460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
140
141
142
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
veselý, radostný, šťastný
optimistický
cheerful [ˈtʃɪəfʊl]
Žlutá je veselá barva.
Yellow is a cheerful colour.
Dnes ráno mám veselou náladu.
I am in a cheerful mood this morning.
Teddy zněl v telefonu tak radostně.
Teddy sounded so cheerful on the phone.
2/20
+
drsný, neradostný, bezútěšný, (po)chmurný
pustý, nehostinný
bleak [bliːk]
2. stupeň: bleaker, 3. stupeň: bleakest
Varoval nás, že život tam může být drsný.
He warned us that life there could be bleak.
Daňová čísla vykreslují mnohem chmurnější obraz o jeho finanční situaci.
The tax numbers paint a far bleaker picture of his financial condition.
Žila v bezútěšné, téměř nedotčené zemi na okraji světa.
She lived in...
3/20
+
na shledanou, sbohem
goodbye [ˌgʊdˈbaɪ]
Rozloučili jsme se s plastovými obaly.
We said goodbye...
Odešli, aniž by se rozloučili.
They left without...
Rozloučili se se svými rodinami a odpluli na plachetnicích.
They said goodbye...
4/20
+
překvapivě, nezvykle
mimořádně, neobyčejně
extraordinarily [ɪkˈstrɔːdənrɪlɪ]
James má mimořádně pronikavý pohled.
James has an...
Je to mimořádně zamotaný a komplikovaný příběh.
It is an...
5/20
+
rozhazovat, rozšoupnout se
rozhazování, rozšoupnutí se
velmi okázalé nákupy, velké utrácení
splurge [splɜːdʒ]
jedn. číslo: splurge, množ. číslo: splurges, přít. prostý: splurge, 3. os. j. č.: splurges, průb. čas: splurging, prostý min.: splurged, příčestí min.: splurged
Pokud se chcete trochu více rozšoupnout, náš nejlepší pokoj je k dispozici za 2 000 $ na den.
If you want...
Občas se můžeme trochu rozšoupnout.
We can splurge...
6/20
+
právní pomoc
legal help [ˈliːgəl help]
jedn. číslo: legal help, množ. číslo: legal helps
Byla mně odepřena právní pomoc, na kterou jsem měl právo.
I was denied...
Vláda vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila obětem potřebnou právní pomoc.
The government has...
7/20
+
Asie
asia [ˈeɪʃə]
jedn. číslo: asia, množ. číslo: asias
Jako jednotlivé země jsme příliš malí, abychom mohli konkurovat Spojeným státům a Asii.
As individual countries,...
Všimli jsme si prudkého poklesu objednávek z Asie.
We have noticed...
Zvažujeme přesun výroby do Asie.
We are considering...
8/20
+
chichotat se, hihňat se
(za)hihňání (se), (za)chichotání, chichot
záchvat smíchu
giggle [ˈgɪgəl]
jedn. číslo: giggle, množ. číslo: giggles, přít. prostý: giggle, 3. os. j. č.: giggles, průb. čas: giggling, prostý min.: giggled, příčestí min.: giggled
Lidé v publiku se několikrát zachichotali.
There were a...
Snažila jsem se potlačit záchvat smíchu nad jeho nápadem.
I tried to...
9/20
+
ladný, elegantní, půvabný (pohyby)
uhlazený, kultivovaný (v chování)
graceful [ˈgreɪsfəl]
Přede mnou jsem uviděl vysokou půvabnou postavu ženy.
In front of...
Když tancovala, byly všechny její pohyby velice elegantní.
When she danced,...
Kůň měl ladnou a majestátní chůzi.
The horse had...
10/20
+
přestrojit se za, vydávat se za
pose as [pəʊz æz]
přít. prostý: pose as, 3. os. j. č.: poses as, průb. čas: posing as, prostý min.: posed as, příčestí min.: posed as
Zloději, kteří se vydávali za dělníky ukradli vzácný koberec.
Thieves who were...
Zloděj se vydával za kominíka, aby se dostal do domu.
The thief posed...
