460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
142
143
144
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
krychlový, kubický
cubic [ˈkjuːbɪk]
Jeff se snažil mi vysvětlit krychlovou strukturu v nově vytvořených krystalech ledu.
Jeff tried to...
Předpokládá se, že spotřeba zemního plynu vzroste na 177 bilionů kubických stop.
Natural gas consumption is forecast to rise to 177 trillion cubic feet.
2/20
+
vzlykat, zavzlykat
vzlyk, vzlyknutí
sob [sɒb]
jedn. číslo: sob, množ. číslo: sobs, přít. prostý: sob, 3. os. j. č.: sobs, průb. čas: sobbing, prostý min.: sobbed, příčestí min.: sobbed
Tohle není smutný příběh.
This isn't a sob story.
Tehdy jsem se zkroutila na lavičce a vzlykala.
That time, I...
3/20
+
loajalita, oddanost
věrnost
allegiance [əˈliːdʒəns]
jedn. číslo: allegiance, množ. číslo: allegiances
Nezaslouží si tvoji loajalitu.
He doesn't deserve your allegiance.
Slibuji věrnost vlajce Spojených států amerických.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America.
4/20
+
tenkrát, tehdy
v té době
that time [ðæt taɪm]
Jaký je důvod pro to, aby se v té době prováděl průzkum veřejného mínění?
What was the...
Populace v té době se sestávala převážně ze zemědělců.
The population at that time consisted mostly of farmers.
Můj průměrný hrubý příjem byl tehdy 14 dolarů za hodinu.
My average gross...
Nechci ani vědět, co jsem za tu dobu mohl všechno udělat.
I don't even...
Vědcovo tvrzení, že by mohlo být možné cestovat v čase, vyvolalo mezi jeho kolegy živou debatu.
The scientist's proposition...
5/20
+
rasista
rasistický
racist [ˈreɪsɪst]
jedn. číslo: racist, množ. číslo: racists
V celé Evropě opět přibývá rasistických útoků.
Once again, racist...
Rasistické debaty nemůžou být tolerovány.
Racist discourse cannot...
Albie byl vyloučen ze školy za rasistické poznámky.
Albie was expelled...
6/20
+
vřele, srdečně
teple, hřejivě
warmly [ˈwɔːmlɪ]
Do chladné noci jsme se teple oblékli.
We dressed warmly for a cold night.
Musíš se teple obléci, když budeš celý den venku.
You have to...
7/20
+
kohorta, skupina
stoupenec, přívrženec (osoby)
cohort [ˈkəʊhɔːt]
jedn. číslo: cohort, množ. číslo: cohorts
Sledovali jsme skupinu dvou tisíc dětí ve věku 7+ po dobu jednoho roku.
We followed up...
"Baby boomers" jsou dnes největší skupina žijících Američanů.
"Baby boomers" are...
8/20
+
zmatený
bezradný
puzzled [ˈpʌzəld]
Všichni byli po jeho projevu trochu zmatení.
Everyone was a...
Richard vypadal zmateně, tak jsem otázku zopakoval.
Richard looked puzzled...
Příčina nehody zmátla vyšetřovatele.
The cause of...
9/20
+
mezera na trhu
specifický segment
výklenek, nika
místečko
niche [nɪtʃ]
jedn. číslo: niche, množ. číslo: niches
Myslím, že jsme našli mezeru na trhu s hračkami.
I think we...
Michael si našel pěkné místečko jako konzultant na volné noze.
Michael found himself...
Nakonec našel své místo ve sportovní žurnalistice.
He eventually found his niche in sports journalism.
10/20
+
hospodářská zvířata
livestock [ˈlaɪvˌstɒk]
jedn. číslo: livestock, množ. číslo: livestock
Nyní jsme svědky oživení v chovu hospodářských zvířat původních plemen.
Now we are...
Dětské knihy často popisují hospodářská zvířata jako něžná, milá stvoření.
Children's books often...
Vzduch v blízkosti farmy s hospodářskými zvířaty byl cítit hnojem.
The air smelled...
Farmář postavil robustní ohradu, která zajišťuje bezpečnost hospodářských zvířat.
The farmer built...
