460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
14
15
16
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
přijetí (nabídky ap.), souhlas (s návrhem)
přejímka, převzetí (zboží ap.)
smíření se (s okolnostmi ap.)
acceptance [əkˈseptəns]
jedn. číslo: acceptance, množ. číslo: acceptances
To, že přijal dar, je považováno za uplácení.
His acceptance of the present is regarded as bribery.
Vaše přijetí do klubu bude pouhou formalitou.
Your acceptance into the club will be a mere formality.
Jennifer podmínila převzetí daru jeho osobní omluvou.
Jennifer conditioned her acceptance of the gift on his personal apology.
2/20
+
džbán, džbánek, korbel (AmE)
nadhazovač
hliněná karafa
pitcher [ˈpɪtʃə]
jedn. číslo: pitcher, množ. číslo: pitchers
Dal bych si skotskou a džbánek ledové vody.
I'd like a scotch and a pitcher of ice water.
Tým podepsal s nadhazovačem dvouletou smlouvu.
The team signed the pitcher to a two-year contract.
3/20
+
sloučenina, směs, směsice
složený (z více částí)
souřadný (souvětí)
areál (uzavřený), pozemek (ohrazený)
(z)násobit, ztížit (problém) (form.)
compound [ˈkɑːmpaʊnd]
jedn. číslo: compound, množ. číslo: compounds, přít. prostý: compound, 3. os. j. č.: compounds, průb. čas: compounding, prostý min.: compounded, příčestí min.: compounded
Mnoho hnojiv obsahuje sloučeniny dusíku.
Many fertilizers contain nitrogen compounds.
Souřadné souvětí je souvětí s alespoň dvěma hlavními větami.
A compound sentence is a sentence with at least two independent clauses.
Bezpečnostní kamery snímají každou část areálu.
The security video cameras scan every part of the compound.
Neschopnost nyní jednat jen zhorší problém v budoucích letech.
Failure to act now will only compound the problem in future years.
4/20
+
administrativní
správní
administrative [ədˈmɪnɪstrətɪv]
Administrativní práce mi zabírá skoro třetinu mého času.
Administrative work occupies...
Musíme zlepšit výměnu informací mezi správními a policejními orgány.
We need to...
5/20
+
chodba (v domě), předsíň
vstupní hala (BrE)
hallway [ˈhɔːlˌweɪ]
jedn. číslo: hallway, množ. číslo: hallways
Několik lidí stálo na chodbě před jejím pokojem.
Several people were...
Na chodbě bylo slyšet ozvěnu jejích kroků.
You could hear the echo of her footsteps in the hallway.
Každodenním chozením se začal koberec v předsíni opotřebovávat.
The daily walking...
Tapeta v předsíni se začala odlupovat a odhalovala starou barvu, která byla pod ní.
The wallpaper in the hallway had started to peel off, revealing the old paint underneath.
Toaleta se nachází na pravé straně chodby.
The restroom is...
6/20
+
prasknout, puknout, roztrhnout se
výbuch, záchvat, nával
vpadnout, vřítit se
explodovat, vybuchnout
prasklý (vnitřním tlakem)
dávka (palby)
burst [bɜːst]
jedn. číslo: burst, množ. číslo: bursts, přít. prostý: burst, 3. os. j. č.: bursts, průb. čas: bursting, prostý min.: burst, příčestí min.: burst
Tři lupiči se vřítili dveřmi.
Three raiders burst...
Prasklé vodovodní potrubí zaplavilo hlavní cestu k volební místnosti.
A burst water...
Vodovodní potrubí prasklo a zatopilo nejméně tři domy.
A burst water...
Pokaždé, když Joe udělal komickou grimasu, vybuchla jsem smíchem.
Every time when...
Vypadal jako ubohá napodobenina hráče, který se zde před třemi lety objevil a zazářil.
He looks a...
Když balón praskl, ozvala se hlasitá rána.
There was a...
Byl to největší pokles od doby, kdy v roce 2000 splaskla bublina internetových akcií.
It was the...
7/20
+
střídat se, vystřídat se
take turns [tɜːn tɜːnz]
přít. prostý: take turns, 3. os. j. č.: takes turns, průb. čas: taking turns, prostý min.: took turns, příčestí min.: taken turns
Byl to náš první rodinný počítač, na kterém jsme se museli střídat.
This was our...
Oba rodiče se střídají v lovu a krmení svých rostoucích ptáčat.
Both parents take...
Rodiče se střídali v bdění u svého nemocného dítěte celou noc.
The parents took...
8/20
+
bakterie
bacteria [bækˈtɪərɪə]
jedn. číslo: bacterium, množ. číslo: bacteria
Tyto bakterie přežívají i v extrémních teplotách.
These bacteria survive...
Bakterie se rychle množí v teplých a vlhkých podmínkách.
The bacteria multiply...
Ale ani nejdůkladnější drhnutí nás nedokáže zbavit bakterií, které se skrývají na konečcích prstů.
