460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
135
136
137
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nesčetný, nesčíslný
spousty, ohromné množství
myriad [ˈmɪrɪəd]
jedn. číslo: myriad, množ. číslo: myriads
Na naše nespočetné problémy nenabídli žádné řešení.
They offered no solution for all our myriad problems.
Centrum města, kde bylo ohromné množství atrakcí, bylo vzdálené jen deset minut.
The center of the city with myriad attractions was only ten minutes away.
2/20
+
etika, morálka
ethic [ˈeθɪk]
jedn. číslo: ethic, množ. číslo: ethics
V mnoha případech však řešení konfliktů není primárně otázkou práva, ale etiky.
But in many...
Zveřejnění jejího článku bylo v rozporu s novinářskou etikou.
Publication of her...
Náš etický kodex stanoví soubor práv a povinností, které musí všichni dodržovat.
Our code of...
Danielova morálka mu zakazovala lhát.
Daniel's ethics forbade...
O etice žurnalistiky se vede hodně diskuzí.
The ethics of journalism are much debated.
3/20
+
portál
portálový
brána, vchod, vstup
portal [ˈpɔːtəl]
jedn. číslo: portal, množ. číslo: portals
Věří, že tato hvězdná brána je vstupem do světa našich předků.
They believe this stargate is a portal to the world of our ancestors.
Webový portál umožní uživatelům nakupovat zboží od obchodníků ze zahraničí.
The web portal...
4/20
+
ruleta
roulette [ruːˈlet]
jedn. číslo: roulette, množ. číslo: roulettes
Věnoval jsem část mého života k hledání způsobu, jak předpovědět čísla rulety.
I devoted part...
Hraní rulety je ze své podstaty velký hazard.
The game of...
5/20
+
neprůstřelný
bullet-proof [ˈbʊlɪt pruːf]
Tato nová limuzína má neprůstřelná skla.
This new limousine...
Policista měl neprůstřelnou vestu.
The policeman had...
6/20
+
mlhavý, zamlžený (počasí)
mlžný
foggy [ˈfɒgɪ]
2. stupeň: foggier, 3. stupeň: foggiest
Pořád je to trochu zamlžené.
It's still a...
Obraz zachycuje temnotu mlhavé noci.
The painting captures the gloom of a foggy night.
Byla mlha a všechna auta měla rozsvícená světla.
It was foggy,...
7/20
+
utéci, uprchnout (za účelem sňatku)
elope [ɪˈləʊp]
přít. prostý: elope, 3. os. j. č.: elopes, průb. čas: eloping, prostý min.: eloped, příčestí min.: eloped
Pokud můj otec nebude souhlasit se sňatkem, budeme muset uprchnout.
If my father...
Moje dcera utekla, aby se vdala.
My daughter eloped...
Karen utekla se svým miláčkem z dětství.
Karen eloped with...
8/20
+
opatření (preventivní)
pojistka, prevence
obezřetnost, opatrnost
precaution [prɪˈkɔːʃən]
jedn. číslo: precaution, množ. číslo: precautions
Neudělali nutná preventivní opatření, aby se vyhnuli infekci.
They failed to...
Mezi přísnější bezpečnostní opatření patří videokamery v centru města.
The tighter security...
9/20
+
hmatatelný, hmotný, skutečný
tangible [ˈtændʒəbəl]
Tato duševně vyčerpávající činnost nám nepřináší žádný skutečný prospěch.
This brain drain...
Před deseti lety byly v kurzu hmotné požitky na pracovištích.
Ten years ago,...
Budova má hmotnou formu. Jedná se o hmotné aktivum.
The building has...
10/20
+
shořet
vyhořet, dohořet
lehnout popelem
burn down [bɜːn daʊn]
přít. prostý: burn down, 3. os. j. č.: burns down, průb. čas: burning down, prostý min.: burnt down, příčestí min.: burnt down
Nechejte oheň dohořet.
Let the fire...
Žertovali jsme, že i kdyby dům měl shořet, nikdo z nás by se neprobudil.
We joked that...
11/20
+
sužovat, trápit, týrat
obtěžovat, otravovat
pronásledovat
harass [ˈhærəs]
přít. prostý: harass, 3. os. j. č.: harasses, průb. čas: harassing, prostý min.: harassed, příčestí min.: harassed
To je ten šmejd, co sledoval a obtěžoval mou dceru?
Is that the...
Byla sexuálně obtěžována.
She has been...
