440+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
139
140
141
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
záchvat zuřivosti, běsnění
šílenství, zuřivost
přivést k šílenství
frenzy [ˈfrenzɪ]
jedn. číslo: frenzy, množ. číslo: frenzies, přít. prostý: frenzy, 3. os. j. č.: frenzies, průb. čas: frenzying, prostý min.: frenzied, příčestí min.: frenzied
Fanoušci zuřili, když Taylor Swift smazala všechna sociální média.
Fans went into a frenzy when Taylor Swift deleted all social media.
Zběsilý pes běžel, ve snaze dohonit lišku.
A frenzied dog...
2/20
+
negativně, záporně
negatively [ˈnegətɪvlɪ]
Zdá se, že tato událost negativně ovlivňuje morální charakter celého národa.
This event seems to be negatively impacting the moral fiber of the entire nation.
Má sklon vždy myslet negativně.
His disposition was...
3/20
+
(zá)vážnost
přísnost, tvrdost
strohost
severity [sɪˈverɪtɪ]
jedn. číslo: severity, množ. číslo: severities
Jak to bude vážné, se nedá předpovědět.
The severity can't be predicted.
Může to být použito jako nástroj pro určení závažnosti postižení.
It can be...
Tři lidé utrpěli zranění různého stupně závažnosti.
Three people sustained...
4/20
+
přispívat, subvencovat, dotovat
subsidize [ˈsʌbsɪˌdaɪz]
přít. prostý: subsidize, 3. os. j. č.: subsidizes, průb. čas: subsidizing, prostý min.: subsidized, příčestí min.: subsidized
Nejsem již ochoten přispívat na tvoje hraní hazardních her.
I am not...
Naše společnost přispívá na stravování svých zaměstnanců.
Our company subsidizes...
5/20
+
odpadní voda
sewage water [ˈsuːɪdʒ ˈwɔːtə]
jedn. číslo: sewage water, množ. číslo: sewage waters
Vyvinuli jsme nový systém čištění odpadních vod.
We have developed...
Vědci tvrdí, že odpadní voda obsahovala stopy koronaviru.
The scientists say...
6/20
+
vlastni byt (v domě ve společenství vlastníků)
condo [kɒndə]
jedn. číslo: condo, množ. číslo: condos
Stále šetříme na koupi vlastního bytu.
We're still saving...
Museli jsme se odstěhovat, zatímco se náš byt opravoval.
We had to...
7/20
+
zavazadla
zavazadlový (prostor ap.)
luggage [ˈlʌgɪdʒ]
jedn. číslo: luggage, množ. číslo: luggages
Naložili jsme zavazadla do auta.
We loaded our...
V novém modelu vozu zmenšili zavazadlový prostor.
They have downsized...
8/20
+
toužit, prahnout, dychtit
hanker [ˈhæŋkə]
přít. prostý: hanker, 3. os. j. č.: hankers, průb. čas: hankering, prostý min.: hankered, příčestí min.: hankered
Když jsem byl malý kluk, toužil jsem mít štěně.
When I was...
Lisa stále toužila po své vlasti.
Lisa still hankered for her homeland.
9/20
+
nečinný, pasivní, neaktivní
nefunkční
inactive [ɪnˈæktɪv]
Začneme mazat účty, které byly neaktivní déle než šest měsíců.
We will begin...
Jsme převážně pasivní tam, kde bychom mohli být aktivní.
We are largely...
Viděl kolonu nehybných vozidel hned před sebou.
He could see...
Některá zvířata nejsou během dne aktivní.
Some animals are...
10/20
+
dotýkat se, osahávat
zahrávat si
mess with [mes wɪθ]
přít. prostý: mess with, 3. os. j. č.: messes with, průb. čas: messing with, prostý min.: messed with, příčestí min.: messed with
Dokneš se mě a utrhnu ti hlavu.
You mess with...
Nezahrávejte si s ní, když je naštvaná.
Don't mess with...
11/20
+
závoj
veil [veɪl]
jedn. číslo: veil, množ. číslo: veils
Barbara upustila závoj.
