460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
137
138
139
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
vosk
(na)voskovat (podlahu ap.)
depilovat (si) voskem
přibývat, narůstat, dorůstat (měsíc ap.)
wax [wæks]
jedn. číslo: wax, množ. číslo: waxes, přít. prostý: wax, 3. os. j. č.: waxes, průb. čas: waxing, prostý min.: waxed, příčestí min.: waxed
Vosk stékal po straně svíčky.
The wax dripped down the side of the candle.
Navoskoval jsem podlahu, takže je poněkud kluzká.
I've waxed the floor so it's rather slippery.
2/20
+
mizera, hajzl, parchant, šmejd
bastard, nemanželské dítě, levoboček
bastard [ˈbɑːstəd]
jedn. číslo: bastard, množ. číslo: bastards
Steven doufal, že ten starý mizera zhebnul.
Steven hoped the old bastard croaked.
To je ten šmejd, co sledoval a obtěžoval mou dceru?
Is that the...
3/20
+
volební
electoral [ɪˈlektərəl]
Snažil se zachránit svou stranu před volební porážkou.
He tried to save his party from the electoral defeat.
Chtějí dosáhnout změn ve volebním systému.
They want to...
4/20
+
držitel, nositel, majitel
držák, držátko
holder [ˈhəʊldə]
jedn. číslo: holder, množ. číslo: holders
Držitel dluhopisů má přednost před držitelem kmenových akcií.
Debenture holder has...
Držitel permanentky obdrží v případě zrušení zápasu své peníze zpět.
The season ticket...
Každý, kdo má alespoň jednu akcii, je akcionářem.
Everyone who has...
5/20
+
šící stroj
sewing machine [ˈsəʊɪŋ məˈʃiːn]
jedn. číslo: sewing machine, množ. číslo: sewing machines
Většinou se šicí stroje ovládají nožním pedálem.
Most sewing machines...
Koupila jsem si šicí stroj, abych mohla šit roušky.
I bought a...
6/20
+
DPH
gdp [ˌdʒiːdiːˈpiː]
HDP v prvním čtvrtletí poklesl meziročně o 4%.
The GDP in...
Marketingoví analytici očekávají růst HDP pod 4%.
Market analysts expect...
Špatná politika může snížit HDP a celkovou ekonomickou prosperitu.
Bad policy can...
HDP na jednoho obyvatele se často používá jako všeobecné měřítko průměrné životní úrovně.
GDP per capita...
7/20
+
sněhová bouře, vánice, chumelenice
snowstorm [ˈsnəʊˌstɔːm]
jedn. číslo: snowstorm, množ. číslo: snowstorms
Zápas byl odvolán kvůli sněhové bouři.
The match was...
Místní observatoř upozornila obyvatele, že zítra přijde sněhová bouře.
The local observatory has alerted residents that a snowstorm is coming tomorrow.
8/20
+
tiskárna
tiskař
printer [ˈprɪntə]
jedn. číslo: printer, množ. číslo: printers
Je vaše tiskárna zapojena do zásuvky?
Is your printer...
Laserové tiskárny poskytují vysoce kvalitní tisk.
Laser printers give...
Počítač ukládá data do vyrovnávací paměti, dokud je tiskárna nepřijme.
The computer stores...
9/20
+
Karibik
karibský
caribbean [ˌkærɪˈbiːən]
jedn. číslo: caribbean, množ. číslo: -
Karibikem se prohnal hurikán.
A hurricane ripped...
Zpráva o jejich vztahu vyšla najevo v roce 2014, když pár byl v Karibiku.
News of the...
10/20
+
upravit, (vy)pucovat, vyčistit
dát do pořádku, uklidit (vyklizením)
vyzdobit, dekorovat
do out [duː aʊt]
přít. prostý: do out, 3. os. j. č.: does out, průb. čas: doing out, prostý min.: did out, příčestí min.: done out
Zásuvka mého stolu potřebuje uklidit.
My desk drawer...
Místnost jsme vyzdobili barevnými balónky.
We did the...
11/20
+
tarif, sazba, sazebník
tariff [ˈtærɪf]
jedn. číslo: tariff, množ. číslo: tariffs
Na vlněné látky stanovili sazbu 20%.
They set a...
Podrobnosti o cenách našich služeb naleznete v našem sazebníku poplatků.
Details on the...
Pokud zavedli tarify, musíme rázně odpovědět.
If they have...
12/20
+
chytrý telefon
smartphone [ˈsmɑːtˌfəʊn]
jedn. číslo: smartphone, množ. číslo: smartphones
Čtrnáct procent uživatelů smartphonů v poslední době používalo tuto aplikaci.
