400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
138
139
140
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
digitalizace
digitization [ˌdɪdʒɪtɪˈzeɪʃən]
j.č.: digitization, mn.č.: digitizations
Naše strana chce urychlit proces digitalizace.
Our party wants to speed up the digitization process.
Digitalizace přinesla nové formy práce.
Digitization has brought...
2/20
+
vetřelec, (na)rušitel
rušivý element
intruder [ɪnˈtruːdə]
j.č.: intruder, mn.č.: intruders
Připadám si zde jako vetřelec.
I feel like an intruder here.
Na dvoře máme psy, aby zahnali vetřelce.
We keep dogs...
3/20
+
kalhotový
shrábnout (do vlastní kapsy) (BrE) (hovor.)
trouser [ˈtraʊzə]
přít.: trouser, 3.os.: trousers, průb.: trousering, min.pr.: trousered, příč.min.: trousered
Shrábnul do vlastní kapsy 200 000 dolarů z peněz daňových poplatníků.
He trousered $200,000 of taxpayers' money.
Musím si vzít jiné kalhoty, tyto jsou špinavé.
I have to put on my other trousers, these are dirty.
Ustříhl si nohavice u kalhot.
He cut off...
Tyhle kalhoty jsou mně těsné okolo pasu.
Those trousers are...
Roztrhla si kalhoty na zadku.
She tore the...
Tu a tam si obléknu bundu a kalhoty, které jsem na sobě nějaký čas neměl.
Every now and...
4/20
+
litr
litre [ˈliːtər]
j.č.: litre, mn.č.: litres
Tato nádrž má objem 200 litrů.
This tank has...
Jedna imperiální pinta se rovná 0,568 litru.
The one imperial...
Do úložných nádrží se vejde 80, 150 a 200 litrů paliva.
The storage tanks...
5/20
+
nejbližší příbuzný
nejbližší rodina
next of kin [nekst əv kɪn]
Kdo je tvůj nejbližší příbuzný?
Who's your next...
Budeme muset informovat nejbližšího příbuzného o jeho smrti.
We'll have to...
6/20
+
rozložit (se), rozkládat (se)
hnít, tlít
rozebrat
decompose [ˌdiːkəmˈpəʊz]
přít.: decompose, 3.os.: decomposes, průb.: decomposing, min.pr.: decomposed, příč.min.: decomposed
Bakterie a houby pomáhají rozkládat organickou hmotu.
Bacteria and fungi...
Sůl se rozkládá na sodík a chlór.
Salt decomposes into...
7/20
+
podrobit křížovému výslechu
cross-examine [ˌkrɔːsɪɡˈzæmən]
přít.: cross-examine, 3.os.: cross‑examines, průb.: cross‑examining, min.pr.: cross‑examined, příč.min.: cross‑examined
Žalobci budou mít možnost podrobit Mitchella křížovému výslechu poté, co obhájce dokončí své otázky.
The plaintiffs will...
Vyhradil si právo na křížový výslech svědka.
He reserved the...
8/20
+
dispozice, uspořádání, rozestavení, rozmístění
povaha, sklon, založení, temperament
disposition [ˌdɪspəˈzɪʃən]
j.č.: disposition, mn.č.: dispositions
Právník mu poradil, jak s penězi naložit.
A solicitor advised...
Zběh prozradil rozmístění nepřátelských jednotek.
The defector revealed...
sklon vždy myslet negativně.
His disposition was...
9/20
+
talíř
tác, podnos (AmE)
platter [ˈplætə]
j.č.: platter, mn.č.: platters
Chtěl bych talíř s mořskými plody, prosím.
I'd like the...
Talíř je velká mělká miska, obvykle oválného nebo kruhového tvaru.
A platter is...
10/20
+
smažit (se) (na prudko)
vysušit
spálit
fry up [fraɪ ʌp]
přít.: fry up, 3.os.: fries up, průb.: frying up, min.pr.: fried up, příč.min.: fried up
Usmažil jsem pár vajec a brambor.
