460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
130
131
132
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
astronomický, hvězdářský
astronomical [ˌæstrəˈnɒmɪkəl]
Letecké společnosti loni zaznamenaly astronomické ztráty.
Astronomical losses were racked up by airlines last year.
Astronomická pozorování se provádí nejčastěji v observatoři.
Astronomical observations are most often made at the observatory.
2/20
+
odpad(ky), smetí
rubbish [ˈrʌbɪʃ]
jedn. číslo: rubbish, množ. číslo: rubbishes
Musíme lidi naučit více recyklovat jejich odpadky.
We must educate...
Tento film je naprostý odpad.
This film is...
Vykopali jsme jámu, abychom zahrabali odpadky.
We dug a...
Magnet odděluje železný šrot od odpadků.
A magnet separates...
Kanalizační potrubí bylo ucpáno odpadky.
The sewage pipes were choked with rubbish.
3/20
+
restaurace, jídelna (samoobslužná)
cafeteria [ˌkæfɪˈtɪərɪə]
jedn. číslo: cafeteria, množ. číslo: cafeterias
V jídelně se obsluhujeme sami.
In the cafeteria we serve ourselves.
Jídlo v této jídelně je dost odporné.
The food in this cafeteria is pretty heinous.
4/20
+
drobek
drobet, troška, špetka
crumb [krʌm]
jedn. číslo: crumb, množ. číslo: crumbs
Když dosnídala, byl ubrus pokryt drobky.
When she finished...
Richard nám poskytl jen špetku informací o svých plánech.
Richard gave only...
5/20
+
pevně stanovaná doba
fixed-term [fɪkst tɜːm]
jedn. číslo: fixed-term, množ. číslo: fixed-terms
Barbara uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou, která byla později prodloužena do 31. března.
Barbara entered into...
Práce může být prozatímní, na dobu určitou, sezónní, na konkrétní projekt nebo na částečný úvazek.
Work can be...
6/20
+
větrný
větrno
windy [ˈwɪndɪ]
2. stupeň: windier, 3. stupeň: windiest
Bylo tak větrno, že se mi deštník obrátil naruby.
It was so...
Noci jsou stále dlouhé, nemluvě o tom, že je je chladno a větrno.
Nights are still...
7/20
+
letící, ve vzduchu
dopravovaný/přepravovaný letecky
výsadkový (jednotka)
airborne [ˈeəˌbɔːn]
Naše staré letadlo mělo velké potíže dostat se do vzduchu.
Our old plane...
Spojenci vysadili desítky výsadkových jednotek.
The allies landed...
8/20
+
(vy)dláždit
pave [peɪv]
přít. prostý: pave, 3. os. j. č.: paves, průb. čas: paving, prostý min.: paved, příčestí min.: paved
Jeho práce vydláždila cestu současnému výzkumu.
His work paved...
Tento chodník bude pravděpodobně vydlážděn příští rok.
This sidewalk is...
Průkopnické úsilí prvních osadníků připravilo podmínky pro rozvoj regionu.
The pioneering efforts...
9/20
+
hromada, kupa
spousta, moře
(na)hromadit (se), (na)kupit (se)
heap [hiːp]
jedn. číslo: heap, množ. číslo: heaps, přít. prostý: heap, 3. os. j. č.: heaps, průb. čas: heaping, prostý min.: heaped, příčestí min.: heaped
V rohu ležela hromada starého oblečení.
A heap of...
Toto staré auto nebylo nic jiného než hromada železného šrotu.
This old car...
Hromada krámů na zahradě mého souseda narostla do obludných rozměrů.
The heap of...
Budova se proměnila v hromadu sutin.
The building was...
V jednom rohu byla navršená obrovská hromada harampádí.
A huge pile...
Nashromáždil velké bohatství.
He heaped up...
10/20
+
vyvést (ven), vést (pryč)
povzbudit
vyrazit, vyjít
lead out [liːd aʊt]
přít. prostý: lead out, 3. os. j. č.: leads out, průb. čas: leading out, prostý min.: led out, příčestí min.: led out
Tato ulice je velmi rušná, protože je hlavní tepnou vedoucí z města.
This street is...
Ze soudní síně byl vyveden v želízkách na rukou za zády.
