460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
133
134
135
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
splašky (kanalizační)
odpadní vody
sewage [ˈsuːɪdʒ]
jedn. číslo: sewage, množ. číslo: sewages
Kanalizační potrubí bylo ucpáno odpadky.
The sewage pipes were choked with rubbish.
Všechny odpadní vody odtékají do jezera.
All the sewage drains off into the lake.
Vyvinuli jsme nový systém čištění odpadních vod.
We have developed...
Vědci tvrdí, že odpadní voda obsahovala stopy koronaviru.
The scientists say...
2/20
+
obezita, otylost
obesity [əʊˈbiːsɪtɪ]
jedn. číslo: obesity, množ. číslo: obesities
Obezita je problémem mnoha lidí v západních zemích.
Obesity is a problem for many people in western countries.
Chceme podpořit úsilí v prevenci dětské obezity.
We want to...
3/20
+
nakažlivý, infekční
infectious [ɪnˈfekʃəs]
Chřipka je vysoce infekční.
Flu is highly infectious.
Všechno to odevzdané řečnění může být nakažlivé.
All the resignation chatter can be infectious.
Nemám žádné odborné znalosti v oblasti veřejného zdraví nebo infekčních nemocí.
I have no expertise in public health or infectious disease.
Netřeba dodávat, že kožní léze v této fázi jsou stále infekční.
Needless to say,...
4/20
+
rendlík, kastrol (s dlouhým držadlem)
saucepan [ˈsɔːspən]
jedn. číslo: saucepan, množ. číslo: saucepans
Buďte opatrní s tímto kastrolem. Rukojeť je uvolněná.
Be careful with...
Na kastrol položte pokličku.
Put a lid...
5/20
+
najednou, ve stejnou dobu
v jeden okamžik
v době
at a time [æt taɪm]
Vykonával jsem několik povolání najednou.
I carried out...
Kolik můžete splatit najednou?
How much can...
Ponořte sušenky jednu po druhé do rozpuštěného másla a dbejte na to, aby byly důkladně pokryty.
Dip biscuit pieces...
Lidský mozek se může soustředit v jeden okamžik pouze na jednu věc.
The human brain...
V posledních několika letech jsem měl to štěstí, že jsem mohl cestovat několik měsíců vcelku.
I have been...
Dělej jednu věc po druhé.
Do one thing...
Nastupují do zaměstnání v době, kdy je digitální komunikace běžnou záležitostí.
They've entered the workforce at a time when digital communication is commonplace.
6/20
+
trojitý, trojnásobný
ztrojnásobit (se), znásobit třemi
trojnásobek, třikrát větší
triple [jméno]
přít. prostý: triple, 3. os. j. č.: triples, průb. čas: tripling, prostý min.: tripled, příčestí min.: tripled
Trojnásobná olympijská vítězka Catalina Ponor se rozhodla ze zdravotních důvodů odejít do důchodu.
Triple Olympic champion...
John právě podstoupil trojitý bypass srdce.
John had just...
7/20
+
perla, perleť
perlový, perlovitý
tvořit krůpěje, perlit se
pearl [pɜːl]
jedn. číslo: pearl, množ. číslo: pearls, přít. prostý: pearl, 3. os. j. č.: pearls, průb. čas: pearling, prostý min.: pearled, příčestí min.: pearled
Karin je perlou mezi ženami.
Karin is a...
Toto je pravá perla, ne umělá.
This is a...
Byla ověšená zlatem, perlami a šperky.
She was decked...
8/20
+
den, denní doba
denní
daytime [ˈdeɪˌtaɪm]
jedn. číslo: daytime, množ. číslo: daytimes
Některá zvířata nejsou během dne aktivní.
Some animals are...
Denní teploty mohou dosáhnout 45° C.
Daytime temperatures can...
9/20
+
nestabilní, vratký, kolísavý (situace)
labilní, nestálý, proměnlivý
unstable [ʌnˈsteɪbəl]
2. stupeň: unstabler, 3. stupeň: unstablest
Politická situace je velmi nestabilní.
The political situation...
Budova začínala být nestabilní.
The building was...
10/20
+
uklidit, uklízet, poklízet, poklidit
tidy up [ˈtaɪdɪ ʌp]
přít. prostý: tidy up, 3. os. j. č.: tidies up, průb. čas: tidying up, prostý min.: tidied up, příčestí min.: tidied up
Když vaříš, mohl bys po sobě uklidit.
When you cook,...
Děti se musí naučit uklízet sami po sobě.
The children have...
Sandra běžně vařila, ale já jsem umýval nádobí, uklízel a stlal postele.
Sandra used to...
