460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
141
142
143
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
protivník, soupeř, soupeřící
odpůrce, protistrana
adversary [ˈædvəsərɪ]
jedn. číslo: adversary, množ. číslo: adversaries
Věděli jsme, že od našeho protivníka nemůžeme čekat nic dobrého.
We knew we could not expect anything good from our adversary.
Richard poslal svého protivníka jednou ranou k zemi.
Richard knocked out...
2/20
+
nesmrtelnost
immortality [ˌɪmɔːˈtælɪtɪ]
jedn. číslo: immortality, množ. číslo: immortalities
Harfa je tradičním symbolem Irska a vyjadřuje nesmrtelnost duše.
The harp is...
Z řecké filozofie přijala křesťanská teologie i nauku o nesmrtelnosti duše.
From Greek philosophy,...
3/20
+
sauna
sauna [ˈsɔːnə]
jedn. číslo: sauna, množ. číslo: saunas
Nakonec můžeme říci, že sauna je sama o sobě zdravá.
Finally we can...
Zabere to hodně času roztopit saunu.
It takes a...
Pravidelně jsem se saunoval posledních 20 let.
I have used...
K dispozici je také dobrá restaurace, bar a fitness centrum se saunou.
There's also a...
Výzkumníci se stále snaží pochopit, proč by sauny mohly být prospěšné zdraví.
Researchers are still...
4/20
+
rákos, třtina (cukrová ap.)
hůlka, hůl (vycházková)
rákoska (nástroj trestu)
výprask rákoskou
ztrestat rákoskou
cane [keɪn]
jedn. číslo: cane, množ. číslo: canes, přít. prostý: cane, 3. os. j. č.: canes, průb. čas: caning, prostý min.: caned, příčestí min.: caned
Tyto židle jsou upletené z rákosu.
These chairs are...
Starý pán zvedl svoji hůlku a máznul lupiče do hlavy.
The old man...
Rum se vyrábí výhradně ze surovin, které se získávají z cukrové třtiny.
Rum is made...
Cukrová třtina se rafinuje na cukr.
Sugar cane is...
Starší muž se hrbil dopředu o holi, když pomalu scházel po chodníku.
The elderly man...
5/20
+
než dřív, než kdykoliv předtím
než kdy jindy, než v minulosti
than ever [ðæn ˈevə]
A já to chci, tati, teď ještě víc než dřív.
Well, I want...
Nyní existuje více způsobů, jak se učit angličtinu, než kdy v minulosti bylo.
There are now...
Budou větší než kdykoliv předtím.
They will be bigger than ever.
Více než kdykoli dříve, investoři mají zájem o informace o společnostech, které se netýkají financí.
More than ever...
6/20
+
resetovat, vynulovat
znovu nastavit
reset [riːˈset]
přít. prostý: reset, 3. os. j. č.: resets, průb. čas: resetting, prostý min.: reset, příčestí min.: reset
Musíme vynulovat čítač.
We need to reset the counter.
Leden vždy vyvolává pocit, že je správný čas na změnu.
January always feels...
7/20
+
ustálit (se), stabilizovat (se), zpevnit (se)
stabilize [ˈsteɪbɪˌlaɪz]
přít. prostý: stabilize, 3. os. j. č.: stabilizes, průb. čas: stabilizing, prostý min.: stabilized, příčestí min.: stabilized
Satelit se stabilizoval pomocí řídicích trysek.
The satellite was...
Kancléřka stabilizovala ekonomiku přísnou fiskální disciplínou.
The chancellor has...
8/20
+
vápník, kalcium
calcium [ˈkælsɪəm]
jedn. číslo: calcium, množ. číslo: calciums
Kostní bujón je bohatý na minerály, zejména vápník a fosfor.
Bone broth is...
Voda, která vytéká z nádrže, obsahuje příliš mnoho rozpuštěného vápníku.
The water that...
9/20
+
mikrovlnka, mikrovlnná trouba
udělat v mikrovlnce
microwave [ˈmaɪkrəʊˌweɪv]
jedn. číslo: microwave, množ. číslo: microwaves, přít. prostý: microwave, 3. os. j. č.: microwaves, průb. čas: microwaving, prostý min.: microwaved, příčestí min.: microwaved
Nikdy nedávejte vejce ve skořápce do mikrovlnky.
Never put eggs...
Ohřáli jsme si jídlo v mikrovlnce.
We heated up...