I fried up...
Nezvykle pražící slunce spálilo úrodu.
The unusually hot...
11/20
+
ženskost
ženství
femininity [ˌfemɪˈnɪnɪtɪ]
j.č.: femininity, mn.č.: femininities
Dlouhé vlasy byly tradičně považovány za znak ženskosti.
Long hair was...
Jennifer cítila, že by se neměla zdráhat vyjádřit svou ženskost.
Jennifer felt she...
12/20
+
napodobenina, imitace
limitování, napodobování
imitovaný, umělý
imitation [ˌɪmɪˈteɪʃən]
j.č.: imitation, mn.č.: imitations
Napodobenina je téměř identická s originálem.
The imitation is...
Vypadal jako ubohá napodobenina hráče, který se zde před třemi lety objevil a zazářil.
He looks a...
13/20
+
oválný, elipsovitý
ovál
oval [ˈəʊvəl]
j.č.: oval, mn.č.: ovals
Náš stůl má oválný tvar.
Our table is...
Prezident pronesl svůj projev z Oválné pracovny Bílého domu.
The President delivered...
Většina sloupových poštovních schránek je válcová, i když některé jsou obdélníkové, oválné nebo šestihranné.
Most pillar boxes...
14/20
+
otisk prstu
sejmout otisky prstů
fingerprint [ˈfɪŋgəˌprɪnt]
j.č.: fingerprint, mn.č.: fingerprints, přít.: fingerprint, 3.os.: fingerprints, průb.: fingerprinting, min.pr.: fingerprinted, příč.min.: fingerprinted
Bylo zapotřebí určité snahy k získání jeho otisků prstů z vražedné zbraně.
Some effort was...
Krvavý ručník na podlaze je důvodem, proč na noži není otisk prstu.
The bloody towel...
15/20
+
neřešitelný
unsolvable [ənˈsɑːlvəbəl]
To, co považujete jako neřešitelný problém, může být ve skutečnosti velkou výzvou.
What you see...
Rovnice je neřešitelná pro jakoukoli hodnotu n menší než 0.
The equation is...
16/20
+
sebejistý, sebevědomý
self-confident [self ˈkɒnfɪdənt]
Stala se z ní sebevědomá mladá žena.
She became a...
Proč je tato druhořadá herečka tak samolibá a sebevědomá?
Why is this...
17/20
+
chlór
chlorine [ˈklɔːriːn]
j.č.: chlorine, mn.č.: chlorines
Chlór se používá k dezinfekci vody.
Chlorine is used...
Od roku 1908 se do pitné vody přidává chlór.
Since 1908, chlorine...
Používáme chlór, abychom usmrtili všechny bacily ve vodě.
We use chlorine...
18/20
+
katastrofální, katastrofický (událost)
ničivý, neblahý
disastrous [dɪˈzɑːstrəs]
Změna klimatu by mohla mít na Zemi katastrofální dopady.
Climate change could...
Znečištění může mít katastrofální účinky na jemně vyvážený ekosystém.
Pollution can have...
19/20
+
lopata, radlice (rypadla ap.)
(od)házet, nabírat, naházet (lopatou)
nacpat, cpát (do sebe jídlo ap.)
shovel [ˈʃʌvəl]
j.č.: shovel, mn.č.: shovels, přít.: shovel, 3.os.: shovels, průb.: shoveling (or shovelling), min.pr.: shoveled (or shovelled), příč.min.: shovelled (or shoveled)
Matt zjistil, že někdo ukradl jeho lopatu.
Matt discovered that...
Sortiment zahradního nářadí zahrnuje sekyrky, motyky, vidle, lopaty, rýče a další.
The range of...
20/20
+
rtěnka
lipstick [ˈlɪpˌstɪk]
j.č.: lipstick, mn.č.: lipsticks
Donna špulí rty, když si nanáší rtěnku.
Donna pouts her...
Tato rtěnka poskytuje dlouhotrvající sytou barvu.
This lipstick gives...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X