460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
134
135
136
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
parazit, cizopasník
příživník
parasite [ˈpærəˌsaɪt]
jedn. číslo: parasite, množ. číslo: parasites
Tito paraziti se v jeho krvi velmi rychle rozmnožili.
These parasites were multiplying very quickly in his blood.
Nechci být příživník. Najdu si práci.
I don't want to be a parasite. I'll find a job.
2/20
+
neochotně, zdráhavě
reluctantly [rɪˈlʌktəntlɪ]
Sharon neochotně souhlasila s odstoupením z funkce oblastní ředitelky.
Sharon reluctantly agreed to step down as a regional director.
Neochotně jsem jejich návrh přijal.
I reluctantly accepted their proposal.
3/20
+
nárazník
vynikající, skvělý
obří, obrovský, gigantický (zisk)
eso
bumper [ˈbʌmpə]
jedn. číslo: bumper, množ. číslo: bumpers
Tlumič byl příliš silný a neumožnil, aby se zásuvka dala zcela zavřít.
The bumper was too thick and did not allow the drawer to shut fully.
Nárazník absorbuje náraz a pomáhá zabránit poškození vozíku.
Bumper absorbs shock...
4/20
+
předplatitel, abonent, odběratel (časopisu)
přispěvatel (pravidelný)
subscriber [səbˈskraɪbə]
jedn. číslo: subscriber, množ. číslo: subscribers
Předplatitelem může být jednotlivec nebo firma.
A subscriber may...
Máme zatím pět set předplatitelů.
We have five...
5/20
+
švihadlo
skipping rope [ˈskɪpɪŋ rəʊp]
jedn. číslo: skipping rope, množ. číslo: skipping ropes
Včera jsem deset minut skákala přes švihadlo.
I was jumping...
Nejprve si vyberte švihadlo, které je pro vás to pravé.
First, choose the...
6/20
+
rozebírat (co), zabývat se, stále se vracet
přebývat, žít, pobývat, bydlet, zdržovat se
výdrž, setrvání, lpění, prodleva
dwell [dwel]
jedn. číslo: dwell, množ. číslo: dwells, přít. prostý: dwell, 3. os. j. č.: dwells, průb. čas: dwelling, prostý min.: dwelt, příčestí min.: dwelt
Nezabývejme se tím. Máme lepší věci na práci, než se zabývat minulostí.
Let's not dwell...
Můžeš vylézt na nejvyšší vrchol, ale nemůš tam dlouho pobývat.
You can climb...
7/20
+
výsuvný (seznam)
dropdown [drɒpdaʊn]
Pomocí výsuvného seznamu s typy přístupu vyberte úroveň přístupu.
Use the access...
Už jste se někdy setkali se situací, kdy váš výsuvný seznam byl oříznutý nějakým rodičovským elementem?
Have you ever...
8/20
+
energetický, rázný (chování)
čilý, aktivní (osoba)
energetic [ˌenəˈdʒetɪk]
Musíme dát více energie do naší propagace v zahraničí.
We need to...
Paul má nadváhu, ale přesto je neuvěřitelně aktivní.
Paul is overweight,...
9/20
+
tenisky (boty)
sneakers [ˈsniːkəs]
Měl jsem na sobě staré džíny a tenisky.
I wore old...
Do salónku nesmíte vstoupit s teniskama na nohou.
You must not...
10/20
+
podkasat si, povytáhnout (si), pozvednout si (sukni)
zapřáhnout (koně)
zavěsit (vozík za auto)
hitch up [hɪtʃ ʌp]
přít. prostý: hitch up, 3. os. j. č.: hitches up, průb. čas: hitching up, prostý min.: hitched up, příčestí min.: hitched up
Než si sedla, povytáhla si sukni.
She hitched up...
Zapřáhl jsem koně do vozu.
I hitched up the horses to the cart.
11/20
+
zámořský
zahraniční, cizí (výrobek)
v zámoří, v zahraničí, v cizině
overseas [ˌəʊvərˈsiːz]
Můj bratr žije v zahraničí.
