460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
138
139
140
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
digitalizace
digitization [ˌdɪdʒɪtɪˈzeɪʃən]
jedn. číslo: digitization, množ. číslo: digitizations
Naše strana chce urychlit proces digitalizace.
Our party wants to speed up the digitization process.
Digitalizace přinesla nové formy práce.
Digitization has brought...
Digitalizace nám umožnila zbavit se spousty papírování.
Digitization has enabled...
2/20
+
vetřelec, (na)rušitel
rušivý element
intruder [ɪnˈtruːdə]
jedn. číslo: intruder, množ. číslo: intruders
Připadám si zde jako vetřelec.
I feel like an intruder here.
Na dvoře máme psy, aby zahnali vetřelce.
We keep dogs...
Pes hluboce zavrčel, aby vetřelce varoval.
The dog let...
3/20
+
kalhotový
shrábnout (do vlastní kapsy) (BrE) (hovor.)
trouser [ˈtraʊzə]
přít. prostý: trouser, 3. os. j. č.: trousers, průb. čas: trousering, prostý min.: trousered, příčestí min.: trousered
Shrábnul do vlastní kapsy 200 000 dolarů z peněz daňových poplatníků.
He trousered $200,000 of taxpayers' money.
Musím si vzít jiné kalhoty, tyto jsou špinavé.
I have to put on my other trousers, these are dirty.
Ustříhl si nohavice u kalhot.
He cut off...
Tyhle kalhoty jsou mně těsné okolo pasu.
Those trousers are...
Roztrhla si kalhoty na zadku.
She tore the...
Tu a tam si obléknu bundu a kalhoty, které jsem na sobě nějaký čas neměl.
Every now and...
4/20
+
litr
litre [ˈliːtər]
jedn. číslo: litre, množ. číslo: litres
Tato nádrž má objem 200 litrů.
This tank has...
Jedna imperiální pinta se rovná 0,568 litru.
The one imperial...
Do úložných nádrží se vejde 80, 150 a 200 litrů paliva.
The storage tanks...
5/20
+
nejbližší příbuzný
nejbližší rodina
next of kin [nekst əv kɪn]
Kdo je tvůj nejbližší příbuzný?
Who's your next...
Budeme muset informovat nejbližšího příbuzného o jeho smrti.
We'll have to...
6/20
+
rozložit (se), rozkládat (se)
hnít, tlít
rozebrat
decompose [ˌdiːkəmˈpəʊz]
přít. prostý: decompose, 3. os. j. č.: decomposes, průb. čas: decomposing, prostý min.: decomposed, příčestí min.: decomposed
Bakterie a houby pomáhají rozkládat organickou hmotu.
Bacteria and fungi...
Sůl se rozkládá na sodík a chlór.
Salt decomposes into...
7/20
+
podrobit křížovému výslechu
cross-examine [ˌkrɔːsɪɡˈzæmən]
přít. prostý: cross-examine, 3. os. j. č.: cross‑examines, průb. čas: cross‑examining, prostý min.: cross‑examined, příčestí min.: cross‑examined
Žalobci budou mít možnost podrobit Mitchella křížovému výslechu poté, co obhájce dokončí své otázky.
The plaintiffs will...
Vyhradil si právo na křížový výslech svědka.
He reserved the...
8/20
+
dispozice, uspořádání, rozestavení, rozmístění
povaha, sklon, založení, temperament
disposition [ˌdɪspəˈzɪʃən]
jedn. číslo: disposition, množ. číslo: dispositions
Právník mu poradil, jak s penězi naložit.
A solicitor advised...
Zběh prozradil rozmístění nepřátelských jednotek.
The defector revealed...
sklon vždy myslet negativně.
His disposition was...
9/20
+
talíř
tác, podnos (AmE)
platter [ˈplætə]
jedn. číslo: platter, množ. číslo: platters
Chtěl bych talíř s mořskými plody, prosím.
I'd like the...
Talíř je velká mělká miska, obvykle oválného nebo kruhového tvaru.
A platter is...
10/20
+
smažit (se) (na prudko)
vysušit
spálit
fry up [fraɪ ʌp]
přít. prostý: fry up, 3. os. j. č.: fries up, průb. čas: frying up, prostý min.: fried up, příčestí min.: fried up
Usmažil jsem pár vajec a brambor.