11/20
+
renomovaný, proslulý
slavný, věhlasný
renowned [rɪˈnaʊnd]
Můj syn je jedním z renomovaných světových spisovatelů.
My son is...
Oblast je proslulá svou krásnou a nedotčenou přírodou.
The area is...
Pan Kamprad byl věhlasný svou posedlostí k šetrnosti.
Mr. Kamprad was...
12/20
+
dlouhotrvající, dlouhý, vleklý
prodlužovaný, prodloužený
min. čas a příč. min. slovesa prodloužit
prolonged [prəˈlɒŋd]
Spojené království přečká vleklé období nebývalého tepla.
The UK is...
Po dlouhém výslechu se nakonec přiznala.
After prolonged questioning,...
Útočníci byli nakonec poraženi a po vleklé bitvě museli ustoupit.
The invaders were...
Déle trvající izolace ho přivedla na pokraj šílenství.
The prolonged isolation...
13/20
+
zrušení, odstranění
abolition [ˌæbəˈlɪʃən]
jedn. číslo: abolition, množ. číslo: abolitions
Zrušení zavedených pravidel je jedna věc, ale jejich nahrazení jinými je věc druhá.
The abolition of...
Zrušení trestu smrti by mělo být jedním z našich hlavních cílů.
The abolition of...
14/20
+
vynucení, vnucení
prosazování, prosazení
vymáhání
enforcement [ɪnˈfɔːsmənt]
jedn. číslo: enforcement, množ. číslo: enforcements
Přísné vynucování dopravních předpisů je zásadní také u všech cyklistů.
Strict enforcement of...
Diskutovali o prosazování omezení rychlosti a jeho dopadu na bezpečnost silničního provozu.
They discussed speed...
Musíme zlepšit výměnu informací mezi správními a policejními orgány.
We need to...
15/20
+
extrémní, hardcore
tvrdé jádro
skalní, zarytý (zastánce)
hard-core [ˈhɑːdˌkɔː]
jedn. číslo: hard-core, množ. číslo: -
Hardcore administrátoři používají příkazový řádek raději než GUI.
Hard-core administrators prefer...
Tvrdé jádro strany neztratilo ze zřetele naše původní ideály.
The hardcore of...
16/20
+
psychiatrie
psychiatry [saɪˈkaɪətrɪ]
jedn. číslo: psychiatry, množ. číslo: psychiatries
Musel jsem ji poslat na psychiatrické oddělení.
I had to...
Má zmatek v tom, co je psychologie a co je psychiatrie.
He is mixed...
17/20
+
Japonsko
japan [dʒəˈpæn]
jedn. číslo: japan, množ. číslo: -
Moji rodiče se rozhodli financovat moji cestu do Japonska.
My parents decided...
Tvrdila, že přijela z Japonska.
She claimed that...
Japonsko a Evropská unie se blíží k široké dohodě o volném obchodu.
Japan and the...
Vrátila se do Japonska a začala svou akademickou dráhu na univerzitě.
She came back...
Průzkum odhaluje, že politika jaderné energetiky čelí v Japonsku silnému odporu.
Survey reveals that nuclear power policy faces strong opposition in Japan.
18/20
+
kaple, kaplička, kostelník
modlitebna
chapel [ˈtʃæpəl]
jedn. číslo: chapel, množ. číslo: chapels
Nemocnice má vlastní kapli.
The hospital has...
Kaple je zasvěcena svatému Tomášovi.
The chapel is...
Jeptiška se tiše modlila v kapli.
The nun prayed...
19/20
+
zvednutý, vyvýšený, plastický (vystupující z povrchu)
zvýšený (hladina ap.)
raised [ˈreɪzd]
Kde je inkoust, tam je papír mírně vyvyšený.
Where there is...
Její zvednuté obočí to řeklo za ni.
Her raised eyebrow...
20/20
+
nesprávný, chybný
nevhodný, nekorektní
incorrect [ˌɪnkəˈrekt]
Takový názor je přinejmenším nesprávný.
Such a view...
Můj termostat ukazuje, že vnitřní teplota je špatně načítána.
My thermostat is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X