
Nancy uskočila před padajícím kamenem a vyvázla bez zranění.
Nancy dodged the...
14/20
+
galon (BrE 4,546 l) (AmE 3,785 l)
gallon [ˈgælən]
jedn. číslo: gallon, množ. číslo: gallons
Kolik stojí galon benzínu?
How much is...
Smíchejte jednu polévkovou lžíci octu s galonem vody.
Mix one tablespoon...
15/20
+
výpočetní, počítačový
práce s počítačem, programování
computing [kəmˈpjuːtɪŋ]
jedn. číslo: computing, množ. číslo: computings
Charlie se velmi zasloužil o dominanci firmy v oblasti počítačového hardwaru.
Charlie was widely...
Mnoho druhů výpočetních zařízení je náchylných k tomuto zneužití.
Many types of...
16/20
+
navydařit se, pokazit se, porouchat se
selhat, nevyjít
go wrong [gəʊ rɒŋ]
přít. prostý: go wrong, 3. os. j. č.: goes wrong, průb. čas: going wrong, prostý min.: went wrong, příčestí min.: gone wrong
Podpořím tě, pokud se něco zvrtne.
I'll back you...
Všechno zde je odsouzeno k tomu, aby to dopadlo špatně.
Everything here is...
17/20
+
syntetický, umělý
synthetic [sɪnˈθetɪk]
Je to syntetický materiál, který vypadá jako skutečný.
It's a synthetic...
Nesnášel jsem její hraný úsměv.
I couldn't stand...
Toto je pravá perla, ne umělá.
This is a...
18/20
+
(neu)stále, vždy, vždycky, pořád
bez výjimky, nevyhnutelně
invariably [ɪnˈveərɪəblɪ]
Vždy když to nepochopila, tak se neustále smála.
Whenever she failed...
Vždycky, když tam jedu, tak prší.
It invariably rains...
19/20
+
pláštěnka
nepromokavý plášť
raincoat [ˈreɪnˌkəʊt]
jedn. číslo: raincoat, množ. číslo: raincoats
Slunce svítí, ale stejně si vezmu pláštěnku.
The sun is...
Líbí se mi tato fialová pláštěnka.
I like this purple raincoat.
20/20
+
identifikátor
identifier [aɪˈdentɪfaɪər]
jedn. číslo: identifier, množ. číslo: identifiers
Pokud je definován typ proměnné, musí být použit správný identifikátor typu.
If a variable...
Pro každou transakci se používá jedinečný identifikátor.
The unique identifier...
Každá mikrotečka má velikost zrnka písku a obsahuje identifikátor.
Each microdot is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X