460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
143
144
145
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
soška (menší)
statuette [ˌstætjʊˈet]
jedn. číslo: statuette, množ. číslo: statuettes
Tyto sošky se v této zemi vyrábí již více než 100 let.
These statuettes have been made in this country for more than 100 years.
Tato soška pochází z doby kamenné.
This statuette dates...
Zloději rozbili vitrínu a ukradli sošku.
The thieves smashed...
2/20
+
ruční, ručně vyrobený, rukodělný
handmade [ˌhændˈmeɪd]
Prodáváme keramiku a další ručně vyráběné zboží.
We sell pottery and other handmade goods.
Tato solnička a lžička jsou ručně vyráběné z bukového dřeva.
This salt cellar...
Hlavní náměstí města zdobily malebné obchůdky s ručně vyráběnými výrobky.
The town's main square was adorned with quaint shops selling handmade crafts.
3/20
+
neuspokojivý
zklamání
disappointing [ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ]
Obdrželi jsme neuspokojivé zprávy.
We received disappointing news.
Celkově byl výsledek pro mě zklamáním.
In summary, this...
Naše prohra v play-off byla pro nás velkým zklamáním.
Our loss in...
Rozhodnutí zrušit akci bylo pro mnohé pochopitelně zklamáním.
The decision to cancel the event was understandably disappointing for many.
4/20
+
jeden po druhém
one at a time [wʌn æt ə taɪm]
Dělej jednu věc po druhé.
Do one thing...
Ponořte sušenky jednu po druhé do rozpuštěného másla a dbejte na to, aby byly důkladně pokryty.
Dip biscuit pieces...
5/20
+
právo, nárok (na co), oprávnění
entitlement [ɪnˈtaɪtəlmənt]
jedn. číslo: entitlement, množ. číslo: entitlements
Šťastné manželství není nárok, je to něco, na čem musíme pracovat.
A happy marriage...
Nárok na dovolenou se počítá podle počtu odpracovaných dnů.
Entitlement to leave...
6/20
+
pokr
pohrabáč
poker [ˈpəʊkə]
jedn. číslo: poker, množ. číslo: pokers
Matt hraje poker téměř každý večer v pátek.
Matt plays poker almost every Friday night.
Poker není jen hazardní hra.
Poker is not...
Hráč pokeru, který hraje all-in, musí vložit všechny žetony do banku.
A poker player...
Je to matematický génius a rád to potvrzoval hraním pokeru.
He is a...
Poker by měl být oficiálně přijat jako sport.
Poker should be officially accepted as sport.
7/20
+
v tudo dobu, v této chvíli
momentálně
teď
at the moment [æt ðə ˈməʊmənt]
V tuto chvíli není k dispozici žádná další práce.
There is no other work available at the moment.
Není tady v tuto chvíli.
She's not here...
V té chvíli jsem byl silně zdrogovaný.
I was heavily...
V tuto dobu prochází obtížným obdobím.
She is going through a tough time at the moment.
Můj rodinný život je v současné době komplikovaný.
My domestic life...
8/20
+
bigamie, dvojženství
manželství se dvěma ženami
bigamy [ˈbɪgəmɪ]
jedn. číslo: bigamy, množ. číslo: bigamies
Byl očištěn z podezření z bigamie poté, co soudce uznal, že jeho první svatba nebyla legální.
He was cleared...
Bigamie je v mnoha zemích považována za protiprávní.
Bigamy is considered...
9/20
+
plenka (dětská) (AmE)
diaper [ˈdaɪəpə]
jedn. číslo: diaper, množ. číslo: diapers
Dítě mělo zašpiněnou plenku.
The child was...
Dávám přednost jednorázovým plenkám.
I prefer disposable...
10/20
+
otevřenost, upřímnost
openness [ˈəʊpənnɪs]
jedn. číslo: openness, množ. číslo: opennesses
Jejich otevřenost pro mě byla skvělou lekcí.
Their openness was...
Byl jsem překvapen její otevřeností, když mluvila o svém soukromém životě.
I was surprised...
11/20
+
táhnout se, vléci se
jen pomalu ubíhat
wear on [weə ɒn]
přít. prostý: wear on, 3. os. j. č.: wears on, průb. čas: wearing on, prostý min.: wore on [wɔr ɒn], příčestí min.: worn on [wɔrn ɒn]
Týden před odjezdem se pomalu vlekl.
The week before...
Jak se den pomalu chýlil ke konci, měli jsme jsme čím dál méně energie.
As the day...
12/20
+
pyžamo
pyjamas [pəˈdʒæməz]
Paul měl na sobě pruhované pyžamo.
Paul was wearing...
Dávám přednost pyžamu před noční košilí.
I prefer pyjamas...
13/20
+
vodorovný, horizontální
horizontal [ˌhɒrɪˈzɒntəl]
Můžeme je rozlišovat, co se týká horizontální roviny a vertikální roviny.
We can distinguish...
Na technickém výkresu byl nárys, bokorys a půdorys pístu.
The technical drawing shows the front elevation, side elevation, and horizontal projection of the piston.
Podélná osa je na grafu znázorněna vodorovnou čarou.
The longitudinal axis...
14/20
+
ani zdaleka
not nearly [nɒt ˈnɪəlɪ]
Ona není ani zdaleka tak pěkná, jak jsi říkal.
She's not nearly...
Není ani zdaleka takové horko jako loni.
It's not nearly...
15/20
+
hrabství (v Británii a Irsku)
kraj
okres (v USA)
okresní, krajský
county [ˈkaʊntɪ]
jedn. číslo: county, množ. číslo: counties, 2. stupeň: more county, 3. stupeň: most county
Jsme druhým nejvíce obydleným hrabstvím v Anglii.
We are the...
Bill působil jako okresní žalobce od ledna 2015.
Bill has served...
V současné době jsou tři sousední okresy schopny rozpoznávat obličeje vzájemně ze svých databází.
Currently, the three...
16/20
+
netypický, neobvyklý (pro koho)
divný (chování)
out of character [aʊt ɒv ˈkærɪktə]
Bylo by pro něho velmi netypické podvádět.
It would be...
Vůbec se jí to nepodobá.
This is very...
17/20
+
každopádně
v každém případě
tak či tak
either way [ˈaɪðə weɪ]
Jděte sám nebo s někým jiným - každopádně buďte venku a užívejte si své okolí.
Go alone or...
Každopádně mi zaplatí.
They got to...
Ať tak či tak, zasáhne to nás všechny.
Either way, it...
18/20
+
přetrvávající, vleklý
lingering [ˈlɪŋɡərɪŋ]
Chytil vleklou bakteriální infekci.
He caught a...
Části mrtvých virů v buňkách stále přetrvávaly.
The fragments of...
19/20
+
ohniskový, fokální
ústřední
focal [ˈfəʊkəl]
Ohnisková vzdálenost je vzdálenost od čočky, ve které se setkají paralelní světelné paprsky.
The focal length...
Tato problematika se nyní stala ústředním bodem zájmu.
This issue has...
20/20
+
vedlejší činnost, bokovka
postranní čára
sideline [ˈsaɪdˌlaɪn]
jedn. číslo: sideline, množ. číslo: sidelines
Myslíš, že to mohu dělat jako vedlejší činnost?
Do you think...
Stál na postranní čáře a křičel na spoluhráče.
He was standing...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X