10/20
+
obrat, ošidit
odtrhnout, strhnout, uškubnout
odpárat
rip off [rɪp ɒf]
přít. prostý: rip off, 3. os. j. č.: rips off, průb. čas: ripping off, prostý min.: ripped off, příčestí min.: ripped off
Její lístky stojí dvakrát méně než naše. Myslím, že nás ošidili.
Her tickets cost...
Pak mi strhli pásku z úst.
Then they ripped...
11/20
+
potrubní vedení, (dálkové) potrubí
pipeline [ˈpaɪpˌlaɪn]
jedn. číslo: pipeline, množ. číslo: pipelines
Tepelná energie je do města dodávána teplovody.
Heat power is...
Začali jsme stavět teplovod do města, abychom pokryli třetinu spotřeby města.
We started building...
12/20
+
admirál
admiral [ˈædmərəl]
jedn. číslo: admiral, množ. číslo: admirals
Admirál se rozhodl zaútočit na nepřátelský křižník.
The admiral decided...
Admirál se podíval na svého pobočníka.
The Admiral looked...
13/20
+
delegace
delegování (pravomoci)
delegation [ˌdelɪˈgeɪʃən]
jedn. číslo: delegation, množ. číslo: delegations
Armáda poskytla delegaci malý ozbrojený doprovod.
The army provided...
Delegování odpovědnosti je důležitou součástí práce manažera.
Delegation of responsibility...
Měli bychom být informováni o zamýšleném složení naší delegace.
We should be...
14/20
+
stát si (pevně) za svým
trvat na svém
stick to one's guns [stɪk tuː ˈwʌnz gʌns]
přít. prostý: stick to one's guns, 3. os. j. č.: sticks to one's guns, průb. čas: sticking to one's guns, prostý min.: stuck to one's guns [stʌk tuː ˈwʌnz gʌns], příčestí min.: stuck to one's guns [stʌk tuː ˈwʌnz gʌns]
Trvali na svém a odmítli se podřídit.
They stuck to...
Měl jsem trvat na svém a odmítnout se s ní setkat.
I should have...
15/20
+
pašerák
smuggler [ˈsmʌglə]
jedn. číslo: smuggler, množ. číslo: smugglers
Tito lidé by se neměli dostat do rukou pašeráků.
These people should...
Policie si myslí, že pašeráci cestují na irské pasy.
The police think...
Pašeráci lidí dostali u soudu pouze podmíněný trest.
People smugglers only...
16/20
+
dělání více věcí současně
víceúlohové zpracování
běh více procesů současně
multitasking [ˌmʌltiˈtæskɪŋ]
O ženách se tradičně předpokládá, že jsou dobré v dělání více věcí současně.
Women are traditionally...
Může dělání více věci najednou opravdu unavit můj mozek?
Can multitasking really...
17/20
+
nečinnost, zahálka
idleness [ˈaɪdəlnɪs]
jedn. číslo: idleness, množ. číslo: idlenesses
Začít cvičit po týdnech nečinnosti může způsobit bolest svalů.
Starting exercise after...
Náš učitel pokáral tři školáky, protože nic nedělali.
Our teacher reproved...
18/20
+
zařídit, vybavit
dát, poskytnout
furnish [ˈfɜːnɪʃ]
přít. prostý: furnish, 3. os. j. č.: furnishes, průb. čas: furnishing, prostý min.: furnished, příčestí min.: furnished
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny dvěma lůžky o šířce 90 cm.
Double rooms are...
Každý náš pokoj je individuálně zařízen.
Each of our...
Její dům byl nádherně zařízený.
Her house was...
19/20
+
zopakovat, (o)kopírovat
duplikovat
zopakován, okopírován
duplikát, kopie
duplicitní
duplicate [ˈduːplɪkeɪt]
jedn. číslo: duplicate, množ. číslo: duplicates, přít. prostý: duplicate, 3. os. j. č.: duplicates, průb. čas: duplicating, prostý min.: duplicated, příčestí min.: duplicated
Vytvořili jsme duplikát klíče.
We made a...
Je to kopie nebo originál?
Is this a...
Přeškrtněte duplicitní písmena, která spolu sousedí.
Cross out duplicate...
20/20
+
chlapecký, klukovský
boyish [ˈbɔɪɪʃ]
I jako starý muž si zachoval svůj chlapecký šarm.
Even as an...
Moje dívka si ráda nechává stříhat vlasy v chlapeckém stylu.
My girl likes to have her hair cut in a boyish style.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X