12/20
+
vodoznak
opatřit vodoznakem
watermark [ˈwɔːtəˌmɑːk]
jedn. číslo: watermark, množ. číslo: watermarks, přít. prostý: watermark, 3. os. j. č.: watermarks, průb. čas: watermarking, prostý min.: watermarked, příčestí min.: watermarked
Tato kniha má na první stránce vodoznak bránící pořizování nelegálních kopií.
This book has...
Demoverze po uložení přidá do obrázku vodoznak.
The demo version...
13/20
+
útulný, příjemný (dům)
příjemně, pohodlně se (cítící)
cozy [ˈkəʊzɪ]
2. stupeň: cosier, 3. stupeň: cosiest
Dům byl útulný a teplý.
The house was...
Pokud se chcete k někomu přiblížit, možná není lepší způsob, jak to udělat, než pomlouvat lidi, které oba nenávidíte.
If you want...
Kavárna na rohu má útulnou atmosféru a vynikající zákusky.
The café on...
Kočka se schoulila v útulném koutku u krbu.
The cat curled...
Z hořících polen vyzařovala teplá příjemná záře.
The log fire radiated a warm cozy glow.
14/20
+
nedostatečný, nepostačující
insufficient [ˌɪnsəˈfɪʃənt]
Nejsou proti němu dostatečné důkazy.
There is insufficient...
Můj plat nedostačuje na pokrytí mých základních potřeb.
My salary is...
15/20
+
upevnit (se), zpevnit (se), posílit, konsolidovat
sloučit, spojit, sjednotit (se)
consolidate [kənˈsɒlɪˌdeɪt]
přít. prostý: consolidate, 3. os. j. č.: consolidates, průb. čas: consolidating, prostý min.: consolidated, příčestí min.: consolidated
Upevnili jsme svoji pozici.
We've consolidated our...
Obě firmy se sloučí a vytvoří jednu obrovskou společnost.
The two firms...
16/20
+
Česká republika
czech republic [tʃek rɪˈpʌblɪk]
Česká republika hrála proti Brazílii ve finále mistrovství světa.
The Czech Republic played against Brazil in the finals of the World Cup.
Jaká je rozloha České republiky?
What is the...
Praha je hlavní město České republiky.
Prague is the...
Požádal jsem studenty, aby našli na mapě kde je Česká republika.
I asked students...
Tato stránka zobrazuje východy a západy slunce v České republice.
This webpage shows...
17/20
+
oddanost, zbožnost, věrnost
starostlivost, péče
zanícení, posedlost
devotion [dɪˈvəʊʃən]
jedn. číslo: devotion, množ. číslo: devotions
Být úspěšným vědcem vyžaduje hodně úsilí a naprostou oddanost.
Being a successful...
Zpočátku jí jeho starostlivost lichotila.
At first, she...
Pan Kamprad byl věhlasný svou posedlostí k šetrnosti.
Mr. Kamprad was...
Život mnicha se vyznačuje oddaností, pokorou a dodržováním klášterních pravidel.
The monk's life...
18/20
+
naléhavý, neodkladný, urgentní
lisování, tlačení (lisem), stlačování
pressing [ˈpresɪŋ]
jedn. číslo: pressing, množ. číslo: pressings
Můžeme vám pomoci vyřešit některé z nejnaléhavějších problémů.
We can help...
Nedostatek zaměstnanců je naléhavější problém než stárnutí populace.
Staff shortage is...
19/20
+
radit se, jednat
propůjčit, udělit (řád)
prokázat
confer [kənˈfɜː]
přít. prostý: confer, 3. os. j. č.: confers, průb. čas: conferring, prostý min.: conferred, příčestí min.: conferred
William potřebuje nějaký čas, aby se poradil se svým právníkem.
William needs some...
Univerzita Yale mi udělila čestný doktorát.
An honorary doctorate...
Výzkumníci se stále snaží pochopit, proč by sauny mohly být prospěšné zdraví.
Researchers are still...
20/20
+
glazura
potřít, polít (vejcem ap. k vytvoření lesklého povrchu)
zasklít (okna)
glaze [gleɪz]
jedn. číslo: glaze, množ. číslo: glazes, přít. prostý: glaze, 3. os. j. č.: glazes, průb. čas: glazing, prostý min.: glazed, příčestí min.: glazed
Kdy se chystáš zasklít to okno?
When are you...
Potřete těsto rozšlehaným vejcem.
Glaze the pastry...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X