460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
132
133
134
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
premiér
prime minister [praɪm ˈmɪnɪstə]
jedn. číslo: prime minister, množ. číslo: prime ministers
Předseda vlády učiní prohlášení o aktuální situaci.
The prime minister...
Premiér se chystá oznámit nová opatření na tiskové konferenci.
The Prime Minister is going to announce the new measures at a press conference.
Náš premiér se snažil zvrátit tento trend snížením veřejného dluhu.
Our prime minister tried to reverse this trend by decreasing the public debt.
Předseda vlády dokončuje výběr členů do své nové vlády.
The Prime Minister...
Předseda vlády vyzval k sjednocení národa.
The Prime Minister...
2/20
+
zádrhel, háček, problém (menší) překážka
škubnutí, trhnutí
smyčka, uzel
uváznout, uváznutí
hitch [hɪtʃ]
jedn. číslo: hitch, množ. číslo: hitches, přít. prostý: hitch, 3. os. j. č.: hitches, průb. čas: hitching, prostý min.: hitched, příčestí min.: hitched
Kvůli malému technickému problému koncert začne přibližně s půlhodinovým zpožděním.
Due to a slight technical hitch the concert will be starting approximately half an hour late.
Existuje mnoho různých uzlů, například lodní smyčka nebo dřevařská smyčka.
There are many different hitches, for example, a clove hitch or a timber hitch.
Zapřáhl jsem koně do vozu.
I hitched up the horses to the cart.
Než si sedla, povytáhla si sukni.
She hitched up...
3/20
+
ovčák (i pes), pastýř, pasák
hlídat, pást (stádo ap.)
vést, provázet (koho kam)
shepherd [ˈʃepəd]
jedn. číslo: shepherd, množ. číslo: shepherds, přít. prostý: shepherd, 3. os. j. č.: shepherds, průb. čas: shepherding, prostý min.: shepherded, příčestí min.: shepherded
Ovčák se vydal hledat ovce, které se zatoulaly.
The shepherd set out to look for the sheep that had wandered.
Ovce mají tendenci pohybovat se proti směru pohybu pasteveckého psa.
The sheep tend...
4/20
+
rozhraní (uživatelské ap.)
styčná plocha
interface [ˈɪntərfeɪs]
jedn. číslo: interface, množ. číslo: interfaces
Nemám přístup k uživatelskému rozhraní pro správu webu.
I have no access to the management web interface.
Klient odesílá své požadavky na server přes standardní rozhraní.
The client is sending its requests to the server over a standard interface.
Membrána je rozhraní mezi dvěma prostředími a navzájem je odděluje.
A membrane is...
5/20
+
pokud, dokud
tak dlouho jak
as long as [əz lɒŋ əz]
Vzhledem k tomu, že notebooky tu byly už tak dlouho, co si pamatujeme, máme tendenci je považovat za samozřejmost.
Since notebooks have...
To udržovalo závěrku fotoaparátu otevřenou tak dlouho, jak dlouho byla stisknuta spoušť.
It was keeping...
Po vstupu jste oprávněni zde zůstat tak dlouho, jak budete chtít.
One admission entitles...
6/20
+
nevěřící, bezvěrec
infidel [ˈɪnfɪdəl]
jedn. číslo: infidel, množ. číslo: infidels
Přikázal jim, aby se zapojili do svaté války proti nevěřícím.
He commanded them...
Nevěřící znesvětili posvátnou svatyni.
The infidels defiled...
7/20
+
příslušný, platný, použitelný
aplikovatelný
applicable [ˈæplɪkəbəl]
Zákon platí pro každého.
The law is...
Musíme si osvojit použitelné postupy.
We need to...
Musíme použít jiné vhodné postupy.
We need to...
Za nedodržení měsíční splátky budou účtovány sankční poplatky.
Penal charges shall...
8/20
+
svatyně, svatostánek
útočiště, azyl, útulek
přírodní rezervace, chráněné území
sanctuary [ˈsæŋktjʊərɪ]
jedn. číslo: sanctuary, množ. číslo: sanctuaries
Chceme vytvořit útočiště, kde budou mít klid a pohodu.
We want to...
Výsadkáři hledali útočiště v kostele.
The paratroopers sought...
Park je největší přírodní rezervací v USA.
The park is...
9/20
+
zbarvení, odstín
povyk, pokřik (hlasité protesty)
hue [hjuː]
jedn. číslo: hue, množ. číslo: hues
Oblast je známá svým olivovým olejem, který je ovocný, výrazný a má svěží zlatozelený odstín.
The region is...
Přidejte oranžovou barvu, abyste získali teplejší zbarvení.
Add orange paint...
Západ slunce vymaloval oblohu paletou zářivých barev.
The sunset painted...
Malířka míchala na paletě různé barvy, aby dosáhla požadovaného odstínu.
The painter mixed different hues on her palette to achieve the desired shade.
Růžové zbarvení květin dodával zahradě na kráse.
The rosy hue...