Fourteen percent of...
Android zcela dominuje na trhu mobilních chytrých telefonů.
Android completely dominates...
Miliony lidí se začalo spoléhat na své chytré telefony.
Millions have come...
Nový smartphone se může pochlubit pokročilými funkcemi.
The new smartphone...
Nové funkce chytrého telefonu měly přilákat technologické nadšence.
The new smartphone...
13/20
+
směšný, absurdní (naprosto)
ludicrous [ˈluːdɪkrəs]
Označili obvinění za naprosto směšné.
They branded the...
Produkovali stále pracnější a stále směšnější opatření.
They produced ever...
14/20
+
(vy)líhnout se, (vy)klubat se (mládě)
(z)osnovat, připravovat, kout
(palubní) průlez, dvířka, poklop (na palubě ap.)
okénko, průhled (mezi kuchyní a jídelnou ap.)
(vy)šrafovat
hatch [hætʃ]
jedn. číslo: hatch, množ. číslo: hatches, přít. prostý: hatch, 3. os. j. č.: hatches, průb. čas: hatching, prostý min.: hatched, příčestí min.: hatched
Samice sedí na vejcích, dokud se nevylíhnou.
The female sits...
Nechte poklop otevřený.
Leave the hatch...
Larva vypadala ohavně, ale vylíhl se z ní krásný motýl.
The larva had...
Skončil zaseknutý v průlezu, když se pokoušel opustit letadlo.
He became stuck...
Mláďata utíkají z hnízda téměř ihned poté, co se vylíhnou.
The young birds...
Dospělí jedinci hynou, jakmile se z nich vylíhnou nové larvy.
The adults die...
15/20
+
obdařit, obdarovat koho čím, nadělit (nadáním)
dodat, propůjčit
poskytnout finanční prostředky
endow [ɪnˈdaʊ]
přít. prostý: endow, 3. os. j. č.: endows, průb. čas: endowing, prostý min.: endowed, příčestí min.: endowed
Susan je obdařena nejen krásou, ale i inteligencí.
Susan is endowed...
Ze své podstaty je lidská bytost obdařena svobodnou vůlí.
By definition, a...
16/20
+
rozhodující okamžik
zlomový bod
turning point [ˈtɜːnɪŋ pɔɪnt]
jedn. číslo: turning point, množ. číslo: turning points
Průmyslová revoluce byla významným historickým zlomem.
The industrial revolution...
Tato událost způsobila rozhodující zlom v mém životě.
This event has...
17/20
+
příspěvek, dávka, přídavek
apanáž, renta
kapesné (pro dítě)
minimální nezdanitelná částka (BrE)
přidělovat, dávkovat
allowance [əˈlaʊəns]
jedn. číslo: allowance, množ. číslo: allowances, přít. prostý: allowance, 3. os. j. č.: allowances, průb. čas: allowancing, prostý min.: allowanced, příčestí min.: allowanced
Aaron dával své ženě každý týden příspěvek na výdaje na domácnost.
Aaron gave his...
Kromě vašeho platu obdržíte také příspěvek na vaše výdaje.
In addition to...
Tento příspěvek by se měl použít pouze na pokrytí vašich nákladů na ubytování.
This allowance should...
Součástí pracovní nabídky byl štědrý příspěvek na cestovní výdaje.
The job offer...
18/20
+
plavající, plovoucí
nestálý, přechodný
pohyblivý, v pohybu
floating [ˈfləʊtɪŋ]
Přístav byl zablokován plovoucími masami ledu.
The harbour was...
Region má mnoho nestalých obyvatel.
The region has...
Teď je na Titanicu více života, než kdy bylo, když plaval na hladině.
Now, there's more...
19/20
+
zprostředkovat, vyjednat
mediate [ˈmiːdieɪt]
přít. prostý: mediate, 3. os. j. č.: mediates, průb. čas: mediating, prostý min.: mediated, příčestí min.: mediated
Bývalý prezident souhlasil se zprostředkováním mírových jednání.
The former president...
Jak dělat prostředníka při sporu mezi členy týmu?
How do you...
Mezinárodní organizace jmenovala prostředníka, aby pomohl zprostředkovat jednání mezi znepřátelenými státy.
The international organization...
Když se jim nepodařilo spor vyřešit, musel jsem se do toho vložit jako prostředník.
When they couldn't...
20/20
+
těžký zločin, závažný zločin
felony [ˈfelənɪ]
jedn. číslo: felony, množ. číslo: felonies
Takové jednání znamená těžký zločin.
Such action constitutes...
Odsouzení za závažný zločin ve většině případů automaticky znemožní imigrantovi získat občanství.
Felony convictions in...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X