But even the most rigorous scrub will fail to get rid of the bacteria hiding in the tip of your fingers.
Bakterie a houby pomáhají rozkládat organickou hmotu.
Bacteria and fungi...
9/20
+
racek
seagull [ˈsiːˌgʌl]
jedn. číslo: seagull, množ. číslo: seagulls
Byli jsme nejméně 6 hodin od pevniny a stále jsme viděli kolem nás létat racky.
We were at...
K lodi se blížilo hejno racků.
A flock of...
10/20
+
zastarávající, zastaralý
obsolescent [ˌɒbsəˈlesənt]
Tato funkce je zastaralá a neměla by se používat.
This function is...
Elektronická zařízení rychle zastarávají.
Electronic equipment quickly...
11/20
+
zbytečný, nepotřebný
needless [ˈniːdlɪs]
Musíme zastavit tato zbytečné úmrtí.
We need to...
Netřeba dodávat, že teorie a praxe se někdy lišily.
Needless to say,...
Netřeba dodávat, že kožní léze v této fázi jsou stále infekční.
Needless to say,...
12/20
+
držení těla, pozice
póza (pro fotografa ap.)
postoj (k čemu) (názorový ap.)
pózovat
posture [ˈpɒstʃə]
jedn. číslo: posture, množ. číslo: postures, přít. prostý: posture, 3. os. j. č.: postures, průb. čas: posturing, prostý min.: postured, příčestí min.: postured
Držení těla není jen o estetice. Je to i o tom, aby celé tělo fungovalo normálně.
Posture isn't just...
Držení těla hraje důležitou roli ve fyzickém i psychickém zdraví.
Posture plays an...
Příliš mnoho času stráveného sezením před televizí může člověku narušit držení těla.
Too much time...
13/20
+
upřímnost
sincerity [sɪnˈserɪtɪ]
jedn. číslo: sincerity, množ. číslo: sincerities
Měli by ukázat upřímnost a napravit své špatné činy.
They should show...
Nepochybuji o její upřímnosti, ale myslím si, že to popletla.
I don't doubt...
14/20
+
kuchařka
cookbook [ˈkʊkˌbʊk]
jedn. číslo: cookbook, množ. číslo: cookbooks
Kuchařky jsou nejoblíbenější knihy.
Cookbooks are the...
Tento recept mám z maminčiny kuchařky.
I got this...
15/20
+
praktický, pohodlný, vyhovující
příhodný, vhodný, výhodný
snadný
convenient [kənˈviːnɪənt]
Předpokládali, že cestující budou považovat biometrické odbavení za pohodlnější oproti tradiční metodě.
They assumed that...
Můžeme to dělat ještě mnohem snadněji.
We can do...
To dělá i ty denní úkoly ještě snazší.
It makes even...
16/20
+
velikost, rozsah (problému)
význam, závažnost, důležitost
síla, stupeň (zemětřesení)
magnitude [ˈmægnɪˌtjuːd]
jedn. číslo: magnitude, množ. číslo: magnitudes
Nepodařilo se mně jim objasnit význam a rozsah tohoto nového projektu.
I failed to...
Neuvědomil jsem si závažnost tohoto problému.
I didn't realize...
Zemětřesení dosáhlo síly 5,2 stupně Richterovy stupnice.
The quake reached...
17/20
+
rozhodně, určitě
bezpodmínečně
without fail [wɪˈðaʊt feɪl]
Určitě sem zítra přijď.
Come here tomorrow...
Hlavní zločinci budou rozhodně potrestáni.
The chief criminals...
18/20
+
kmenový, klanový
tribal [ˈtraɪbəl]
Lov lvů byl kmenovým zvykem.
Lion hunting was...
Africké kmeny byly tradičně ovládány radou starších.
African tribal societies...
Musí to být nějaký kmenový erb nebo tak něco.
It must be...
19/20
+
diplomatický
diplomatic [ˌdɪpləˈmætɪk]
Tato akce vyvolala diplomatický incident mezi Británií a Francií, který vedl na pokraj konfliktu.
This action triggered...
Takové rozhovory by porušily diplomatický protokol.
Such conversations would...
Chystá se nastoupit na diplomatickou kariéru.
She is about...
Zhoršující se vztahy mezi oběma zeměmi vedou k diplomatickému napětí.
The worsening relationship...
Je naděje, že budoucí rozhovory přeruší patovou situaci v diplomacii mezi oběma zeměmi.
The hope is...
20/20
+
džez
žvásty, kecy (slang.)
hrát džez
džezový
jazz [dʒæz]
jedn. číslo: jazz, množ. číslo: jazzes, přít. prostý: jazz, 3. os. j. č.: jazzes, průb. čas: jazzing, prostý min.: jazzed, příčestí min.: jazzed
Můj strýc byl ve 40. letech 20. století jazzovým muzikantem v New Yorku.
My uncle was...
Tato jazzová akce se koná každý rok v červenci.
This Jazz happening...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X