He was led...
11/20
+
nádherně, skvěle, skvostně
magnificently [mægˈnɪfɪsəntlɪ]
Její dům byl nádherně zařízený.
Her house was...
Středisko má jedenáct nádherně upravených sjezdovek.
The resort has...
12/20
+
vděčnost
gratitude [ˈgrætɪˌtjuːd]
jedn. číslo: gratitude, množ. číslo: gratitudes
Vyjádřila jsem mu moji vděčnost vhodně zvolenou milou odpovědí.
I expressed him...
Moje srdce bylo naplněno vděčností.
My heart was...
Jsem vám moc vděčný, že jste mi pomohl.
I am full...
13/20
+
(po)dusit (maso)
dušené maso, guláš
stew [stjuː]
jedn. číslo: stew, množ. číslo: stews, přít. prostý: stew, 3. os. j. č.: stews, průb. čas: stewing, prostý min.: stewed, příčestí min.: stewed
Maso se musí dusit několik hodin.
The meat needs...
Udělala jsem guláš s masem a zeleninou.
I made a...
Dýně se často používají do polévek, dušených pokrmů a nákypů.
Marrow is often...
14/20
+
císař
emperor [ˈempərə]
jedn. číslo: emperor, množ. číslo: emperors
Voják požádal o audienci u císaře.
The soldier requested...
Jak tučňáci císařští přežívají v extrémních podmínkách?
How do Emperor...
Císař shromáždil svou armádu a zaútočil hned další den.
The emperor had...
15/20
+
nepříjemná/ošemetná/složitá situace
tíseň
tvrzení, výrok
predicament [prɪˈdɪkəmənt]
jedn. číslo: predicament, množ. číslo: predicaments
Dostali jsme se do této nepříjemné situace.
We slammed into...
Teď jsem v opravdu hrozné situaci.
I'm in a...
16/20
+
nějaký čas, občas
na chvíli
za chvíli
in a while [ɪn ə waɪl]
Občas jsem potkával Adama v obchodě.
I met Adam...
Jednou za čas bychom mohli jít tam, kam chci jít já.
Once in a...
Občas se můžeme trochu rozšoupnout.
We can splurge...
Občas dokonce i bloguji.
I even blog...
Tu a tam si obléknu bundu a kalhoty, které jsem na sobě nějaký čas neměl.
Every now and...
17/20
+
klouzat, pohybovat se (ladně)
(pro)plout, proplouvat
plachtit, klouzat vzduchem (letadlo, pták)
klouzání, klouzavý (pohyb, let)
glide [glaɪd]
jedn. číslo: glide, množ. číslo: glides, přít. prostý: glide, 3. os. j. č.: glides, průb. čas: gliding, prostý min.: glided, příčestí min.: glided
Na rozdíl od jiných kosmických lodí může raketoplán klouzat atmosférou zpět na Zem.
Unlike other spacecraft,...
Krasobruslařský pár se elegantně pohybuje po kluzišti.
An ice-skating couple...
18/20
+
hravý, rozpustilý, laškovný
playful [ˈpleɪfəl]
Mám hravou náladu.
I am in...
John mě hravě postrčil.
John gave me...
Patricia dala Matthewovi laškovný pohlavek na krk.
Patricia gave Matthew...
19/20
+
elektronická pošta, email
odeslat e-mail
emailový, emailovat
email [ˈi:meɪl]
jedn. číslo: email, množ. číslo: emails, přít. prostý: email, 3. os. j. č.: emails, průb. čas: emailing, prostý min.: emailed, příčestí min.: emailed
Šla jsem k počítači a podívala se do mého mailu.
I went to my computer and looked at my email.
Upřednostňuji osobní setkání před emaily.
I prefer personal meetings to emails.
Jaká je vaše e-mailová adresa?
What's your email address?
Zašlu ti email s odkazem na stažení toho videa.
I'll email you the link to download that video.
Poslal jsem vám email, abyste si rezervovali místo v té restauraci.
I emailed you to make a reservation at this restaurant.
20/20
+
vhodně, náležitě, přiměřeně
appropriately [əˈprəʊprɪɪtlɪ]
Zkus se vhodně obléknout na mou oslavu narozenin.
Try to dress...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X