I fried up...
Nezvykle pražící slunce spálilo úrodu.
The unusually hot...
11/20
+
ženskost
ženství
femininity [ˌfemɪˈnɪnɪtɪ]
jedn. číslo: femininity, množ. číslo: femininities
Dlouhé vlasy byly tradičně považovány za znak ženskosti.
Long hair was...
Jennifer cítila, že by se neměla zdráhat vyjádřit svou ženskost.
Jennifer felt she...
12/20
+
napodobenina, imitace
limitování, napodobování
imitovaný, umělý
imitation [ˌɪmɪˈteɪʃən]
jedn. číslo: imitation, množ. číslo: imitations
Napodobenina je téměř identická s originálem.
The imitation is...
Vypadal jako ubohá napodobenina hráče, který se zde před třemi lety objevil a zazářil.
He looks a...
13/20
+
oválný, elipsovitý
ovál
oval [ˈəʊvəl]
jedn. číslo: oval, množ. číslo: ovals
Náš stůl má oválný tvar.
Our table is...
Prezident pronesl svůj projev z Oválné pracovny Bílého domu.
The President delivered...
Většina sloupových poštovních schránek je válcová, i když některé jsou obdélníkové, oválné nebo šestihranné.
Most pillar boxes...
14/20
+
otisk prstu
sejmout otisky prstů
fingerprint [ˈfɪŋgəˌprɪnt]
jedn. číslo: fingerprint, množ. číslo: fingerprints, přít. prostý: fingerprint, 3. os. j. č.: fingerprints, průb. čas: fingerprinting, prostý min.: fingerprinted, příčestí min.: fingerprinted
Bylo zapotřebí určité snahy k získání jeho otisků prstů z vražedné zbraně.
Some effort was...
Krvavý ručník na podlaze je důvodem, proč na noži není otisk prstu.
The bloody towel...
Mastné otisky prstů na okně naznačovaly, že se ho někdo dotkl.
The greasy fingerprints...
15/20
+
neřešitelný
unsolvable [ənˈsɑːlvəbəl]
To, co považujete jako neřešitelný problém, může být ve skutečnosti velkou výzvou.
What you see...
Rovnice je neřešitelná pro jakoukoli hodnotu n menší než 0.
The equation is...
16/20
+
sebejistý, sebevědomý
self-confident [self ˈkɒnfɪdənt]
Stala se z ní sebevědomá mladá žena.
She became a...
Proč je tato druhořadá herečka tak samolibá a sebevědomá?
Why is this...
17/20
+
chlór
chlorine [ˈklɔːriːn]
jedn. číslo: chlorine, množ. číslo: chlorines
Chlór se používá k dezinfekci vody.
Chlorine is used...
Od roku 1908 se do pitné vody přidává chlór.
Since 1908, chlorine...
Používáme chlór, abychom usmrtili všechny bacily ve vodě.
We use chlorine...
18/20
+
katastrofální, katastrofický (událost)
ničivý, neblahý
disastrous [dɪˈzɑːstrəs]
Změna klimatu by mohla mít na Zemi katastrofální dopady.
Climate change could...
Znečištění může mít katastrofální účinky na jemně vyvážený ekosystém.
Pollution can have...
Jeho neuvážené jednání vedlo ke katastrofálním následkům.
His reckless course of action led to disastrous consequences.
19/20
+
lopata, radlice (rypadla ap.)
(od)házet, nabírat, naházet (lopatou)
nacpat, cpát (do sebe jídlo ap.)
shovel [ˈʃʌvəl]
jedn. číslo: shovel, množ. číslo: shovels, přít. prostý: shovel, 3. os. j. č.: shovels, průb. čas: shoveling (or shovelling), prostý min.: shoveled (or shovelled), příčestí min.: shovelled (or shoveled)
Matt zjistil, že někdo ukradl jeho lopatu.
Matt discovered that...
Sortiment zahradního nářadí zahrnuje sekyrky, motyky, vidle, lopaty, rýče a další.
The range of...
20/20
+
rtěnka
lipstick [ˈlɪpˌstɪk]
jedn. číslo: lipstick, množ. číslo: lipsticks
Donna špulí rty, když si nanáší rtěnku.
Donna pouts her...
Tato rtěnka poskytuje dlouhotrvající sytou barvu.
This lipstick gives...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X