Barbara dropped her...
Její krásná tvář byla orámována bílými hranami závoje.
Her beautiful face...
12/20
+
letecký, vzdušný
anténa (BrE)
aerial [ˈeərɪəl]
jedn. číslo: aerial, množ. číslo: aerials
Kdybyste se chtěl podívat, tak máme i letecké snímky.
We have aerial...
Ptáci se posadili na televizní anténu.
The birds perched...
13/20
+
vstup, přijetí, přístup
vstupné
přiznání, doznání
admission [ədˈmɪʃən]
jedn. číslo: admission, množ. číslo: admissions
Tato karta vám poskytuje volný vstup do mnoha muzeí.
This card provides...
Kolik chtějí zaplatit za vstupné?
How much do...
Mlčení nemusí nutně znamenat přiznání viny.
Silence isn't necessarily...
14/20
+
solidarita, vzájemná podpora
soudržnost
solidarity [ˌsɒlɪˈdærɪtɪ]
jedn. číslo: solidarity, množ. číslo: solidarities
Rád bych vám tlumočil vyjádření podpory a solidarity s vaší snahou.
I would like to convey expressions of support and solidarity with your effort.
Systém zdravotní péče je založen na principu rovnosti a solidarity.
The health care...
15/20
+
složitý, komplikovaný, spletitý
intricate [ˈɪntrɪkɪt]
Používáme lasery k řezání složitých vzorů do dřeva.
We use lasers...
Přikrývka má pěkné vroubkované okraje a složité prošívání.
The quilt has pretty, scalloped edges and intricate quilting.
Složité vzory sněhové vločky byly důkazem zázraků přírodní symetrie.
The snowflake's intricate...
16/20
+
teplovod
heat pipeline [hiːt ˈpaɪpˌlaɪn]
jedn. číslo: heat pipeline, množ. číslo: heat pipelines
Začali jsme stavět teplovod do města, abychom pokryli třetinu spotřeby města.
We started building...
Tepelná energie je do města dodávána teplovody.
Heat power is...
17/20
+
archeolog
archaeologist [ˌɑːkɪˈɒlədʒɪst]
jedn. číslo: archaeologist, množ. číslo: archaeologists
Pan Wright je penzionovaný ředitel muzea, archeolog a historik.
Mr. Wright is...
Archeologové našli v pohřební komnatě ostatky krále.
Archaeologists found the...
Úlomky keramiky mají pro archeology velkou hodnotu.
Pottery fragments are...
Archeologové byli ohromeni bohatstvím, které ve starověké hrobce objevili.
The archaeologists were...
Senzační nález starověkých artefaktů ohromil archeology.
The sensational discovery of ancient artifacts stunned archaeologists.
18/20
+
krokodýl
crocodile [ˈkrɒkəˌdaɪl]
jedn. číslo: crocodile, množ. číslo: crocodiles (or crocodile)
Těsně pod hladinou číhal krokodýl.
A crocodile was...
Ptáci jsou příliš rychlí na to, aby je krokodýli úspěšně chňapli.
The birds are too quick for the crocodiles to make a successful snap at one.
19/20
+
vzpoura, povstání
vzepření se (komu/čemu), vzbouření se
vzbouřit se, povstat
znechucovat, budit odpor
revolt [rɪˈvəʊlt]
jedn. číslo: revolt, množ. číslo: revolts, přít. prostý: revolt, 3. os. j. č.: revolts, průb. čas: revolting, prostý min.: revolted, příčestí min.: revolted
Děti se často bouří proti výchově rodičů.
Children often revolt...
Nové daně vyvolaly u hladovějících rolníků touhu vzbouřit se.
New taxes made...
20/20
+
hazard, sázení, hazardní hry
gambling [ˈgæmblɪŋ]
jedn. číslo: gambling, množ. číslo: gamblings
Absolvuje terapii proti závislosti na hazardních hrách.
He is undergoing...
Město bylo plné kasin a heren.
The city was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X