10/20
+
setřít, utřít, smést, otřít
wipe off [waɪp ɒf]
přít. prostý: wipe off, 3. os. j. č.: wipes off, průb. čas: wiping off, prostý min.: wiped off, příčestí min.: wiped off
Prosím, otřete si bahno z bot, než vejdete do domu.
Please wipe the...
Krev se někdo pokoušel setřít ze zdi.
Someone tried to...
Tyto skvrny nelze snadno setřít.
These stains cannot...
11/20
+
nesouhlasit, neschvalovat
disapprove [ˌdɪsəˈpruːv]
přít. prostý: disapprove, 3. os. j. č.: disapproves, průb. čas: disapproving, prostý min.: disapproved, příčestí min.: disapproved
Ochránci zvířat neschvalují pokusy na zvířatech.
Animal conservationists disapprove...
Moje matka nesouhlasí s tím, že nosím průhledné spodní prádlo.
My mother disapproves...
12/20
+
zkáza, záhuba, zánik
odsoudit (koho/co k čemu) (k nezdaru)
uvrhnout (do záhuby ap.)
beznadějné
doom [duːm]
jedn. číslo: doom, množ. číslo: dooms, přít. prostý: doom, 3. os. j. č.: dooms, průb. čas: dooming, prostý min.: doomed, příčestí min.: doomed
Jeho pokus je odsouzen k neúspěchu.
His attempt is...
Bylo to odsouzeno k neúspěchu od začátku.
It was doomed...
Kvůli špatnému zdraví byla odsouzena k nezaměstnanosti.
She was doomed to unemployment by her ill health.
Víte, není všechno pouze chmurné a beznadějné.
You know, it's not all gloom and doom.
To se může stát každému, není to předzvěst, že by váš vztah měl v dohlené době skončit.
It can happen...
13/20
+
hodit, mrsknout, mrštit
mrsknutí, hození, vrhnutí
prudce se vrhnout
úlet, flirt
fling [flɪŋ]
jedn. číslo: fling, množ. číslo: flings, přít. prostý: fling, 3. os. j. č.: flings, průb. čas: flinging, prostý min.: flung, příčestí min.: flung
"A taky si můžeš vzít svůj prsten!" vykřikla a hodila ho na stůl.
"And you can...
Kenneth sebou praštil na pohovku.
Kenneth flung himself...
14/20
+
kanibalismus, lidožroutství
cannibalism [ˈkænɪbəˌlɪzəm]
jedn. číslo: cannibalism, množ. číslo: cannibalisms
Tento kmen praktikoval rituální kanibalismus.
This tribe practiced...
Byli nuceni uchýlit se ke kanibalismu, aby přežili.
They were forced...
15/20
+
vinylová gramofonová deska
vinyl record [ˈvaɪnɪl ˈrekərd]
jedn. číslo: vinyl record, množ. číslo: vinyl records
Stovky vinylových desek jsou naštosovány v policích.
Hundreds of vinyl...
Malá firma v České republice se stala největším světovým výrobcem vinylových desek.
A small company...
16/20
+
ohrozit, vystavit nebezpečí
endanger [ɪnˈdeɪndʒə]
přít. prostý: endanger, 3. os. j. č.: endangers, průb. čas: endangering, prostý min.: endangered, příčestí min.: endangered
Inflace by vážně ohrozila ekonomiku.
Inflation would endanger...
Orangutani jsou v jejich přirozeném prostředí ohroženými druhy.
Orangutans are an endangered species in their natural environment.
Tento ohrožený strom je přísně chráněn.
This endangered tree...
Šimpanz je ohrožený druh.
The chimpanzee is...
17/20
+
měsíční, lunární
lunar [ˈluːnə]
Měsíční krátery lze jasně vidět pomocí malého dalekohledu.
Lunar craters can...
Během lunárního měsíce přejde Měsíc přes všechny své fáze.
During the lunar...
Jako dítě jsem snil o tom, že se stanu astronautem a budu řídit lunární terénní vozidlo na Měsíci.
As a child,...
18/20
+
(za)blokovat, zatarasit, ucpat
bránit, překážet
obstruct [əbˈstrʌkt]
přít. prostý: obstruct, 3. os. j. č.: obstructs, průb. čas: obstructing, prostý min.: obstructed, příčestí min.: obstructed
Nehoda na D1 brání provozu.
An accident is...
Sedět na zemi je povoleno pouze v případě, že tím není blokován pohyb ostatních návštěvníků.
Sitting on the...
19/20
+
keř, křovina (udržovaná)
shrub [ʃrʌb]
jedn. číslo: shrub, množ. číslo: shrubs
Užovka zalezla pod keř vedle cihlové zdi.
The grass snake...
Pozemky byly krásně upraveny a osázeny stromy a keři.
The land was beautifully landscaped with trees and shrubs.
20/20
+
přežívající, přeživší
dochovaný
surviving [səˈvaɪvɪŋ]
Kimberly byla posledním přeživším členem její rodiny.
Kimberly was the...
Jeff byl po výbuchu těžce zraněn a měl malou šanci na přežití.
Jeff was badly wounded in the blast, and he had little chance of surviving.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X