11/20
+
doprovod, eskorta
společník, společnice
doprovodit, vyprovodit
escort [ˈeskɔːrt]
jedn. číslo: escort, množ. číslo: escorts, přít. prostý: escort, 3. os. j. č.: escorts, průb. čas: escorting, prostý min.: escorted, příčestí min.: escorted
Dovolte mi, abych vás doprovodil domů.
Let me escort...
Armáda poskytla delegaci malý ozbrojený doprovod.
The army provided...
12/20
+
promyslet, domyslet
think out [θɪŋk aʊt]
přít. prostý: think out, 3. os. j. č.: thinks out, průb. čas: thinking out, prostý min.: thought out, příčestí min.: thought out
Pokud se chceme dostat z tohoto vězení, potřebujeme dobře promyšlený plán.
If we want...
Musíme promyslet strategii propagace našeho nového produktu.
We have to...
Rozmístění tlačítek a knoflíků v autě je dobře promyšlené.
The placement of...
13/20
+
vážený, řádný, slušný (občan ap.)
slušný, obstojný, ucházející (kvalita ap.)
respectable [rɪˈspektəbəl]
Pochází z velmi vážené rodiny.
She comes from...
Můj manžel vydělává obstojný plat.
My husband earns...
14/20
+
řidičský průkaz, řidičák
driving license [ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsəns]
jedn. číslo: driving license, množ. číslo: driving licenses
Minulý týden jsem udělal zkouškou na řidičák.
I got through...
Pro překročení hranice potřebujete občanský nebo řidičský průkaz.
In order to...
15/20
+
(na)plánovaný, rozvržený
pravidelný (let)
linkový (spoj)
scheduled [ˈʃedjuːld]
Další kolo vyjednávání je naplánováno na příští rok.
Another round of negotiations is scheduled for next year.
Bomba byla načasována tak, aby explodovala o půlnoci, kdy měl autobus dorazit k terminálu.
The bomb was...
Naše prezentace je naplánována na pozítří.
Our presentation is...
16/20
+
tučňák
penguin [ˈpeŋgwɪn]
jedn. číslo: penguin, množ. číslo: penguins
Více než milion tučňáků se shromažďuje, aby migrovali z ostrova.
Over a million penguins gather to migrate from the island.
Jak tučňáci císařští přežívají v extrémních podmínkách?
How do Emperor...
17/20
+
buddhista, buddhistický
buddhist [ˈbʊdɪst]
jedn. číslo: buddhist, množ. číslo: buddhists
Buddhisté mají velký respekt vůči všem živým bytostem.
The Buddhist have...
Setkali jsme se s mnichem, který byl v té době nejvyšší buddhistickou autoritou v Kambodži.
We met the...
Můj dědeček je oddaný buddhista.
My grandfather is...
18/20
+
nezávislý, svobodný
(pracující) na volné noze
freelance [ˈfriːˌlɑːns]
jedn. číslo: freelance, množ. číslo: freelances, přít. prostý: freelance, 3. os. j. č.: freelances, průb. čas: freelancing, prostý min.: freelanced, příčestí min.: freelanced
Několik let je na volné noze.
He's been freelance...
Práce na volné noze má své výhody.
Freelance work has...
19/20
+
sad (ovocný)
sadový
orchard [ˈɔːtʃəd]
jedn. číslo: orchard, množ. číslo: orchards
V našem sadu je letos hodně meruněk.
There are a...
Letos stromy v sadu začaly dávat ovoce na začátku léta.
The trees in...
V sadu se vyrábí řada ovocných moštů, včetně hruškového a třešňového.
The orchard produces...
20/20
+
vitrína (s exponáty)
přehlídka
předvádět, vystavovat, předvést
být předváděn
showcase [ˈʃəʊˌkeɪs]
jedn. číslo: showcase, množ. číslo: showcases, přít. prostý: showcase, 3. os. j. č.: showcases, průb. čas: showcasing, prostý min.: showcased, příčestí min.: showcased
Zloději rozbili vitrínu a ukradli sošku.
The thieves smashed...
Festival byl přehlídkou mladých talentovaných hudebníků.
The festival was...
Dostala šanci předvést své schopnosti.
She got a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X