11/20
+
hnát se, řítit se, pádit
hurtle [ˈhɜːtəl]
přít. prostý: hurtle, 3. os. j. č.: hurtles, průb. čas: hurtling, prostý min.: hurtled, příčestí min.: hurtled
Jel jsem domů a zpoza rohu se vyřítila bílá dodávka.
I was driving...
Mláďata se vrhla do doupěte.
The juveniles hurtled...
12/20
+
soud, tribunál
tribunal [trɪˈbjuːnəl]
jedn. číslo: tribunal, množ. číslo: tribunals
Propuštění pracovníci se rozhodli obrátit na soud.
The dismissed workers...
Byl již zřízen tribunál pro válečné zločiny.
A war crimes...
Tribunál se sejde zítra.
The tribunal will...
13/20
+
cement
(za)betonovat, upevnit, zajistit
tmel, pojivo, lepidlo
stmelit (vztahy)
cement [sɪˈment]
jedn. číslo: cement, množ. číslo: cements, přít. prostý: cement, 3. os. j. č.: cements, průb. čas: cementing, prostý min.: cemented, příčestí min.: cemented
Beton je směs písku a cementu.
Concrete is a...
To by na desítky let zajistilo, že soud bude mít pravicově orientovanou většinu.
This would cement...
14/20
+
procento
procentní, procentuální
percent [pə ˈsent]
Ve zprávě se uvádí, že 95 procent respondentů o tom vědělo.
The report found that 95 percent of respondents were aware of it.
Ve zprávě bylo uvedeno, že nezaměstnanost klesla o 5 procent.
The report stated that unemployment dropped by 5 percent.
Pokud se dostanou pod 70 procent, zkoušku neudělají.
If they get under 70 percent, they fail the exam.
Čtrnáct procent uživatelů smartphonů v poslední době používalo tuto aplikaci.
Fourteen percent of...
V naší zemi se inflace zvyšuje o 2,5 procenta ročně.
In our country...
15/20
+
druhořadý, podprůměrný, podřadný
druhá kategorie
second-rate [ˈsekənd reɪt]
Proč je tato druhořadá herečka tak samolibá a sebevědomá?
Why is this...
Nechceme být nadále občany druhé kategorie.
We no longer...
16/20
+
výslech, vyslíchání
dotazování (se), vyptávání se
tázavý, pátravý (pohled) (kniž.)
questioning [ˈkwestʃənɪŋ]
jedn. číslo: questioning, množ. číslo: questionings
Bylo jim nařízeno, aby se dostavili k výslechu k vrchnímu soudu v pondělí ráno.
They were ordered...
Byla předvedena k výslechu kvůli vyšetřování korupce.
She was brought...
Historik kritizoval metodiku výzkumu a zpochybnil její spolehlivost a platnost.
The historian criticized...
Nevěděl jsem, jak dlouho ještě mohu odolávat jejich vytrvalému vyslýchání.
I didn't know...
Po dlouhém výslechu se nakonec přiznala.
After prolonged questioning,...
17/20
+
kapesník
handkerchief [ˈhæŋkətʃɪf]
jedn. číslo: handkerchief, množ. číslo: handkerchiefs (or handkerchieves)
Vyndal jsem si kapesník a otřel jí slzy.
I had taken...
Vytáhl jsem kapesník a utřel jsem si obličej.
I pulled up...
Ve skříni byly jen kapesníky z hedvábí.
There were only...
Když kýcháte, použijte kapesník.
Use a handkerchief...
18/20
+
(za)chytit, zastavit, zabránit, zadržet
průsečík (s osou souřadnic (x, y, z))
intercept [ˌɪntərˈsept]
jedn. číslo: intercept, množ. číslo: intercepts, přít. prostý: intercept, 3. os. j. č.: intercepts, průb. čas: intercepting, prostý min.: intercepted, příčestí min.: intercepted
Zabránil jsem krádeži v obchodě.
I intercepted a...
Je federálním zločinem úmyslně zachytit telefonní konverzaci nebo zveřejnit její obsah.
It is a...
Zrychlil, aby se ji pokusil zadržet.
He quickened his...
19/20
+
rozebrat, rozmontovat, demontovat
(postupně) odstranit, odbourat
dismantle [dɪsˈmæntəl]
přít. prostý: dismantle, 3. os. j. č.: dismantles, průb. čas: dismantling, prostý min.: dismantled, příčestí min.: dismantled
Nabídli, že celý komplex rozeberou.
They offered to...
Chtěl jsem to opravit, tak jsem musel rozebrat motor.
I wanted to...
20/20
+
výtržnictví, výtržnosti, nepokoje
pouliční boje
rioting [ˈraɪətɪŋ]
jedn. číslo: rioting, množ. číslo: riotings
Vláda byla nucena povolat vojáky k ukončení nepokojů.
The government was...
Jsme proti veškerému násilí, nepokojům a narušování veřejného pořádku.
We are opposed...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X