My brother lives...
Univerzita vítá přihlášky zahraničních studentů.
The university welcomes...
Webový portál umožní uživatelům nakupovat zboží od obchodníků ze zahraničí.
The web portal...
12/20
+
krásně, nádherně, skvěle
beautifully [ˈbjuːtɪflɪ]
Maria umí krásně zpívat.
Maria can sing...
Pozemky byly krásně upraveny a osázeny stromy a keři.
The land was beautifully landscaped with trees and shrubs.
Krásně zpívá a také hraje na flétnu a klavír.
She sings beautifully...
Květiny krásně kvetly uprostřed svěží zeleně zahrady.
The flowers bloomed...
Na výstavě bylo k vidění mnoho krásně zrestaurovaných veteránů.
Many beautifully restored antique cars were on display at the show.
Měsíční světlo se krásně odráží od zasněžené krajiny.
The moonlight beautifully...
13/20
+
mající nadváhu, otylý, obézní
nadváha
overweight [ˌəʊvərˈweɪt]
jedn. číslo: overweight, množ. číslo: overweights
George má dvacet liber nadváhu.
George is twenty...
Nebyl jsem moc překvapen, když mě můj lékař informoval o zdravotních rizicích souvisejících s nadváhou.
I wasn't very surprised when my doctor informed me of the health risks associated with overweight.
14/20
+
šimpanz
chimpanzee [ˌtʃɪmpænˈziː]
jedn. číslo: chimpanzee, množ. číslo: chimpanzees
Šimpanz je ohrožený druh.
The chimpanzee is...
Na druhou stranu jsme v tom podstatně lepší než šimpanzi.
On the other...
15/20
+
akcionář
share holder [ʃeə ˈhəʊldə]
jedn. číslo: share holder, množ. číslo: share holders
Každý, kdo má alespoň jednu akcii, je akcionářem.
Everyone who has...
Toto rozhodnutí musí ještě schválit akcionáři.
This decision has...
16/20
+
průzkumník, zvěd
hledač talentů
skaut, skautský
pátrat, prohledávat, porozhlédnout (se)
hledat talenty
scout [skaʊt]
jedn. číslo: scout, množ. číslo: scouts, přít. prostý: scout, 3. os. j. č.: scouts, průb. čas: scouting, prostý min.: scouted, příčestí min.: scouted
Hledač talentů si všiml Briana, když hrál za školní tým.
The scout spotted...
V mládí jsem byl členem skautského oddílu.
I was a...
Rychle jsem se porozhlédl po domě, abych zjistil, jestli je všechno v pořádku.
I had a...
17/20
+
předchozí, předešlý, předcházející
preceding [prɪˈsiːdɪŋ]
Je to uvedeno v předchozí kapitole.
It's mentioned in...
Jeho předchozí činy nás přesvědčily o potřebě jednat.
His preceding actions...
18/20
+
(za)sténat, (za)úpět, (za)hekat (bolestí)
brblat, stěžovat si
vrzat, skřípat (dřevo)
sten, zasténání, zaúpění
groan [grəʊn]
jedn. číslo: groan, množ. číslo: groans, přít. prostý: groan, 3. os. j. č.: groans, průb. čas: groaning, prostý min.: groaned, příčestí min.: groaned
Zasténala.
She groaned.
Pomalu vstal a bolestně zasténal.
He stood up...
19/20
+
průhlednost, transparentnost
diapozitiv
transparency [trænsˈpærənsɪ]
jedn. číslo: transparency, množ. číslo: transparencies
Potřebujeme stále více informací a větší transparentnost.
We need ever...
Transparentnost platů je v technologickém sektoru trvalý problém.
Pay transparency is an enduring issue in the technology sector.
20/20
+
pracný, namáhavý
laborious [ləˈbɔːrɪəs]
Kontrola všech údajů bude pomalá a pracná.
Checking all data...
Produkovali stále pracnější a stále směšnější opatření.
They produced ever...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X